https://www.youtube.com/watch?v=o7tpfrMXO30 (subtitrarea în lb română nu este de calitate din păcate,  dar este înteligibilă.)

Infra, film din seria „Sarea pămîntului” subtitrat românește, despre Cuviosul Hristofor din Tula.

Spicuim din cuprinsul filmului:

Prorocii ale Schiarhimandritului Hristofor din Tula (1905-1996), și ale altor cuvioși, despre vremurile din urmă, culese din cuprinsul filmului:

 • apariția numerotării persoanei, semn al antihristului, care (numerotare) nu trebuie acceptată cu nici un chip (cnp-ul, vouchere/titluri de proprietate, pașapoarte electronice, coduri de bare, carduri de sănătate, etc).
 • hainele și tunsoarea bărbătească la femei (capul descoperit la femei) este urîciune înaintea lui Dumnezeu (Pr Hristofor nu împărtășea nici fetițele mici aduse la altar în pantaloni)
 • doar dacă se va pocăi de uciderea Țarului Nicolae II și familiei imperiale va fi iertată Rusia și i se va da un nou țar, dar aceasta doar DUPĂ războiul ce va fi
 • va veni vremea cînd toți vor fugi către sate, totul va fi închis, nu vor mai fi nici gaze, nici apă (acestea părintele le-a prorocit încă de prin anii 1970)
 • vor fi prigoane cumplite, creștinii trebuie să-și pregătească căsuțe pe pămînt , călugării vor fi prigoniți cumplit [e vorba de adevărații călugări&creștini, desigur, ceea ce în România post-Creta deja se întîmplă concret] – cei care nu vor avea casă vor muri pe drumuri (și prin apartamente, din pricina foametei, a dispariției bruște a gazului și a apei). Părintele spunea că orașele mari trebuie părăsite. Spunea asta prin anii 1970.
 • Biserica TREBUIE frecventată pînă la sfîrșit. Pe de altă parte, Cuviosul Kukșa din Odesa a spus unei fiice duhovnicești că în vremurile din urmă pe pămînt nu vor mai fi decît biserici catolice (papistașe, ERETICE), în care nu va fi voie să intre adevăratul creștin.
 • rămășița dreptmăritorilor creștini va rezista ascunsă în pustii și în peșteri, rugîndu-se, pînă la sfîrșit.
 • Părintele Hristofor spunea că trebuie să luptăm împotriva sistemului (antihristic/globalist/satanist) și duhului lumesc, cu mare strictețe.
 • Schimonahia Piama Kasatkina (min 32:30): „Va veni un astfel de timp, că vă veți împărtăși în catacombe/beciuri.” Trebuie pregătit vin Kagor, prescură și făină, ca să avem cu ce să ne împărtășim. A spus /Pr Hristofor/ că nu va /mai/ fi nici o biserică rusească, ci doar catolice. A spus părintele: vă vor căuta pe străzi și vă vor duce /cu sila la bisericile catolice/. Cei care vor să se căiască /să aprindă o lumînare/ NU au voie să intre în acele biserici, pt că sînt eretice, antihristice. /Faptul că vor fi oamenii căutați pe străzi și pecetluiți cu forța apare și la Otroc Veaceslav – Ultimul Proroc al Ultimului Țar, v. documentarul Înger Rus/. Părintele /Hristofor/ spunea că trebuie să plîngi mult, să te căiești din adîncul sufletului ca să te ierte Dumnezeu, dacă cumva ai intrat din curiozitate în acele biserici /papistașe/ ca să vezi ce se petrece acolo. Iar oamenii vor fi mînați cu forța în aceste biserici /papistașe/, zicîndu-li-se: „Cum adică mai întîi ați dorit, iar acum nu mai doriți să intrați”. Iar pe cei care nu se vor duce, vor începe să-i prigonească.
 • (min. 34:51) Spunea Părintele (Hristofor, unei monahii): „Iar dacă nu veți fi de acord cu ei, vă vor duce departe, departe, și vă vor distruge”
 • (min 35:13, relatează altă ucenică): Părintele spunea că la Soloveț ne vor distruge pe toți. Toți cei care, printre primii, nu vor lua pașaportul, pe toți îi vor duce imediat la Soloveț. Nu va fi hrană și într-o singură noapte ne vor distruge pe toți și ne vor așeza într-un singur mormînt. Acest lucru îl spunea părintele, că la Soloveț pe cei dintîi imediat îi vor distruge.
 • Pr Hristofor îl respecta foarte mult pe Patriarhul Pimen (1910-1990, intronizat Patriarh al Rusiei la 2 iunie 1971), socotit de nevoitorii duhovnicești drept „ultimul Patriarh /adevărat/ al Rusiei” (cf. min 38:30).
 • Va fi căderea /ierarhiei/ BISERICII (lepădarea de credință). Se va impune ecumenismul, va avea loc o catolicizare puternică a Rusiei. La Tula vor rămîne doar 2-3 preoți adevărați. „Bine ar fi dacă vor exista doi. Măcar unul dacă va exista datorită rugăciunilor celor ce se roagă”, spunea Schiarhim. Hristofor. „Chiar și așa”, mai spunea el, „aproape toți clericii îl vor trăda pe Domnul Dumnezeu, vor cădea ispitei numerelor, va fi repetarea trădării lui Iuda” (min 39:05).
 • Pr. Hristofor spunea că Vlădica Serapion este ultimul Mitropolit Ortodox de Tula care a luptat pentru credință, iar Patriarhul Pimen, ultimul Patriarh Ortodox al Rusiei. El știa că după moartea acestora, numerele, pașapoartele noi și în general toate cele electronice vor fi introduse peste tot, iar arhiereii /le/vor binecuvînta.
 • Spunea că va fi foamete (cauzată de războiul cel mare care va fi), că pentru zece zile trebuie să avem apă și pesmeți (min 40:39), pt că se vor petrece astfel de lucruri, încăt nu se va putea ieși din casă. Totul se va instala brusc, vor fi de toate (în magazine) dar deodată totul va dispărea. Spunea Părintele: „Acum nu ne aflăm în timp politic, și apocaliptic.”
 • altă credincioasă, foarte vîrstnică, mărturisește (min 41:36): „Părintele a spus că Domnul a adăugat 27 de ani. Au trecut 9 ani de cînd a murit Părintele. Și iată că din spusele lui mai rămîne puțin timp [i.e.: cei 27 de ani curg pînă în 2023] Părintele spunea că în acești ani vor fi nenorociri cumplite. Că trebuie să fie război, să fie foamete. Va fi foamete mare. Iar dacă nu va fi război, va fi rău. Totul va pieri. Spunea că războiul va fi scurt, dar totuși oamenii se vor mîntui, mulți se vor mîntui. Iar dacă nu va fi război, nimeni nu se va mîntui.”
 • „Pr Hristofor spunea că biserica va fi cuprinsă de răceală. Toate se vor soluționa, totul se va face, dar nu se va oferi oamenilor dragoste sufletească. Vor fi atrași mai mult de bani.” (min 42)
 • ”Se vor schimba slujbele, vor oficia slujbe catolice. „Trebuie să luați aminte”, spunea el. Cînd nu vor mai rosti Tatăl Nostru și Crezul în biserică, biserica nu se va mai putea frecventa. Aceste lucruri se vor întîmpla cu siguranță. Nu vei mai avea unde să mergi”
 • „Părintele spunea că nu trebuie să scoatem moaștele Cuvioasei Eufrosina /cea Nebună pentru Hristos din Koliupanovo, +1855, la vîrsta de 100 de ani,  v. http://www.miriamturism.ro/kolipanovo-rusia-cautand-o-pe-cuvioasa-eufrosina-cea-nebuna-pentru-hristos/ /, deoarece le vor profana. Ea trebuie să rămînă înmormîntată așa cum este.” (min 44)
 • Se vor repeta cu Rusia cele petrecute în 1917 (din pricina neîmpotrivirii la globalizare). Globalizarea nu o poți opri, dar noi putem să nu participăm la aceasta. Putem respinge acest sistem. Mai bine să fim prigoniți, dar liberi. Părintele binecuvînta achiziționarea de căsuțe cu terenuri, spunînd: „pămîntul ne va hrăni”. Spunea să cumpărăm măcar o colibă, și imediat să săpăm o fîntînă, ca să avem apă, și să plantăm sălcii. La căldură mare totul se va usca, va seca, ghețarii din nord se vor topi, iar munții se vor muta din loc. Și atunci cei care au plantat sălcii vor găsi mereu sub salcie pămînt umed.. Va trebui să facem rugăciune, să luăm puțin pămînt, să-l facem ghem,să-l însemnăm cu sf cruce și să-l mîncăm. Va ține loc de pîine și apă. ,  , . (min. 46)
 • va fi o situație de oscilare vreme de 8-9 ani, după care va fi arșiță cumplită, totul se va usca, nu se va reuși strîngerea recoltei. VA fi un anotimp cu ploaie, recolta va fi bună, bogată, dar vor începe ploile și totul va putrezi. Oamenii nu vor putea strînge recoltele (min 47)
 • Părintele spunea: „Eu plec, dar voi veți trăi suferințe cumplite”. – „Și cum să ne mîntuim cînd nu veți mai fi cu noi?” – „Citiți Evanghelia, Psaltirea, și cît timp bisericile sînt încă deschise, cît încă nu există amestec de credințe, frecventați biserica, împărtășiți-vă, mergeți la Taina Sf. Maslu.”
 • După război vor mai rămîne foarte puțini oameni. Doar după el vom avea un țar nou. Viața va fi atunci foarte bună, evlavioasă, dumnezeiască, dar aceasta se va întîmpla doar după război, care va fi foarte scurt. Lungimea domniei țarului și a modului de viață evlavios aferent lui va dura în funcție de pocăința și rugăciunile poporului.
 • Părintele nu mai binecuvînta căsătoriile în aceste timpuri apocaliptice, ci retragerea la mînăstire. (Deși  și în mînăstiri va fi cumplit de greu din pricina lipsei povățuitorilor duhovnicești. Cei care nu se vor strădui să dobîndească puterea călugărească prin rugăciune și nevoințe vor rămîne „călugări necopți”. Din pricina duhului lumesc și în mînăstiri se vor accepta carduri electronice, și mulți monahi din această cauză vor părăsi și mînăstirile. De aceea e bine de cei ce vor avea un colț unde să se retragă, iar cei care nu vor avea vor muri pe sub garduri).
 • Părintele spunea că în vremurile acestea de pe urmă trebuie să ne cumpărăm case, să ne adunăm în comunități de cîte șapte-zece persoane, ca să ne rugăm. Ne binecuvînta să facem rezerve de Agheazmă de la Bobotează și prescuri uscate, păstrate în borcane de sticlă închise ermetic, ca nu cumva să pătrundă vreo musculiță. Iar cînd va avea loc amestecul de credință, atunci ne vom ruga acasă, vom aprinde candele, lumînări, și vom consuma acea prescură și Agheazmă Mare și Însuși Domnul ne va împărtăși tainic. Părintele blagoslovea ca între aceste grupuri să se afle măcar un preot, ca măcar în treacăt să poată veni și să împărtășească oamenii. Un preot care să aibă antimis. Așa blagoslovea Părintele. (min 50)
 • Produsele cu coduri de bare nu trebuie consumate decît după ce am rupt mai întîi codurile de bare de pe ele, am făcut rugăciune, și le-am însemnat cu sf cruce și stropit cu Agheasmă  Mare. Codul de bare este chiar pecetea care se va aplica pe mînă și pe frunte (min 57).
 • despre această pecete au vorbit și Sf Nil Izvorîtorul de mir, și Sf Lavrentie de Cernigov și în general toți Sfinții Bisericii. Sf Ieronim de la Sanaksar a vorbit despre metoda vicleană de aplicare a pecetei pe mînă și frunte, cu laserul.
 • Acceptarea documentelor electronice, deși nu este încă definitiv lepădarea, este cale sigură sprea ea, căci prin acest accept se întunecă mintea omului, el devine zombie, pierde puterea diescernămîntului, a deosebirii minciunii de adevăr – astfel încît în final omul de bună voie își va da fruntea și mîna la pecetluirea cu laser (min. 1:00:34)
 • Va fi fărîmițarea familiilor, care nu vor mai fi mari și unite ca în trecut. Vor fi amestecări de credință, fetele noastre (rusoaicele) se vor căsători cu persoane de alte credință, mai ales chinezi, China va veni asupra noastră (min 1:05.07). Căsătoriile acestea mixte sînt uriciune înaintea lui Dumnezeu, chinezii, cînd vor veni asupra noastră, ne vor sugruma (literalmente, min. 1:05:38).
 • nu trebuie participat la recensmint – căci listele nominale merg direct în marele computer „fiara” de la Bruxelles.
 • Părintele NU blagoslovea mergerea la alegeri. Spunea: „Să nu mergeți” (min 1:06:46)
 • Vor dispărea crucile din biserici, dar mai întîi vor dispărea și crucile monahale, paramanele. Părinții vor dori să-și boteze copiii și nu vor găsi cruci.
 • Cei care acceptă documentele electronice se preschimbă radical, omenirea care se integrează sistemului globalist în mod ușuratic și nepăsător (creștini fiind, participanți la slujbele bisericii) se schimbă radical: se plîng de dureri de cap incurabile, își pierd memoria, devin zombi. Există acum un fel de „stingere” a sufletului (min 1:18:37)

 

4 gânduri despre “Prorociile Schiarhimandritului Hristofor din Tula (1905-1996), mai ales pentru Rusia, dar și pentru întreaga Ortodoxie.

 1. Doamne ajuta! ma bucur ca am dat de profetia aceasta insa sa stiti ca am o nelamurire >in legatura cu codul de bare ;pai din cate stiu codul de are se afla si pe alimente si chiar pe cartile de rugaciuni;mai stiu ca tot Sfintii din Rusia (si nu numai) ne-au sfatuit parinteste sa stropim alimentele cu agheazma deoarece au cdul de bare.Daca renuntam la cnp atunci va rog frumos lamuriti-ma si pe mine:cum mai inscriem copii la scoala sau la gradinite? e o problema delicata…iertati!

  Apreciază

  1. – da, e o problemă extrem de delicată, pt care trebuie rugăciune și luptă – BISERICA LUI HRISTOS însă ARE TOATE MIJLOACELE de luptă – Părinții CONȘTIENȚI trebuie să se organizeze – nu e nevoie de mișcări de stradă, ci de viață cu răspundere – ASOCIAȚII de PĂRINȚI (ați auzit prob că simplele comitete de părinți nici nu sînt luate în considerare) – care să fie implicate 100 la 100 în procesul educațional – dvs insistați pe întrebarea păi fără cnp nu mai înscriem copilul la școală, etc – DEJA sînt părinți care care și-au înscris copiii la școală FĂRĂ VACCINURI (DIN pricină de rigoare de conștiință) – doar că a trebuit să fie fermi și să lupte – cît despre CNP propriu-zis – EXISTĂ DEJA LEGE DIN MAI a.c. CARE INTERZICE AUTORITĂȚILOR SĂ CEARĂ CNPul omului – dacă îl cer la elevi e pt că sînt IPOCRIȚI ȘI TICĂLOȘI, FAC EXPERIMENTE PE VIGILENȚA PĂRINȚILOR – e mult de spus,. dar astea sînt cîteva repere – VIITORUL EDUCAȚIEI COPIILOR NU MAI E ÎN SIST DE STAT, CI ÎN ȘCOALA PARTICULARĂ, ACASĂ, ȘI ÎN TINDA BISERICII, AȘA CUM ESTE DE 2 MILENII. LA „grădiniță” și la „școală” copiii creștini sînt re-educați în stil LGBT, cred că nu vă este necunoscut – pînă-i retragem din școală, obligăm școala să respecte constituția și conștiința prin ASOCIAȚII/FUNDAȚII DE PĂRINȚI

   Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s