A sosit momentul intreruperii pomenirii arhiereilor care au semnat la Creta sau nu ? — Monahul Teodot – blog oficial. Comentariul nostru: Să piară păcătoșii și să nu mai fie, iar drepții să se veselească. Trebuie să ne mîniem și să nu greșim, și cu ură desăvîrșită să-i urîm pe dînșii, pe toți cei care strîmb învață cuvîntul Adevărului. Așa ne învață Duhul Sfînt prin glasul Psaltirii Prorocului David, a căruia este pomenirea în veci.

Cand o sa ne pocaim Teofane ? Stai linistit Preafericite. Nu am gresit cu nimic. Si daca tot insista astia … la toamna sau … peste vreo doi-trei ani !!! Dupa gestul firesc patristic al intreruperii pomenirii arhiereului Ioachim Bacaoanu de catre P.Macarie si P.Atanasie de la Oituz, au aparut reactii pro si contra. […]

via A sosit momentul intreruperii pomenirii arhiereilor care au semnat la Creta sau nu ? — Monahul Teodot – blog oficial

Reclame

Cuvîntul Mitropolitului Ierotei Vlahos de DUPĂ încheierea zisului Sfînt și Mare Sinod (publicat pe 15 iulie 2016, la parembasis.gr), structurat în 6 puncte: 1.Cum se stabilește valoarea lucrărilor unui Sinod Ecumenic 2.Biserici prezente și Biserici absente 3.Temele discutate la „Sfîntul și Marele Sinod” 4.Istorica continuitate bisericească 5.Considerații ecleziologice 6.Intervențiile mele. Redăm aici primul punct, în limba română (trad. ©Acta Diurna®), din care spicuim: „Unii poate privesc cu sarcasm problema curățirii de patimi, a luminării minții și a îndumnezeirii, în realitate însă, tomai aceasta este baza vieții creștinismului ortodox, precum a arătat Sfîntul Dionisie Areopagitul. Faptul acesta este analizat de către Sfîntul Dionisie sub insuflare dumnezeiască în tratatul său Despre ierarhia bisericească, și întărit cu putere de către toți Sfinții Părinți ai Bisericii.”

Vineri, 15 iulie 2016 (textul în lb neo-greacă, în orig., la  Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Λίγο ΜΕΤΑ τὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο»)

Cu puține zile mai înainte de convocarea „Sfîntului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe”, așa cum a început să fie numit în anii din urmă, am scris un articol în care mi-am prezentat poziția privitoare la acest Sinod. În același fel, acum că lucările lui s-au încheiat, notez aici primele mele comentarii, care sînt rezulatul nu al speculațiilor, ci al observațiilor unui participant direct la eveniment. Desigur, aceste comentarii preliminare nu epuizează nici pe departe domeniul acestui eveniment major.

1. Cum se stabilește valoarea lucrărilor unui Sinod Ecumenic

„Sfîntul și Marele Sinod” și-a încheiat lucrările și a ocupat loc în viața și istoria Bisericii Ortodoxe, adică în cadrul-context în care va și fi judecat.  Istoria este aceea care va și da adevăratul nume acestui eveniment, avînd în vedere că unele Sinoade, deși s-au autocaracterizat ca fiind Ecumenice, au fost respinse de Sinoade ulterioare; tot așa cum alte Sinoade, deși convocate doar la nivel local, și numite deci Sinoade Locale, au dobîndit mai după aceea statut și valoare Ecumenică. Judecata aceasta se face în funcție de hotărîrile luate în cadrul Sinodului ce are a fi judecat sau evaluat, și în funcție de faptul dacă acele decizii au fost acceptate sau nu de trupul Bisericii.

În general, valoarea hotărîrilor Sinoadelor se judecă de către cei care au ochiul minții curat și cunosc din trăire iluminarea Duhului Sfînt. Aceștia sînt oamenii ce întruchipează conștiința Bisericii, cei care au dobîndit mintea lui Hristos  (1 Cor. 2:16).

Unii poate privesc cu sarcasm problema curățirii de patimi, a luminării minții și a îndumnezeirii, în realitate însă, tomai aceasta este baza vieții creștinismului ortodox, precum a arătat Sfîntul Dionisie Areopagitul.  Faptul acesta este analizat de către Sfîntul Dionisie, sub insuflare dumnezeiască, în tratatul său Despre ierarhia bisericească, și întărit cu putere de către toți Sfinții Părinți ai Bisericii.

Întreaga sfîntă tradiție ortodoxă, biblică și patristică, confirmă că adevăratele premise ale desfășurării lucrărilor unui sfînt sinod constau din tradiția niptică și isihastă în care se înscriu prin viața lor concretă cei care participă la ele, cu alte cuvinte, din autenticitatea trăirii ortodoxe particulare a fiecăruia dintre membrii acelui Sinod. În cadrul Primului Sinod Apostolic din Ierusalim, Sfinții Apostoli au avut credința și puterea duhovnicească să afirme: Părutu-sa Duhului Sfînt și nouă  (Fapte 15:28). Ei au recunoscut puterea și lucrarea Duhului Sfînt, nu cu facultățile lor raționale ci cu inima lor, așa cum mărturisește Sfîntul Apostol Petru cînd zice:  Ci să fie omul cel tainic al inimii,   întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Pet. 3:4).

În Epistolele sale, Sfîntul Apostol Pavel scrie despre acei oameni care, conduși de Duhul Sfînt, aud și simt în inimile lor glasul care îi confirmă ca fii după har ai lui Dumnezeu, precum și psalmi și cîntări duhovnicești, ca mărturii date de DuhulSfînt în inimile lor.  (Rom. 8:15-16, Gal. 4:6, Eph. 3, 16-19, Eph. 5, 18-19, Col. 3:16).

Această experiere apostolică a Duhului Sfînt este proprie cel puțin majorității Sfinților Părinți care au participat la Sinoadele Ecumenice, așa cum mărturisește Canonul Întîi al Sinodului Cinci-Șase Ecumenic (Quinisext).

Acest Canon, după ce se referă la „sfinții și binecuvîntații Părinți” ale Sinoadelor Ecumencie precedente, zice: “[Hotărîm] ca a acelora bărbații credință, carii au strălucit cu viața în Biserica lui Dumnezeu, carii au fost luminători și dascăli lumii prin cuvîntul veiții ce a trăit întru ei, să fie păzită fără clătinare acum și pînă la sfîrșit.” Dacă acei Sfinți Părinți au hotărît în scris că predecesorii lor au fost „luminători și dascăli ai lumii” care au avut trăitor întru ei pe „Cuvîntul vieții”, aceasta înseamnă că ei au experiat în propria lor viață curățirea de patimii și iluminarea Duhului Sfînt, care i-a călăuzit la tot adevărul. Aceasta deci este neclătinata credință a Sfinților care trebuie păzită și lucrată acum și pînă la sfîrșit.

Acestea le-a avut în cuget Părintele Ioan Romanides cînd a scris:
“Premisa de căpetenie, nu doar a Sinoadelor Eumenice, dar și a celor Locale, este ca aceia care participă la un Sinod Ecumenic sau Local să se afle cel puțin într-un stadiu de iluminare dumnezeiască [avînd în vedere că cele 3 stadii ale lucrării Duhului Sfînt în om sînt 1. curățirea de patimi 2. iluminarea 3. îndumnezeirea, sau vederea lui Dumnezeu – n. tr.]. Iluminarea însă nu începe atunci cînd se rostește rugăciunea înaintea începerii lucrărilor respectivului Sinod Ecumenic, nu, cîtuși de puțin. Unii fundamentaliști ortodocși – că nu știu cum să-i numesc altfel – iți imaginează că sfințiții episcopi cei de demult erau ca și cei de astăzi, care nu au nici cea mai mică idee de dogme, ci doar experți în dogmatică la coasta lor, adică niște consilieri care le explică cum stau lucrurile privitor la dogme.”

În acest sens nici un Sinod nu este mai presus de Biserică, ci fiecare Sinod exprimă viața și mintea Bisericii, adică, experiența vieții și teologia sfinților, și este în consecință judecat de către ei. În orice caz, cuvintele Sfîntului Apostol Pavel trebuie să sune cu putere în mintea fiecărui creștin ortodox [deci, a fiecărui sinodal]: Nu știți voi că sfinții vor judeca lumea? (1 Cor. 6:2).

Citind Actele Sinoadelor Ecumenice observăm că expresia „urmînd Sfinților Părinți [de dinaintea noastră]” apare peste tot. La anul 1848 Patriarhii Răsăritului au apăsat că  “apărătorul credinței ortodoxe este acest trup al Bisericii, adică, însuși poporul.” Aici, desigur, cuvîntul „popor” nu înseamnă fietecine care încearcă să judece lucrurile după părerea rațiunii sau ideologiei lui, ci doar aceia din popor care au mintea lui Hristos, căci, după Sfîntul Dionisie Areopagitul, popor ortodox sînt „acea clasă de mădulare ale Bisericii care au ajuns la vederea lui Dumnezeu”, cu alte cuvinte, acei oameni care au dobîndit îndumnezeirea, adică sfinții.

De aceea, așa cum scrie în Sinodiconul Ortodoxiei, noi lucrăm „potrivit teologiei sfinților celei insuflate de sus, și potrivit minții celei pline de cucernicie a Bisericii.” Cci învțăturile sfinților cele insuflate de sus stau în strînsă legătură cu mintea Bisericii.

Source: Cuvîntul Mitropolitului Ierotei Vlahos de DUPĂ încheierea zisului Sfînt și Mare Sinod (15 iulie 2016, la parembasis.gr): „Înaintea celui numit Sfînt și Mare Sinod, am alcătuit un cuvînt în care mi-am făcut cunoscută poziția asupra evenimentului. Acum, după încheierea lui, îmi fac iarăși cunoscută poziția asupra aceluiași, nu pe bază de speculații, ci pe baza propriilor mele observații de participant direct la eveniment.” Cuvîntul este structurat în 6 puncte: 1.Cum se stabilește valoarea lucrărilor unui Sinod Ecumenic 2.Biserici prezente și Biserici absente 3.Temele discutate la „Sfîntul și Marele Sinod” 4.Istorica continuitate bisericească 5.Considerații ecleziologice 6.Intervențiile mele. Redăm aici primul punct, în limba română (trad. ©Acta Diurna®), din care spicuim: „Unii poate privesc cu sarcasm problema curățirii de patimi, a luminării minții și a îndumnezeirii, în realitate însă, tomai aceasta este baza vieții creștinismului ortodox, precum a arătat Sfîntul Dionisie Areopagitul. Faptul acesta este analizat de către Sfîntul Dionisie, sub insuflare dumnezeiască, în tratatul său Despre ierarhia bisericească, și întărit cu putere de către toți Sfinții Părinți ai Bisericii.”

Monahul Teodot a început ieri (18 iulie 2016) o serie de prezentări despre gravitatea ereziei semnate de ierarhia română în Creta. Semnalul de luptă. Metodele de apărare a Ortodoxiei la nivelul fiecărui credincios. Aici, primele 2 episoade (18, respectiv 19 iulie a. c.).

Cuvîntul Mitropolitului Ierotei Vlahos, DUPĂ încheierea zisului Sfînt și Mare Sinod, cuvînt apărut în trad. engl. acum 4 zile, la parembasis.gr: „Înaintea celui numit Sfînt și Mare Sinod, am alcătuit un cuvînt în care mi-am făcut cunoscută poziția asupra evenimentului. Acum, după încheierea lui, îmi fac iarăși cunoscută poziția asupra aceluiași, nu pe bază de speculații, ci pe baza propriilor mele observații de participant direct la eveniment.” – În curînd, trad. integrală în lb. română, la Acta Diurna. (Pentru un rezumat în lb rom, v. https://www.facebook.com/valentin.vulcanescu/posts/1750078791882476)

Friday, 15 July 2016 Just AFTER the «Holy and Great Council» Metropolitan of Nafpaktos and St Vlassios HIEROTHEOS Translated into English, original text (in Greek): Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Λίγο ΜΕΤΑ…

Source: Cuvîntul Mitropolitului Ierotei Vlahos, DUPĂ încheierea zisului Sfînt și Mare Sinod, cuvînt apărut în trad. engl. azi, la parembasis.gr: „Înaintea celui numit Sfînt și Mare Sinod, am alcătuit un cuvînt în care mi-am făcut cunoscută poziția asupra evenimentului. Acum, după încheierea lui, îmi fac iarăși cunoscută poziția asupra aceluiași, nu pe bază de speculații, ci pe baza propriilor mele observații de participant direct la eveniment.” – În curînd, trad. integrală în lb. română, la Acta Diurna. (Pentru un rezumat în lb rom, v. https://www.facebook.com/valentin.vulcanescu/posts/1750078791882476)

Prea Sfintitul Longhin Jar despre sinodul din Creta: „Acolo s-au adunat SATANIȘTII, MASONII„ — Atletul Ortodoxiei, despre trădarea din Creta, în predica [de la Duminica Mare, 26 iunie a.c.], după ce a suferit, cu succes, o intervenție chirurgicală [în lunea precedentă], prin ajutorul minunat al Sfântului Ierarh Luca al Crimeii – comunică blogul ganduridinortodoxie

Atletul Ortodoxiei, despre tradarea din Creta, într-o predică, după ce a suferit, cu succes, o intervenție chirurgicală, prin ajutorul minunat al Sfântului Ierarh Luca al Crimeii sursa

via Prea Sfintitul Longhin Jar despre sinodul din Creta: „Acolo s-au adunat SATANIȘTII, MASONII„ — ganduridinortodoxie

Un raspuns la framantarile apasatoare ale mitropolitului Macarie Dragoi, oferit de Monahul Teodot: „În mărturia [de la pagina oficială a Episcopiei Române a Europei de Nord] mitropolitul Macarie Dragoi afiseaza una din doua fete: ori minte cu nerusinare si „cu binecuvantare de mai sus” ori nu-l duce mintea mai mult.”

In marturia de mai sus, mitropolitul Macarie Dragoi afiseaza una din doua fete: ori minte cu nerusinare si „cu binecuvantare de mai sus” ori nu-l duce mintea mai mult. De ce ? In care S…

Source: Un raspuns la framantarile apasatoare ale mitropolitului Macarie Dragoi

Știre apărută în mod larg pe Bloguri: Preacuviosul Ieromonah Macarie Banu, Starețul Schitului Oituz (Bacău) comunică încetarea pomenirii întîistătătorului ereziarh Ioachim Băcăuanul, cu începere din 3 iulie a.c., Duminica Sfinților Români. Textul Scrisorii integral, în format .pdf., cu semnătura olografă a Starețului Mărturisitor, și datată [luni] 11 iulie 2016 [Sf. M. Mc. Eufimia]. Redat și aci, in extenso, cu o mărturie prefațatorie a Monahului Todot (v. și blogul său).

Știre apărută în mod larg pe Bloguri: Preacuviosul Ieromonah Macarie Banu, Starețul Schitului Oituz (Bacău) comunică încetarea pomenirii întîistătătorului ereziarh Ioachim Băcăuanul, cu începere din 3 iulie a.c., Duminica Sfinților Români. Textul Scrisorii integral, în format .pdf., cu semnătura olografă a Starețului Mărturisitor, și datată [luni] 11 iulie 2016 [Sf. M. Mc. Eufimia]. Redat și aci, in extenso, cu o mărturie prefațatorie a Monahului Todot (v. și blogul său).

Staretul-Macarie-de-la-schitul-Oituz-Scrisoare-de-Intrerupere-a-Pomenirii-PS-Ioanchim-Bacauanu

https://www.scribd.com/document/318302534

Iata un Ieromonah care nu se joaca cu mantuirea si cu Dreapta Credinta. Parintele Macarie de la Schitul Oituz (Bacau) a intrerupt Canonic, dupa dreptate, pomenirea PS Ioachim Bacaoanu, arhiereu despre care P. Justin Parvu afirma – am auzit cu urechile mele [i.e. Monahul Teodot] – cu multa durere si naduf : ” ACESTA A ATEIZAT TOT BACAUL . ” Sf. Grigorie Palamas, in urma cu aproape 700 de ani vorbea pentru prima data despre cele trei forme de ateism :ateismul celor care neaga cu totul existenta lui Dumnezeu.
ateismul ereticilor ( intre care cei mai periculosi sunt acum ecumenistii n.n.) care denatureaza adevarul despre Dumnezeu.
ateismul celor care tac sau nu fac nimic – din lasitate sau frica – atunci cand Dreapta Credinta este atacata de erezii.
Dupa ce a intrerupt pomenirea, mi-a martusit un credincios care a vorbit cu el, p. Macarie a afirmat : ” Ma simt fericit . Parca mi s-a luat o piatra de pe inima.”

Maica Domnului cu toti eroii de la luptele date la Oituz in primul razboi mondial sa-l ajute in continuare sa-si mentina pozitia. Credinciosii trebuie sa-l ajute cu mic cu mare pentru ca este primul – nadajduim sa nu fie unicul – Preot calugar care implineste randuielile canonice ale Bisericii in forma concreta – patristica de lupta impotriva ereziilor si a arhiereilor-preotilor eretici.

Parintele Macarie a fost chemat la Episcopie si in prezenta a vreo 60 de preoti a fost la comanda huiduit, criticat, numit „schismatic” si „eretic” de catre cateii PS Ioachim, dupa care PS a spus: „Care merge cu Macarie si care merge cu mine ?” Toti au ales sa mearga cu ereticul Ioachim. Singuri si-au ales iadul inca din aceasta viata. Asa ca : ” Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte.” – vorba Sf. Arhanghel Mihail. Acesti preoti singuri si-au ales de buna voie iadul, adica erezia. De altfel P. Nicolae Ragozin a si spus prin anii ’70 : ” In vremea Apostolilor unul a fost Iuda si ceilalti ai Mantuitorului. In vremurile lui antihrist unul va fi cu Mantuitorul iar ceilalti cu Iuda.”

Avand in vedere ca PS Macarie al Europei de Nord a semnat apostazia de la Creta, putem spune : „Un Macarie a cazut iar alt Macarie s-a ridicat.”

Catre Intai-Statatorul Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului,

cu durere in suflet si cu dragoste netarmurita

pentru Adevar,

Dupa multa rugaciune inaltata catre Preabunul Dumnezeu si indelungi sfatuiri cu ierarhi, stareti ai unor manastiri, duhovnici, teologi ortodocsi si dupa ce am studiat cu atentie documentele si hotararile finale ale asa-numitului „Sinod Panortodox” din Creta 2016, va aducem la cunostinta decizia pe care am luat-o, impreuna cu obstea pe care o conduc, alaturi de toti fiii dubovnicesti, care sunt madulare vii ale Bisericii Ortodoxe cea Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostolica.

Incepand cu Duminica Sfintilor Romani – 3 iulie 2016, noi, leromonahul Macarie Banu, staretul Schitului Oiluz-Bacau si leromonahul Atanasie Parfeni, am intrerupt pomenirea Dumneavoastra ca ierarh al Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, la toate sfintele slujbe bisericesli si vom ramane in acesta decizie pana in momentul in care va veti dezice public de abaterile de la Dreapta Credinta pe care vi le semnalam.

Acest fapt l-am justificat teologic, dogmatic si canonic, in fata credinciosilor prezenti la Sfanta Liturghie, intemeindu-ma pe invatatura Sfintei Scripturi, Dogmele si Canoanele Bisericii (Canonul 15 Sinodul I-II). Traditia de veacuri a Bisericii Ortodoxe ne invata sa pastram credinta ortodoxa autentica, nefalsificata si neintinata de virusul mortal al ereziei, sa ne luam masuri si sa punem in practica, prin Harul lui Dumnezeu, calea bisericeasca a intreruperii pomenirii numelor pseudo-episcopilor care nu mai invata drept Cuvantul Adevarului.

Concret, motivele pentru care am luat aceasta decizie extrema sunt urmatoarele:

a. Sunteti sustinator al prezentei Bisericii Ortodoxe Romane in C.M.B., organizatie de tip protestant, care promoveaza conceptul de „unitate in diversitate” (specific doctrinei antihristice New Age) si militeaza pentru unirea crestinilor cu celelalte religii. Biserica Ortodoxa este prezentata ca “una dintre biserici”. Dar pentru noi, una si singura este Biserica lui Hristos, pe care o marturisim in Simbolul de credinta si nu exista mai multe.

b. Ani la rand ati binecuvantat si sustinut intalnirile ecumeniste, desfasurate pe tot cuprinsul eparhiei in „saptamana de rugaciune pentru unitatea crestinilor”, dintre preotii ortodocsi si pseudo-preotii papistasi (franciscani si capucini), lucru argumentat in Memoriul Nr. 1127, din 16.05.2016 depus la Arhiepiscopia Romanului si Bacaului.

c. Ati acceptat participarea la Sfanta Liturghie in mod necanonic, la Sinaxa staretilor din 2015, a unui protosinghel dovedit a fi mason, fapt osandit de hotararea Sinodului din 1937 si reafirmata in 2014 de B.O.R.. Nici ulterior acestei sinaxe nu ati luat masurile care se impuneau, desi vi s-au inaintat documente clare care dovedeau aceasta apostazie a lui.

d. Ati acuzat sistematic (prin reprezentanti) in intalnirile cu preotii de mir si cu profesorii de religie, cat si in sinaxa staretilor din 13.06.2016 ca fiind „schismatici si eretici” cei care se opun ecumenismului, osandesc masoneria si au avut o pozitie critica asupra Adunarii din Creta, fara sa aduceti argumente in acest sens.

e. Ati ingaduit tacit savarsirea de cununii mixte de catre unii preoti ai eparhiei Romanului si Bacaului.

f. Ati transmis pleromei ortodoxe, pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, Comunicatul intitulat “Adevarul nu se negociaza”, folosind un limbaj ecleziastic duplicitar, care contine urmatoarele afirmatii si expresii potrivnice invataturii Bisericii:

„De aceea restaurarea unitatii vazute nu este o problema de centralizare bisericeasca, nici de pluralitate confesionala, nici de uniformitate, ci de sinteza de credinta comuna, de unitate in diversitate si in comuniune.”

Raspuns : „Biserica Ortodoxa a lui Hristos nu a pierdut niciodata unitatea de credinta si de impartasire in Sfantul Duh si nu accepta teoria restaurarii unitatii a celor care cred in Hristos, deoarece Ea crede ca deja exista unitatea respectiva, intre cei care sunt copiii Sai botezati. Aceasta unitate exista intre ei si Hristos, in credinta cea dreapta a Bisericii, care nu exista in randul ereticilor si al schismaticilor. Acesta este motivul pentru care Biserica vrea ca ei sa se intoarca in sanul Ortodoxiei prin pocainta.” (Mitropolitul Atanasie de Limassol)

“unitate in diversitate”

Raspuns : Marea minciuna a talcuirii ecumeniste a versetului din Rugaciunea Mantuitorului (“ca sa fie una, precum Noi una suntem” – loan 17, 22) consta in proiectarea in viitor a acestei unitati deja realizate in Biserica. A o propune ca obiectiv inseamna a nega, practic, faptul ca aceasta unitate este deja o realitate in Biserica, „singurul” lucru care mai trebuie facut fiind propovaduirea ei si extinderea, prin acceptarea ortodoxiei, la toate neamurile.

Asadar, degeaba, in limbajul ecumenist recent, se pune accentul pe „pastrarea identitatii proprii, prin contrast cu ecumenismul diluant si adogmatic. Acest lucru nu inseamna deloc a respecta Adevarul si Biserica, pentru ca se ajunge la acelasi rezultat: negarea intr-un mod mai subtil a unicitatii lucrarii Duhului Sfant in Biserica.

De ce? Pentru ca, daca pornim de la premisa ca ”unitatea” este o tinta si nu o realitate existenta in Biserica Ortodoxa, singura urmasa a traditiei Apostolilor, daca mai si spunem ca „avem de invatat din aceasta atitudine europeana, in care se doreste si pastrarea identitatii fiecarei comunitati religioase, dar si integrarea in societate” atunci este clar ca modelul de unire este Europa cu a sa unitate in diversitate si nu Biserica. (Cuvantul Ortodox, 2014)

„Dumnezeu lucreaza prin toate religiile in moduri si grade diferite, in functie de evolutia istorica„,

“Dumnezeu lucreaza unde voieste, nu numai in Ortodoxie, pentru ca nu poti limita lucrarea lui Dumnezeu”

Raspuns : Afirmatiile Dumneavoastra pot fi considerate adevarate doar in ce priveste energiile proniatoare ale lui Dumnezeu si nu in cazul harului necreat sfintitor care lucreaza doar in Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe (Mitropolitul Hierotheos Vlahos Nafpaktos).

“Autoritatea suprema de conducere in Bisericile Ortodoxe nationale este sinodul sau soborul”.

Raspuns: Noi stim ca traditia bisericeasca recunoaste ca judecator suprem al chestiunilor de credinta constiinta turmei credinciosilor Bisericii, careia ii dau glas persoane singulare sau sinoade ale ierarhilor sau poporul credincios si care se adevereste prin hotarari sinodale.

“Trebuie admis faptul ca exista elemente convergente si complementare in toate Bisericile crestine”

Raspuns: Este inacceptabila si contradictorie din punct de vedere doctrinar denumirea de „Biserici crestine eterodoxe si confesiuni”. Confesiunile eterodoxe nu pot fi numite “Biserici” deoarece exact de aceea le denumim „etero” (terte, altele), au dogme eretice si prin urmare ca eretice nu pot fi numite “Biserici”. (Mitropolitul Serafim de Pireu)

„Adevarul nu-i pe cale de disparitie si n-are nevoie nici de paznici si, cu atat mai putin, de avocati.”

Raspuns: „Statul de veghe” la capataiul dogmelor si al canoanelor este o datorie si nu o optiune. „Nu trece hotarele vechi pe care le-au pus Parintii tai” (Pildele lui Solomon, 22-28). Sfantul Apostol Pavel ne da urmatorul indemn: “Deci, fratilor, stati neclintiti si tineti predaniile

pe care le-ati invatat fie prin cuvant, fie prin epistola noastra” (II Tesaloniceni 2, 15).

g. Ati participat si ati semnat documentele asa-zisului „Sinod Panortodox” din Creta.

Nu recunoastem acest sinod pentru ca:

1. Nu a participat pleroma Bisericii Ortodoxe, nici macar toti Intaistatatorii Bisericilor

Autocefale Ortodoxe.

2. Nu s-a respectat Regulamentul de organizare si functionare al Sinoadelor Ecumenice anterioare, ceea ce a facut posibil ca, desi nu toti episcopii au semnat hotararile, acestea sa poata fi adoptate.

3. S-a intrunit sub o Sigla straina de orice reprezentare ortodoxa.

4. Au fost invitati ca observatori reprezentanti ai comunitatilor eretice ale papistasilor, protestantilor si monofizitilor, ceea ce este o inovatie fara precedent, straina traditiei noastre sinodale.

5. S-au facut slujbe la care au participat ereticii, ca impreuna-rugatori, ceea ce este interzis si osandit de Sfintele Canoane.

6. A folosit in documentele finale expresii neortodoxe precum:

“restabilirea finala a unitatii in adevarata credinta si in dragoste”.

Raspuns: Se induce ideea ca noi, ortodocsii, cautam restabilirea noastra in dreapta credinta si in unitatea dragostei, ca si cum le-am fi pierdut ca si ereticii, conceptie fundamental gresita teologic si care legitimeaza in Biserica asa numita „Teorie a ramurilor”;

– „accepta denumirea istorica a altor biserici si confesiuni crestine neortodoxe”,

adica „Teoria trunchiului comun”.

Amintim doar cateva dintre Canoanele pc care ne bazam in nepomenirea pseudo-ierarhului:

Canonul 15, Sin I-II (OSANDA SCHISMEI). SCHISMA FATA DE PATRIARH. CARE

DESPARTIRE NU ESTE SCHISMA?)

„ Cele ce sunt randuite pentru presbiteri, episcopi si mitropoliti, cu mult mai vartos se potrivesc pentru patriarhi. Drept aceea, daca vreun presbiter, sau episcop, sau mitropolit ar indrazni sa se departeze de comuniunea cu propriul sau patriarh si nu ar pomeni numele acestuia, precum este hotarat si randuit in dumnezeiasca slujba tainica, ci mai inainte de infatisarea in fata sinodului si de osandirea definitiva a acestuia, ar face schisma. Sfantul Sinod a hotarat ca acela sa fie cu totul strain de toata preotia, daca numai se va vadi ca a facut aceasta nelegiuire. Si aceslea s-au hotarat si s-au pecetluit pentru cei ce sub pretexlul oarecaror vinovatii se departeaza de intaii lor statatori si fac schisma, si rup unitatea Bisericii. Caci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu intaiul statator al lor pentru oarecare eres osandit de sfintele sinoade sau de Parinti, fireste adica, de comuniunea cu acela care propovaduieste eresul in public si cu capul descoperit il invata in Biserica, unii ca acestia nu numai ca nu se vor supune certarii canonicesti, desfacandu–se pe sinesi de comuniunea cu cel ce se numeste episcop chiar inainte de cercetarea sinodiceasca, ci se vor invrednici si de cinstea cuvenita celor ortodocsi. Caci ei nu au osandit pe episcopi, ci pe pseudoepiscopi si pe pseudoinvatatori si nu au rupt cu schisma unitatea Bisericii, ci s-au silit sa izbaveasca Biserica de schisme si de dezbinari”.

Canonul de mai sus este In conformitate cu alte canoane ale unor Sinoade Locale si Ecumenice, precum Canonul 31 Apostolic, Canonul 6 de la Sinodul Local de la Gangra (340), Canonul 5 al Sinodului Local de la Antiohia (341), Canoanele 10, 11 si 92 al Sinodului Local de la Cartagina (491), Canonul 19 de la Sinodul IV Ecumenic (451), Canoanele 31 si 32 ale Sinodului VI Ecumenic (691), si Canoanele 12, 13, 14 ale Sinodului I-II (861), Canonul 10 Apostolic, Canonul 45 apostolic, Canonul 62 apostolic.

Sfintii care au intrerupt pomenirea pseudo-episcopului, au continuat sa slujeasca Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie si toate Tainele Bisericii, ramanand in comuniune cu Biserica Ortodoxa, dar ingradindu-se de numitul pseudo-episcop de care apartineau.

In numele obstii Schitului Oituz, afirm cu tarie ca nu vom ceda nici unei presiuni ulterioare, de orice fel ar fi ea si ca vom ramane, pana la moarte, fii credinciosi ai Bisericii Ortodoxe, dorindu-va cu toata ardoarea sa faceti acelasi lucru in viitor, iar daca din nestiinta sau din constrangere v-ati abatut de la respectarea libbelo-ului, a celor trei marturisiri de credinta depuse la hirotonia intru arhiereu, cand ati jurat ca veti respecta dogmele si canoanele nestirbite, va dorim sincera pocainta si va pomenim la rugaciunile personale pe care cu umilinta le inaltam catre Atotputernicul si Iubitorul de bine Dumnezeu.

Nu acceptam sa fim numiti schismatici si eretici, pentru ca nu ne-am separat de Biserica noastra, recunoastem autoritatea Bisericii Ortodoxe Romane, dar denuntam ca fiind eretici pe unii slujitori ai aceste Sfinte Biserici. Nu ceea ce sustinem noi se abate de la dogmele Sfintei Biserici Ortodoxe, ci ceea ce intreprindeti Dumneavoastra si alti ierarhi ai Bisericii noastre este erezie. Secole de-a randul mucenicii s-au jertfit exact pentru a apara Dogmele si Canoanele, care acum se incalca flagrant de unii ca Dumneavoastra.

Adevarul nu poate fi negociat sau relativizat, este unul singur si cei care il apara, chiar daca sunt putini, pot afirma despre cei care il incalca (oricat de multi ar fi acestia) ca aceia sunt eretici si schismatici, asa cum s-a mai intamplat de-a lungul vremurilor, chiar in cazul unor intregi sinoade, numite ulterior talharesti.

Ne rezervam dreptul de a folosi toate mijloacele legale care ne stau la dispozitie (justitie, mass-media), ca cetateni vremelnici ai acestei lumi, pentru ca viitorul Schitului Oituz sa nu fie umbrit de diverse atacuri sau denigrari.

„Nu ne vom lepada de tine, iubita Ortodoxie, nu te vom tagadui pe tine, credinta mostenita de la Sfintii Parinti. In tine ne-am nascut, in tine traim si in tine vom muri. Si, daca vremea ne-o va cere, de mii de ori vom muri pentru tine, urmand invataturilor Sfintilor Parinti, care ne-au aratat calea spre Imparatia lui Dumnezeu chiar cu pretul vietii lor. Noi suntem chemati sa pastram in toata curatia sfanta Ortodoxie lasata noua ca mostenire de Sfintii Parinti. Cu orice pret vom apara credinta Ortodoxa, urmand invataturilor dogmatice, Sfintei Traditii si sfintelor canoane care au fost date la cele sapte Soboare Ecumenice si Locale ale Bisericii Ortodoxe”. (Episcopul Longhin de Banceni)

Asa sa ne ajute Bunul Dumnezeu!

11 iulie 2016

Staretul Schitului Oituz, leromonah Macarie Banu

A se vedea și:

http://psaltirea.ro/files/Scrisoare%20de%20intrerupere%20a%20pomenirii.pdf

Cititi va rog si:

STARETUL MACARIE de la Manastirea Oituz INGRIJORAT de MARELE SINOD

Detalii despre Consiliul Mondial al Bisericilor la:

VIDEO. Gheron Sava Lavriotul: SINODUL DIN CRETA ESTE ERETIC / Un exemplu – ne baga ecumenismul in familie prin CASATORIILE MIXTE / Consiliul Mondial al Bisericilor trebuie ANATEMATIZAT / Si un MESAJ CATRE ROMANI – NU MAI MERGETI la bisericile unde Episcopii primesc acest Sinod

Alti parinti si teologi despre SINODUL TALHARESC:

IMPOTRIVA MARELUI SINOD – Sinaxa Clericilor si a Monahilor Ortodocsi din Volos

MARELE SINOD. Paritele Antim de la Manastirea Bistrita, intr-o SCRISOARE DESCHISA ii cere Mitropolitului Teofan SA RAMANA IN BISERICA

VIDEO. Gheron Sava Lavriotul: SINODUL DIN CRETA ESTE ERETIC / Un exemplu – ne baga ecumenismul in familie prin CASATORIILE MIXTE / Consiliul Mondial al Bisericilor trebuie ANATEMATIZAT / Si un MESAJ CATRE ROMANI – NU MAI MERGETI la bisericile unde Episcopii primesc acest Sinod

VIDEO. Parintele Iulian de la Prodromu: SA FIE RESPINS Sinodul din Creta

Mitropolitul Ieremia al Gortinei: De ce MARELE SINOD i-a numit pe eretici “Biserica”?

Mitropolitul Ierotheos Vlachos explică: „DE CE NU AM SEMNAT”

Mihai Silviu Chirila despre MARELE SINOD: Biserica Ortodoxă e singura Biserică creştină

FINAL MARELE SINOD. Critica Mitropolitului Serafim de Pireu / N-au semnat toti? / Ce facea BOR in Italia in timpul Sinodului din Creta …

Mitropolitul SERAFIM DE PIREU despre MARELE SINOD: De ce nu sunt invitati toti Episcopii? / De ce in proiect nu se vorbeste despre erezii si inselari? / De ce sunt invitati catolici, monofiziti și protestanti in calitate de observatori si nu in calitate de impricinati?

Foto: SCRISOAREA DESCHISA adresata Mitropolitului Teofan, de catre monahi din Mitropolia Moldovei si Bucovinei referitor la MARELE SINOD din 06.06.2016

ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Avertizeaza ca nu-l vor mai pomeni pe Patriarhul Constantinopolului

Cititi va rog si:

Simboluri bizare pe SIGLA MARELUI SINOD

NOUTATI MARELE SINOD: Video – rugaciune cu eretici / Episcopul Chiril: “Biserica marturisita in Crez nu este Biserica Ortodoxa” / Secretomanie / Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului: Cei ce se opun apropierii de alti crestini sunt fundamentalist si fanatici