Continuare la seria de expuneri ale Prot. Theodoros Zissis: Tematica Conferinței „Sfîntul și Marele Sinod: pregăriri mari, fără așteptări” (care a avut loc în martie a.c., în Grecia). Rechizitoriul Ierarhiilor Ortodoxe și al Școlilor Teologice.Transcripția filmului în limba română: Acta Diurna® (va urma).

Am să vă înșirui acum cele zece teme pe care le vom discuta noi, Sinaxa Clerului Ortodox și Monahal, la conferința pe care o pregătim (s-a spus în octombrie 2015), în care să ne exprimăm poziția, din punctul nostru de vedere creștin-ortodox cu privire la toate acestea (aspecte ale Sfîntului și Marelui Sinod preconizat). La cele zece teme noi am mai adăugat-o și pe a unsprezecea.

Iată care sînt cele 10 teme :

 1. A face pregătiri pentru un Sfînt Sinod creează probleme nemaiîntîlnite, avînd în vedere că o atare acțiune este cu totul străină tradiției sinodale a Bisericii  –Pur și simplu te pierzi în tot hățișul pe care ei îl aduc pe tapet! Comitete pre-concililare, consultări pre-conciliare, comisii speciale, … nici nu mai știi care cu cine are legătură! s-a creat așa, un fel de pînză de păianjen, un hățiș administrativ, de-a lungul a 55 (cincizeci și cinci) de ani! E imposibil să ieși din labirintul acesta.
 2. Procedurile Sinodale ale Bisericii, de la începuturi și pînă în prezent  Adică, modalitatea în care s-au desfășurat, condițiile în care au avut loc, în care au fost convocate Sfintele Sinoade ale Bisericii de-a lungul istoriei.
 3. Pașii prin care s-a hotărît existența unei agende a acestui Sfînt Sinod, adică catalogul temelor, și revizuirile lui – cînd a apărut, adică, o agendă prestabilită, un catalog al temelor de discutat, în vederea acestui Mare sinod al Bisericii? A început cu Metaxakis! Vom vedea și unde a dus catalogul acesta, în ce direcție s-a îndreptat…cineva ne va expune problema aceasta.
 4. Influența celui de al Doilea Conciliu de la Vatican asupra convocării acestui Sfînt Sinod și temelor pe care el le va angaja – trebuie să știm că noi ortodocșii am căzut sub influența Conciliului Vatican II.
 5. Participarea Episcopilor : vor participa toți Episcopii Ortodoxiei, sau vor fi aleși reprezentanți? Chestiunea aceasta este extrem de importantă. Cum vor alege reprezentanți, conform căror criterii? Îi vor numi sau vor trage la sorți? E pentru prima oară în istorie că se ivește ideea asta – a convoca doar un număr restrîns de episcopi la un Sfînt Sinod! La Sfintele Sinoade ale Bisericii participau toți episcopii diocezani (păstori ai unei eparhii)! Acum, cu ocazia acestui Sinod, ei spun că fiecare biserică va participa cu doar 24 de episcopi. Și restul? Cu alte cuvinte, din cei 80 de episcopi ai noștri (greci), vom trage concluzia că celor aproximativ 60 care nu vor participa le revine o porție mai mică de har arhieresc? sau sînt mai exonerați de răspunderile lor episcopale?! Mai clar, episcopii neparticipanți (marea masă, de fapt) sînt lipsiți de răspundere arhierească? Și, mai ales, cum au de gînd să-i selecteze pe cei 24? Conform căror criterii? Răspunsul din păcate e unul singur: pe baza criteriului simpatiei față de ecumenism! Pe criterii ecumeniste, adică.
 6. Va examina acest Sinod probleme dogmatice și de Credință? Niciodată în istorie nu a existat vreun Sinod Ecumenic care să nu fi examinat probleme dogmatice sau de morală (trăire ortodoxă)! A, dacă acest Sinod ar socoti Ecumenismul o problemă de dogmă, mai clar: o erezie, ar fi extraordinar! Erezia ecumenismului. Dacă ar trece pe lista discuțiilor tema EREZIA ECUMENISMULUI, atunci, da, am avea de a face cu o adevărată temă, și dogmatică și de credință! Dar nu să vedem în tema ecumenismului un fel de cadru în care stăm la discuții pe teme de „relațiile pe care le întreținem” cu grupări care – legitimate de acest cadru – își spun biserici creștine.
 7. În continuarea cărui Sinod Ecumenic vin lucrările acestui numit Sfînt și Mare Sinod? În continuarea celui de al Șaptelea, celui de al Optulea, sau celui de al Nouălea?
 8. Nici păstorii (Episcopii) nici turma nu au fost nici implicați, nici informați despre aceste pregătiri. Mai clar, nimeni nu știe ce se petrece acolo, nimeni nu știe ce se întîmplă. Credeți că ce vă expun eu aci veți mai auzi din altă parte? (rumoare în sală) Credeți că veți putea afla din altă parte despre lucrurile acestea? Care alte parohii, care alte enorii (afară de a noastră) credeți că a mai avut sau are ocazia să audă lucrurile acestea? Unde altundeva se mai comunică lucrurile acestea, cine credeți că mai știe de ele?! Dar sînt episcopi care sînt complet străini de ele, care habar nu au ce se întîmplă! (rumoare în sală). Acum, va trebui să spun ceva foarte rău : au fost înscăunați episcopi care nici măcar nu sînt în stare să înțeleagă, să pătrundă cu mintea importanța și miza lucrurilor pe care le prezentăm aci!(Părintele ridică sus și indică cu degetul foile conținînd problemele discutate – rumoare în sală, se aude un rîs dezaprobator). Căci, îmi pare rău s-o spun, dar (acești episcopi) sînt analfabeți, complet neînvățați. Criteriile pe baza cărora au fost selectați episcopii nu sînt acelea conform cărora episcopul trebuie să fie adînc cunoscător al dogmelor și credinței, astfel încît să-i poată vădi de păcat pe împotrivitori(i Ortodoxiei) – căci aceasta este învățătura Sf. Apostol Pavel în epistolele lui către Timotei și către Tit. Trebuie să fii om învățat și cunoscător al Scripturii, al Dogmelor, al Credinței și Evlaviei, ca să poți vădi un suflet de păcat și să-l poți îndrepta! Care dintre aceștia (acești episcopi) are capacitatea să vădească vreo persoană sau vreo idee, vreo concepție, de greșeală, de eroare sau de păcat, necum să mai învețe încă o turmă, o biserică întreagă?! Îi cunosc foarte bine pe acești episcopi! Pe destui i-am avut studenți la Școala Teologică! Nu ar fi avut ce căuta acolo din capul locului, necum să mai și promoveze anul (rumoare în sală)! Să știți că nu e răutate din partea mea, din păcate aceasta este realitatea. Căci nu se aleg bărbați evlavioși, vrednici, bine educați, învățați, și practicanți convinși ai Credinței, dogmelor și moralei Bisericii! Ei se aleg unii pe alții în funcție de cine e prieten cu cine, de care se cunosc între ei, de găști și de cercuri comune! Va să zică, aceasta este tema a opta : „Păstorii și turma nu au fost nici implicați, nici informați asupra acestor pregătiri”. De aceea mulți episcopi nu mă mai iubesc. Dar uneori, așa, ca să-i fac mai puțin gălăgioși, trebuie să spun și lucrurile acestea. Ba chiar mă gîndesc să alctătuiesc un mic compendiu privitor la învățătura Sfinților Părinți despre Episcopii nevrednici! Să auziți cuvintele de foc ale Sfîntului Ioan Gură de Aur sau ale Sfîntului Grigorie Teologul despre episcopii nevrednici! Da, știm, în toate timpurile au existat episcopi vrednici și episcopi nevrednici. Din păcate astăzi episcopii vrednici – care nu lipsesc dintre noi – sînt în minoritate. Marea majoritate, din nefericire, sînt nevrednici. Ei nici măcar nu știu că problmele (ale acestui Sfînt și Mare Sinod în primul rînd) sînt extrem de grave, dar noi știm.
 9. Probleme extrem de urgente ale Bisericii care ar fi putut fi luate în considerare și discutate la acest Sinod. Iată aci unele dintre ele:
 • Modalitatea de alegere a episcopilor. –Cum ne alegem episcopii? Nimeni nu vrea să intre în problema aceasta. Încă de pe vremea lui Hristodul, și încă mai dinainte, mulți arhiepiscopi au afirmat că modalitatea alegerii noilor episcopi trebuie modificată. Dar vine noul Arhiepiscop și nu intreprinde nimic în problema aceasta, nu modifică nimic! Pentru că e bucuros să-i tot aleagă pe cei care sînt în anturajul lui! Odată ajuns Arhiepiscop are prilejul să îndrepte lucrurile, dar el nu îndreaptă nimic!
 • Altă problemă extrem de arzătoare care ar fi putut fi discutată în acest Mare Sinod : Problema Calendarului (se iscă o discuție din sală) Desigur, statele vor urma calendarul lor civil, n-or să-l urmeze pe cel bisericesc, desigur–- Desigur, vom schimba eortologhionul, și vom urma, ca Biserică, Vechiul Calendar. Calendarul politic nu are decît să rămînă așa cum este, nimeni nu se atinge de el! În viața noastră socială și civilă sîntem pe Noul Calendar, dar în Biserică urmăm Calendarul Vechi!
 • Diaspora
 • Condamnarea ereziilor Papistă și Protestantă, precum și a Pan-ereziei Ecumeniste! – Da! Aceasta ar fost o formulare corectă pe ordinea de zi! iar nu așa-zisele „Relații ale Mișcării Ecumenice cu alte biserici!” Corect aceasta este formularea: „Condamnarea Ereziilor Papismului, Protestantismului, și a Pan-Ereziei Ecumenismului”!
 • Ruperea oricăror dialoguri teologice cu heterodocșii.
 • Ieșirea imediată a Bisericilor Ortodoxe din Consiliul Mondial al Bisericilor.
 • Căsătoriile mixte. – Înfricoșată problemă avem aici, să știți.
 • Botezul heterodocșilor. – Ce facem, vom recunoaște botezul heterdocșilor ca fiind valid?
 • Conamnarea uniatismului. – Da, fără nici o reținere, și hotărît: Condamnăm Uniatismul. Luăm această hotărîre și condamnăm Uniatismul.
 • Incinerarea morților. – Oare aceste lucruri cumplit de grave nu reclamă atenția imediată a unui Sinod? Nu trebuie să intre ele în preocupările noastre? Iar ei vorbesc despre Diptice și întîietăți! –

Atît, deci pentru astăzi (rumoare în sală) – A, da, a unsprezecea temă despre care am spus că o vom adăuga la cele 10 ale Conferinței noastre. (rumoare) – aha da, mulțumesc Atanasie, nu am menționat-o mai întîi pe a 10-a, ca cele de mai sus au fost sub-puncte la tema a 9-a. Deci, tema a zecea :

 1. Cum se va vota la acest Sinod, care va fi modalitatea votării? – că e o problemă și aici, să știți. La consultările pre-conciliare(/sinodale) care au avut loc pînă acum – nici măcar cei 24 care vor participa!—canonic este ca absolut toți episcopii prezenți să voteze. Toți episcopii trebuie să participe și toți episcopii trebuie să voteze. Hotărîrile trebuie să se ia pe baza majorității simple. E un principiu canonic acesta : „…votul majorității va hotărî lucrul” Deci, ceea ce votează majoritatea , aceea rămîne. Dar la acest sinod, știți dvs cum au hotărît să voteze? Nici măcar cei 24 nu vor vota! În loc de asta, fiecare Biserică participantă nu va avea decît un singur vot! Un vot Biserica Greciei, un vot Biserica Bulgariei, și tot așa! Și mai imaginați-vă că au decretat ca toate hotărîrile să se facă în unanimitate (ca în comunism, n.n.)! Adică toți trebuie să fie de acord cu absolut tot ceea ce se hotărăște! – este posibil așa ceva?! Dar nici la Sinoadele Ecumenice nu a existat așa ceva! Căci asta contravine principiului….de aceea am spus că trebuie să punem problema formulată astfel pe listă : Modalitatea exercitării votului la Sfîntul și Marele Sinod!
 2. Iar a unsprezecea temă a Conferinței noastre preconizate, temă pe care am fost rugat să o adaug: Oportunitatea unui Sinod astăzi: este el necesar? –E de dorit, este necesar un astfel de Sinod astăzi? – Căci, la ora la care au început discuțiile pe tema unui Sinod pan-ortodox, Sfîntul Iustin Popovici a spus că nu e deloc vreme potrivită să organizăm un sinod ecumenic. Oricum, aceasta este tema pe care am fost rugat să o adaug– și știți de ce într-adevăr nu e deloc de dorit să aibă loc acest Sinod? Pentru că Ecumeniștii sînt acum la putere peste tot, în locurile cele înalte! Și toate hotărîrile pe care le vor lua vor fi ecumeniste, moderniste, dărîmătoare ale Sfintei Tradiții Ortodoxe! Atît pentru azi.

(Va urma)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s