®Acta Diurna™

®registrul vieții românești™

Papa este destabilizator politic si religios abil; instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal. A se vedea: MANIFESTAȚIE PUBLICĂ AUTORIZATĂ ÎN BUCUREȘTI ÎMPOTRIVA ADUNĂRII ILEGALE DE LA ȘUMULEU-CIUC, DIN ZIUA DE 1 IUNIE 2019, ORGANIZATĂ DE BUDAPESTA ÎMPREUNĂ CU PAPA FRANCISC PENTRU DEZMEMBRAREA TERITORIALĂ A ROMÂNIEI ȘI ALIPIREA ARDEALULUI LA UNGARIA, la http://www.justitiarul.ro/manifestatie-de-protest-la-bucuresti-in-25-mai

Papa este destabilizator politic si religios abil; instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal. A se vedea: MANIFESTAȚIE PUBLICĂ AUTORIZATĂ ÎN BUCUREȘTI ÎMPOTRIVA ADUNĂRII ILEGALE DE LA ȘUMULEU-CIUC, DIN ZIUA DE 1 IUNIE 2019, ORGANIZATĂ DE BUDAPESTA ÎMPREUNĂ CU PAPA FRANCISC PENTRU DEZMEMBRAREA TERITORIALĂ A ROMÂNIEI ȘI ALIPIREA ARDEALULUI LA UNGARIA, la http://www.justitiarul.ro/manifestatie-de-protest-la-bucuresti-in-25-mai

Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR: Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei Antihristului!

„În istoria neamului omenesc există trei mari căderi: a lui Adam, a lui Iuda și a papei.”
Sfântul Iustin Popovici

„Papismul este înaintemergătorul Antihristului” Cuviosul Filotei Zervakos

„Pe papa să-l blestemați, că el este pricina răutății” Sfântul Cosma Etolianul

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
Aducem în fața preasfințiilor voastre durerea sufletelor noastre, nădăjduind că nu o veți trece cu vederea. Știm că suntem de plâns, căci ne aflăm în cea mai profundă stare de păcătoșenie de care și lumea se poate scârbi, însă indiferenți nu putem fi față de nenorocirile Neamului și mai ales pentru decimarea poporului și pustiirea Țării de 30 de ani încoace.

Știm că toate urgiile venite asupra noastră ni se datorează în totalitate și credem că Dumnezeu în marea Sa milostivire, nu a îngăduit să suferim conform celor săvârșite de noi, ci ne mai lasă timp de îndreptare, precum ninivitenilor! O, de ne-am putea pocăi precum aceia, a căror fapte nu erau nici pe departe ca ale noastre! Căci cu fărădelegile noastre ne-am făcut infinit mai răi decât păgânii, covârșind iadul. Vai, cât de întristător, că noi cei care ne numim ortodocși, am purces la cele mai infernale nelegiuiri! Și ce fapte nu am săvârșit în primul rând noi amărâții semnatari, de care să nu ne rușinăm și pentru care de nu ne vom pocăi, neîndoielnic vom primi la Judecată înfiorătoarea hotărâre: ” Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui…”!?

”Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele”, căci am vărsat râuri de sânge nevinovat ..(!!!)… lăsându-ne manipulați de zecile de mijloace aservite sistemului antihristic, și mai ales de mass media, fiind mintiți și influențați să considerăm un drept monstruasa crimă a pruncuciderii, fapt pentru care am devenit călăi fără inimă și ne-am ucis proprii copii pe spurcatul eșafod al lui Moloh. Zeci de milioane de victime măcelarite prin diabolicul avort – cea mai cruntă crimă întrucât aceste ființe sunt cele mai nevinovate și mai lipsite de apărare! Genocidul asupra Neamului s-a extins și împlinit prin folosirea așa ziselor contraceptive, despre care în 1985, în Statele Unite, Congresul Federației Naționale a Avortului, a concluzionat:„Nu vă feceți iluzii. Pilula și spirala sunt avortive!”,lucru confirmat de studii medicale și din alte țări iar cercetatori ruși au stabilit că pilula provoacă anual 5, iar spirala 8 avorturi timpurii (in circa 10 zile)- insesizabile pentru femei (1). Consecința zguduitoare a acestor atrocități este că umplem iadul și dispărem ca neam, precum alte popoare europene asupra cărora conspirația satanică a fost aplicată ceva mai timpuriu, și care diminuandu-se astăzi sunt dominate de populații islamice sprijinite masiv politic si financiar să invadeze Vestul (căci o națiune care nu naște dispare și este înlocuită de ocultă după bunul plac). Nemaisuportând durerea provocată de aceste năvăliri și scârbiți de comportamentul emigranților aduși forțat peste ei, mulți băstinași își părăsesc propria patrie și se refugiază în alte țări! Iar „cancerul” devastator ne cuprinde și pe noi!

Pentru evitarea acestei catastrofe nationale, survenită ca urmare a decimării și risipirii noastre planificate, ar fi trebuit ca Ierahia, clerul in general și întreaga pliromă să fie în stare de război total cu crima pruncuciderii, însă reacția a fost si este extrem de pasivă. Aceasta se poate dovedi mai ales prin aceea ca preoții în calitatea lor de păstori și modele, nasc ca și mirenii 1-2 prunci, încurajând astfel abandonarea conceptului tradițional, sănătos, al familiei ortodoxe în care toți copiii erau socotiți, firesc, dar de la Dumnezeu ! Chiar și strigătele disperate (2) au fost tratate cu totală indiferență,- deși negreșit ar fi adus beneficii uriașe Bisericii și neamului și nu implicau eforturi deosebite -, dar fără tăgadă responsabilitatea revine în principal arhipăstorilor ! Reacție pasivă vedem și în cazul invaziei induse a imigranților islamiști (despre care Biserici Locale, ortodoxe, demne, cu dragoste față de popor se pronunță ferm împotrivă -(3), a extinderii exagerate a vaccinurilor și a altor probleme social-politice, prin care poporul a fost sărăcit, risipit și Țara despuiată ca niciodată în istorie. Și această stare de decădere mi se datorează și mie amărâtului (și poate multora dintre noi), căci pe lângă fărădelegile arătate mai sus, am adăugat faptele lui Onan de dragul comodității, blasfemii, hoții, răzbunări, clevetiri, desfătari, desfrânări în toate formele patimii, curvii, preacurvii, lăcomii ale pântecelui și în celelalte feluri, beții, osândiri, mânii, vorbiri de rău, țineri de minte a răului, viclenii fariseice, mândrie, slavă deșartă, mărturii mincinoase,necinstirea părinților, înșelăciuni…..toate săvârșite de nenumărate ori, unii pe unele, alții pe altele sau pe toate la un loc!

Și din cădere în cadere, am ajuns să făptuim și păcatul cel mai mare, care a cuprins Țara de la o margine la alta prin îndepărtarea noastră de predania curată a Bisericii, a Sfinților Apostoli și Parinți și prin încălcarea aproape generalizată a Sfintelor Canoane. Astfel, am îmbrățișat satanica erezie a ecumenismului (3a), adică cea mai înfricoșătoare fărădelege, care iată, a fost proclamată virtute prin sinodul tâlharesc din Creta, a cărei învățătură total greșită, neortodoxă este propovăduită și impusă cu forța în Biserica Ortodoxă Română, prin art. 22 și decizii ale Sfântului Sinod. În acest context, Înaltpreasfințitul Teofan, afirmă într-un cuvânt al său, că sunt preoți, monahi și mireni care „…inventând tot felul de nereguli legate de Sinodul din Creta….se înscriu în rândurile dușmanilor Bisericii…” (4). Cu tot respectul amintim acestuia, că Bisericile Bulgariei (5) și Georgiei (6), au respins categoric și oficial sinodul și au numit hotărârile din Creta neortodoxe. Datorită luptei dusă împotriva ereziei de către mulți clerici, Biserica Rusiei a anulat participarea în ultimul moment, iar prin refuzul justificat al Bisericii Antiohiei de a participa, principiul unanimității a fost anulat, astfel că sinodul nu trebuia organizat, nefiind întrunite condițiile de a fi panortodox și cu atat mai puțin ecumenic (7). În plus, de modul în care au fost smulse semnăturile și mirenii corupți se rusinează, căci avem în vedere cum s-au obținut în cazul sârbilor, ciprioților și grecilor, episcopii fiind abuzați sau ignorați cu desăvârșire. Până și în Patriarhia Ecumenică, in care stăpânește Patriarhul Bartolomeu -ce sfâșie necontenit Biserica prin erezie și schismă- au fost 5 ierarhi care au refuzat să semneze textele eretice.

Dacă aceste Biserici Locale și o bună parte a episcopilor din Grecia, Serbia, Cipru și Noua Romă sunt dușmani ai Bisericii (ca și noi cei care cunoaștem gravele abateri cretane pe care le respingem), întrebam nedumeriți, ce reprezintă Consiliul Mondial al „bisericilor” (8-9-10), mai exact al ereziilor, care este de factură masonică și care este organizatorul „Sinaxei unor Întâistătători”- după cum numește întâlnirea din Creta profesorul Dimitrie Tselenghidis ?! Și acest „vrednic” CMb este lăudat de vreo 20 de ori într-un „sinod ortodox”!!??

Pe lângă alte multe blasfemii, se precizează în documente că prin CMb se caută a se înfăptui unitatea pierdută a Bisericii, însă cap al acelei „biserici” ce va lua ființă prin afilierea tuturor ereziilor și sectelor, a religiilor păgâne și vrăjitorești, sub controlul și obladuirea ocultei, va fi Antihristul sau mai exact: stăpânul lui! Ne-am bucura dacă Înalpreasfințitul Teofan ar fi prieten adevărat al Sfintei Ortodoxii și un arhipăstor ce-și pune viața pentru milioanele de oi pentru care a jurat că le va apăra și care acum sunt mânate cu surle și trâmbițe către colții lupilor. Insă părintele mitropolit este un artizan principal al acordului de la Chambesy (11), prin care se batjocoresc patru Sfinte Sinoade Ecumenice, Toți Sfinții și mai ales pe Sfânta Mare Muceniță EUFIMIA, supranumita Stâlpul Ortodoxiei și Apărătoarea Dogmei Ortodoxe(12-13). Ne-am fi dorit o atitudine identică cu cea a Sfântului Sinod Georgian (14), care a respins ca eretică Declarația de la Chambesy (Balamand și altele) însa noi, singurii, am ratificat acordul cu monofiziții, am încălcat hotărârile a patru Sfinte Soboare Ecumenice și am ignorat toate „dovezile” dumnezeiești (15), măsluind adevărul pe care l-am ascuns de pliroma Bisericii! -11-

Că Sfânta Ortodoxie a fost batjocorită în Creta, au afirmat-o Biserici Locale, ierarhi din întreaga lume (16), preoți și teologi de prestigiu, care neputând fi combătuți prin argumente,- întrucât se sprijină numai pe dreapta învățătura a Sfinților Apostoli și Părinți -, sunt prigoniți prin decizii necanonice, prin forță și tot felul de abuzuri, în timp ce poporului tâlhăria îi este prezentată ca virtute. Vai nouă!

Cât privește islamizarea, aceasta se realizează după modelul Vestului, conspiraționist, împotriva voinței noastre, fiind aduși deocamdată în Țară câteva zeci de mii de emigranți însă numărul lor va crește pană la 1000000, după cum afirmă presa- deși oficial nu se recunoaște pentru a nu crea un impact psihologic negativ major în randul populației (17). Acest mare rău, cu ajutorul lui Dumnezeu ar putea deveni un mare bine, dacă prin strădania asiduă misionaristă a ierarhilor noștri, azilanții ar fi convertiți la Ortodoxie, căci ei nefiind ucigași de prunci ar întări Biserica puternic și constant. Și ar fi păcat ca atâtea biserici frumoase, ridicate din cărămizi, cu multe osteneli, (dar dărâmate cele din inimi !) să devină moschei ! Astfel ne-am spăla mulțime de păcate. Însă speranța se prăbusește în urma declarației dată mass mediei, de către Înaltpreasfințitul Andrei al Clujului, întrucât dacă s-ar înfăptui cele dorite de acesta, la noi nu va mai fi dreaptă credință. Într-un interviu dat EvZ, afirmă <<…că vede în viitor o „biserică” unită, mai ales că vizita papei Francisc în Romania, în luna mai, vine în sprijinul acestei idei. Intrebat dacă vede în această vizită un prim pas spre unitatea bisericii, IPS Andrei a spus că una dintre sperantele lui este legată de această idee. „Sperăm să fie. Oricum, noi, ceea ce vedem că papa Francisc este un om tare deschis sufletește și jovial.Vizita papei o văd pozitiv…”>> (18)

Nădăjduim ca acest articol să fie o făcătură, iar dacă ceea ce a publicat jurnalul coincide cu afirmațiile Înaltului, atunci acesta este „vrednic” a fi avansat de Maria Tereza, ca aghiotant în armata generalului Adolf hitler Bukow, călăul ortodoxiei și al monahismului în Transilvania (19). Afirmația că papa poate fi „tare deschis sufletește și jovial” …(!), reprezintă o minciună grosolană, o înșelare vădită a credincioșilor, căci adevărul este rostit deschis, fără înconjur de părintele aghiorit Gheron Gavriil în așa zisa „definiție a papei”: (20). IPS Andrei a făcut declarații neortodoxe și în februarie 2019, când s-a referit la pierderea unității Bisericii, tâlcuind „ca toți să fie una” în mod contrar învățăturii Sfinților Părinți (21). Întrucât același sincretism blasfemiator îl vedem și la Inaltpreasfințitul Timotei al Aradului (22), care afirmă în ianuarie (la „rugaciunile”-blasfemii în comun) că ereziile, sectele fac parte din Biserică si laudă – rușinându-și căruntețile – CMb-ul masonic, vă aducem la cunostință, că Sfânta Ortodoxie are Apostoli, Sfinți Părinți, Prooroci, Învățători , Mucenici …care marturisesc Credința întreagă, fără lipsuri, modificări sau adăugiri, așa cum ne-a fost adusă nouă din cer de către Domnul nostru Iisus Hristos! Slavă Domnului, că il avem și pe Sfantul Ioan Gură de Aur cel mult prigonit, care acum peste 1600 de ani a tâlcuit sfătuit de Sfântul Apostol Pavel, pentru veșnicie, așa zisa piatră de poticnire „ca toți să fie una”, astfel: <<„…”ca toți să fie una” s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, care este rodul superficialității lor”>>. Așadar se cere”unanimitatea interioară a credinței” și nu un mare număr de oameni cu credințe interioare diferite (care în fond sunt demonice). Revenirea în Trupul Bisericii a celor care au apostaziat se poate face numai prin pocaință, lepădarea de erezii și recunoașterea unicului adevăr ortodox! Citiți viața acestui mare Ierarh, ascet, rugător, drept și curajos ocrotitor al turmei nedreptățită de dregători si împărați (23) și învățați de la el mila și jertfa față de păstoritii oropsiți!!

Preasfințiți arhierei,
In luna aceasta-mai 2019, așa cum spunea și Înaltul Andrei, este așteptat proorocul mincinos, înaintemergătorul Antihristului, considerat de unii ierarhi si preoți cu inclinatii filo-papiste, ca arhiereu al Domnului Hristos! Aceștia ar putea din necunoaștere să facă gesturi absolut neortodoxe, înșelătoare și smintitoare, precum cele de sărutare a mâinii papei, îmbrățișări solemne, sau rugăciuni în comun, așa cum din nefericire s-au petrecut în 1999 (24), dar si un caz mai recent (25) – care nu trebuie cu niciun chip repetat. Celor care ar putea afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau„. Ierarhi, preoți, mireni, citiți cuvantul acesta de foc, care ne curață sufletele, ne întăresc dreapta credință, apărându-ne de colții otrăviți ai lupilor vicleni și ucigași intrați deja în staul! (26) Adică, dacă papa Francisc fără nicio reținere ( public) pupă mâna “iluminaților” masoni (care stăpânesc și conduc omenirea spre Antihrist), noi “ortodocșii”, dacă pupăm mâna papei (sau altui cleric al său) în fapt nu e clar ce pupăm?! (26a+26b)

Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice!

Pentru a întări acest adevăr, aducem câteva argumente prin care arătam că papalitatea, papismul sunt erezii și lucrări diavolești:

a. – După Sinodul tâlhăresc de la Lyon, monahii Sfântului Munte au fost măcelăriți, înecati, spânzurați, arși de vii, mutilați, căzniți sau vânduți ca robi la pagâni, întrucât au rămas statornici față de Credință și au refuzat unirea cu papa. Atunci, în 1280 la Mănăstirea Zografu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îi vorbește din icoana Prevestitoarea, monahului Cozma, „…Nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai Fiului meu„. (27)

b. – Măicuța Domnului știa cel mai bine această cumplită erezie și ne-a arătat-o și prin minune, ca în viitor nimeni să nu aibă indoieli!
Și iată, papa Francisc pe care îl veti primi cu fast în Catedrală și Sinod spune public, oficial, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Lucifer – care este dumnezeu !!!!! (28) . Iată textul satanist al papei, cântat la mai multe oficieri religioase (mesa) în prezența lui și a sute de mii de oameni:
„Flacăra lui Lucifer va apărea în propria sa creație. Omule eu (papa) spun: Lucifer care nu cunoaște schimbare, Cristos fiul său care s-a întors din morți să arunce lumina pașnică rasei umane și care este viu și va împărăți pentru totdeauna” (se referă la împăratul Antihrist).
Preasfințiți ierarhi, chiar nu vedeți că acest papa este fiul diavolului? Nu vedeți câte blasfemii rostește și cât rău aduce omenirii întregi, contribuind ca nimeni altul la demonizarea tot mai accentuată a oamenilor?! Cum să nu vă strigăm: Nu-i pupați gheara și nu îmbrățișați fiara apocaliptică!!!

c. – Viclenul și batjocuritorul papă Francisc se adresează către popoare ca și către bieți retardați, mințind, înșeland și păgubind milioane de suflete (29):
“Cu umilință, căutare interioara și meditare a rugăciunii, am castigat o nouă înțelegere a anumitor dogme. Biserica nu mai crede în iad, unde oamenii suferă. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci numai să îmbrățișeze. Ca povestea lui Adam și Eva, vedem iadul ca o figura de stil. Iadul este doar o metaforă pentru sufletul izolat, care, la fel ca toate sufletele va fi în cele din urmă unit în dragoste cu Dumnezeu.”
Așadar papa s-a rugat cu „umilință” și minte cu obraznicie și nerușinare că a caștigat o nouă înțelegere (de la diavol ), că iadul nu există ci este o figură de stil, Facerea este o poveste si că Dumnezeu nu este Judecător!!! Apoi declară că toate religiile sunt adevărate, că Dumnezeu evoluează, că Biblia este învechită și depășită, că papa ca tată iubitor nu condamnă pe nimeni și că „biserica lui” este mare și în ea încap și homosexuali, pro avort, comuniști, atei și toți se mântuiesc prin fapte de dragoste…satanism curat!

Temeți-vă și fugiți preasfințiți ierarhi de întâlnirea cu fiul tatălui minciunii, căci de nu, vă va părea rău! Cuviosul Filotei Zervakos numește papismul în conglasuire cu toți Sfinții Părinți înaintemergător al Antihristului (30) iar Mitropolitul Ierotei Vlachos arată într-un studiu amplu, care sunt deosebirile fundamentale între Ortodoxie și papismul eretic (30a)

d. Înfricoșați-vă toți clericii care credeți că papismul este Biserică și fugiți de gheara antihristului și îmbrătișarea fiarei apocaliptice pentru a nu avea parte de ele in veșnicie. Convingeți-vă citind ma jos dogma luciferică a infaibilității (31) și a primatului (32), practicată din vechime și adoptată oficial la Conciliul Vatican I:

– papa Romei este om dumnezeiesc și Dumnezeu omenesc, de aceea nimeni nu-l poate judeca sau condamna;
– papa a dobândit dumnezeiasca stăpânire care este nelimitată;
– pentru papa sunt posibile pe pământ, exact cele care sunt posibile în cer pentru Dumnezeu;
– toate au fost supuse stăpânirii și voinței papei și nimeni și nimic nu i se poate împotrivi;
– dacă papa a tras cu sine în iad milioane de oameni, nimeni dintre ei nu va avea dreptul să-l întrebe: „sfinte părinte” de ce faci aceasta?
– papa este infailibil precum este și Dumnezeu și are puterea să facă orice face Dumnezeu;
– papa poate schimba firea lucrurilor, poate face orice din nimic. El are puterea de a face din minciună adevăr, are puterea să facă orice-i este plăcut, chiar împotriva adevărului, în afara adevărului și în ciuda adevărului;
– poate formula obiecții împotriva posturilor și a poruncilor pe care le-au dat ei. (se referă la Sfinții Părinți).
– el are dreptul și puterea să îndrepte Noul Testament, orice consideră necesar;
– poate schimba chiar și Tainele care au fost rânduite și instituite de Iisus Hristos;
– el are o astfel de putere în Cer, încat poate proclama „sfinți” pe oricine vrea dintre cei morți, chiar și împotriva tuturor convingerilor din exterior și în ciuda părerilor cardinalilor și episcopilor care ar cugeta să se împotrivească la aceasta;
– papa are stăpânire asupra Purgatoriului și a Iadului;
– el este stăpânul lumii. Cu nelimitata sa putere, el le săvârșește pe toate potrivit voinței sale și are puterea să săvârșeașcă mai mult decât cunoaștem noi;
– stăpânirea papei nu are măsură nici limită;
– papa este vicarul lui Dumnezeu și care neagă acest lucru este un amăgitor;
– papa este loctiițorul lui Dumnezeu și stăpanește asupra îngerilor buni și răi;
– orice lucru care se săvârșește cu puterea papei este săvârșit de Dumnezeu;
– pe papa nu-l poate judeca nimeni, deoarece s-a spus că cel duhovnicesc le judecă pe toate și nu este judecat de nimeni;
– puterea și stăpânirea sa se prelungesc asupra celor duhovnicești, celor pamântesti și celor dedesubt;
– papa este asemenea lui Hristos, căci în trupul său traiește Duhul Sfânt;
– papa este domnul tuturor și cauza oricărei cauze;
– papa este mirele și capul „bisericii” universale;
– papa nu se poate înșela și nu poate face vreo greșeală
– el este atotputernic căci înauntrul său există toată plinătatea puterii și stăpânirii;
-papa este mai presus decât Apostolul Pavel, pentru că potrivit cu chemarea sa stă la același nivel cu Apostolul Petru. Din această pricină poate să nu fie de acord cu

Epistolele Sfantului Apostol Pavel și să dea porunci potrivnice acelora;

– daca papa pronunță o hotărâre împotriva judecății lui Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu va trebui îndreptată și schimbată !!!!!;
– papa este lumina adevărului și reflecția lui;
– papa este totul peste toate și pe toate le poate!!”

Orice om de bună credință și cu minim de bun simț care ia cunostință de această dogmă diabolică și o compară cu hotărârile, activitatea, declarațiile, gesturile …papei Francisc, poate constata cu ușurință că a fost împlinită și pusă în practică de către acesta în totalitate într-un mod satanist desăvârșit. Sperăm să ințeleagă toți ierarhii și în primul rând IPS Andrei care îl crede cu sufletul deschis și jovial pe acest Iuda al neamului omenesc. Nu trebuie spovedanie ca să constate și IPS : Teofan Timotei, Sofronie și toți cei ca ei, că este cel puțin la fel ca papii din vremea: inchiziției; a uniatismului barbar ce a măcelărit popoarele ortodoxe; din anii 1940 când au fost uciși peste 1000000 de sârbi întrucât au refuzat să treacă la greco-catolici; din anii 1990 când a dat „binecuvântare” să distrugă țările ortodoxe inclusiv prin razboi – vedeți Iugoslavia, bombardarea Serbiei, Ucraina … , Siria, țările arabe, – cu scopul desființării Ortodoxiei și a islamizării Europei. Numai cei cu adevărat vânduți, cozile de topor, s-ar mai putea minți pe ei înșiși că au de-a a face cu un arhiereu, însă acesta nu este omul lui Dumnezeu – cum o spune clar si președintele rus Vladimir Putin!(33). De asemenea Sfânta Mănăstire Paraclitu din Sfântul Munte Athos a întocmit un studiu amplu: ”Despre cum s-a facut papa pe sine împărat și dumnezeu”, în care arată toate ereziile din cele mai vechi timpuri ale papismului, precum și crimele împotriva umanității pe care-l atașăm cu speranța că mulți clerici îl vor citi și vor înțelege nebunia rugăciunii în comun cu papistașii sau alti eretici(33a).

e. Nenumărate sunt și minunile care dovedesc erezia papală, însă vom prezenta numai una, poate cea mai însemnată, mai magnifică, colosală! (34) Este vorba de uriașa, frumoasa minune dumnezeiască, săvârșită de Sfântul Ierarh Spiridon în Insula Corfu la 11 noiembrie 1718. În august același an, insula Corfu fusese eliberată de sub turci, prin intervenția minunată a Sfântului Spiridon. Drept mulțumire, comandantul garnizoanei venețiene a vrut să construiască în Biserica în care se aflau moaștele Sfântului, un altar pe care să țină și ei mesa, uneori. Preoții ortodocși l-au rugat cu lacrimi să nu facă aceasta, că este o inovație dăunatoare, însă Andrei Pizani nu a acceptat cererea lor. În timpul nopții i se arată în vis un monah care îl atenționează să nu mai supere pe fiii săi (preoții ortodocși), însă dimineața la sfaturile teologului său Francisc Frangipani continuă să adune materiale pentru altar și să le depoziteze lângă biserică. În seara următoare îl vede iar pe monah care îl amenință în mod vehement :” Să fii convins că dacă vei tulbura biserica mea, îți va părea rău și nu îți va fi de nici un folos”. Înfricoșat nu mai așteaptă dimineața și cheamă pe teolog care il convinge iarăși, că lucrarea este placută lui Dumnezeu și să nu creadă în vise. A doua zi pe 11.11.1718 merge cu toată curtea și oficialitățile, primar, inginer să se închine și să măsoare locul. Protopopul cu preoții îl roaga din nou smeriți, să nu facă inovația însă fiind aspru amenințați și cu închisoarea, au deschis racla cu Sfintele Moaște și au cântat cu lacrimi fierbinți Paraclisul Sfântului Spiridon rugându-l să intervină si să oprească acea lucrare blasfemiatoare. La miezul nopții au început tunete și fulgere, apoi soldatul de strajă a văzut în cetatea garnizoanei un monah cu o făclie în mână, iar cand l-a somat și a vrut sa tragă cu pușca, a fost prins de braț și i s-a spus: „Eu sunt Spiridon”, clipă în care s-a și aflat la cativa km de oraș, în timp ce depozitul de muniții al garnizoanei a explodat și aproape o mie de oameni au murit..!!.. O, mare si frumoasa minune !!! Cititi mai departe preacinstiți ierarhi „Judecata Cerului” scrisă de Sfântul Atanasie din Paros și înțelegeți că Dumnezeu a făcut-o prin Sfantul Său, ca să ne arate cumplita, înșelătoarea și pierzatoarea erezie papistă !(34) Apărați turma si nu distrugeți constiința ortodoxă prin ceea ce faceți si vă rugăm urmați exemplul bulgarilor!

Vedeți cât de frumos se leagă cu minunea de la Sfântul Sinod I Ecumenic ! Acest mare făcator de minuni în Niceea in 325 ne-a făcut să înțelegem Taina Sfintei Treimi, iar în Corfu în 1718 ne arată că papistașii sunt blasfemiatori ai Sfantei Treimi! Iar cei care se alătura papei în fel și chip, vor avea soarta lui Francisc Frangipani, indiferent de rangul lor!

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii,
Pe papa avem poruncă să-l iubim (Mt 5:44) căci este om prăbusit și intelegem starea în care se află fiindu-ne milă de el, însă urâm, ne scârbim și respingem cu tărie toată învățătura lui cu totul vicleană, înșelătoare, nimicitoare și blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu și a tuturor celor Sfinte!!! Așa cum ați putut vedea în aceste câteva rânduri (și mai ales in anexe), papa este un dușman neîmpăcat al Sfintei Ortodoxii adică a Bisericii celei Una, a Domnului nostru Iisus Hristos și ca fiu al diavolului, pune în practică politica tatălui său, care vrea să tragă dupa sine chiar și pe cei aleși! Folosindu-se de politica ecumenismului satanist, papa Francisc vorbește de dragoste în timp ce fără nicio reținere, rușine sau bun simț, face declarații uluitoare antihristice precum aceia că Domnul Iisus Hristos este fiul lui Lucifer!!! Catolici papistași din întreaga lume cer să fie judecat pentru erezie, în timp ce o parte a arhipăstorilor noștri îi sărută papucul!(34a).
Pentru cine nu sunt clare nenumaratele afirmatii, că Biblia este învechită, depășită, Adam și Eva o poveste, Facerea este urmare a haosului, a unei explozii, că iadul nu există, că toți buni și răi se mântuiesc conform apocatastazei eretice origeniste, că toate religiile sunt bune ?! În același timp la Vatican homosexualitatea și pedofilia sunt firești, ca si hirotonirea celor cu astfel de deviatii și a femeilor, iar bibliotecile de acolo cuprind cele mai înfiorătoare crime ale lumii, săvârșite de…papi! Și cu toate acestea, spre dezamăgirea noastră, iată…vine un ierarh al nostru , IPS Andrei, care îl laudă sau se laudă cu papa Francisc! Și din păcate nu este singurul… – Iată falanga a cincea!!!

Prin vizita papei Francisc va fi întărită „a cincea falangă”, despre care amintea părintele Mitropolit Augustin de Florina (35) – revedeți și (26). Pe acea vreme cele care dădeau membrii ocultei, erau facultățile de „teologie” neortodoxe ale Apusului, unde mulți tineri obțineau diplome ce îi propulsau în diferite funcții prin care puteau să puna în aplicare activitatea subversivă. Drama la noi este că Facultațile noastre de Teologie sunt pepiniere pentru falanga a cincea, multumiță ecumenismului – „lucrare a fiarei din adâncuri” și care cu viclenie vorbește de dragoste, în timp ce luptă cu toate forțele întunericului împotriva Adevărului!

O, falangă a cincea-cal troian!

O, cal troian! O, cal troian! Degeaba iți zburlești coama și iți fluturi coada ! Zadarnic bați din copite și scoți flăcări pe nas ! Vine vremea, curând- bate la uși, când vei fi zdrobit de Piatră și Piatra se va prăvăli peste tine și vei fi sfărâmat încât nici un oscior nu-ți va rămâne întreg!! Și vei fi spulberat în mii de surcele ce vor ațâța gheena focului ! Iar leșul tău va fi aruncat în tartarul puturos și viermele neadormit te va răscoli veșnic! Dacă nu crezi, convinge-te și citeste măcar cap. 26 din Limonariu (15) sau mărturia lui Motovilov privind cele mai grele trei munci ale iadului – în viața Sfantului Serafim de Sarov. O, cal troian ce deschizi porțile și dărâmi zidurile în timp ce dușmanul atacă! Soarta îți este pecetluită, fie că esti tânăr sau bătrân, fie că ești opincă sau vladică! Suntem vanduți, Credința trădata in zeci de moduri, iar noi, cai troieni fără vigoare, tăcem! Prin tăcere trădăm pe Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Teologul, tăcerea este a treia formă de ateism spune Sfântul Grigorie Palama, iar Sfântul Teodor Studitul spune că indiferent de starea socială nu avem nicio îndreptățire să tăcem când Credința este atacată! Măcar de suntem păcătoși și fără a fi apucat a ne pocăi de toate relele, să trecem prin moarte cu credința dreaptă, fără să fi trădat Ortodoxia-Biserica și pe Domnul Iisus Hristos- Nădejdea noastră! Amin!

Părinților, din prea multă mâhnire poate v-am supărat și vă rugăm să ne iertați, căci nu v-am scris din dușmănie, ci ne-au mânat durerile noastre, acelea că neamul dispare conform planurilor slugilor întunericului, prin avorturi si mai ales prin contraceptive, că preasființiile voastre propovăduiți în loc de adevăr minciuna și că primiți pe papa ca pe un ierarh al Bisericii! Însă la „definiția papei” dată de Gheron Gavriil ( vedeti 20) poate fi adăugat: papa este destabilizator politic si religios abil ; instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal. Știm, credem că avem încă ierarhi bărbați, care nu s-au plecat cu totul fiarei din adâncuri – ecumenismului satanic și care vor rămâne sau se vor întoarce la Hristos, în frunte cu Preafericitul Patriarh Daniel ! Amin! Noi vom fi primii care vă vom sătura picioarele și vi le vom spăla cu lacrimi de recunoștință!

De aceea rugăm din toată inima întreaga Ierarhie, rugăm Sfântul Sinod să procedeze precum bulgarii urmându-le exemplul nefățarnic, curajos, demn, ortodox cu privire la vizita papei !(36). Nu au făcut rugăciuni în comun, ba spre cinstea lor l-au lăsat singur în Catedrală să se „roage” (37), iar vrednicul Mitropolit Nicolai de Plavdiv spune public cu îndrăzneală și fermitate, că rolul papei este de a-l întâmpina pe Antihrist! Astfel de cateheză vrem și noi năuciții, să ne învătați despre erezii, să ne citiți Sinodiconul așa cum au făcut totdeauna Sfintii Părinți pe care vrem să-i urmăm!(37a). Cerem și vă rugăm să vă retrageți din organizația masonică a Consiliului Mondial al bisericilor (ereziilor) precum au făcut Bisericile Georgiei și Bulgariei și împreună cu acestea și celelalte să condamnați sinodul tâlhăresc din Creta- așa cum am implorat și în trecut! (38,39).Să ne îndreptăm coloana vertebrală, să nu ne mai plecăm genunchii, să nu mai facem temenele oricui dă ceva „cărămizi” sau mai bine zis pietre de moară ,că pierdem banii pe funie-mai bine lipsă! Cu toții să mărturisim papei și tuturor celor aflați în erezie Dreapta Credință, ca ei să se întoarcă la adevăr și să nu se piardă! Aceasta este dragoste!

Preacinstiți ierarhi și părinți, veți răspunde și pentru ei și mai ales pentru noi pe care ne smintiți și ne dați hrană lupilor! Să nu fie!

Despre cele de mai sus vom informa întregul cler din Țară, astfel încât aceștia să ia cunoștință măcar pe această cale despre erezie, întrucât în Facultățile de Teologie Sfinții Părinți și adevărul ortodox sunt ținuți sub obroc, preoții devin victime ale panereziei ecumenismului care le este inoculat prin cursuri, cu consecințe dezastruase în veșnicie mai ales – pentru o întreagă națiune!

Rugăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Măicuța Sa să vă dăruiască cuget curat ortodox- Dreapta Credință, și curaj să o mărturisiți astfel ca Dumnezeu să vă fie alături cu
Toți Sfinții Săi, spre întărirea Bisericii Sale! Amin!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Viena- 12.05.2019 – la prăznuirea Sfântului Ioan Valahul

Semnatari:

Ioan Haiduc, Viena
Emil Baciu, Viena
Radu Silviu Cristian ,Enns Austria
Ioan Bucila ,Viena
Mihai Stasiuc, Viena
Radu Ovidiu Alexandru, Neuburg Dobau -Germania
Radu Monika, Neuburg Donau-Germania
Gabriela Bordan, Neuburg Donau
Ioan Gross, Neuburg Donau
Elena Gross, Neuburg Donau,
Marinela Patrahin, Neuburg Donau
Eftimie Verdi, Neuburg Dobau
Ioana Savin, Neuburg Donau
Patrarhau Petru Neuburg Donau
Constantin Bucur- Tg Mures
Moarcăș Juravschi Claudiu Rares- Brasov
Gheorghe Buzete- Brasov
Cărbunaru Mădălin Iulian- Brașov
Andrew Radu Grosu- Craiova
Iustina Andreea Grosu- Craiova
Popescu Dragos Florin-Rm Valcea
Popescu Gabriela – Rm Valcea
Pop Floarea – Rm Valcea
Vasile Roșcan- Craiova
Carmen Roșcan- Craiova
Mihaela Popa- Slatina
Aurel Dumitra- Craiova
Mihai Ene , Piatra Neamt
Patrarhau Virginia, Neamț
Niculina Patrarhau, Neamț
Ioan Patrarhau, Neamț
Daniela Elena Lina, Brasov
Ion Adrian Lina , Brasov

Note:

1. https://www.youtube.com/watch?v=bXP-LcjN9KY – (min. 9,50 -spirala provoacă 8 iar pilula 5 avorturi pe an)
2. Diaspora ortodoxă din Austria – Scrisoare deschisă Sinodului BOR pentru implicarea mai activă în combatarea avorturilor şi apărarea valorilor neamului românesc – † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară
3. Biserica Ortodoxă Bulgară avertizează: Afluxul de migranţi se poate transforma într-o invazie
3a.https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri/https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri
4. https://www.youtube.com/watch?v=rLhVUyDAP1M – (IPS Teofan -potrivnic Sfintilor Parinti si Bisericilor marturisitoare)
5. BRAVO BULGARIA: Sfantul Sinod al BISERICII ORTODOXE BULGARE respinge documentele MARELUI SINOD
6. https://www.aparatorul.md/decizia-finala-a-bisericii-georgiei-cu-privire-la-sinodul-din-creta-rezumat/
7. DOCUMENT care aruncă în ilegalitate sinodul panortodox: Nu ar fi trebuit organizat din lipsă de unanimitate! – Apărătorul Ortodox -(Biserica Antiohiei)
8. Ce este CMB-ul (Consiliul Mondial al Bisericilor)? Relația dintre Masonerie si CMB (I)
9. CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a clădit pe banii ROCKEFELLER, iar țelul său final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul / BOR e în rahat până în gât, dar zicem că mirosim a levănțică
10. https://www.aparatorul.md/scrisoare-deschisa-a-mitropolitului-serafim-de-pireu-catre-consiliul-suprem-de-grad-33-al-marii-loje-masonice-a-eladei
11. https://www.apologeticum.ro/2017/01/un-mitropolit-roman-functie-sfintii-parinti-de-la-sinodul-iv-au-luat-decizii-intr-un-context-al-dezbinarii-al-lipsei-de-acord-formularea-invataturii-de-credinta-si-al-lipsei-de-iubire-fr/
12. Minunea Sfintei Eufimia la al patrulea Sinod ecumenic de la Calcedon Sfanta Mare Mucenita Eufimia, Stalpul Ortodoxiei, Aparatoarea Dogmei Ortodoxe
13. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/minunea-sfintei-eufimia-aduce-lumina-la-sinodul-din-calcedon
14. Hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei – Biserica Ortodoxa a Georgiei respinge sinodal acordul cu monofizitii
15. https://de.slideshare.net/MihaelaPadurean/livada-duhovniceasca-Limonariu-vedeti cap. 26
16. https://marturieathonita.ro/mitropolitul-ieremia-la-gortinei-despre-sfantul-si-marele-sinod/
17. Reacția MAE după informațiile privind aducerea de 500.000 de muncitori pakistanezi: Discuțiile nu au inclus stabilirea unor cote sau cifre cu privire la un eventual transfer de forță de muncă
18. Ierarh ortodox de prim rang vede unitatea bisericii!!! Se va unii Biserica Ortodoxă cu cea Catolică?
19. https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/distrugerea-manastirilor-ortodoxe-in-ardeal/ -( despre calaul Bukow)-
20. Papa este vrăjmaș de neîmpăcat al lui Dumnezeu și al Maicii Domnului și prieten preaiubit al diavolului.( Gheron Gavriil -„definiția papei”- si alte invataturi ortodoxe)
21.https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2019/02/22/ecumenism-cuvantul-pseudo-mitropolitului-andrei-andreicut-despre-nedeplinatatea-bisericii-celei-una-biserica-ortodoxa-romana-oficiala-nu-mai-crede-in-un
22. Predica eretică ecumenistă! Minciuno episcopul Timotei al Aradului – ianuarie 2019(-IPS Timotei al Aradului-predica hulitoare, laudă CMb-ul masonic si rosteste alte multe blasfemii)
23. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/viata-sfantului-ierarh-ioan-gura-de-aur
24. preoti ortodocsi români pupand mana ereticului papa ioan paul al II-lea de fata cu teoctist preoti care pupa gheara antihristului
25. https://danielvla.wordpress.com/2017/12/15/superba-scrisoare-a-unor-romani-ortodocsi-din-austria-catre-pseudo-mitropolitul-serafim-joanta
25a. EPISCOPUL AUGUSTIN KANDIOTUL DESPRE PAPISM -(predica de foc, arzatoare de erezie)
26a. https://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/
26b. https://youtu.be/CetYXPZDj20
27.Sfântuhttps://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/l Munte Athos – Mănăstirea Zografu
28. Ceremonia in care Papa Francisc declară ca Lucifer este tatal lui Iisus Cristos !!!!!!!!!!!!!!
29. Ereziile Papei de la Roma – Apărătorul Ortodox
30 Papismul este înaintemergătorul antihristului (- Cuviosul Filotei Zervakos)
30a. Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism – ÎPS Ierotheos Vlahos
31. Adevarul despre papistasi „catolici” (Ioan Vladuca) (-dogma infaibilitatii papale- prof. Ioan Vladuca)
32. (Ioan Broju) 1890 Primatul Papal Si Infaibilitatea Papei ( -talcuirea conceptului de primat papal-)
33. Papa Francis nu este omul lui Dumnezeu – spune Putin (-presedintele rus Vladimir Putin)
33a. Despre cum s-a facut papa pe sine imparat si Dumnezeu (Manastirea Paraklitu, Muntele Athos)
34. Sfântul Atanasie din Paros Judecata cerului (Magnifica minune din Corfu!!!!)
34a. http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2019/05/papa-acuzat-de-subalterni-pentru.html?m=1
35. https://saccsiv.wordpress.com/2014/07/30/david-rothschild-un-candidat-la-rolul-de-antihrist/#comment-225989(Parintele mitropolit Augustin de Florina despre „a cincea falanga”)
36. http://ortodoxinfo.ro/2019/04/04/asa-da-sfant-sinod-rugaciunile-cu-papa-francisc-sunt-strict-interzise-cu-ocazia-vizitei-in-bulgaria/(BisericaBulgariei- atitudine demna, ortodoxa)
37.http://ortodoxinfo.ro/2019/05/05/intreaga-mass-media-deplange-refuzul-sinodului-bisericii-ortodoxe-bulgare-pentru-rugaciunea-impreuna-cu-ereticul-papa-francisc-din-pacate-in-romania-nu-se-va-intampla-acelasi-lucru/
37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor
38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-catre-mitropolitul-serafim-joanta/
39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

sursa: AICI

Pe papa să-l blestemați, că el este pricina răutății – Sfântul Cosma Etolianul

Pe papa să-l blestemați, că el este pricina răutății – Sfântul Cosma Etolianul

Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR: Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei Antihristului!

„În istoria neamului omenesc există trei mari căderi: a lui Adam, a lui Iuda și a papei.”
Sfântul Iustin Popovici

„Papismul este înaintemergătorul Antihristului” Cuviosul Filotei Zervakos

„Pe papa să-l blestemați, că el este pricina răutății” Sfântul Cosma Etolianul

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
Aducem în fața preasfințiilor voastre durerea sufletelor noastre, nădăjduind că nu o veți trece cu vederea. Știm că suntem de plâns, căci ne aflăm în cea mai profundă stare de păcătoșenie de care și lumea se poate scârbi, însă indiferenți nu putem fi față de nenorocirile Neamului și mai ales pentru decimarea poporului și pustiirea Țării de 30 de ani încoace.

Știm că toate urgiile venite asupra noastră ni se datorează în totalitate și credem că Dumnezeu în marea Sa milostivire, nu a îngăduit să suferim conform celor săvârșite de noi, ci ne mai lasă timp de îndreptare, precum ninivitenilor! O, de ne-am putea pocăi precum aceia, a căror fapte nu erau nici pe departe ca ale noastre! Căci cu fărădelegile noastre ne-am făcut infinit mai răi decât păgânii, covârșind iadul. Vai, cât de întristător, că noi cei care ne numim ortodocși, am purces la cele mai infernale nelegiuiri! Și ce fapte nu am săvârșit în primul rând noi amărâții semnatari, de care să nu ne rușinăm și pentru care de nu ne vom pocăi, neîndoielnic vom primi la Judecată înfiorătoarea hotărâre: ” Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui…”!?

”Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele”, căci am vărsat râuri de sânge nevinovat ..(!!!)… lăsându-ne manipulați de zecile de mijloace aservite sistemului antihristic, și mai ales de mass media, fiind mintiți și influențați să considerăm un drept monstruasa crimă a pruncuciderii, fapt pentru care am devenit călăi fără inimă și ne-am ucis proprii copii pe spurcatul eșafod al lui Moloh. Zeci de milioane de victime măcelarite prin diabolicul avort – cea mai cruntă crimă întrucât aceste ființe sunt cele mai nevinovate și mai lipsite de apărare! Genocidul asupra Neamului s-a extins și împlinit prin folosirea așa ziselor contraceptive, despre care în 1985, în Statele Unite, Congresul Federației Naționale a Avortului, a concluzionat:„Nu vă feceți iluzii. Pilula și spirala sunt avortive!”,lucru confirmat de studii medicale și din alte țări iar cercetatori ruși au stabilit că pilula provoacă anual 5, iar spirala 8 avorturi timpurii (in circa 10 zile)- insesizabile pentru femei (1). Consecința zguduitoare a acestor atrocități este că umplem iadul și dispărem ca neam, precum alte popoare europene asupra cărora conspirația satanică a fost aplicată ceva mai timpuriu, și care diminuandu-se astăzi sunt dominate de populații islamice sprijinite masiv politic si financiar să invadeze Vestul (căci o națiune care nu naște dispare și este înlocuită de ocultă după bunul plac). Nemaisuportând durerea provocată de aceste năvăliri și scârbiți de comportamentul emigranților aduși forțat peste ei, mulți băstinași își părăsesc propria patrie și se refugiază în alte țări! Iar „cancerul” devastator ne cuprinde și pe noi!

Pentru evitarea acestei catastrofe nationale, survenită ca urmare a decimării și risipirii noastre planificate, ar fi trebuit ca Ierahia, clerul in general și întreaga pliromă să fie în stare de război total cu crima pruncuciderii, însă reacția a fost si este extrem de pasivă. Aceasta se poate dovedi mai ales prin aceea ca preoții în calitatea lor de păstori și modele, nasc ca și mirenii 1-2 prunci, încurajând astfel abandonarea conceptului tradițional, sănătos, al familiei ortodoxe în care toți copiii erau socotiți, firesc, dar de la Dumnezeu ! Chiar și strigătele disperate (2) au fost tratate cu totală indiferență,- deși negreșit ar fi adus beneficii uriașe Bisericii și neamului și nu implicau eforturi deosebite -, dar fără tăgadă responsabilitatea revine în principal arhipăstorilor ! Reacție pasivă vedem și în cazul invaziei induse a imigranților islamiști (despre care Biserici Locale, ortodoxe, demne, cu dragoste față de popor se pronunță ferm împotrivă -(3), a extinderii exagerate a vaccinurilor și a altor probleme social-politice, prin care poporul a fost sărăcit, risipit și Țara despuiată ca niciodată în istorie. Și această stare de decădere mi se datorează și mie amărâtului (și poate multora dintre noi), căci pe lângă fărădelegile arătate mai sus, am adăugat faptele lui Onan de dragul comodității, blasfemii, hoții, răzbunări, clevetiri, desfătari, desfrânări în toate formele patimii, curvii, preacurvii, lăcomii ale pântecelui și în celelalte feluri, beții, osândiri, mânii, vorbiri de rău, țineri de minte a răului, viclenii fariseice, mândrie, slavă deșartă, mărturii mincinoase,necinstirea părinților, înșelăciuni…..toate săvârșite de nenumărate ori, unii pe unele, alții pe altele sau pe toate la un loc!

Și din cădere în cadere, am ajuns să făptuim și păcatul cel mai mare, care a cuprins Țara de la o margine la alta prin îndepărtarea noastră de predania curată a Bisericii, a Sfinților Apostoli și Parinți și prin încălcarea aproape generalizată a Sfintelor Canoane. Astfel, am îmbrățișat satanica erezie a ecumenismului (3a), adică cea mai înfricoșătoare fărădelege, care iată, a fost proclamată virtute prin sinodul tâlharesc din Creta, a cărei învățătură total greșită, neortodoxă este propovăduită și impusă cu forța în Biserica Ortodoxă Română, prin art. 22 și decizii ale Sfântului Sinod. În acest context, Înaltpreasfințitul Teofan, afirmă într-un cuvânt al său, că sunt preoți, monahi și mireni care „…inventând tot felul de nereguli legate de Sinodul din Creta….se înscriu în rândurile dușmanilor Bisericii…” (4). Cu tot respectul amintim acestuia, că Bisericile Bulgariei (5) și Georgiei (6), au respins categoric și oficial sinodul și au numit hotărârile din Creta neortodoxe. Datorită luptei dusă împotriva ereziei de către mulți clerici, Biserica Rusiei a anulat participarea în ultimul moment, iar prin refuzul justificat al Bisericii Antiohiei de a participa, principiul unanimității a fost anulat, astfel că sinodul nu trebuia organizat, nefiind întrunite condițiile de a fi panortodox și cu atat mai puțin ecumenic (7). În plus, de modul în care au fost smulse semnăturile și mirenii corupți se rusinează, căci avem în vedere cum s-au obținut în cazul sârbilor, ciprioților și grecilor, episcopii fiind abuzați sau ignorați cu desăvârșire. Până și în Patriarhia Ecumenică, in care stăpânește Patriarhul Bartolomeu -ce sfâșie necontenit Biserica prin erezie și schismă- au fost 5 ierarhi care au refuzat să semneze textele eretice.

Dacă aceste Biserici Locale și o bună parte a episcopilor din Grecia, Serbia, Cipru și Noua Romă sunt dușmani ai Bisericii (ca și noi cei care cunoaștem gravele abateri cretane pe care le respingem), întrebam nedumeriți, ce reprezintă Consiliul Mondial al „bisericilor” (8-9-10), mai exact al ereziilor, care este de factură masonică și care este organizatorul „Sinaxei unor Întâistătători”- după cum numește întâlnirea din Creta profesorul Dimitrie Tselenghidis ?! Și acest „vrednic” CMb este lăudat de vreo 20 de ori într-un „sinod ortodox”!!??

Pe lângă alte multe blasfemii, se precizează în documente că prin CMb se caută a se înfăptui unitatea pierdută a Bisericii, însă cap al acelei „biserici” ce va lua ființă prin afilierea tuturor ereziilor și sectelor, a religiilor păgâne și vrăjitorești, sub controlul și obladuirea ocultei, va fi Antihristul sau mai exact: stăpânul lui! Ne-am bucura dacă Înalpreasfințitul Teofan ar fi prieten adevărat al Sfintei Ortodoxii și un arhipăstor ce-și pune viața pentru milioanele de oi pentru care a jurat că le va apăra și care acum sunt mânate cu surle și trâmbițe către colții lupilor. Insă părintele mitropolit este un artizan principal al acordului de la Chambesy (11), prin care se batjocoresc patru Sfinte Sinoade Ecumenice, Toți Sfinții și mai ales pe Sfânta Mare Muceniță EUFIMIA, supranumita Stâlpul Ortodoxiei și Apărătoarea Dogmei Ortodoxe(12-13). Ne-am fi dorit o atitudine identică cu cea a Sfântului Sinod Georgian (14), care a respins ca eretică Declarația de la Chambesy (Balamand și altele) însa noi, singurii, am ratificat acordul cu monofiziții, am încălcat hotărârile a patru Sfinte Soboare Ecumenice și am ignorat toate „dovezile” dumnezeiești (15), măsluind adevărul pe care l-am ascuns de pliroma Bisericii! -11-

Că Sfânta Ortodoxie a fost batjocorită în Creta, au afirmat-o Biserici Locale, ierarhi din întreaga lume (16), preoți și teologi de prestigiu, care neputând fi combătuți prin argumente,- întrucât se sprijină numai pe dreapta învățătura a Sfinților Apostoli și Părinți -, sunt prigoniți prin decizii necanonice, prin forță și tot felul de abuzuri, în timp ce poporului tâlhăria îi este prezentată ca virtute. Vai nouă!

Cât privește islamizarea, aceasta se realizează după modelul Vestului, conspiraționist, împotriva voinței noastre, fiind aduși deocamdată în Țară câteva zeci de mii de emigranți însă numărul lor va crește pană la 1000000, după cum afirmă presa- deși oficial nu se recunoaște pentru a nu crea un impact psihologic negativ major în randul populației (17). Acest mare rău, cu ajutorul lui Dumnezeu ar putea deveni un mare bine, dacă prin strădania asiduă misionaristă a ierarhilor noștri, azilanții ar fi convertiți la Ortodoxie, căci ei nefiind ucigași de prunci ar întări Biserica puternic și constant. Și ar fi păcat ca atâtea biserici frumoase, ridicate din cărămizi, cu multe osteneli, (dar dărâmate cele din inimi !) să devină moschei ! Astfel ne-am spăla mulțime de păcate. Însă speranța se prăbusește în urma declarației dată mass mediei, de către Înaltpreasfințitul Andrei al Clujului, întrucât dacă s-ar înfăptui cele dorite de acesta, la noi nu va mai fi dreaptă credință. Într-un interviu dat EvZ, afirmă <<…că vede în viitor o „biserică” unită, mai ales că vizita papei Francisc în Romania, în luna mai, vine în sprijinul acestei idei. Intrebat dacă vede în această vizită un prim pas spre unitatea bisericii, IPS Andrei a spus că una dintre sperantele lui este legată de această idee. „Sperăm să fie. Oricum, noi, ceea ce vedem că papa Francisc este un om tare deschis sufletește și jovial.Vizita papei o văd pozitiv…”>> (18)

Nădăjduim ca acest articol să fie o făcătură, iar dacă ceea ce a publicat jurnalul coincide cu afirmațiile Înaltului, atunci acesta este „vrednic” a fi avansat de Maria Tereza, ca aghiotant în armata generalului Adolf hitler Bukow, călăul ortodoxiei și al monahismului în Transilvania (19). Afirmația că papa poate fi „tare deschis sufletește și jovial” …(!), reprezintă o minciună grosolană, o înșelare vădită a credincioșilor, căci adevărul este rostit deschis, fără înconjur de părintele aghiorit Gheron Gavriil în așa zisa „definiție a papei”: (20). IPS Andrei a făcut declarații neortodoxe și în februarie 2019, când s-a referit la pierderea unității Bisericii, tâlcuind „ca toți să fie una” în mod contrar învățăturii Sfinților Părinți (21). Întrucât același sincretism blasfemiator îl vedem și la Inaltpreasfințitul Timotei al Aradului (22), care afirmă în ianuarie (la „rugaciunile”-blasfemii în comun) că ereziile, sectele fac parte din Biserică si laudă – rușinându-și căruntețile – CMb-ul masonic, vă aducem la cunostință, că Sfânta Ortodoxie are Apostoli, Sfinți Părinți, Prooroci, Învățători , Mucenici …care marturisesc Credința întreagă, fără lipsuri, modificări sau adăugiri, așa cum ne-a fost adusă nouă din cer de către Domnul nostru Iisus Hristos! Slavă Domnului, că il avem și pe Sfantul Ioan Gură de Aur cel mult prigonit, care acum peste 1600 de ani a tâlcuit sfătuit de Sfântul Apostol Pavel, pentru veșnicie, așa zisa piatră de poticnire „ca toți să fie una”, astfel: <<„…”ca toți să fie una” s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, care este rodul superficialității lor”>>. Așadar se cere”unanimitatea interioară a credinței” și nu un mare număr de oameni cu credințe interioare diferite (care în fond sunt demonice). Revenirea în Trupul Bisericii a celor care au apostaziat se poate face numai prin pocaință, lepădarea de erezii și recunoașterea unicului adevăr ortodox! Citiți viața acestui mare Ierarh, ascet, rugător, drept și curajos ocrotitor al turmei nedreptățită de dregători si împărați (23) și învățați de la el mila și jertfa față de păstoritii oropsiți!!

Preasfințiți arhierei,
In luna aceasta-mai 2019, așa cum spunea și Înaltul Andrei, este așteptat proorocul mincinos, înaintemergătorul Antihristului, considerat de unii ierarhi si preoți cu inclinatii filo-papiste, ca arhiereu al Domnului Hristos! Aceștia ar putea din necunoaștere să facă gesturi absolut neortodoxe, înșelătoare și smintitoare, precum cele de sărutare a mâinii papei, îmbrățișări solemne, sau rugăciuni în comun, așa cum din nefericire s-au petrecut în 1999 (24), dar si un caz mai recent (25) – care nu trebuie cu niciun chip repetat. Celor care ar putea afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau„. Ierarhi, preoți, mireni, citiți cuvantul acesta de foc, care ne curață sufletele, ne întăresc dreapta credință, apărându-ne de colții otrăviți ai lupilor vicleni și ucigași intrați deja în staul! (26) Adică, dacă papa Francisc fără nicio reținere ( public) pupă mâna “iluminaților” masoni (care stăpânesc și conduc omenirea spre Antihrist), noi “ortodocșii”, dacă pupăm mâna papei (sau altui cleric al său) în fapt nu e clar ce pupăm?! (26a+26b)

Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice!

Pentru a întări acest adevăr, aducem câteva argumente prin care arătam că papalitatea, papismul sunt erezii și lucrări diavolești:

a. – După Sinodul tâlhăresc de la Lyon, monahii Sfântului Munte au fost măcelăriți, înecati, spânzurați, arși de vii, mutilați, căzniți sau vânduți ca robi la pagâni, întrucât au rămas statornici față de Credință și au refuzat unirea cu papa. Atunci, în 1280 la Mănăstirea Zografu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îi vorbește din icoana Prevestitoarea, monahului Cozma, „…Nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai Fiului meu„. (27)

b. – Măicuța Domnului știa cel mai bine această cumplită erezie și ne-a arătat-o și prin minune, ca în viitor nimeni să nu aibă indoieli!
Și iată, papa Francisc pe care îl veti primi cu fast în Catedrală și Sinod spune public, oficial, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Lucifer – care este dumnezeu !!!!! (28) . Iată textul satanist al papei, cântat la mai multe oficieri religioase (mesa) în prezența lui și a sute de mii de oameni:
„Flacăra lui Lucifer va apărea în propria sa creație. Omule eu (papa) spun: Lucifer care nu cunoaște schimbare, Cristos fiul său care s-a întors din morți să arunce lumina pașnică rasei umane și care este viu și va împărăți pentru totdeauna” (se referă la împăratul Antihrist).
Preasfințiți ierarhi, chiar nu vedeți că acest papa este fiul diavolului? Nu vedeți câte blasfemii rostește și cât rău aduce omenirii întregi, contribuind ca nimeni altul la demonizarea tot mai accentuată a oamenilor?! Cum să nu vă strigăm: Nu-i pupați gheara și nu îmbrățișați fiara apocaliptică!!!

c. – Viclenul și batjocuritorul papă Francisc se adresează către popoare ca și către bieți retardați, mințind, înșeland și păgubind milioane de suflete (29):
“Cu umilință, căutare interioara și meditare a rugăciunii, am castigat o nouă înțelegere a anumitor dogme. Biserica nu mai crede în iad, unde oamenii suferă. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci numai să îmbrățișeze. Ca povestea lui Adam și Eva, vedem iadul ca o figura de stil. Iadul este doar o metaforă pentru sufletul izolat, care, la fel ca toate sufletele va fi în cele din urmă unit în dragoste cu Dumnezeu.”
Așadar papa s-a rugat cu „umilință” și minte cu obraznicie și nerușinare că a caștigat o nouă înțelegere (de la diavol ), că iadul nu există ci este o figură de stil, Facerea este o poveste si că Dumnezeu nu este Judecător!!! Apoi declară că toate religiile sunt adevărate, că Dumnezeu evoluează, că Biblia este învechită și depășită, că papa ca tată iubitor nu condamnă pe nimeni și că „biserica lui” este mare și în ea încap și homosexuali, pro avort, comuniști, atei și toți se mântuiesc prin fapte de dragoste…satanism curat!

Temeți-vă și fugiți preasfințiți ierarhi de întâlnirea cu fiul tatălui minciunii, căci de nu, vă va părea rău! Cuviosul Filotei Zervakos numește papismul în conglasuire cu toți Sfinții Părinți înaintemergător al Antihristului (30) iar Mitropolitul Ierotei Vlachos arată într-un studiu amplu, care sunt deosebirile fundamentale între Ortodoxie și papismul eretic (30a)

d. Înfricoșați-vă toți clericii care credeți că papismul este Biserică și fugiți de gheara antihristului și îmbrătișarea fiarei apocaliptice pentru a nu avea parte de ele in veșnicie. Convingeți-vă citind ma jos dogma luciferică a infaibilității (31) și a primatului (32), practicată din vechime și adoptată oficial la Conciliul Vatican I:

– papa Romei este om dumnezeiesc și Dumnezeu omenesc, de aceea nimeni nu-l poate judeca sau condamna;
– papa a dobândit dumnezeiasca stăpânire care este nelimitată;
– pentru papa sunt posibile pe pământ, exact cele care sunt posibile în cer pentru Dumnezeu;
– toate au fost supuse stăpânirii și voinței papei și nimeni și nimic nu i se poate împotrivi;
– dacă papa a tras cu sine în iad milioane de oameni, nimeni dintre ei nu va avea dreptul să-l întrebe: „sfinte părinte” de ce faci aceasta?
– papa este infailibil precum este și Dumnezeu și are puterea să facă orice face Dumnezeu;
– papa poate schimba firea lucrurilor, poate face orice din nimic. El are puterea de a face din minciună adevăr, are puterea să facă orice-i este plăcut, chiar împotriva adevărului, în afara adevărului și în ciuda adevărului;
– poate formula obiecții împotriva posturilor și a poruncilor pe care le-au dat ei. (se referă la Sfinții Părinți).
– el are dreptul și puterea să îndrepte Noul Testament, orice consideră necesar;
– poate schimba chiar și Tainele care au fost rânduite și instituite de Iisus Hristos;
– el are o astfel de putere în Cer, încat poate proclama „sfinți” pe oricine vrea dintre cei morți, chiar și împotriva tuturor convingerilor din exterior și în ciuda părerilor cardinalilor și episcopilor care ar cugeta să se împotrivească la aceasta;
– papa are stăpânire asupra Purgatoriului și a Iadului;
– el este stăpânul lumii. Cu nelimitata sa putere, el le săvârșește pe toate potrivit voinței sale și are puterea să săvârșeașcă mai mult decât cunoaștem noi;
– stăpânirea papei nu are măsură nici limită;
– papa este vicarul lui Dumnezeu și care neagă acest lucru este un amăgitor;
– papa este loctiițorul lui Dumnezeu și stăpanește asupra îngerilor buni și răi;
– orice lucru care se săvârșește cu puterea papei este săvârșit de Dumnezeu;
– pe papa nu-l poate judeca nimeni, deoarece s-a spus că cel duhovnicesc le judecă pe toate și nu este judecat de nimeni;
– puterea și stăpânirea sa se prelungesc asupra celor duhovnicești, celor pamântesti și celor dedesubt;
– papa este asemenea lui Hristos, căci în trupul său traiește Duhul Sfânt;
– papa este domnul tuturor și cauza oricărei cauze;
– papa este mirele și capul „bisericii” universale;
– papa nu se poate înșela și nu poate face vreo greșeală
– el este atotputernic căci înauntrul său există toată plinătatea puterii și stăpânirii;
-papa este mai presus decât Apostolul Pavel, pentru că potrivit cu chemarea sa stă la același nivel cu Apostolul Petru. Din această pricină poate să nu fie de acord cu

Epistolele Sfantului Apostol Pavel și să dea porunci potrivnice acelora;

– daca papa pronunță o hotărâre împotriva judecății lui Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu va trebui îndreptată și schimbată !!!!!;
– papa este lumina adevărului și reflecția lui;
– papa este totul peste toate și pe toate le poate!!”

Orice om de bună credință și cu minim de bun simț care ia cunostință de această dogmă diabolică și o compară cu hotărârile, activitatea, declarațiile, gesturile …papei Francisc, poate constata cu ușurință că a fost împlinită și pusă în practică de către acesta în totalitate într-un mod satanist desăvârșit. Sperăm să ințeleagă toți ierarhii și în primul rând IPS Andrei care îl crede cu sufletul deschis și jovial pe acest Iuda al neamului omenesc. Nu trebuie spovedanie ca să constate și IPS : Teofan Timotei, Sofronie și toți cei ca ei, că este cel puțin la fel ca papii din vremea: inchiziției; a uniatismului barbar ce a măcelărit popoarele ortodoxe; din anii 1940 când au fost uciși peste 1000000 de sârbi întrucât au refuzat să treacă la greco-catolici; din anii 1990 când a dat „binecuvântare” să distrugă țările ortodoxe inclusiv prin razboi – vedeți Iugoslavia, bombardarea Serbiei, Ucraina … , Siria, țările arabe, – cu scopul desființării Ortodoxiei și a islamizării Europei. Numai cei cu adevărat vânduți, cozile de topor, s-ar mai putea minți pe ei înșiși că au de-a a face cu un arhiereu, însă acesta nu este omul lui Dumnezeu – cum o spune clar si președintele rus Vladimir Putin!(33). De asemenea Sfânta Mănăstire Paraclitu din Sfântul Munte Athos a întocmit un studiu amplu: ”Despre cum s-a facut papa pe sine împărat și dumnezeu”, în care arată toate ereziile din cele mai vechi timpuri ale papismului, precum și crimele împotriva umanității pe care-l atașăm cu speranța că mulți clerici îl vor citi și vor înțelege nebunia rugăciunii în comun cu papistașii sau alti eretici(33a).

e. Nenumărate sunt și minunile care dovedesc erezia papală, însă vom prezenta numai una, poate cea mai însemnată, mai magnifică, colosală! (34) Este vorba de uriașa, frumoasa minune dumnezeiască, săvârșită de Sfântul Ierarh Spiridon în Insula Corfu la 11 noiembrie 1718. În august același an, insula Corfu fusese eliberată de sub turci, prin intervenția minunată a Sfântului Spiridon. Drept mulțumire, comandantul garnizoanei venețiene a vrut să construiască în Biserica în care se aflau moaștele Sfântului, un altar pe care să țină și ei mesa, uneori. Preoții ortodocși l-au rugat cu lacrimi să nu facă aceasta, că este o inovație dăunatoare, însă Andrei Pizani nu a acceptat cererea lor. În timpul nopții i se arată în vis un monah care îl atenționează să nu mai supere pe fiii săi (preoții ortodocși), însă dimineața la sfaturile teologului său Francisc Frangipani continuă să adune materiale pentru altar și să le depoziteze lângă biserică. În seara următoare îl vede iar pe monah care îl amenință în mod vehement :” Să fii convins că dacă vei tulbura biserica mea, îți va părea rău și nu îți va fi de nici un folos”. Înfricoșat nu mai așteaptă dimineața și cheamă pe teolog care il convinge iarăși, că lucrarea este placută lui Dumnezeu și să nu creadă în vise. A doua zi pe 11.11.1718 merge cu toată curtea și oficialitățile, primar, inginer să se închine și să măsoare locul. Protopopul cu preoții îl roaga din nou smeriți, să nu facă inovația însă fiind aspru amenințați și cu închisoarea, au deschis racla cu Sfintele Moaște și au cântat cu lacrimi fierbinți Paraclisul Sfântului Spiridon rugându-l să intervină si să oprească acea lucrare blasfemiatoare. La miezul nopții au început tunete și fulgere, apoi soldatul de strajă a văzut în cetatea garnizoanei un monah cu o făclie în mână, iar cand l-a somat și a vrut sa tragă cu pușca, a fost prins de braț și i s-a spus: „Eu sunt Spiridon”, clipă în care s-a și aflat la cativa km de oraș, în timp ce depozitul de muniții al garnizoanei a explodat și aproape o mie de oameni au murit..!!.. O, mare si frumoasa minune !!! Cititi mai departe preacinstiți ierarhi „Judecata Cerului” scrisă de Sfântul Atanasie din Paros și înțelegeți că Dumnezeu a făcut-o prin Sfantul Său, ca să ne arate cumplita, înșelătoarea și pierzatoarea erezie papistă !(34) Apărați turma si nu distrugeți constiința ortodoxă prin ceea ce faceți si vă rugăm urmați exemplul bulgarilor!

Vedeți cât de frumos se leagă cu minunea de la Sfântul Sinod I Ecumenic ! Acest mare făcator de minuni în Niceea in 325 ne-a făcut să înțelegem Taina Sfintei Treimi, iar în Corfu în 1718 ne arată că papistașii sunt blasfemiatori ai Sfantei Treimi! Iar cei care se alătura papei în fel și chip, vor avea soarta lui Francisc Frangipani, indiferent de rangul lor!

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii,
Pe papa avem poruncă să-l iubim (Mt 5:44) căci este om prăbusit și intelegem starea în care se află fiindu-ne milă de el, însă urâm, ne scârbim și respingem cu tărie toată învățătura lui cu totul vicleană, înșelătoare, nimicitoare și blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu și a tuturor celor Sfinte!!! Așa cum ați putut vedea în aceste câteva rânduri (și mai ales in anexe), papa este un dușman neîmpăcat al Sfintei Ortodoxii adică a Bisericii celei Una, a Domnului nostru Iisus Hristos și ca fiu al diavolului, pune în practică politica tatălui său, care vrea să tragă dupa sine chiar și pe cei aleși! Folosindu-se de politica ecumenismului satanist, papa Francisc vorbește de dragoste în timp ce fără nicio reținere, rușine sau bun simț, face declarații uluitoare antihristice precum aceia că Domnul Iisus Hristos este fiul lui Lucifer!!! Catolici papistași din întreaga lume cer să fie judecat pentru erezie, în timp ce o parte a arhipăstorilor noștri îi sărută papucul!(34a).
Pentru cine nu sunt clare nenumaratele afirmatii, că Biblia este învechită, depășită, Adam și Eva o poveste, Facerea este urmare a haosului, a unei explozii, că iadul nu există, că toți buni și răi se mântuiesc conform apocatastazei eretice origeniste, că toate religiile sunt bune ?! În același timp la Vatican homosexualitatea și pedofilia sunt firești, ca si hirotonirea celor cu astfel de deviatii și a femeilor, iar bibliotecile de acolo cuprind cele mai înfiorătoare crime ale lumii, săvârșite de…papi! Și cu toate acestea, spre dezamăgirea noastră, iată…vine un ierarh al nostru , IPS Andrei, care îl laudă sau se laudă cu papa Francisc! Și din păcate nu este singurul… – Iată falanga a cincea!!!

Prin vizita papei Francisc va fi întărită „a cincea falangă”, despre care amintea părintele Mitropolit Augustin de Florina (35) – revedeți și (26). Pe acea vreme cele care dădeau membrii ocultei, erau facultățile de „teologie” neortodoxe ale Apusului, unde mulți tineri obțineau diplome ce îi propulsau în diferite funcții prin care puteau să puna în aplicare activitatea subversivă. Drama la noi este că Facultațile noastre de Teologie sunt pepiniere pentru falanga a cincea, multumiță ecumenismului – „lucrare a fiarei din adâncuri” și care cu viclenie vorbește de dragoste, în timp ce luptă cu toate forțele întunericului împotriva Adevărului!

O, falangă a cincea-cal troian!

O, cal troian! O, cal troian! Degeaba iți zburlești coama și iți fluturi coada ! Zadarnic bați din copite și scoți flăcări pe nas ! Vine vremea, curând- bate la uși, când vei fi zdrobit de Piatră și Piatra se va prăvăli peste tine și vei fi sfărâmat încât nici un oscior nu-ți va rămâne întreg!! Și vei fi spulberat în mii de surcele ce vor ațâța gheena focului ! Iar leșul tău va fi aruncat în tartarul puturos și viermele neadormit te va răscoli veșnic! Dacă nu crezi, convinge-te și citeste măcar cap. 26 din Limonariu (15) sau mărturia lui Motovilov privind cele mai grele trei munci ale iadului – în viața Sfantului Serafim de Sarov. O, cal troian ce deschizi porțile și dărâmi zidurile în timp ce dușmanul atacă! Soarta îți este pecetluită, fie că esti tânăr sau bătrân, fie că ești opincă sau vladică! Suntem vanduți, Credința trădata in zeci de moduri, iar noi, cai troieni fără vigoare, tăcem! Prin tăcere trădăm pe Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Teologul, tăcerea este a treia formă de ateism spune Sfântul Grigorie Palama, iar Sfântul Teodor Studitul spune că indiferent de starea socială nu avem nicio îndreptățire să tăcem când Credința este atacată! Măcar de suntem păcătoși și fără a fi apucat a ne pocăi de toate relele, să trecem prin moarte cu credința dreaptă, fără să fi trădat Ortodoxia-Biserica și pe Domnul Iisus Hristos- Nădejdea noastră! Amin!

Părinților, din prea multă mâhnire poate v-am supărat și vă rugăm să ne iertați, căci nu v-am scris din dușmănie, ci ne-au mânat durerile noastre, acelea că neamul dispare conform planurilor slugilor întunericului, prin avorturi si mai ales prin contraceptive, că preasființiile voastre propovăduiți în loc de adevăr minciuna și că primiți pe papa ca pe un ierarh al Bisericii! Însă la „definiția papei” dată de Gheron Gavriil ( vedeti 20) poate fi adăugat: papa este destabilizator politic si religios abil ; instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal. Știm, credem că avem încă ierarhi bărbați, care nu s-au plecat cu totul fiarei din adâncuri – ecumenismului satanic și care vor rămâne sau se vor întoarce la Hristos, în frunte cu Preafericitul Patriarh Daniel ! Amin! Noi vom fi primii care vă vom sătura picioarele și vi le vom spăla cu lacrimi de recunoștință!

De aceea rugăm din toată inima întreaga Ierarhie, rugăm Sfântul Sinod să procedeze precum bulgarii urmându-le exemplul nefățarnic, curajos, demn, ortodox cu privire la vizita papei !(36). Nu au făcut rugăciuni în comun, ba spre cinstea lor l-au lăsat singur în Catedrală să se „roage” (37), iar vrednicul Mitropolit Nicolai de Plavdiv spune public cu îndrăzneală și fermitate, că rolul papei este de a-l întâmpina pe Antihrist! Astfel de cateheză vrem și noi năuciții, să ne învătați despre erezii, să ne citiți Sinodiconul așa cum au făcut totdeauna Sfintii Părinți pe care vrem să-i urmăm!(37a). Cerem și vă rugăm să vă retrageți din organizația masonică a Consiliului Mondial al bisericilor (ereziilor) precum au făcut Bisericile Georgiei și Bulgariei și împreună cu acestea și celelalte să condamnați sinodul tâlhăresc din Creta- așa cum am implorat și în trecut! (38,39).Să ne îndreptăm coloana vertebrală, să nu ne mai plecăm genunchii, să nu mai facem temenele oricui dă ceva „cărămizi” sau mai bine zis pietre de moară ,că pierdem banii pe funie-mai bine lipsă! Cu toții să mărturisim papei și tuturor celor aflați în erezie Dreapta Credință, ca ei să se întoarcă la adevăr și să nu se piardă! Aceasta este dragoste!

Preacinstiți ierarhi și părinți, veți răspunde și pentru ei și mai ales pentru noi pe care ne smintiți și ne dați hrană lupilor! Să nu fie!

Despre cele de mai sus vom informa întregul cler din Țară, astfel încât aceștia să ia cunoștință măcar pe această cale despre erezie, întrucât în Facultățile de Teologie Sfinții Părinți și adevărul ortodox sunt ținuți sub obroc, preoții devin victime ale panereziei ecumenismului care le este inoculat prin cursuri, cu consecințe dezastruase în veșnicie mai ales – pentru o întreagă națiune!

Rugăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Măicuța Sa să vă dăruiască cuget curat ortodox- Dreapta Credință, și curaj să o mărturisiți astfel ca Dumnezeu să vă fie alături cu
Toți Sfinții Săi, spre întărirea Bisericii Sale! Amin!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Viena- 12.05.2019 – la prăznuirea Sfântului Ioan Valahul

Semnatari:

Ioan Haiduc, Viena
Emil Baciu, Viena
Radu Silviu Cristian ,Enns Austria
Ioan Bucila ,Viena
Mihai Stasiuc, Viena
Radu Ovidiu Alexandru, Neuburg Dobau -Germania
Radu Monika, Neuburg Donau-Germania
Gabriela Bordan, Neuburg Donau
Ioan Gross, Neuburg Donau
Elena Gross, Neuburg Donau,
Marinela Patrahin, Neuburg Donau
Eftimie Verdi, Neuburg Dobau
Ioana Savin, Neuburg Donau
Patrarhau Petru Neuburg Donau
Constantin Bucur- Tg Mures
Moarcăș Juravschi Claudiu Rares- Brasov
Gheorghe Buzete- Brasov
Cărbunaru Mădălin Iulian- Brașov
Andrew Radu Grosu- Craiova
Iustina Andreea Grosu- Craiova
Popescu Dragos Florin-Rm Valcea
Popescu Gabriela – Rm Valcea
Pop Floarea – Rm Valcea
Vasile Roșcan- Craiova
Carmen Roșcan- Craiova
Mihaela Popa- Slatina
Aurel Dumitra- Craiova
Mihai Ene , Piatra Neamt
Patrarhau Virginia, Neamț
Niculina Patrarhau, Neamț
Ioan Patrarhau, Neamț
Daniela Elena Lina, Brasov
Ion Adrian Lina , Brasov

Note:

1. https://www.youtube.com/watch?v=bXP-LcjN9KY – (min. 9,50 -spirala provoacă 8 iar pilula 5 avorturi pe an)
2. Diaspora ortodoxă din Austria – Scrisoare deschisă Sinodului BOR pentru implicarea mai activă în combatarea avorturilor şi apărarea valorilor neamului românesc – † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară
3. Biserica Ortodoxă Bulgară avertizează: Afluxul de migranţi se poate transforma într-o invazie
3a.https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri/https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri
4. https://www.youtube.com/watch?v=rLhVUyDAP1M – (IPS Teofan -potrivnic Sfintilor Parinti si Bisericilor marturisitoare)
5. BRAVO BULGARIA: Sfantul Sinod al BISERICII ORTODOXE BULGARE respinge documentele MARELUI SINOD
6. https://www.aparatorul.md/decizia-finala-a-bisericii-georgiei-cu-privire-la-sinodul-din-creta-rezumat/
7. DOCUMENT care aruncă în ilegalitate sinodul panortodox: Nu ar fi trebuit organizat din lipsă de unanimitate! – Apărătorul Ortodox -(Biserica Antiohiei)
8. Ce este CMB-ul (Consiliul Mondial al Bisericilor)? Relația dintre Masonerie si CMB (I)
9. CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a clădit pe banii ROCKEFELLER, iar țelul său final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul / BOR e în rahat până în gât, dar zicem că mirosim a levănțică
10. https://www.aparatorul.md/scrisoare-deschisa-a-mitropolitului-serafim-de-pireu-catre-consiliul-suprem-de-grad-33-al-marii-loje-masonice-a-eladei
11. https://www.apologeticum.ro/2017/01/un-mitropolit-roman-functie-sfintii-parinti-de-la-sinodul-iv-au-luat-decizii-intr-un-context-al-dezbinarii-al-lipsei-de-acord-formularea-invataturii-de-credinta-si-al-lipsei-de-iubire-fr/
12. Minunea Sfintei Eufimia la al patrulea Sinod ecumenic de la Calcedon Sfanta Mare Mucenita Eufimia, Stalpul Ortodoxiei, Aparatoarea Dogmei Ortodoxe
13. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/minunea-sfintei-eufimia-aduce-lumina-la-sinodul-din-calcedon
14. Hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei – Biserica Ortodoxa a Georgiei respinge sinodal acordul cu monofizitii
15. https://de.slideshare.net/MihaelaPadurean/livada-duhovniceasca-Limonariu-vedeti cap. 26
16. https://marturieathonita.ro/mitropolitul-ieremia-la-gortinei-despre-sfantul-si-marele-sinod/
17. Reacția MAE după informațiile privind aducerea de 500.000 de muncitori pakistanezi: Discuțiile nu au inclus stabilirea unor cote sau cifre cu privire la un eventual transfer de forță de muncă
18. Ierarh ortodox de prim rang vede unitatea bisericii!!! Se va unii Biserica Ortodoxă cu cea Catolică?
19. https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/distrugerea-manastirilor-ortodoxe-in-ardeal/ -( despre calaul Bukow)-
20. Papa este vrăjmaș de neîmpăcat al lui Dumnezeu și al Maicii Domnului și prieten preaiubit al diavolului.( Gheron Gavriil -„definiția papei”- si alte invataturi ortodoxe)
21.https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2019/02/22/ecumenism-cuvantul-pseudo-mitropolitului-andrei-andreicut-despre-nedeplinatatea-bisericii-celei-una-biserica-ortodoxa-romana-oficiala-nu-mai-crede-in-un
22. Predica eretică ecumenistă! Minciuno episcopul Timotei al Aradului – ianuarie 2019(-IPS Timotei al Aradului-predica hulitoare, laudă CMb-ul masonic si rosteste alte multe blasfemii)
23. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/viata-sfantului-ierarh-ioan-gura-de-aur
24. preoti ortodocsi români pupand mana ereticului papa ioan paul al II-lea de fata cu teoctist preoti care pupa gheara antihristului
25. https://danielvla.wordpress.com/2017/12/15/superba-scrisoare-a-unor-romani-ortodocsi-din-austria-catre-pseudo-mitropolitul-serafim-joanta
25a. EPISCOPUL AUGUSTIN KANDIOTUL DESPRE PAPISM -(predica de foc, arzatoare de erezie)
26a. https://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/
26b. https://youtu.be/CetYXPZDj20
27.Sfântuhttps://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/l Munte Athos – Mănăstirea Zografu
28. Ceremonia in care Papa Francisc declară ca Lucifer este tatal lui Iisus Cristos !!!!!!!!!!!!!!
29. Ereziile Papei de la Roma – Apărătorul Ortodox
30 Papismul este înaintemergătorul antihristului (- Cuviosul Filotei Zervakos)
30a. Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism – ÎPS Ierotheos Vlahos
31. Adevarul despre papistasi „catolici” (Ioan Vladuca) (-dogma infaibilitatii papale- prof. Ioan Vladuca)
32. (Ioan Broju) 1890 Primatul Papal Si Infaibilitatea Papei ( -talcuirea conceptului de primat papal-)
33. Papa Francis nu este omul lui Dumnezeu – spune Putin (-presedintele rus Vladimir Putin)
33a. Despre cum s-a facut papa pe sine imparat si Dumnezeu (Manastirea Paraklitu, Muntele Athos)
34. Sfântul Atanasie din Paros Judecata cerului (Magnifica minune din Corfu!!!!)
34a. http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2019/05/papa-acuzat-de-subalterni-pentru.html?m=1
35. https://saccsiv.wordpress.com/2014/07/30/david-rothschild-un-candidat-la-rolul-de-antihrist/#comment-225989(Parintele mitropolit Augustin de Florina despre „a cincea falanga”)
36. http://ortodoxinfo.ro/2019/04/04/asa-da-sfant-sinod-rugaciunile-cu-papa-francisc-sunt-strict-interzise-cu-ocazia-vizitei-in-bulgaria/(BisericaBulgariei- atitudine demna, ortodoxa)
37.http://ortodoxinfo.ro/2019/05/05/intreaga-mass-media-deplange-refuzul-sinodului-bisericii-ortodoxe-bulgare-pentru-rugaciunea-impreuna-cu-ereticul-papa-francisc-din-pacate-in-romania-nu-se-va-intampla-acelasi-lucru/
37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor
38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-catre-mitropolitul-serafim-joanta/
39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

sursa: AICI

Papismul este înaintemergătorul Antihristului – Cuviosul Filotei Zervakos

Papismul este înaintemergătorul Antihristului – Cuviosul Filotei Zervakos

Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR: Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei Antihristului!

„În istoria neamului omenesc există trei mari căderi: a lui Adam, a lui Iuda și a papei.”
Sfântul Iustin Popovici

„Papismul este înaintemergătorul Antihristului” Cuviosul Filotei Zervakos

„Pe papa să-l blestemați, că el este pricina răutății” Sfântul Cosma Etolianul

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
Aducem în fața preasfințiilor voastre durerea sufletelor noastre, nădăjduind că nu o veți trece cu vederea. Știm că suntem de plâns, căci ne aflăm în cea mai profundă stare de păcătoșenie de care și lumea se poate scârbi, însă indiferenți nu putem fi față de nenorocirile Neamului și mai ales pentru decimarea poporului și pustiirea Țării de 30 de ani încoace.

Știm că toate urgiile venite asupra noastră ni se datorează în totalitate și credem că Dumnezeu în marea Sa milostivire, nu a îngăduit să suferim conform celor săvârșite de noi, ci ne mai lasă timp de îndreptare, precum ninivitenilor! O, de ne-am putea pocăi precum aceia, a căror fapte nu erau nici pe departe ca ale noastre! Căci cu fărădelegile noastre ne-am făcut infinit mai răi decât păgânii, covârșind iadul. Vai, cât de întristător, că noi cei care ne numim ortodocși, am purces la cele mai infernale nelegiuiri! Și ce fapte nu am săvârșit în primul rând noi amărâții semnatari, de care să nu ne rușinăm și pentru care de nu ne vom pocăi, neîndoielnic vom primi la Judecată înfiorătoarea hotărâre: ” Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui…”!?

”Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele”, căci am vărsat râuri de sânge nevinovat ..(!!!)… lăsându-ne manipulați de zecile de mijloace aservite sistemului antihristic, și mai ales de mass media, fiind mintiți și influențați să considerăm un drept monstruasa crimă a pruncuciderii, fapt pentru care am devenit călăi fără inimă și ne-am ucis proprii copii pe spurcatul eșafod al lui Moloh. Zeci de milioane de victime măcelarite prin diabolicul avort – cea mai cruntă crimă întrucât aceste ființe sunt cele mai nevinovate și mai lipsite de apărare! Genocidul asupra Neamului s-a extins și împlinit prin folosirea așa ziselor contraceptive, despre care în 1985, în Statele Unite, Congresul Federației Naționale a Avortului, a concluzionat:„Nu vă feceți iluzii. Pilula și spirala sunt avortive!”,lucru confirmat de studii medicale și din alte țări iar cercetatori ruși au stabilit că pilula provoacă anual 5, iar spirala 8 avorturi timpurii (in circa 10 zile)- insesizabile pentru femei (1). Consecința zguduitoare a acestor atrocități este că umplem iadul și dispărem ca neam, precum alte popoare europene asupra cărora conspirația satanică a fost aplicată ceva mai timpuriu, și care diminuandu-se astăzi sunt dominate de populații islamice sprijinite masiv politic si financiar să invadeze Vestul (căci o națiune care nu naște dispare și este înlocuită de ocultă după bunul plac). Nemaisuportând durerea provocată de aceste năvăliri și scârbiți de comportamentul emigranților aduși forțat peste ei, mulți băstinași își părăsesc propria patrie și se refugiază în alte țări! Iar „cancerul” devastator ne cuprinde și pe noi!

Pentru evitarea acestei catastrofe nationale, survenită ca urmare a decimării și risipirii noastre planificate, ar fi trebuit ca Ierahia, clerul in general și întreaga pliromă să fie în stare de război total cu crima pruncuciderii, însă reacția a fost si este extrem de pasivă. Aceasta se poate dovedi mai ales prin aceea ca preoții în calitatea lor de păstori și modele, nasc ca și mirenii 1-2 prunci, încurajând astfel abandonarea conceptului tradițional, sănătos, al familiei ortodoxe în care toți copiii erau socotiți, firesc, dar de la Dumnezeu ! Chiar și strigătele disperate (2) au fost tratate cu totală indiferență,- deși negreșit ar fi adus beneficii uriașe Bisericii și neamului și nu implicau eforturi deosebite -, dar fără tăgadă responsabilitatea revine în principal arhipăstorilor ! Reacție pasivă vedem și în cazul invaziei induse a imigranților islamiști (despre care Biserici Locale, ortodoxe, demne, cu dragoste față de popor se pronunță ferm împotrivă -(3), a extinderii exagerate a vaccinurilor și a altor probleme social-politice, prin care poporul a fost sărăcit, risipit și Țara despuiată ca niciodată în istorie. Și această stare de decădere mi se datorează și mie amărâtului (și poate multora dintre noi), căci pe lângă fărădelegile arătate mai sus, am adăugat faptele lui Onan de dragul comodității, blasfemii, hoții, răzbunări, clevetiri, desfătari, desfrânări în toate formele patimii, curvii, preacurvii, lăcomii ale pântecelui și în celelalte feluri, beții, osândiri, mânii, vorbiri de rău, țineri de minte a răului, viclenii fariseice, mândrie, slavă deșartă, mărturii mincinoase,necinstirea părinților, înșelăciuni…..toate săvârșite de nenumărate ori, unii pe unele, alții pe altele sau pe toate la un loc!

Și din cădere în cadere, am ajuns să făptuim și păcatul cel mai mare, care a cuprins Țara de la o margine la alta prin îndepărtarea noastră de predania curată a Bisericii, a Sfinților Apostoli și Parinți și prin încălcarea aproape generalizată a Sfintelor Canoane. Astfel, am îmbrățișat satanica erezie a ecumenismului (3a), adică cea mai înfricoșătoare fărădelege, care iată, a fost proclamată virtute prin sinodul tâlharesc din Creta, a cărei învățătură total greșită, neortodoxă este propovăduită și impusă cu forța în Biserica Ortodoxă Română, prin art. 22 și decizii ale Sfântului Sinod. În acest context, Înaltpreasfințitul Teofan, afirmă într-un cuvânt al său, că sunt preoți, monahi și mireni care „…inventând tot felul de nereguli legate de Sinodul din Creta….se înscriu în rândurile dușmanilor Bisericii…” (4). Cu tot respectul amintim acestuia, că Bisericile Bulgariei (5) și Georgiei (6), au respins categoric și oficial sinodul și au numit hotărârile din Creta neortodoxe. Datorită luptei dusă împotriva ereziei de către mulți clerici, Biserica Rusiei a anulat participarea în ultimul moment, iar prin refuzul justificat al Bisericii Antiohiei de a participa, principiul unanimității a fost anulat, astfel că sinodul nu trebuia organizat, nefiind întrunite condițiile de a fi panortodox și cu atat mai puțin ecumenic (7). În plus, de modul în care au fost smulse semnăturile și mirenii corupți se rusinează, căci avem în vedere cum s-au obținut în cazul sârbilor, ciprioților și grecilor, episcopii fiind abuzați sau ignorați cu desăvârșire. Până și în Patriarhia Ecumenică, in care stăpânește Patriarhul Bartolomeu -ce sfâșie necontenit Biserica prin erezie și schismă- au fost 5 ierarhi care au refuzat să semneze textele eretice.

Dacă aceste Biserici Locale și o bună parte a episcopilor din Grecia, Serbia, Cipru și Noua Romă sunt dușmani ai Bisericii (ca și noi cei care cunoaștem gravele abateri cretane pe care le respingem), întrebam nedumeriți, ce reprezintă Consiliul Mondial al „bisericilor” (8-9-10), mai exact al ereziilor, care este de factură masonică și care este organizatorul „Sinaxei unor Întâistătători”- după cum numește întâlnirea din Creta profesorul Dimitrie Tselenghidis ?! Și acest „vrednic” CMb este lăudat de vreo 20 de ori într-un „sinod ortodox”!!??

Pe lângă alte multe blasfemii, se precizează în documente că prin CMb se caută a se înfăptui unitatea pierdută a Bisericii, însă cap al acelei „biserici” ce va lua ființă prin afilierea tuturor ereziilor și sectelor, a religiilor păgâne și vrăjitorești, sub controlul și obladuirea ocultei, va fi Antihristul sau mai exact: stăpânul lui! Ne-am bucura dacă Înalpreasfințitul Teofan ar fi prieten adevărat al Sfintei Ortodoxii și un arhipăstor ce-și pune viața pentru milioanele de oi pentru care a jurat că le va apăra și care acum sunt mânate cu surle și trâmbițe către colții lupilor. Insă părintele mitropolit este un artizan principal al acordului de la Chambesy (11), prin care se batjocoresc patru Sfinte Sinoade Ecumenice, Toți Sfinții și mai ales pe Sfânta Mare Muceniță EUFIMIA, supranumita Stâlpul Ortodoxiei și Apărătoarea Dogmei Ortodoxe(12-13). Ne-am fi dorit o atitudine identică cu cea a Sfântului Sinod Georgian (14), care a respins ca eretică Declarația de la Chambesy (Balamand și altele) însa noi, singurii, am ratificat acordul cu monofiziții, am încălcat hotărârile a patru Sfinte Soboare Ecumenice și am ignorat toate „dovezile” dumnezeiești (15), măsluind adevărul pe care l-am ascuns de pliroma Bisericii! -11-

Că Sfânta Ortodoxie a fost batjocorită în Creta, au afirmat-o Biserici Locale, ierarhi din întreaga lume (16), preoți și teologi de prestigiu, care neputând fi combătuți prin argumente,- întrucât se sprijină numai pe dreapta învățătura a Sfinților Apostoli și Părinți -, sunt prigoniți prin decizii necanonice, prin forță și tot felul de abuzuri, în timp ce poporului tâlhăria îi este prezentată ca virtute. Vai nouă!

Cât privește islamizarea, aceasta se realizează după modelul Vestului, conspiraționist, împotriva voinței noastre, fiind aduși deocamdată în Țară câteva zeci de mii de emigranți însă numărul lor va crește pană la 1000000, după cum afirmă presa- deși oficial nu se recunoaște pentru a nu crea un impact psihologic negativ major în randul populației (17). Acest mare rău, cu ajutorul lui Dumnezeu ar putea deveni un mare bine, dacă prin strădania asiduă misionaristă a ierarhilor noștri, azilanții ar fi convertiți la Ortodoxie, căci ei nefiind ucigași de prunci ar întări Biserica puternic și constant. Și ar fi păcat ca atâtea biserici frumoase, ridicate din cărămizi, cu multe osteneli, (dar dărâmate cele din inimi !) să devină moschei ! Astfel ne-am spăla mulțime de păcate. Însă speranța se prăbusește în urma declarației dată mass mediei, de către Înaltpreasfințitul Andrei al Clujului, întrucât dacă s-ar înfăptui cele dorite de acesta, la noi nu va mai fi dreaptă credință. Într-un interviu dat EvZ, afirmă <<…că vede în viitor o „biserică” unită, mai ales că vizita papei Francisc în Romania, în luna mai, vine în sprijinul acestei idei. Intrebat dacă vede în această vizită un prim pas spre unitatea bisericii, IPS Andrei a spus că una dintre sperantele lui este legată de această idee. „Sperăm să fie. Oricum, noi, ceea ce vedem că papa Francisc este un om tare deschis sufletește și jovial.Vizita papei o văd pozitiv…”>> (18)

Nădăjduim ca acest articol să fie o făcătură, iar dacă ceea ce a publicat jurnalul coincide cu afirmațiile Înaltului, atunci acesta este „vrednic” a fi avansat de Maria Tereza, ca aghiotant în armata generalului Adolf hitler Bukow, călăul ortodoxiei și al monahismului în Transilvania (19). Afirmația că papa poate fi „tare deschis sufletește și jovial” …(!), reprezintă o minciună grosolană, o înșelare vădită a credincioșilor, căci adevărul este rostit deschis, fără înconjur de părintele aghiorit Gheron Gavriil în așa zisa „definiție a papei”: (20). IPS Andrei a făcut declarații neortodoxe și în februarie 2019, când s-a referit la pierderea unității Bisericii, tâlcuind „ca toți să fie una” în mod contrar învățăturii Sfinților Părinți (21). Întrucât același sincretism blasfemiator îl vedem și la Inaltpreasfințitul Timotei al Aradului (22), care afirmă în ianuarie (la „rugaciunile”-blasfemii în comun) că ereziile, sectele fac parte din Biserică si laudă – rușinându-și căruntețile – CMb-ul masonic, vă aducem la cunostință, că Sfânta Ortodoxie are Apostoli, Sfinți Părinți, Prooroci, Învățători , Mucenici …care marturisesc Credința întreagă, fără lipsuri, modificări sau adăugiri, așa cum ne-a fost adusă nouă din cer de către Domnul nostru Iisus Hristos! Slavă Domnului, că il avem și pe Sfantul Ioan Gură de Aur cel mult prigonit, care acum peste 1600 de ani a tâlcuit sfătuit de Sfântul Apostol Pavel, pentru veșnicie, așa zisa piatră de poticnire „ca toți să fie una”, astfel: <<„…”ca toți să fie una” s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, care este rodul superficialității lor”>>. Așadar se cere”unanimitatea interioară a credinței” și nu un mare număr de oameni cu credințe interioare diferite (care în fond sunt demonice). Revenirea în Trupul Bisericii a celor care au apostaziat se poate face numai prin pocaință, lepădarea de erezii și recunoașterea unicului adevăr ortodox! Citiți viața acestui mare Ierarh, ascet, rugător, drept și curajos ocrotitor al turmei nedreptățită de dregători si împărați (23) și învățați de la el mila și jertfa față de păstoritii oropsiți!!

Preasfințiți arhierei,
In luna aceasta-mai 2019, așa cum spunea și Înaltul Andrei, este așteptat proorocul mincinos, înaintemergătorul Antihristului, considerat de unii ierarhi si preoți cu inclinatii filo-papiste, ca arhiereu al Domnului Hristos! Aceștia ar putea din necunoaștere să facă gesturi absolut neortodoxe, înșelătoare și smintitoare, precum cele de sărutare a mâinii papei, îmbrățișări solemne, sau rugăciuni în comun, așa cum din nefericire s-au petrecut în 1999 (24), dar si un caz mai recent (25) – care nu trebuie cu niciun chip repetat. Celor care ar putea afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau„. Ierarhi, preoți, mireni, citiți cuvantul acesta de foc, care ne curață sufletele, ne întăresc dreapta credință, apărându-ne de colții otrăviți ai lupilor vicleni și ucigași intrați deja în staul! (26) Adică, dacă papa Francisc fără nicio reținere ( public) pupă mâna “iluminaților” masoni (care stăpânesc și conduc omenirea spre Antihrist), noi “ortodocșii”, dacă pupăm mâna papei (sau altui cleric al său) în fapt nu e clar ce pupăm?! (26a+26b)

Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice!

Pentru a întări acest adevăr, aducem câteva argumente prin care arătam că papalitatea, papismul sunt erezii și lucrări diavolești:

a. – După Sinodul tâlhăresc de la Lyon, monahii Sfântului Munte au fost măcelăriți, înecati, spânzurați, arși de vii, mutilați, căzniți sau vânduți ca robi la pagâni, întrucât au rămas statornici față de Credință și au refuzat unirea cu papa. Atunci, în 1280 la Mănăstirea Zografu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îi vorbește din icoana Prevestitoarea, monahului Cozma, „…Nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai Fiului meu„. (27)

b. – Măicuța Domnului știa cel mai bine această cumplită erezie și ne-a arătat-o și prin minune, ca în viitor nimeni să nu aibă indoieli!
Și iată, papa Francisc pe care îl veti primi cu fast în Catedrală și Sinod spune public, oficial, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Lucifer – care este dumnezeu !!!!! (28) . Iată textul satanist al papei, cântat la mai multe oficieri religioase (mesa) în prezența lui și a sute de mii de oameni:
„Flacăra lui Lucifer va apărea în propria sa creație. Omule eu (papa) spun: Lucifer care nu cunoaște schimbare, Cristos fiul său care s-a întors din morți să arunce lumina pașnică rasei umane și care este viu și va împărăți pentru totdeauna” (se referă la împăratul Antihrist).
Preasfințiți ierarhi, chiar nu vedeți că acest papa este fiul diavolului? Nu vedeți câte blasfemii rostește și cât rău aduce omenirii întregi, contribuind ca nimeni altul la demonizarea tot mai accentuată a oamenilor?! Cum să nu vă strigăm: Nu-i pupați gheara și nu îmbrățișați fiara apocaliptică!!!

c. – Viclenul și batjocuritorul papă Francisc se adresează către popoare ca și către bieți retardați, mințind, înșeland și păgubind milioane de suflete (29):
“Cu umilință, căutare interioara și meditare a rugăciunii, am castigat o nouă înțelegere a anumitor dogme. Biserica nu mai crede în iad, unde oamenii suferă. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci numai să îmbrățișeze. Ca povestea lui Adam și Eva, vedem iadul ca o figura de stil. Iadul este doar o metaforă pentru sufletul izolat, care, la fel ca toate sufletele va fi în cele din urmă unit în dragoste cu Dumnezeu.”
Așadar papa s-a rugat cu „umilință” și minte cu obraznicie și nerușinare că a caștigat o nouă înțelegere (de la diavol ), că iadul nu există ci este o figură de stil, Facerea este o poveste si că Dumnezeu nu este Judecător!!! Apoi declară că toate religiile sunt adevărate, că Dumnezeu evoluează, că Biblia este învechită și depășită, că papa ca tată iubitor nu condamnă pe nimeni și că „biserica lui” este mare și în ea încap și homosexuali, pro avort, comuniști, atei și toți se mântuiesc prin fapte de dragoste…satanism curat!

Temeți-vă și fugiți preasfințiți ierarhi de întâlnirea cu fiul tatălui minciunii, căci de nu, vă va părea rău! Cuviosul Filotei Zervakos numește papismul în conglasuire cu toți Sfinții Părinți înaintemergător al Antihristului (30) iar Mitropolitul Ierotei Vlachos arată într-un studiu amplu, care sunt deosebirile fundamentale între Ortodoxie și papismul eretic (30a)

d. Înfricoșați-vă toți clericii care credeți că papismul este Biserică și fugiți de gheara antihristului și îmbrătișarea fiarei apocaliptice pentru a nu avea parte de ele in veșnicie. Convingeți-vă citind ma jos dogma luciferică a infaibilității (31) și a primatului (32), practicată din vechime și adoptată oficial la Conciliul Vatican I:

– papa Romei este om dumnezeiesc și Dumnezeu omenesc, de aceea nimeni nu-l poate judeca sau condamna;
– papa a dobândit dumnezeiasca stăpânire care este nelimitată;
– pentru papa sunt posibile pe pământ, exact cele care sunt posibile în cer pentru Dumnezeu;
– toate au fost supuse stăpânirii și voinței papei și nimeni și nimic nu i se poate împotrivi;
– dacă papa a tras cu sine în iad milioane de oameni, nimeni dintre ei nu va avea dreptul să-l întrebe: „sfinte părinte” de ce faci aceasta?
– papa este infailibil precum este și Dumnezeu și are puterea să facă orice face Dumnezeu;
– papa poate schimba firea lucrurilor, poate face orice din nimic. El are puterea de a face din minciună adevăr, are puterea să facă orice-i este plăcut, chiar împotriva adevărului, în afara adevărului și în ciuda adevărului;
– poate formula obiecții împotriva posturilor și a poruncilor pe care le-au dat ei. (se referă la Sfinții Părinți).
– el are dreptul și puterea să îndrepte Noul Testament, orice consideră necesar;
– poate schimba chiar și Tainele care au fost rânduite și instituite de Iisus Hristos;
– el are o astfel de putere în Cer, încat poate proclama „sfinți” pe oricine vrea dintre cei morți, chiar și împotriva tuturor convingerilor din exterior și în ciuda părerilor cardinalilor și episcopilor care ar cugeta să se împotrivească la aceasta;
– papa are stăpânire asupra Purgatoriului și a Iadului;
– el este stăpânul lumii. Cu nelimitata sa putere, el le săvârșește pe toate potrivit voinței sale și are puterea să săvârșeașcă mai mult decât cunoaștem noi;
– stăpânirea papei nu are măsură nici limită;
– papa este vicarul lui Dumnezeu și care neagă acest lucru este un amăgitor;
– papa este loctiițorul lui Dumnezeu și stăpanește asupra îngerilor buni și răi;
– orice lucru care se săvârșește cu puterea papei este săvârșit de Dumnezeu;
– pe papa nu-l poate judeca nimeni, deoarece s-a spus că cel duhovnicesc le judecă pe toate și nu este judecat de nimeni;
– puterea și stăpânirea sa se prelungesc asupra celor duhovnicești, celor pamântesti și celor dedesubt;
– papa este asemenea lui Hristos, căci în trupul său traiește Duhul Sfânt;
– papa este domnul tuturor și cauza oricărei cauze;
– papa este mirele și capul „bisericii” universale;
– papa nu se poate înșela și nu poate face vreo greșeală
– el este atotputernic căci înauntrul său există toată plinătatea puterii și stăpânirii;
-papa este mai presus decât Apostolul Pavel, pentru că potrivit cu chemarea sa stă la același nivel cu Apostolul Petru. Din această pricină poate să nu fie de acord cu

Epistolele Sfantului Apostol Pavel și să dea porunci potrivnice acelora;

– daca papa pronunță o hotărâre împotriva judecății lui Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu va trebui îndreptată și schimbată !!!!!;
– papa este lumina adevărului și reflecția lui;
– papa este totul peste toate și pe toate le poate!!”

Orice om de bună credință și cu minim de bun simț care ia cunostință de această dogmă diabolică și o compară cu hotărârile, activitatea, declarațiile, gesturile …papei Francisc, poate constata cu ușurință că a fost împlinită și pusă în practică de către acesta în totalitate într-un mod satanist desăvârșit. Sperăm să ințeleagă toți ierarhii și în primul rând IPS Andrei care îl crede cu sufletul deschis și jovial pe acest Iuda al neamului omenesc. Nu trebuie spovedanie ca să constate și IPS : Teofan Timotei, Sofronie și toți cei ca ei, că este cel puțin la fel ca papii din vremea: inchiziției; a uniatismului barbar ce a măcelărit popoarele ortodoxe; din anii 1940 când au fost uciși peste 1000000 de sârbi întrucât au refuzat să treacă la greco-catolici; din anii 1990 când a dat „binecuvântare” să distrugă țările ortodoxe inclusiv prin razboi – vedeți Iugoslavia, bombardarea Serbiei, Ucraina … , Siria, țările arabe, – cu scopul desființării Ortodoxiei și a islamizării Europei. Numai cei cu adevărat vânduți, cozile de topor, s-ar mai putea minți pe ei înșiși că au de-a a face cu un arhiereu, însă acesta nu este omul lui Dumnezeu – cum o spune clar si președintele rus Vladimir Putin!(33). De asemenea Sfânta Mănăstire Paraclitu din Sfântul Munte Athos a întocmit un studiu amplu: ”Despre cum s-a facut papa pe sine împărat și dumnezeu”, în care arată toate ereziile din cele mai vechi timpuri ale papismului, precum și crimele împotriva umanității pe care-l atașăm cu speranța că mulți clerici îl vor citi și vor înțelege nebunia rugăciunii în comun cu papistașii sau alti eretici(33a).

e. Nenumărate sunt și minunile care dovedesc erezia papală, însă vom prezenta numai una, poate cea mai însemnată, mai magnifică, colosală! (34) Este vorba de uriașa, frumoasa minune dumnezeiască, săvârșită de Sfântul Ierarh Spiridon în Insula Corfu la 11 noiembrie 1718. În august același an, insula Corfu fusese eliberată de sub turci, prin intervenția minunată a Sfântului Spiridon. Drept mulțumire, comandantul garnizoanei venețiene a vrut să construiască în Biserica în care se aflau moaștele Sfântului, un altar pe care să țină și ei mesa, uneori. Preoții ortodocși l-au rugat cu lacrimi să nu facă aceasta, că este o inovație dăunatoare, însă Andrei Pizani nu a acceptat cererea lor. În timpul nopții i se arată în vis un monah care îl atenționează să nu mai supere pe fiii săi (preoții ortodocși), însă dimineața la sfaturile teologului său Francisc Frangipani continuă să adune materiale pentru altar și să le depoziteze lângă biserică. În seara următoare îl vede iar pe monah care îl amenință în mod vehement :” Să fii convins că dacă vei tulbura biserica mea, îți va părea rău și nu îți va fi de nici un folos”. Înfricoșat nu mai așteaptă dimineața și cheamă pe teolog care il convinge iarăși, că lucrarea este placută lui Dumnezeu și să nu creadă în vise. A doua zi pe 11.11.1718 merge cu toată curtea și oficialitățile, primar, inginer să se închine și să măsoare locul. Protopopul cu preoții îl roaga din nou smeriți, să nu facă inovația însă fiind aspru amenințați și cu închisoarea, au deschis racla cu Sfintele Moaște și au cântat cu lacrimi fierbinți Paraclisul Sfântului Spiridon rugându-l să intervină si să oprească acea lucrare blasfemiatoare. La miezul nopții au început tunete și fulgere, apoi soldatul de strajă a văzut în cetatea garnizoanei un monah cu o făclie în mână, iar cand l-a somat și a vrut sa tragă cu pușca, a fost prins de braț și i s-a spus: „Eu sunt Spiridon”, clipă în care s-a și aflat la cativa km de oraș, în timp ce depozitul de muniții al garnizoanei a explodat și aproape o mie de oameni au murit..!!.. O, mare si frumoasa minune !!! Cititi mai departe preacinstiți ierarhi „Judecata Cerului” scrisă de Sfântul Atanasie din Paros și înțelegeți că Dumnezeu a făcut-o prin Sfantul Său, ca să ne arate cumplita, înșelătoarea și pierzatoarea erezie papistă !(34) Apărați turma si nu distrugeți constiința ortodoxă prin ceea ce faceți si vă rugăm urmați exemplul bulgarilor!

Vedeți cât de frumos se leagă cu minunea de la Sfântul Sinod I Ecumenic ! Acest mare făcator de minuni în Niceea in 325 ne-a făcut să înțelegem Taina Sfintei Treimi, iar în Corfu în 1718 ne arată că papistașii sunt blasfemiatori ai Sfantei Treimi! Iar cei care se alătura papei în fel și chip, vor avea soarta lui Francisc Frangipani, indiferent de rangul lor!

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii,
Pe papa avem poruncă să-l iubim (Mt 5:44) căci este om prăbusit și intelegem starea în care se află fiindu-ne milă de el, însă urâm, ne scârbim și respingem cu tărie toată învățătura lui cu totul vicleană, înșelătoare, nimicitoare și blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu și a tuturor celor Sfinte!!! Așa cum ați putut vedea în aceste câteva rânduri (și mai ales in anexe), papa este un dușman neîmpăcat al Sfintei Ortodoxii adică a Bisericii celei Una, a Domnului nostru Iisus Hristos și ca fiu al diavolului, pune în practică politica tatălui său, care vrea să tragă dupa sine chiar și pe cei aleși! Folosindu-se de politica ecumenismului satanist, papa Francisc vorbește de dragoste în timp ce fără nicio reținere, rușine sau bun simț, face declarații uluitoare antihristice precum aceia că Domnul Iisus Hristos este fiul lui Lucifer!!! Catolici papistași din întreaga lume cer să fie judecat pentru erezie, în timp ce o parte a arhipăstorilor noștri îi sărută papucul!(34a).
Pentru cine nu sunt clare nenumaratele afirmatii, că Biblia este învechită, depășită, Adam și Eva o poveste, Facerea este urmare a haosului, a unei explozii, că iadul nu există, că toți buni și răi se mântuiesc conform apocatastazei eretice origeniste, că toate religiile sunt bune ?! În același timp la Vatican homosexualitatea și pedofilia sunt firești, ca si hirotonirea celor cu astfel de deviatii și a femeilor, iar bibliotecile de acolo cuprind cele mai înfiorătoare crime ale lumii, săvârșite de…papi! Și cu toate acestea, spre dezamăgirea noastră, iată…vine un ierarh al nostru , IPS Andrei, care îl laudă sau se laudă cu papa Francisc! Și din păcate nu este singurul… – Iată falanga a cincea!!!

Prin vizita papei Francisc va fi întărită „a cincea falangă”, despre care amintea părintele Mitropolit Augustin de Florina (35) – revedeți și (26). Pe acea vreme cele care dădeau membrii ocultei, erau facultățile de „teologie” neortodoxe ale Apusului, unde mulți tineri obțineau diplome ce îi propulsau în diferite funcții prin care puteau să puna în aplicare activitatea subversivă. Drama la noi este că Facultațile noastre de Teologie sunt pepiniere pentru falanga a cincea, multumiță ecumenismului – „lucrare a fiarei din adâncuri” și care cu viclenie vorbește de dragoste, în timp ce luptă cu toate forțele întunericului împotriva Adevărului!

O, falangă a cincea-cal troian!

O, cal troian! O, cal troian! Degeaba iți zburlești coama și iți fluturi coada ! Zadarnic bați din copite și scoți flăcări pe nas ! Vine vremea, curând- bate la uși, când vei fi zdrobit de Piatră și Piatra se va prăvăli peste tine și vei fi sfărâmat încât nici un oscior nu-ți va rămâne întreg!! Și vei fi spulberat în mii de surcele ce vor ațâța gheena focului ! Iar leșul tău va fi aruncat în tartarul puturos și viermele neadormit te va răscoli veșnic! Dacă nu crezi, convinge-te și citeste măcar cap. 26 din Limonariu (15) sau mărturia lui Motovilov privind cele mai grele trei munci ale iadului – în viața Sfantului Serafim de Sarov. O, cal troian ce deschizi porțile și dărâmi zidurile în timp ce dușmanul atacă! Soarta îți este pecetluită, fie că esti tânăr sau bătrân, fie că ești opincă sau vladică! Suntem vanduți, Credința trădata in zeci de moduri, iar noi, cai troieni fără vigoare, tăcem! Prin tăcere trădăm pe Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Teologul, tăcerea este a treia formă de ateism spune Sfântul Grigorie Palama, iar Sfântul Teodor Studitul spune că indiferent de starea socială nu avem nicio îndreptățire să tăcem când Credința este atacată! Măcar de suntem păcătoși și fără a fi apucat a ne pocăi de toate relele, să trecem prin moarte cu credința dreaptă, fără să fi trădat Ortodoxia-Biserica și pe Domnul Iisus Hristos- Nădejdea noastră! Amin!

Părinților, din prea multă mâhnire poate v-am supărat și vă rugăm să ne iertați, căci nu v-am scris din dușmănie, ci ne-au mânat durerile noastre, acelea că neamul dispare conform planurilor slugilor întunericului, prin avorturi si mai ales prin contraceptive, că preasființiile voastre propovăduiți în loc de adevăr minciuna și că primiți pe papa ca pe un ierarh al Bisericii! Însă la „definiția papei” dată de Gheron Gavriil ( vedeti 20) poate fi adăugat: papa este destabilizator politic si religios abil ; instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal. Știm, credem că avem încă ierarhi bărbați, care nu s-au plecat cu totul fiarei din adâncuri – ecumenismului satanic și care vor rămâne sau se vor întoarce la Hristos, în frunte cu Preafericitul Patriarh Daniel ! Amin! Noi vom fi primii care vă vom sătura picioarele și vi le vom spăla cu lacrimi de recunoștință!

De aceea rugăm din toată inima întreaga Ierarhie, rugăm Sfântul Sinod să procedeze precum bulgarii urmându-le exemplul nefățarnic, curajos, demn, ortodox cu privire la vizita papei !(36). Nu au făcut rugăciuni în comun, ba spre cinstea lor l-au lăsat singur în Catedrală să se „roage” (37), iar vrednicul Mitropolit Nicolai de Plavdiv spune public cu îndrăzneală și fermitate, că rolul papei este de a-l întâmpina pe Antihrist! Astfel de cateheză vrem și noi năuciții, să ne învătați despre erezii, să ne citiți Sinodiconul așa cum au făcut totdeauna Sfintii Părinți pe care vrem să-i urmăm!(37a). Cerem și vă rugăm să vă retrageți din organizația masonică a Consiliului Mondial al bisericilor (ereziilor) precum au făcut Bisericile Georgiei și Bulgariei și împreună cu acestea și celelalte să condamnați sinodul tâlhăresc din Creta- așa cum am implorat și în trecut! (38,39).Să ne îndreptăm coloana vertebrală, să nu ne mai plecăm genunchii, să nu mai facem temenele oricui dă ceva „cărămizi” sau mai bine zis pietre de moară ,că pierdem banii pe funie-mai bine lipsă! Cu toții să mărturisim papei și tuturor celor aflați în erezie Dreapta Credință, ca ei să se întoarcă la adevăr și să nu se piardă! Aceasta este dragoste!

Preacinstiți ierarhi și părinți, veți răspunde și pentru ei și mai ales pentru noi pe care ne smintiți și ne dați hrană lupilor! Să nu fie!

Despre cele de mai sus vom informa întregul cler din Țară, astfel încât aceștia să ia cunoștință măcar pe această cale despre erezie, întrucât în Facultățile de Teologie Sfinții Părinți și adevărul ortodox sunt ținuți sub obroc, preoții devin victime ale panereziei ecumenismului care le este inoculat prin cursuri, cu consecințe dezastruase în veșnicie mai ales – pentru o întreagă națiune!

Rugăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Măicuța Sa să vă dăruiască cuget curat ortodox- Dreapta Credință, și curaj să o mărturisiți astfel ca Dumnezeu să vă fie alături cu
Toți Sfinții Săi, spre întărirea Bisericii Sale! Amin!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Viena- 12.05.2019 – la prăznuirea Sfântului Ioan Valahul

Semnatari:

Ioan Haiduc, Viena
Emil Baciu, Viena
Radu Silviu Cristian ,Enns Austria
Ioan Bucila ,Viena
Mihai Stasiuc, Viena
Radu Ovidiu Alexandru, Neuburg Dobau -Germania
Radu Monika, Neuburg Donau-Germania
Gabriela Bordan, Neuburg Donau
Ioan Gross, Neuburg Donau
Elena Gross, Neuburg Donau,
Marinela Patrahin, Neuburg Donau
Eftimie Verdi, Neuburg Dobau
Ioana Savin, Neuburg Donau
Patrarhau Petru Neuburg Donau
Constantin Bucur- Tg Mures
Moarcăș Juravschi Claudiu Rares- Brasov
Gheorghe Buzete- Brasov
Cărbunaru Mădălin Iulian- Brașov
Andrew Radu Grosu- Craiova
Iustina Andreea Grosu- Craiova
Popescu Dragos Florin-Rm Valcea
Popescu Gabriela – Rm Valcea
Pop Floarea – Rm Valcea
Vasile Roșcan- Craiova
Carmen Roșcan- Craiova
Mihaela Popa- Slatina
Aurel Dumitra- Craiova
Mihai Ene , Piatra Neamt
Patrarhau Virginia, Neamț
Niculina Patrarhau, Neamț
Ioan Patrarhau, Neamț
Daniela Elena Lina, Brasov
Ion Adrian Lina , Brasov

Note:

1. https://www.youtube.com/watch?v=bXP-LcjN9KY – (min. 9,50 -spirala provoacă 8 iar pilula 5 avorturi pe an)
2. Diaspora ortodoxă din Austria – Scrisoare deschisă Sinodului BOR pentru implicarea mai activă în combatarea avorturilor şi apărarea valorilor neamului românesc – † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară
3. Biserica Ortodoxă Bulgară avertizează: Afluxul de migranţi se poate transforma într-o invazie
3a.https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri/https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri
4. https://www.youtube.com/watch?v=rLhVUyDAP1M – (IPS Teofan -potrivnic Sfintilor Parinti si Bisericilor marturisitoare)
5. BRAVO BULGARIA: Sfantul Sinod al BISERICII ORTODOXE BULGARE respinge documentele MARELUI SINOD
6. https://www.aparatorul.md/decizia-finala-a-bisericii-georgiei-cu-privire-la-sinodul-din-creta-rezumat/
7. DOCUMENT care aruncă în ilegalitate sinodul panortodox: Nu ar fi trebuit organizat din lipsă de unanimitate! – Apărătorul Ortodox -(Biserica Antiohiei)
8. Ce este CMB-ul (Consiliul Mondial al Bisericilor)? Relația dintre Masonerie si CMB (I)
9. CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a clădit pe banii ROCKEFELLER, iar țelul său final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul / BOR e în rahat până în gât, dar zicem că mirosim a levănțică
10. https://www.aparatorul.md/scrisoare-deschisa-a-mitropolitului-serafim-de-pireu-catre-consiliul-suprem-de-grad-33-al-marii-loje-masonice-a-eladei
11. https://www.apologeticum.ro/2017/01/un-mitropolit-roman-functie-sfintii-parinti-de-la-sinodul-iv-au-luat-decizii-intr-un-context-al-dezbinarii-al-lipsei-de-acord-formularea-invataturii-de-credinta-si-al-lipsei-de-iubire-fr/
12. Minunea Sfintei Eufimia la al patrulea Sinod ecumenic de la Calcedon Sfanta Mare Mucenita Eufimia, Stalpul Ortodoxiei, Aparatoarea Dogmei Ortodoxe
13. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/minunea-sfintei-eufimia-aduce-lumina-la-sinodul-din-calcedon
14. Hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei – Biserica Ortodoxa a Georgiei respinge sinodal acordul cu monofizitii
15. https://de.slideshare.net/MihaelaPadurean/livada-duhovniceasca-Limonariu-vedeti cap. 26
16. https://marturieathonita.ro/mitropolitul-ieremia-la-gortinei-despre-sfantul-si-marele-sinod/
17. Reacția MAE după informațiile privind aducerea de 500.000 de muncitori pakistanezi: Discuțiile nu au inclus stabilirea unor cote sau cifre cu privire la un eventual transfer de forță de muncă
18. Ierarh ortodox de prim rang vede unitatea bisericii!!! Se va unii Biserica Ortodoxă cu cea Catolică?
19. https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/distrugerea-manastirilor-ortodoxe-in-ardeal/ -( despre calaul Bukow)-
20. Papa este vrăjmaș de neîmpăcat al lui Dumnezeu și al Maicii Domnului și prieten preaiubit al diavolului.( Gheron Gavriil -„definiția papei”- si alte invataturi ortodoxe)
21.https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2019/02/22/ecumenism-cuvantul-pseudo-mitropolitului-andrei-andreicut-despre-nedeplinatatea-bisericii-celei-una-biserica-ortodoxa-romana-oficiala-nu-mai-crede-in-un
22. Predica eretică ecumenistă! Minciuno episcopul Timotei al Aradului – ianuarie 2019(-IPS Timotei al Aradului-predica hulitoare, laudă CMb-ul masonic si rosteste alte multe blasfemii)
23. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/viata-sfantului-ierarh-ioan-gura-de-aur
24. preoti ortodocsi români pupand mana ereticului papa ioan paul al II-lea de fata cu teoctist preoti care pupa gheara antihristului
25. https://danielvla.wordpress.com/2017/12/15/superba-scrisoare-a-unor-romani-ortodocsi-din-austria-catre-pseudo-mitropolitul-serafim-joanta
25a. EPISCOPUL AUGUSTIN KANDIOTUL DESPRE PAPISM -(predica de foc, arzatoare de erezie)
26a. https://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/
26b. https://youtu.be/CetYXPZDj20
27.Sfântuhttps://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/l Munte Athos – Mănăstirea Zografu
28. Ceremonia in care Papa Francisc declară ca Lucifer este tatal lui Iisus Cristos !!!!!!!!!!!!!!
29. Ereziile Papei de la Roma – Apărătorul Ortodox
30 Papismul este înaintemergătorul antihristului (- Cuviosul Filotei Zervakos)
30a. Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism – ÎPS Ierotheos Vlahos
31. Adevarul despre papistasi „catolici” (Ioan Vladuca) (-dogma infaibilitatii papale- prof. Ioan Vladuca)
32. (Ioan Broju) 1890 Primatul Papal Si Infaibilitatea Papei ( -talcuirea conceptului de primat papal-)
33. Papa Francis nu este omul lui Dumnezeu – spune Putin (-presedintele rus Vladimir Putin)
33a. Despre cum s-a facut papa pe sine imparat si Dumnezeu (Manastirea Paraklitu, Muntele Athos)
34. Sfântul Atanasie din Paros Judecata cerului (Magnifica minune din Corfu!!!!)
34a. http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2019/05/papa-acuzat-de-subalterni-pentru.html?m=1
35. https://saccsiv.wordpress.com/2014/07/30/david-rothschild-un-candidat-la-rolul-de-antihrist/#comment-225989(Parintele mitropolit Augustin de Florina despre „a cincea falanga”)
36. http://ortodoxinfo.ro/2019/04/04/asa-da-sfant-sinod-rugaciunile-cu-papa-francisc-sunt-strict-interzise-cu-ocazia-vizitei-in-bulgaria/(BisericaBulgariei- atitudine demna, ortodoxa)
37.http://ortodoxinfo.ro/2019/05/05/intreaga-mass-media-deplange-refuzul-sinodului-bisericii-ortodoxe-bulgare-pentru-rugaciunea-impreuna-cu-ereticul-papa-francisc-din-pacate-in-romania-nu-se-va-intampla-acelasi-lucru/
37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor
38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-catre-mitropolitul-serafim-joanta/
39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

sursa: AICI

În istoria neamului omenesc există trei mari căderi: a lui Adam, a lui Iuda și a papei. – Sfântul Iustin Popovici

În istoria neamului omenesc există trei mari căderi: a lui Adam, a lui Iuda și a papei. – Sfântul Iustin Popovici

Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR: Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei Antihristului!

„În istoria neamului omenesc există trei mari căderi: a lui Adam, a lui Iuda și a papei.”
Sfântul Iustin Popovici

„Papismul este înaintemergătorul Antihristului” Cuviosul Filotei Zervakos

„Pe papa să-l blestemați, că el este pricina răutății” Sfântul Cosma Etolianul

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
Aducem în fața preasfințiilor voastre durerea sufletelor noastre, nădăjduind că nu o veți trece cu vederea. Știm că suntem de plâns, căci ne aflăm în cea mai profundă stare de păcătoșenie de care și lumea se poate scârbi, însă indiferenți nu putem fi față de nenorocirile Neamului și mai ales pentru decimarea poporului și pustiirea Țării de 30 de ani încoace.

Știm că toate urgiile venite asupra noastră ni se datorează în totalitate și credem că Dumnezeu în marea Sa milostivire, nu a îngăduit să suferim conform celor săvârșite de noi, ci ne mai lasă timp de îndreptare, precum ninivitenilor! O, de ne-am putea pocăi precum aceia, a căror fapte nu erau nici pe departe ca ale noastre! Căci cu fărădelegile noastre ne-am făcut infinit mai răi decât păgânii, covârșind iadul. Vai, cât de întristător, că noi cei care ne numim ortodocși, am purces la cele mai infernale nelegiuiri! Și ce fapte nu am săvârșit în primul rând noi amărâții semnatari, de care să nu ne rușinăm și pentru care de nu ne vom pocăi, neîndoielnic vom primi la Judecată înfiorătoarea hotărâre: ” Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui…”!?

”Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele”, căci am vărsat râuri de sânge nevinovat ..(!!!)… lăsându-ne manipulați de zecile de mijloace aservite sistemului antihristic, și mai ales de mass media, fiind mintiți și influențați să considerăm un drept monstruasa crimă a pruncuciderii, fapt pentru care am devenit călăi fără inimă și ne-am ucis proprii copii pe spurcatul eșafod al lui Moloh. Zeci de milioane de victime măcelarite prin diabolicul avort – cea mai cruntă crimă întrucât aceste ființe sunt cele mai nevinovate și mai lipsite de apărare! Genocidul asupra Neamului s-a extins și împlinit prin folosirea așa ziselor contraceptive, despre care în 1985, în Statele Unite, Congresul Federației Naționale a Avortului, a concluzionat:„Nu vă feceți iluzii. Pilula și spirala sunt avortive!”,lucru confirmat de studii medicale și din alte țări iar cercetatori ruși au stabilit că pilula provoacă anual 5, iar spirala 8 avorturi timpurii (in circa 10 zile)- insesizabile pentru femei (1). Consecința zguduitoare a acestor atrocități este că umplem iadul și dispărem ca neam, precum alte popoare europene asupra cărora conspirația satanică a fost aplicată ceva mai timpuriu, și care diminuandu-se astăzi sunt dominate de populații islamice sprijinite masiv politic si financiar să invadeze Vestul (căci o națiune care nu naște dispare și este înlocuită de ocultă după bunul plac). Nemaisuportând durerea provocată de aceste năvăliri și scârbiți de comportamentul emigranților aduși forțat peste ei, mulți băstinași își părăsesc propria patrie și se refugiază în alte țări! Iar „cancerul” devastator ne cuprinde și pe noi!

Pentru evitarea acestei catastrofe nationale, survenită ca urmare a decimării și risipirii noastre planificate, ar fi trebuit ca Ierahia, clerul in general și întreaga pliromă să fie în stare de război total cu crima pruncuciderii, însă reacția a fost si este extrem de pasivă. Aceasta se poate dovedi mai ales prin aceea ca preoții în calitatea lor de păstori și modele, nasc ca și mirenii 1-2 prunci, încurajând astfel abandonarea conceptului tradițional, sănătos, al familiei ortodoxe în care toți copiii erau socotiți, firesc, dar de la Dumnezeu ! Chiar și strigătele disperate (2) au fost tratate cu totală indiferență,- deși negreșit ar fi adus beneficii uriașe Bisericii și neamului și nu implicau eforturi deosebite -, dar fără tăgadă responsabilitatea revine în principal arhipăstorilor ! Reacție pasivă vedem și în cazul invaziei induse a imigranților islamiști (despre care Biserici Locale, ortodoxe, demne, cu dragoste față de popor se pronunță ferm împotrivă -(3), a extinderii exagerate a vaccinurilor și a altor probleme social-politice, prin care poporul a fost sărăcit, risipit și Țara despuiată ca niciodată în istorie. Și această stare de decădere mi se datorează și mie amărâtului (și poate multora dintre noi), căci pe lângă fărădelegile arătate mai sus, am adăugat faptele lui Onan de dragul comodității, blasfemii, hoții, răzbunări, clevetiri, desfătari, desfrânări în toate formele patimii, curvii, preacurvii, lăcomii ale pântecelui și în celelalte feluri, beții, osândiri, mânii, vorbiri de rău, țineri de minte a răului, viclenii fariseice, mândrie, slavă deșartă, mărturii mincinoase,necinstirea părinților, înșelăciuni…..toate săvârșite de nenumărate ori, unii pe unele, alții pe altele sau pe toate la un loc!

Și din cădere în cadere, am ajuns să făptuim și păcatul cel mai mare, care a cuprins Țara de la o margine la alta prin îndepărtarea noastră de predania curată a Bisericii, a Sfinților Apostoli și Parinți și prin încălcarea aproape generalizată a Sfintelor Canoane. Astfel, am îmbrățișat satanica erezie a ecumenismului (3a), adică cea mai înfricoșătoare fărădelege, care iată, a fost proclamată virtute prin sinodul tâlharesc din Creta, a cărei învățătură total greșită, neortodoxă este propovăduită și impusă cu forța în Biserica Ortodoxă Română, prin art. 22 și decizii ale Sfântului Sinod. În acest context, Înaltpreasfințitul Teofan, afirmă într-un cuvânt al său, că sunt preoți, monahi și mireni care „…inventând tot felul de nereguli legate de Sinodul din Creta….se înscriu în rândurile dușmanilor Bisericii…” (4). Cu tot respectul amintim acestuia, că Bisericile Bulgariei (5) și Georgiei (6), au respins categoric și oficial sinodul și au numit hotărârile din Creta neortodoxe. Datorită luptei dusă împotriva ereziei de către mulți clerici, Biserica Rusiei a anulat participarea în ultimul moment, iar prin refuzul justificat al Bisericii Antiohiei de a participa, principiul unanimității a fost anulat, astfel că sinodul nu trebuia organizat, nefiind întrunite condițiile de a fi panortodox și cu atat mai puțin ecumenic (7). În plus, de modul în care au fost smulse semnăturile și mirenii corupți se rusinează, căci avem în vedere cum s-au obținut în cazul sârbilor, ciprioților și grecilor, episcopii fiind abuzați sau ignorați cu desăvârșire. Până și în Patriarhia Ecumenică, in care stăpânește Patriarhul Bartolomeu -ce sfâșie necontenit Biserica prin erezie și schismă- au fost 5 ierarhi care au refuzat să semneze textele eretice.

Dacă aceste Biserici Locale și o bună parte a episcopilor din Grecia, Serbia, Cipru și Noua Romă sunt dușmani ai Bisericii (ca și noi cei care cunoaștem gravele abateri cretane pe care le respingem), întrebam nedumeriți, ce reprezintă Consiliul Mondial al „bisericilor” (8-9-10), mai exact al ereziilor, care este de factură masonică și care este organizatorul „Sinaxei unor Întâistătători”- după cum numește întâlnirea din Creta profesorul Dimitrie Tselenghidis ?! Și acest „vrednic” CMb este lăudat de vreo 20 de ori într-un „sinod ortodox”!!??

Pe lângă alte multe blasfemii, se precizează în documente că prin CMb se caută a se înfăptui unitatea pierdută a Bisericii, însă cap al acelei „biserici” ce va lua ființă prin afilierea tuturor ereziilor și sectelor, a religiilor păgâne și vrăjitorești, sub controlul și obladuirea ocultei, va fi Antihristul sau mai exact: stăpânul lui! Ne-am bucura dacă Înalpreasfințitul Teofan ar fi prieten adevărat al Sfintei Ortodoxii și un arhipăstor ce-și pune viața pentru milioanele de oi pentru care a jurat că le va apăra și care acum sunt mânate cu surle și trâmbițe către colții lupilor. Insă părintele mitropolit este un artizan principal al acordului de la Chambesy (11), prin care se batjocoresc patru Sfinte Sinoade Ecumenice, Toți Sfinții și mai ales pe Sfânta Mare Muceniță EUFIMIA, supranumita Stâlpul Ortodoxiei și Apărătoarea Dogmei Ortodoxe(12-13). Ne-am fi dorit o atitudine identică cu cea a Sfântului Sinod Georgian (14), care a respins ca eretică Declarația de la Chambesy (Balamand și altele) însa noi, singurii, am ratificat acordul cu monofiziții, am încălcat hotărârile a patru Sfinte Soboare Ecumenice și am ignorat toate „dovezile” dumnezeiești (15), măsluind adevărul pe care l-am ascuns de pliroma Bisericii! -11-

Că Sfânta Ortodoxie a fost batjocorită în Creta, au afirmat-o Biserici Locale, ierarhi din întreaga lume (16), preoți și teologi de prestigiu, care neputând fi combătuți prin argumente,- întrucât se sprijină numai pe dreapta învățătura a Sfinților Apostoli și Părinți -, sunt prigoniți prin decizii necanonice, prin forță și tot felul de abuzuri, în timp ce poporului tâlhăria îi este prezentată ca virtute. Vai nouă!

Cât privește islamizarea, aceasta se realizează după modelul Vestului, conspiraționist, împotriva voinței noastre, fiind aduși deocamdată în Țară câteva zeci de mii de emigranți însă numărul lor va crește pană la 1000000, după cum afirmă presa- deși oficial nu se recunoaște pentru a nu crea un impact psihologic negativ major în randul populației (17). Acest mare rău, cu ajutorul lui Dumnezeu ar putea deveni un mare bine, dacă prin strădania asiduă misionaristă a ierarhilor noștri, azilanții ar fi convertiți la Ortodoxie, căci ei nefiind ucigași de prunci ar întări Biserica puternic și constant. Și ar fi păcat ca atâtea biserici frumoase, ridicate din cărămizi, cu multe osteneli, (dar dărâmate cele din inimi !) să devină moschei ! Astfel ne-am spăla mulțime de păcate. Însă speranța se prăbusește în urma declarației dată mass mediei, de către Înaltpreasfințitul Andrei al Clujului, întrucât dacă s-ar înfăptui cele dorite de acesta, la noi nu va mai fi dreaptă credință. Într-un interviu dat EvZ, afirmă <<…că vede în viitor o „biserică” unită, mai ales că vizita papei Francisc în Romania, în luna mai, vine în sprijinul acestei idei. Intrebat dacă vede în această vizită un prim pas spre unitatea bisericii, IPS Andrei a spus că una dintre sperantele lui este legată de această idee. „Sperăm să fie. Oricum, noi, ceea ce vedem că papa Francisc este un om tare deschis sufletește și jovial.Vizita papei o văd pozitiv…”>> (18)

Nădăjduim ca acest articol să fie o făcătură, iar dacă ceea ce a publicat jurnalul coincide cu afirmațiile Înaltului, atunci acesta este „vrednic” a fi avansat de Maria Tereza, ca aghiotant în armata generalului Adolf hitler Bukow, călăul ortodoxiei și al monahismului în Transilvania (19). Afirmația că papa poate fi „tare deschis sufletește și jovial” …(!), reprezintă o minciună grosolană, o înșelare vădită a credincioșilor, căci adevărul este rostit deschis, fără înconjur de părintele aghiorit Gheron Gavriil în așa zisa „definiție a papei”: (20). IPS Andrei a făcut declarații neortodoxe și în februarie 2019, când s-a referit la pierderea unității Bisericii, tâlcuind „ca toți să fie una” în mod contrar învățăturii Sfinților Părinți (21). Întrucât același sincretism blasfemiator îl vedem și la Inaltpreasfințitul Timotei al Aradului (22), care afirmă în ianuarie (la „rugaciunile”-blasfemii în comun) că ereziile, sectele fac parte din Biserică si laudă – rușinându-și căruntețile – CMb-ul masonic, vă aducem la cunostință, că Sfânta Ortodoxie are Apostoli, Sfinți Părinți, Prooroci, Învățători , Mucenici …care marturisesc Credința întreagă, fără lipsuri, modificări sau adăugiri, așa cum ne-a fost adusă nouă din cer de către Domnul nostru Iisus Hristos! Slavă Domnului, că il avem și pe Sfantul Ioan Gură de Aur cel mult prigonit, care acum peste 1600 de ani a tâlcuit sfătuit de Sfântul Apostol Pavel, pentru veșnicie, așa zisa piatră de poticnire „ca toți să fie una”, astfel: <<„…”ca toți să fie una” s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, care este rodul superficialității lor”>>. Așadar se cere”unanimitatea interioară a credinței” și nu un mare număr de oameni cu credințe interioare diferite (care în fond sunt demonice). Revenirea în Trupul Bisericii a celor care au apostaziat se poate face numai prin pocaință, lepădarea de erezii și recunoașterea unicului adevăr ortodox! Citiți viața acestui mare Ierarh, ascet, rugător, drept și curajos ocrotitor al turmei nedreptățită de dregători si împărați (23) și învățați de la el mila și jertfa față de păstoritii oropsiți!!

Preasfințiți arhierei,
In luna aceasta-mai 2019, așa cum spunea și Înaltul Andrei, este așteptat proorocul mincinos, înaintemergătorul Antihristului, considerat de unii ierarhi si preoți cu inclinatii filo-papiste, ca arhiereu al Domnului Hristos! Aceștia ar putea din necunoaștere să facă gesturi absolut neortodoxe, înșelătoare și smintitoare, precum cele de sărutare a mâinii papei, îmbrățișări solemne, sau rugăciuni în comun, așa cum din nefericire s-au petrecut în 1999 (24), dar si un caz mai recent (25) – care nu trebuie cu niciun chip repetat. Celor care ar putea afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau„. Ierarhi, preoți, mireni, citiți cuvantul acesta de foc, care ne curață sufletele, ne întăresc dreapta credință, apărându-ne de colții otrăviți ai lupilor vicleni și ucigași intrați deja în staul! (26) Adică, dacă papa Francisc fără nicio reținere ( public) pupă mâna “iluminaților” masoni (care stăpânesc și conduc omenirea spre Antihrist), noi “ortodocșii”, dacă pupăm mâna papei (sau altui cleric al său) în fapt nu e clar ce pupăm?! (26a+26b)

Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice!

Pentru a întări acest adevăr, aducem câteva argumente prin care arătam că papalitatea, papismul sunt erezii și lucrări diavolești:

a. – După Sinodul tâlhăresc de la Lyon, monahii Sfântului Munte au fost măcelăriți, înecati, spânzurați, arși de vii, mutilați, căzniți sau vânduți ca robi la pagâni, întrucât au rămas statornici față de Credință și au refuzat unirea cu papa. Atunci, în 1280 la Mănăstirea Zografu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îi vorbește din icoana Prevestitoarea, monahului Cozma, „…Nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai Fiului meu„. (27)

b. – Măicuța Domnului știa cel mai bine această cumplită erezie și ne-a arătat-o și prin minune, ca în viitor nimeni să nu aibă indoieli!
Și iată, papa Francisc pe care îl veti primi cu fast în Catedrală și Sinod spune public, oficial, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Lucifer – care este dumnezeu !!!!! (28) . Iată textul satanist al papei, cântat la mai multe oficieri religioase (mesa) în prezența lui și a sute de mii de oameni:
„Flacăra lui Lucifer va apărea în propria sa creație. Omule eu (papa) spun: Lucifer care nu cunoaște schimbare, Cristos fiul său care s-a întors din morți să arunce lumina pașnică rasei umane și care este viu și va împărăți pentru totdeauna” (se referă la împăratul Antihrist).
Preasfințiți ierarhi, chiar nu vedeți că acest papa este fiul diavolului? Nu vedeți câte blasfemii rostește și cât rău aduce omenirii întregi, contribuind ca nimeni altul la demonizarea tot mai accentuată a oamenilor?! Cum să nu vă strigăm: Nu-i pupați gheara și nu îmbrățișați fiara apocaliptică!!!

c. – Viclenul și batjocuritorul papă Francisc se adresează către popoare ca și către bieți retardați, mințind, înșeland și păgubind milioane de suflete (29):
“Cu umilință, căutare interioara și meditare a rugăciunii, am castigat o nouă înțelegere a anumitor dogme. Biserica nu mai crede în iad, unde oamenii suferă. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci numai să îmbrățișeze. Ca povestea lui Adam și Eva, vedem iadul ca o figura de stil. Iadul este doar o metaforă pentru sufletul izolat, care, la fel ca toate sufletele va fi în cele din urmă unit în dragoste cu Dumnezeu.”
Așadar papa s-a rugat cu „umilință” și minte cu obraznicie și nerușinare că a caștigat o nouă înțelegere (de la diavol ), că iadul nu există ci este o figură de stil, Facerea este o poveste si că Dumnezeu nu este Judecător!!! Apoi declară că toate religiile sunt adevărate, că Dumnezeu evoluează, că Biblia este învechită și depășită, că papa ca tată iubitor nu condamnă pe nimeni și că „biserica lui” este mare și în ea încap și homosexuali, pro avort, comuniști, atei și toți se mântuiesc prin fapte de dragoste…satanism curat!

Temeți-vă și fugiți preasfințiți ierarhi de întâlnirea cu fiul tatălui minciunii, căci de nu, vă va părea rău! Cuviosul Filotei Zervakos numește papismul în conglasuire cu toți Sfinții Părinți înaintemergător al Antihristului (30) iar Mitropolitul Ierotei Vlachos arată într-un studiu amplu, care sunt deosebirile fundamentale între Ortodoxie și papismul eretic (30a)

d. Înfricoșați-vă toți clericii care credeți că papismul este Biserică și fugiți de gheara antihristului și îmbrătișarea fiarei apocaliptice pentru a nu avea parte de ele in veșnicie. Convingeți-vă citind ma jos dogma luciferică a infaibilității (31) și a primatului (32), practicată din vechime și adoptată oficial la Conciliul Vatican I:

– papa Romei este om dumnezeiesc și Dumnezeu omenesc, de aceea nimeni nu-l poate judeca sau condamna;
– papa a dobândit dumnezeiasca stăpânire care este nelimitată;
– pentru papa sunt posibile pe pământ, exact cele care sunt posibile în cer pentru Dumnezeu;
– toate au fost supuse stăpânirii și voinței papei și nimeni și nimic nu i se poate împotrivi;
– dacă papa a tras cu sine în iad milioane de oameni, nimeni dintre ei nu va avea dreptul să-l întrebe: „sfinte părinte” de ce faci aceasta?
– papa este infailibil precum este și Dumnezeu și are puterea să facă orice face Dumnezeu;
– papa poate schimba firea lucrurilor, poate face orice din nimic. El are puterea de a face din minciună adevăr, are puterea să facă orice-i este plăcut, chiar împotriva adevărului, în afara adevărului și în ciuda adevărului;
– poate formula obiecții împotriva posturilor și a poruncilor pe care le-au dat ei. (se referă la Sfinții Părinți).
– el are dreptul și puterea să îndrepte Noul Testament, orice consideră necesar;
– poate schimba chiar și Tainele care au fost rânduite și instituite de Iisus Hristos;
– el are o astfel de putere în Cer, încat poate proclama „sfinți” pe oricine vrea dintre cei morți, chiar și împotriva tuturor convingerilor din exterior și în ciuda părerilor cardinalilor și episcopilor care ar cugeta să se împotrivească la aceasta;
– papa are stăpânire asupra Purgatoriului și a Iadului;
– el este stăpânul lumii. Cu nelimitata sa putere, el le săvârșește pe toate potrivit voinței sale și are puterea să săvârșeașcă mai mult decât cunoaștem noi;
– stăpânirea papei nu are măsură nici limită;
– papa este vicarul lui Dumnezeu și care neagă acest lucru este un amăgitor;
– papa este loctiițorul lui Dumnezeu și stăpanește asupra îngerilor buni și răi;
– orice lucru care se săvârșește cu puterea papei este săvârșit de Dumnezeu;
– pe papa nu-l poate judeca nimeni, deoarece s-a spus că cel duhovnicesc le judecă pe toate și nu este judecat de nimeni;
– puterea și stăpânirea sa se prelungesc asupra celor duhovnicești, celor pamântesti și celor dedesubt;
– papa este asemenea lui Hristos, căci în trupul său traiește Duhul Sfânt;
– papa este domnul tuturor și cauza oricărei cauze;
– papa este mirele și capul „bisericii” universale;
– papa nu se poate înșela și nu poate face vreo greșeală
– el este atotputernic căci înauntrul său există toată plinătatea puterii și stăpânirii;
-papa este mai presus decât Apostolul Pavel, pentru că potrivit cu chemarea sa stă la același nivel cu Apostolul Petru. Din această pricină poate să nu fie de acord cu

Epistolele Sfantului Apostol Pavel și să dea porunci potrivnice acelora;

– daca papa pronunță o hotărâre împotriva judecății lui Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu va trebui îndreptată și schimbată !!!!!;
– papa este lumina adevărului și reflecția lui;
– papa este totul peste toate și pe toate le poate!!”

Orice om de bună credință și cu minim de bun simț care ia cunostință de această dogmă diabolică și o compară cu hotărârile, activitatea, declarațiile, gesturile …papei Francisc, poate constata cu ușurință că a fost împlinită și pusă în practică de către acesta în totalitate într-un mod satanist desăvârșit. Sperăm să ințeleagă toți ierarhii și în primul rând IPS Andrei care îl crede cu sufletul deschis și jovial pe acest Iuda al neamului omenesc. Nu trebuie spovedanie ca să constate și IPS : Teofan Timotei, Sofronie și toți cei ca ei, că este cel puțin la fel ca papii din vremea: inchiziției; a uniatismului barbar ce a măcelărit popoarele ortodoxe; din anii 1940 când au fost uciși peste 1000000 de sârbi întrucât au refuzat să treacă la greco-catolici; din anii 1990 când a dat „binecuvântare” să distrugă țările ortodoxe inclusiv prin razboi – vedeți Iugoslavia, bombardarea Serbiei, Ucraina … , Siria, țările arabe, – cu scopul desființării Ortodoxiei și a islamizării Europei. Numai cei cu adevărat vânduți, cozile de topor, s-ar mai putea minți pe ei înșiși că au de-a a face cu un arhiereu, însă acesta nu este omul lui Dumnezeu – cum o spune clar si președintele rus Vladimir Putin!(33). De asemenea Sfânta Mănăstire Paraclitu din Sfântul Munte Athos a întocmit un studiu amplu: ”Despre cum s-a facut papa pe sine împărat și dumnezeu”, în care arată toate ereziile din cele mai vechi timpuri ale papismului, precum și crimele împotriva umanității pe care-l atașăm cu speranța că mulți clerici îl vor citi și vor înțelege nebunia rugăciunii în comun cu papistașii sau alti eretici(33a).

e. Nenumărate sunt și minunile care dovedesc erezia papală, însă vom prezenta numai una, poate cea mai însemnată, mai magnifică, colosală! (34) Este vorba de uriașa, frumoasa minune dumnezeiască, săvârșită de Sfântul Ierarh Spiridon în Insula Corfu la 11 noiembrie 1718. În august același an, insula Corfu fusese eliberată de sub turci, prin intervenția minunată a Sfântului Spiridon. Drept mulțumire, comandantul garnizoanei venețiene a vrut să construiască în Biserica în care se aflau moaștele Sfântului, un altar pe care să țină și ei mesa, uneori. Preoții ortodocși l-au rugat cu lacrimi să nu facă aceasta, că este o inovație dăunatoare, însă Andrei Pizani nu a acceptat cererea lor. În timpul nopții i se arată în vis un monah care îl atenționează să nu mai supere pe fiii săi (preoții ortodocși), însă dimineața la sfaturile teologului său Francisc Frangipani continuă să adune materiale pentru altar și să le depoziteze lângă biserică. În seara următoare îl vede iar pe monah care îl amenință în mod vehement :” Să fii convins că dacă vei tulbura biserica mea, îți va părea rău și nu îți va fi de nici un folos”. Înfricoșat nu mai așteaptă dimineața și cheamă pe teolog care il convinge iarăși, că lucrarea este placută lui Dumnezeu și să nu creadă în vise. A doua zi pe 11.11.1718 merge cu toată curtea și oficialitățile, primar, inginer să se închine și să măsoare locul. Protopopul cu preoții îl roaga din nou smeriți, să nu facă inovația însă fiind aspru amenințați și cu închisoarea, au deschis racla cu Sfintele Moaște și au cântat cu lacrimi fierbinți Paraclisul Sfântului Spiridon rugându-l să intervină si să oprească acea lucrare blasfemiatoare. La miezul nopții au început tunete și fulgere, apoi soldatul de strajă a văzut în cetatea garnizoanei un monah cu o făclie în mână, iar cand l-a somat și a vrut sa tragă cu pușca, a fost prins de braț și i s-a spus: „Eu sunt Spiridon”, clipă în care s-a și aflat la cativa km de oraș, în timp ce depozitul de muniții al garnizoanei a explodat și aproape o mie de oameni au murit..!!.. O, mare si frumoasa minune !!! Cititi mai departe preacinstiți ierarhi „Judecata Cerului” scrisă de Sfântul Atanasie din Paros și înțelegeți că Dumnezeu a făcut-o prin Sfantul Său, ca să ne arate cumplita, înșelătoarea și pierzatoarea erezie papistă !(34) Apărați turma si nu distrugeți constiința ortodoxă prin ceea ce faceți si vă rugăm urmați exemplul bulgarilor!

Vedeți cât de frumos se leagă cu minunea de la Sfântul Sinod I Ecumenic ! Acest mare făcator de minuni în Niceea in 325 ne-a făcut să înțelegem Taina Sfintei Treimi, iar în Corfu în 1718 ne arată că papistașii sunt blasfemiatori ai Sfantei Treimi! Iar cei care se alătura papei în fel și chip, vor avea soarta lui Francisc Frangipani, indiferent de rangul lor!

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii,
Pe papa avem poruncă să-l iubim (Mt 5:44) căci este om prăbusit și intelegem starea în care se află fiindu-ne milă de el, însă urâm, ne scârbim și respingem cu tărie toată învățătura lui cu totul vicleană, înșelătoare, nimicitoare și blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu și a tuturor celor Sfinte!!! Așa cum ați putut vedea în aceste câteva rânduri (și mai ales in anexe), papa este un dușman neîmpăcat al Sfintei Ortodoxii adică a Bisericii celei Una, a Domnului nostru Iisus Hristos și ca fiu al diavolului, pune în practică politica tatălui său, care vrea să tragă dupa sine chiar și pe cei aleși! Folosindu-se de politica ecumenismului satanist, papa Francisc vorbește de dragoste în timp ce fără nicio reținere, rușine sau bun simț, face declarații uluitoare antihristice precum aceia că Domnul Iisus Hristos este fiul lui Lucifer!!! Catolici papistași din întreaga lume cer să fie judecat pentru erezie, în timp ce o parte a arhipăstorilor noștri îi sărută papucul!(34a).
Pentru cine nu sunt clare nenumaratele afirmatii, că Biblia este învechită, depășită, Adam și Eva o poveste, Facerea este urmare a haosului, a unei explozii, că iadul nu există, că toți buni și răi se mântuiesc conform apocatastazei eretice origeniste, că toate religiile sunt bune ?! În același timp la Vatican homosexualitatea și pedofilia sunt firești, ca si hirotonirea celor cu astfel de deviatii și a femeilor, iar bibliotecile de acolo cuprind cele mai înfiorătoare crime ale lumii, săvârșite de…papi! Și cu toate acestea, spre dezamăgirea noastră, iată…vine un ierarh al nostru , IPS Andrei, care îl laudă sau se laudă cu papa Francisc! Și din păcate nu este singurul… – Iată falanga a cincea!!!

Prin vizita papei Francisc va fi întărită „a cincea falangă”, despre care amintea părintele Mitropolit Augustin de Florina (35) – revedeți și (26). Pe acea vreme cele care dădeau membrii ocultei, erau facultățile de „teologie” neortodoxe ale Apusului, unde mulți tineri obțineau diplome ce îi propulsau în diferite funcții prin care puteau să puna în aplicare activitatea subversivă. Drama la noi este că Facultațile noastre de Teologie sunt pepiniere pentru falanga a cincea, multumiță ecumenismului – „lucrare a fiarei din adâncuri” și care cu viclenie vorbește de dragoste, în timp ce luptă cu toate forțele întunericului împotriva Adevărului!

O, falangă a cincea-cal troian!

O, cal troian! O, cal troian! Degeaba iți zburlești coama și iți fluturi coada ! Zadarnic bați din copite și scoți flăcări pe nas ! Vine vremea, curând- bate la uși, când vei fi zdrobit de Piatră și Piatra se va prăvăli peste tine și vei fi sfărâmat încât nici un oscior nu-ți va rămâne întreg!! Și vei fi spulberat în mii de surcele ce vor ațâța gheena focului ! Iar leșul tău va fi aruncat în tartarul puturos și viermele neadormit te va răscoli veșnic! Dacă nu crezi, convinge-te și citeste măcar cap. 26 din Limonariu (15) sau mărturia lui Motovilov privind cele mai grele trei munci ale iadului – în viața Sfantului Serafim de Sarov. O, cal troian ce deschizi porțile și dărâmi zidurile în timp ce dușmanul atacă! Soarta îți este pecetluită, fie că esti tânăr sau bătrân, fie că ești opincă sau vladică! Suntem vanduți, Credința trădata in zeci de moduri, iar noi, cai troieni fără vigoare, tăcem! Prin tăcere trădăm pe Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Teologul, tăcerea este a treia formă de ateism spune Sfântul Grigorie Palama, iar Sfântul Teodor Studitul spune că indiferent de starea socială nu avem nicio îndreptățire să tăcem când Credința este atacată! Măcar de suntem păcătoși și fără a fi apucat a ne pocăi de toate relele, să trecem prin moarte cu credința dreaptă, fără să fi trădat Ortodoxia-Biserica și pe Domnul Iisus Hristos- Nădejdea noastră! Amin!

Părinților, din prea multă mâhnire poate v-am supărat și vă rugăm să ne iertați, căci nu v-am scris din dușmănie, ci ne-au mânat durerile noastre, acelea că neamul dispare conform planurilor slugilor întunericului, prin avorturi si mai ales prin contraceptive, că preasființiile voastre propovăduiți în loc de adevăr minciuna și că primiți pe papa ca pe un ierarh al Bisericii! Însă la „definiția papei” dată de Gheron Gavriil ( vedeti 20) poate fi adăugat: papa este destabilizator politic si religios abil ; instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal. Știm, credem că avem încă ierarhi bărbați, care nu s-au plecat cu totul fiarei din adâncuri – ecumenismului satanic și care vor rămâne sau se vor întoarce la Hristos, în frunte cu Preafericitul Patriarh Daniel ! Amin! Noi vom fi primii care vă vom sătura picioarele și vi le vom spăla cu lacrimi de recunoștință!

De aceea rugăm din toată inima întreaga Ierarhie, rugăm Sfântul Sinod să procedeze precum bulgarii urmându-le exemplul nefățarnic, curajos, demn, ortodox cu privire la vizita papei !(36). Nu au făcut rugăciuni în comun, ba spre cinstea lor l-au lăsat singur în Catedrală să se „roage” (37), iar vrednicul Mitropolit Nicolai de Plavdiv spune public cu îndrăzneală și fermitate, că rolul papei este de a-l întâmpina pe Antihrist! Astfel de cateheză vrem și noi năuciții, să ne învătați despre erezii, să ne citiți Sinodiconul așa cum au făcut totdeauna Sfintii Părinți pe care vrem să-i urmăm!(37a). Cerem și vă rugăm să vă retrageți din organizația masonică a Consiliului Mondial al bisericilor (ereziilor) precum au făcut Bisericile Georgiei și Bulgariei și împreună cu acestea și celelalte să condamnați sinodul tâlhăresc din Creta- așa cum am implorat și în trecut! (38,39).Să ne îndreptăm coloana vertebrală, să nu ne mai plecăm genunchii, să nu mai facem temenele oricui dă ceva „cărămizi” sau mai bine zis pietre de moară ,că pierdem banii pe funie-mai bine lipsă! Cu toții să mărturisim papei și tuturor celor aflați în erezie Dreapta Credință, ca ei să se întoarcă la adevăr și să nu se piardă! Aceasta este dragoste!

Preacinstiți ierarhi și părinți, veți răspunde și pentru ei și mai ales pentru noi pe care ne smintiți și ne dați hrană lupilor! Să nu fie!

Despre cele de mai sus vom informa întregul cler din Țară, astfel încât aceștia să ia cunoștință măcar pe această cale despre erezie, întrucât în Facultățile de Teologie Sfinții Părinți și adevărul ortodox sunt ținuți sub obroc, preoții devin victime ale panereziei ecumenismului care le este inoculat prin cursuri, cu consecințe dezastruase în veșnicie mai ales – pentru o întreagă națiune!

Rugăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Măicuța Sa să vă dăruiască cuget curat ortodox- Dreapta Credință, și curaj să o mărturisiți astfel ca Dumnezeu să vă fie alături cu
Toți Sfinții Săi, spre întărirea Bisericii Sale! Amin!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Viena- 12.05.2019 – la prăznuirea Sfântului Ioan Valahul

Semnatari:

Ioan Haiduc, Viena
Emil Baciu, Viena
Radu Silviu Cristian ,Enns Austria
Ioan Bucila ,Viena
Mihai Stasiuc, Viena
Radu Ovidiu Alexandru, Neuburg Dobau -Germania
Radu Monika, Neuburg Donau-Germania
Gabriela Bordan, Neuburg Donau
Ioan Gross, Neuburg Donau
Elena Gross, Neuburg Donau,
Marinela Patrahin, Neuburg Donau
Eftimie Verdi, Neuburg Dobau
Ioana Savin, Neuburg Donau
Patrarhau Petru Neuburg Donau
Constantin Bucur- Tg Mures
Moarcăș Juravschi Claudiu Rares- Brasov
Gheorghe Buzete- Brasov
Cărbunaru Mădălin Iulian- Brașov
Andrew Radu Grosu- Craiova
Iustina Andreea Grosu- Craiova
Popescu Dragos Florin-Rm Valcea
Popescu Gabriela – Rm Valcea
Pop Floarea – Rm Valcea
Vasile Roșcan- Craiova
Carmen Roșcan- Craiova
Mihaela Popa- Slatina
Aurel Dumitra- Craiova
Mihai Ene , Piatra Neamt
Patrarhau Virginia, Neamț
Niculina Patrarhau, Neamț
Ioan Patrarhau, Neamț
Daniela Elena Lina, Brasov
Ion Adrian Lina , Brasov

Note:

1. https://www.youtube.com/watch?v=bXP-LcjN9KY – (min. 9,50 -spirala provoacă 8 iar pilula 5 avorturi pe an)
2. Diaspora ortodoxă din Austria – Scrisoare deschisă Sinodului BOR pentru implicarea mai activă în combatarea avorturilor şi apărarea valorilor neamului românesc – † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară
3. Biserica Ortodoxă Bulgară avertizează: Afluxul de migranţi se poate transforma într-o invazie
3a.https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri/https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri
4. https://www.youtube.com/watch?v=rLhVUyDAP1M – (IPS Teofan -potrivnic Sfintilor Parinti si Bisericilor marturisitoare)
5. BRAVO BULGARIA: Sfantul Sinod al BISERICII ORTODOXE BULGARE respinge documentele MARELUI SINOD
6. https://www.aparatorul.md/decizia-finala-a-bisericii-georgiei-cu-privire-la-sinodul-din-creta-rezumat/
7. DOCUMENT care aruncă în ilegalitate sinodul panortodox: Nu ar fi trebuit organizat din lipsă de unanimitate! – Apărătorul Ortodox -(Biserica Antiohiei)
8. Ce este CMB-ul (Consiliul Mondial al Bisericilor)? Relația dintre Masonerie si CMB (I)
9. CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a clădit pe banii ROCKEFELLER, iar țelul său final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul / BOR e în rahat până în gât, dar zicem că mirosim a levănțică
10. https://www.aparatorul.md/scrisoare-deschisa-a-mitropolitului-serafim-de-pireu-catre-consiliul-suprem-de-grad-33-al-marii-loje-masonice-a-eladei
11. https://www.apologeticum.ro/2017/01/un-mitropolit-roman-functie-sfintii-parinti-de-la-sinodul-iv-au-luat-decizii-intr-un-context-al-dezbinarii-al-lipsei-de-acord-formularea-invataturii-de-credinta-si-al-lipsei-de-iubire-fr/
12. Minunea Sfintei Eufimia la al patrulea Sinod ecumenic de la Calcedon Sfanta Mare Mucenita Eufimia, Stalpul Ortodoxiei, Aparatoarea Dogmei Ortodoxe
13. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/minunea-sfintei-eufimia-aduce-lumina-la-sinodul-din-calcedon
14. Hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei – Biserica Ortodoxa a Georgiei respinge sinodal acordul cu monofizitii
15. https://de.slideshare.net/MihaelaPadurean/livada-duhovniceasca-Limonariu-vedeti cap. 26
16. https://marturieathonita.ro/mitropolitul-ieremia-la-gortinei-despre-sfantul-si-marele-sinod/
17. Reacția MAE după informațiile privind aducerea de 500.000 de muncitori pakistanezi: Discuțiile nu au inclus stabilirea unor cote sau cifre cu privire la un eventual transfer de forță de muncă
18. Ierarh ortodox de prim rang vede unitatea bisericii!!! Se va unii Biserica Ortodoxă cu cea Catolică?
19. https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/distrugerea-manastirilor-ortodoxe-in-ardeal/ -( despre calaul Bukow)-
20. Papa este vrăjmaș de neîmpăcat al lui Dumnezeu și al Maicii Domnului și prieten preaiubit al diavolului.( Gheron Gavriil -„definiția papei”- si alte invataturi ortodoxe)
21.https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2019/02/22/ecumenism-cuvantul-pseudo-mitropolitului-andrei-andreicut-despre-nedeplinatatea-bisericii-celei-una-biserica-ortodoxa-romana-oficiala-nu-mai-crede-in-un
22. Predica eretică ecumenistă! Minciuno episcopul Timotei al Aradului – ianuarie 2019(-IPS Timotei al Aradului-predica hulitoare, laudă CMb-ul masonic si rosteste alte multe blasfemii)
23. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/viata-sfantului-ierarh-ioan-gura-de-aur
24. preoti ortodocsi români pupand mana ereticului papa ioan paul al II-lea de fata cu teoctist preoti care pupa gheara antihristului
25. https://danielvla.wordpress.com/2017/12/15/superba-scrisoare-a-unor-romani-ortodocsi-din-austria-catre-pseudo-mitropolitul-serafim-joanta
25a. EPISCOPUL AUGUSTIN KANDIOTUL DESPRE PAPISM -(predica de foc, arzatoare de erezie)
26a. https://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/
26b. https://youtu.be/CetYXPZDj20
27.Sfântuhttps://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/l Munte Athos – Mănăstirea Zografu
28. Ceremonia in care Papa Francisc declară ca Lucifer este tatal lui Iisus Cristos !!!!!!!!!!!!!!
29. Ereziile Papei de la Roma – Apărătorul Ortodox
30 Papismul este înaintemergătorul antihristului (- Cuviosul Filotei Zervakos)
30a. Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism – ÎPS Ierotheos Vlahos
31. Adevarul despre papistasi „catolici” (Ioan Vladuca) (-dogma infaibilitatii papale- prof. Ioan Vladuca)
32. (Ioan Broju) 1890 Primatul Papal Si Infaibilitatea Papei ( -talcuirea conceptului de primat papal-)
33. Papa Francis nu este omul lui Dumnezeu – spune Putin (-presedintele rus Vladimir Putin)
33a. Despre cum s-a facut papa pe sine imparat si Dumnezeu (Manastirea Paraklitu, Muntele Athos)
34. Sfântul Atanasie din Paros Judecata cerului (Magnifica minune din Corfu!!!!)
34a. http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2019/05/papa-acuzat-de-subalterni-pentru.html?m=1
35. https://saccsiv.wordpress.com/2014/07/30/david-rothschild-un-candidat-la-rolul-de-antihrist/#comment-225989(Parintele mitropolit Augustin de Florina despre „a cincea falanga”)
36. http://ortodoxinfo.ro/2019/04/04/asa-da-sfant-sinod-rugaciunile-cu-papa-francisc-sunt-strict-interzise-cu-ocazia-vizitei-in-bulgaria/(BisericaBulgariei- atitudine demna, ortodoxa)
37.http://ortodoxinfo.ro/2019/05/05/intreaga-mass-media-deplange-refuzul-sinodului-bisericii-ortodoxe-bulgare-pentru-rugaciunea-impreuna-cu-ereticul-papa-francisc-din-pacate-in-romania-nu-se-va-intampla-acelasi-lucru/
37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor
38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-catre-mitropolitul-serafim-joanta/
39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

sursa: AICI

Celor care afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20 /și 21/, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau….! Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice! ” – Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR emisă în Săptămîna Luminată a.c. (ajunul vizitei papei francisc în Bulgaria, la Duminica Tomei, 3 mai 2019).

Celor care afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20 /și 21/, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau….! Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice! ” – Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR emisă în Săptămîna Luminată a.c. (ajunul vizitei papei francisc în Bulgaria, la Duminica Tomei, 3 mai 2019).
https://ganduridinortodoxieweb.wordpress.com/2019/05/20/scrisoare-deschisa-a-diasporei-ortodoxe-catre-ierarhia-bor-sarutarea-mainii-papei-reprezinta-sarutarea-ghearei-antihristului/?fbclid=IwAR3BoCZGpJYoLhiXgZUl-J4pHA6BON8kLUmpfJ708jckEhBdEgkn5zjwoQI
Papa este destabilizator politic si religios abil, instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal.
Celor care afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că așa ceva este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20 /și 21/, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau!” Ierarhi, preoți, mireni, citiți cuvantul acesta de foc, care ne apără de colții otrăviți ai lupilor vicleni și ucigași intrați deja în staul! (26) Adică, dacă papa Francisc fără nicio reținere ( public) pupă mâna “iluminaților” masoni (care stăpânesc și conduc omenirea spre Antihrist), noi “ortodocșii”, dacă pupăm mâna papei (sau altui cleric al său) în fapt nu e clar ce pupăm?! Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice! (26a+26b)
Să constate și Inaltpreasfințiții Teofan, Timotei, Sofronie și toți cei ca ei, că /Francisc/ este cel puțin la fel ca papii din vremea, inchiziției, a uniatismului barbar ce a măcelărit popoarele ortodoxe, din /vremea/ ani/lor/ 1940 când au fost uciși peste 1000000 de sârbi întrucât au refuzat să treacă la greco-catolici; din anii 1990 când a dat „binecuvântare” să /se/ distrugă țările ortodoxe inclusiv prin razboi – vedeți Iugoslavia, bombardarea Serbiei, Ucraina … , Siria, țările arabe, – cu scopul desființării Ortodoxiei și a islamizării Europei. Numai cei cu adevărat vânduți, cozile de topor, s-ar mai putea minți pe ei înșiși că au de-a a face /în persoana lui Francisc/ cu un arhiereu!
Francisc nu este omul lui Dumnezeu – o spune clar /pînă/ si președintele rus Vladimir Putin!(33). De asemenea Sfânta Mănăstire Paraclitu din Sfântul Munte Athos a întocmit un studiu amplu: ”Despre cum s-a facut papa pe sine împărat și dumnezeu”, în care arată toate ereziile din cele mai vechi timpuri ale papismului, precum și crimele împotriva umanității pe care-l atașăm cu speranța că mulți clerici îl vor citi și vor înțelege nebunia rugăciunii în comun cu papistașii sau alti eretici(33a).
Sfântul Ierarh Spiridon în Insula Corfu la 11 noiembrie 1718 a lucrat o minune năprasnică! În august același an, insula Corfu fusese eliberată de sub turci prin intervenția minunată a Sfântului Spiridon. Drept mulțumire, comandantul garnizoanei venețiene a vrut să construiască în Biserica în care se aflau moaștele Sfântului, un altar pe care să țină și ei mesa, uneori. Preoții ortodocși l-au rugat cu lacrimi să nu facă aceasta, că este o inovație dăunatoare, însă Andrei Pizani nu a acceptat cererea lor. În timpul nopții i se arată în vis un monah care îl atenționează să nu mai supere pe fiii săi (preoții ortodocși), însă dimineața la sfaturile teologului său Francisc Frangipani continuă să adune materiale pentru altar și să le depoziteze lângă biserică. În seara următoare îl vede iar pe monah care îl amenință în mod vehement :” Să fii convins că dacă vei tulbura biserica mea, îți va părea rău și nu îți va fi de nici un folos”. Înfricoșat nu mai așteaptă dimineața și cheamă pe teolog care il convinge iarăși, că lucrarea este placută lui Dumnezeu și să nu creadă în vise. A doua zi pe 11.11.1718 merge cu toată curtea și oficialitățile, primar, inginer să se închine și să măsoare locul. Protopopul cu preoții îl roaga din nou smeriți, să nu facă inovația însă fiind aspru amenințați și cu închisoarea, au deschis racla cu Sfintele Moaște și au cântat cu lacrimi fierbinți Paraclisul Sfântului Spiridon rugându-l să intervină si să oprească acea lucrare blasfemiatoare. La miezul nopții au început tunete și fulgere, apoi soldatul de strajă a văzut în cetatea garnizoanei un monah cu o făclie în mână, iar cand l-a somat și a vrut sa tragă cu pușca, a fost prins de braț și i s-a spus: „Eu sunt Spiridon”, clipă în care s-a și aflat la cativa km de oraș, în timp ce depozitul de muniții al garnizoanei a explodat și aproape o mie de oameni au murit..
Prin tăcere trădăm pe Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Teologul, tăcerea este a treia formă de ateism spune Sfântul Grigorie Palama, iar Sfântul Teodor Studitul spune că indiferent de starea socială nu avem nicio îndreptățire să tăcem când Credința este atacată! Măcar de suntem păcătoși și fără a fi apucat a ne pocăi de toate relele, să trecem prin moarte cu credința dreaptă, fără să fi trădat Ortodoxia-Biserica și pe Domnul Iisus Hristos- Nădejdea noastră! Amin!

Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR: Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei Antihristului!

„În istoria neamului omenesc există trei mari căderi: a lui Adam, a lui Iuda și a papei.”
Sfântul Iustin Popovici

„Papismul este înaintemergătorul Antihristului” Cuviosul Filotei Zervakos

„Pe papa să-l blestemați, că el este pricina răutății” Sfântul Cosma Etolianul

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
Aducem în fața preasfințiilor voastre durerea sufletelor noastre, nădăjduind că nu o veți trece cu vederea. Știm că suntem de plâns, căci ne aflăm în cea mai profundă stare de păcătoșenie de care și lumea se poate scârbi, însă indiferenți nu putem fi față de nenorocirile Neamului și mai ales pentru decimarea poporului și pustiirea Țării de 30 de ani încoace.

Știm că toate urgiile venite asupra noastră ni se datorează în totalitate și credem că Dumnezeu în marea Sa milostivire, nu a îngăduit să suferim conform celor săvârșite de noi, ci ne mai lasă timp de îndreptare, precum ninivitenilor! O, de ne-am putea pocăi precum aceia, a căror fapte nu erau nici pe departe ca ale noastre! Căci cu fărădelegile noastre ne-am făcut infinit mai răi decât păgânii, covârșind iadul. Vai, cât de întristător, că noi cei care ne numim ortodocși, am purces la cele mai infernale nelegiuiri! Și ce fapte nu am săvârșit în primul rând noi amărâții semnatari, de care să nu ne rușinăm și pentru care de nu ne vom pocăi, neîndoielnic vom primi la Judecată înfiorătoarea hotărâre: ” Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui…”!?

”Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele”, căci am vărsat râuri de sânge nevinovat ..(!!!)… lăsându-ne manipulați de zecile de mijloace aservite sistemului antihristic, și mai ales de mass media, fiind mintiți și influențați să considerăm un drept monstruasa crimă a pruncuciderii, fapt pentru care am devenit călăi fără inimă și ne-am ucis proprii copii pe spurcatul eșafod al lui Moloh. Zeci de milioane de victime măcelarite prin diabolicul avort – cea mai cruntă crimă întrucât aceste ființe sunt cele mai nevinovate și mai lipsite de apărare! Genocidul asupra Neamului s-a extins și împlinit prin folosirea așa ziselor contraceptive, despre care în 1985, în Statele Unite, Congresul Federației Naționale a Avortului, a concluzionat:„Nu vă feceți iluzii. Pilula și spirala sunt avortive!”,lucru confirmat de studii medicale și din alte țări iar cercetatori ruși au stabilit că pilula provoacă anual 5, iar spirala 8 avorturi timpurii (in circa 10 zile)- insesizabile pentru femei (1). Consecința zguduitoare a acestor atrocități este că umplem iadul și dispărem ca neam, precum alte popoare europene asupra cărora conspirația satanică a fost aplicată ceva mai timpuriu, și care diminuandu-se astăzi sunt dominate de populații islamice sprijinite masiv politic si financiar să invadeze Vestul (căci o națiune care nu naște dispare și este înlocuită de ocultă după bunul plac). Nemaisuportând durerea provocată de aceste năvăliri și scârbiți de comportamentul emigranților aduși forțat peste ei, mulți băstinași își părăsesc propria patrie și se refugiază în alte țări! Iar „cancerul” devastator ne cuprinde și pe noi!

Pentru evitarea acestei catastrofe nationale, survenită ca urmare a decimării și risipirii noastre planificate, ar fi trebuit ca Ierahia, clerul in general și întreaga pliromă să fie în stare de război total cu crima pruncuciderii, însă reacția a fost si este extrem de pasivă. Aceasta se poate dovedi mai ales prin aceea ca preoții în calitatea lor de păstori și modele, nasc ca și mirenii 1-2 prunci, încurajând astfel abandonarea conceptului tradițional, sănătos, al familiei ortodoxe în care toți copiii erau socotiți, firesc, dar de la Dumnezeu ! Chiar și strigătele disperate (2) au fost tratate cu totală indiferență,- deși negreșit ar fi adus beneficii uriașe Bisericii și neamului și nu implicau eforturi deosebite -, dar fără tăgadă responsabilitatea revine în principal arhipăstorilor ! Reacție pasivă vedem și în cazul invaziei induse a imigranților islamiști (despre care Biserici Locale, ortodoxe, demne, cu dragoste față de popor se pronunță ferm împotrivă -(3), a extinderii exagerate a vaccinurilor și a altor probleme social-politice, prin care poporul a fost sărăcit, risipit și Țara despuiată ca niciodată în istorie. Și această stare de decădere mi se datorează și mie amărâtului (și poate multora dintre noi), căci pe lângă fărădelegile arătate mai sus, am adăugat faptele lui Onan de dragul comodității, blasfemii, hoții, răzbunări, clevetiri, desfătari, desfrânări în toate formele patimii, curvii, preacurvii, lăcomii ale pântecelui și în celelalte feluri, beții, osândiri, mânii, vorbiri de rău, țineri de minte a răului, viclenii fariseice, mândrie, slavă deșartă, mărturii mincinoase,necinstirea părinților, înșelăciuni…..toate săvârșite de nenumărate ori, unii pe unele, alții pe altele sau pe toate la un loc!

Și din cădere în cadere, am ajuns să făptuim și păcatul cel mai mare, care a cuprins Țara de la o margine la alta prin îndepărtarea noastră de predania curată a Bisericii, a Sfinților Apostoli și Parinți și prin încălcarea aproape generalizată a Sfintelor Canoane. Astfel, am îmbrățișat satanica erezie a ecumenismului (3a), adică cea mai înfricoșătoare fărădelege, care iată, a fost proclamată virtute prin sinodul tâlharesc din Creta, a cărei învățătură total greșită, neortodoxă este propovăduită și impusă cu forța în Biserica Ortodoxă Română, prin art. 22 și decizii ale Sfântului Sinod. În acest context, Înaltpreasfințitul Teofan, afirmă într-un cuvânt al său, că sunt preoți, monahi și mireni care „…inventând tot felul de nereguli legate de Sinodul din Creta….se înscriu în rândurile dușmanilor Bisericii…” (4). Cu tot respectul amintim acestuia, că Bisericile Bulgariei (5) și Georgiei (6), au respins categoric și oficial sinodul și au numit hotărârile din Creta neortodoxe. Datorită luptei dusă împotriva ereziei de către mulți clerici, Biserica Rusiei a anulat participarea în ultimul moment, iar prin refuzul justificat al Bisericii Antiohiei de a participa, principiul unanimității a fost anulat, astfel că sinodul nu trebuia organizat, nefiind întrunite condițiile de a fi panortodox și cu atat mai puțin ecumenic (7). În plus, de modul în care au fost smulse semnăturile și mirenii corupți se rusinează, căci avem în vedere cum s-au obținut în cazul sârbilor, ciprioților și grecilor, episcopii fiind abuzați sau ignorați cu desăvârșire. Până și în Patriarhia Ecumenică, in care stăpânește Patriarhul Bartolomeu -ce sfâșie necontenit Biserica prin erezie și schismă- au fost 5 ierarhi care au refuzat să semneze textele eretice.

Dacă aceste Biserici Locale și o bună parte a episcopilor din Grecia, Serbia, Cipru și Noua Romă sunt dușmani ai Bisericii (ca și noi cei care cunoaștem gravele abateri cretane pe care le respingem), întrebam nedumeriți, ce reprezintă Consiliul Mondial al „bisericilor” (8-9-10), mai exact al ereziilor, care este de factură masonică și care este organizatorul „Sinaxei unor Întâistătători”- după cum numește întâlnirea din Creta profesorul Dimitrie Tselenghidis ?! Și acest „vrednic” CMb este lăudat de vreo 20 de ori într-un „sinod ortodox”!!??

Pe lângă alte multe blasfemii, se precizează în documente că prin CMb se caută a se înfăptui unitatea pierdută a Bisericii, însă cap al acelei „biserici” ce va lua ființă prin afilierea tuturor ereziilor și sectelor, a religiilor păgâne și vrăjitorești, sub controlul și obladuirea ocultei, va fi Antihristul sau mai exact: stăpânul lui! Ne-am bucura dacă Înalpreasfințitul Teofan ar fi prieten adevărat al Sfintei Ortodoxii și un arhipăstor ce-și pune viața pentru milioanele de oi pentru care a jurat că le va apăra și care acum sunt mânate cu surle și trâmbițe către colții lupilor. Insă părintele mitropolit este un artizan principal al acordului de la Chambesy (11), prin care se batjocoresc patru Sfinte Sinoade Ecumenice, Toți Sfinții și mai ales pe Sfânta Mare Muceniță EUFIMIA, supranumita Stâlpul Ortodoxiei și Apărătoarea Dogmei Ortodoxe(12-13). Ne-am fi dorit o atitudine identică cu cea a Sfântului Sinod Georgian (14), care a respins ca eretică Declarația de la Chambesy (Balamand și altele) însa noi, singurii, am ratificat acordul cu monofiziții, am încălcat hotărârile a patru Sfinte Soboare Ecumenice și am ignorat toate „dovezile” dumnezeiești (15), măsluind adevărul pe care l-am ascuns de pliroma Bisericii! -11-

Că Sfânta Ortodoxie a fost batjocorită în Creta, au afirmat-o Biserici Locale, ierarhi din întreaga lume (16), preoți și teologi de prestigiu, care neputând fi combătuți prin argumente,- întrucât se sprijină numai pe dreapta învățătura a Sfinților Apostoli și Părinți -, sunt prigoniți prin decizii necanonice, prin forță și tot felul de abuzuri, în timp ce poporului tâlhăria îi este prezentată ca virtute. Vai nouă!

Cât privește islamizarea, aceasta se realizează după modelul Vestului, conspiraționist, împotriva voinței noastre, fiind aduși deocamdată în Țară câteva zeci de mii de emigranți însă numărul lor va crește pană la 1000000, după cum afirmă presa- deși oficial nu se recunoaște pentru a nu crea un impact psihologic negativ major în randul populației (17). Acest mare rău, cu ajutorul lui Dumnezeu ar putea deveni un mare bine, dacă prin strădania asiduă misionaristă a ierarhilor noștri, azilanții ar fi convertiți la Ortodoxie, căci ei nefiind ucigași de prunci ar întări Biserica puternic și constant. Și ar fi păcat ca atâtea biserici frumoase, ridicate din cărămizi, cu multe osteneli, (dar dărâmate cele din inimi !) să devină moschei ! Astfel ne-am spăla mulțime de păcate. Însă speranța se prăbusește în urma declarației dată mass mediei, de către Înaltpreasfințitul Andrei al Clujului, întrucât dacă s-ar înfăptui cele dorite de acesta, la noi nu va mai fi dreaptă credință. Într-un interviu dat EvZ, afirmă <<…că vede în viitor o „biserică” unită, mai ales că vizita papei Francisc în Romania, în luna mai, vine în sprijinul acestei idei. Intrebat dacă vede în această vizită un prim pas spre unitatea bisericii, IPS Andrei a spus că una dintre sperantele lui este legată de această idee. „Sperăm să fie. Oricum, noi, ceea ce vedem că papa Francisc este un om tare deschis sufletește și jovial.Vizita papei o văd pozitiv…”>> (18)

Nădăjduim ca acest articol să fie o făcătură, iar dacă ceea ce a publicat jurnalul coincide cu afirmațiile Înaltului, atunci acesta este „vrednic” a fi avansat de Maria Tereza, ca aghiotant în armata generalului Adolf hitler Bukow, călăul ortodoxiei și al monahismului în Transilvania (19). Afirmația că papa poate fi „tare deschis sufletește și jovial” …(!), reprezintă o minciună grosolană, o înșelare vădită a credincioșilor, căci adevărul este rostit deschis, fără înconjur de părintele aghiorit Gheron Gavriil în așa zisa „definiție a papei”: (20). IPS Andrei a făcut declarații neortodoxe și în februarie 2019, când s-a referit la pierderea unității Bisericii, tâlcuind „ca toți să fie una” în mod contrar învățăturii Sfinților Părinți (21). Întrucât același sincretism blasfemiator îl vedem și la Inaltpreasfințitul Timotei al Aradului (22), care afirmă în ianuarie (la „rugaciunile”-blasfemii în comun) că ereziile, sectele fac parte din Biserică si laudă – rușinându-și căruntețile – CMb-ul masonic, vă aducem la cunostință, că Sfânta Ortodoxie are Apostoli, Sfinți Părinți, Prooroci, Învățători , Mucenici …care marturisesc Credința întreagă, fără lipsuri, modificări sau adăugiri, așa cum ne-a fost adusă nouă din cer de către Domnul nostru Iisus Hristos! Slavă Domnului, că il avem și pe Sfantul Ioan Gură de Aur cel mult prigonit, care acum peste 1600 de ani a tâlcuit sfătuit de Sfântul Apostol Pavel, pentru veșnicie, așa zisa piatră de poticnire „ca toți să fie una”, astfel: <<„…”ca toți să fie una” s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, care este rodul superficialității lor”>>. Așadar se cere”unanimitatea interioară a credinței” și nu un mare număr de oameni cu credințe interioare diferite (care în fond sunt demonice). Revenirea în Trupul Bisericii a celor care au apostaziat se poate face numai prin pocaință, lepădarea de erezii și recunoașterea unicului adevăr ortodox! Citiți viața acestui mare Ierarh, ascet, rugător, drept și curajos ocrotitor al turmei nedreptățită de dregători si împărați (23) și învățați de la el mila și jertfa față de păstoritii oropsiți!!

Preasfințiți arhierei,
In luna aceasta-mai 2019, așa cum spunea și Înaltul Andrei, este așteptat proorocul mincinos, înaintemergătorul Antihristului, considerat de unii ierarhi si preoți cu inclinatii filo-papiste, ca arhiereu al Domnului Hristos! Aceștia ar putea din necunoaștere să facă gesturi absolut neortodoxe, înșelătoare și smintitoare, precum cele de sărutare a mâinii papei, îmbrățișări solemne, sau rugăciuni în comun, așa cum din nefericire s-au petrecut în 1999 (24), dar si un caz mai recent (25) – care nu trebuie cu niciun chip repetat. Celor care ar putea afirma că „nu-i nimic sărutarea mâinii papei” le răspunde dârzul arhiereu al Domnului Hristos, Mitropolitul Augustin de Florina, că este „…cel mai rău din toate relele„! si îi întreabă: ”…Cine ești tu falsule teolog și falsule preot și falsule episcop din secolul 20, care îmi spui că nu-i nimic sărutarea mâinii papei? Vino aici în față, ca să discutăm clar și pe șleau„. Ierarhi, preoți, mireni, citiți cuvantul acesta de foc, care ne curață sufletele, ne întăresc dreapta credință, apărându-ne de colții otrăviți ai lupilor vicleni și ucigași intrați deja în staul! (26) Adică, dacă papa Francisc fără nicio reținere ( public) pupă mâna “iluminaților” masoni (care stăpânesc și conduc omenirea spre Antihrist), noi “ortodocșii”, dacă pupăm mâna papei (sau altui cleric al său) în fapt nu e clar ce pupăm?! (26a+26b)

Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei antihristului, îmbrățișarea papei – îmbrățișarea fiarei apocaliptice!

Pentru a întări acest adevăr, aducem câteva argumente prin care arătam că papalitatea, papismul sunt erezii și lucrări diavolești:

a. – După Sinodul tâlhăresc de la Lyon, monahii Sfântului Munte au fost măcelăriți, înecati, spânzurați, arși de vii, mutilați, căzniți sau vânduți ca robi la pagâni, întrucât au rămas statornici față de Credință și au refuzat unirea cu papa. Atunci, în 1280 la Mănăstirea Zografu, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îi vorbește din icoana Prevestitoarea, monahului Cozma, „…Nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai Fiului meu„. (27)

b. – Măicuța Domnului știa cel mai bine această cumplită erezie și ne-a arătat-o și prin minune, ca în viitor nimeni să nu aibă indoieli!
Și iată, papa Francisc pe care îl veti primi cu fast în Catedrală și Sinod spune public, oficial, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Lucifer – care este dumnezeu !!!!! (28) . Iată textul satanist al papei, cântat la mai multe oficieri religioase (mesa) în prezența lui și a sute de mii de oameni:
„Flacăra lui Lucifer va apărea în propria sa creație. Omule eu (papa) spun: Lucifer care nu cunoaște schimbare, Cristos fiul său care s-a întors din morți să arunce lumina pașnică rasei umane și care este viu și va împărăți pentru totdeauna” (se referă la împăratul Antihrist).
Preasfințiți ierarhi, chiar nu vedeți că acest papa este fiul diavolului? Nu vedeți câte blasfemii rostește și cât rău aduce omenirii întregi, contribuind ca nimeni altul la demonizarea tot mai accentuată a oamenilor?! Cum să nu vă strigăm: Nu-i pupați gheara și nu îmbrățișați fiara apocaliptică!!!

c. – Viclenul și batjocuritorul papă Francisc se adresează către popoare ca și către bieți retardați, mințind, înșeland și păgubind milioane de suflete (29):
“Cu umilință, căutare interioara și meditare a rugăciunii, am castigat o nouă înțelegere a anumitor dogme. Biserica nu mai crede în iad, unde oamenii suferă. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci numai să îmbrățișeze. Ca povestea lui Adam și Eva, vedem iadul ca o figura de stil. Iadul este doar o metaforă pentru sufletul izolat, care, la fel ca toate sufletele va fi în cele din urmă unit în dragoste cu Dumnezeu.”
Așadar papa s-a rugat cu „umilință” și minte cu obraznicie și nerușinare că a caștigat o nouă înțelegere (de la diavol ), că iadul nu există ci este o figură de stil, Facerea este o poveste si că Dumnezeu nu este Judecător!!! Apoi declară că toate religiile sunt adevărate, că Dumnezeu evoluează, că Biblia este învechită și depășită, că papa ca tată iubitor nu condamnă pe nimeni și că „biserica lui” este mare și în ea încap și homosexuali, pro avort, comuniști, atei și toți se mântuiesc prin fapte de dragoste…satanism curat!

Temeți-vă și fugiți preasfințiți ierarhi de întâlnirea cu fiul tatălui minciunii, căci de nu, vă va părea rău! Cuviosul Filotei Zervakos numește papismul în conglasuire cu toți Sfinții Părinți înaintemergător al Antihristului (30) iar Mitropolitul Ierotei Vlachos arată într-un studiu amplu, care sunt deosebirile fundamentale între Ortodoxie și papismul eretic (30a)

d. Înfricoșați-vă toți clericii care credeți că papismul este Biserică și fugiți de gheara antihristului și îmbrătișarea fiarei apocaliptice pentru a nu avea parte de ele in veșnicie. Convingeți-vă citind ma jos dogma luciferică a infaibilității (31) și a primatului (32), practicată din vechime și adoptată oficial la Conciliul Vatican I:

– papa Romei este om dumnezeiesc și Dumnezeu omenesc, de aceea nimeni nu-l poate judeca sau condamna;
– papa a dobândit dumnezeiasca stăpânire care este nelimitată;
– pentru papa sunt posibile pe pământ, exact cele care sunt posibile în cer pentru Dumnezeu;
– toate au fost supuse stăpânirii și voinței papei și nimeni și nimic nu i se poate împotrivi;
– dacă papa a tras cu sine în iad milioane de oameni, nimeni dintre ei nu va avea dreptul să-l întrebe: „sfinte părinte” de ce faci aceasta?
– papa este infailibil precum este și Dumnezeu și are puterea să facă orice face Dumnezeu;
– papa poate schimba firea lucrurilor, poate face orice din nimic. El are puterea de a face din minciună adevăr, are puterea să facă orice-i este plăcut, chiar împotriva adevărului, în afara adevărului și în ciuda adevărului;
– poate formula obiecții împotriva posturilor și a poruncilor pe care le-au dat ei. (se referă la Sfinții Părinți).
– el are dreptul și puterea să îndrepte Noul Testament, orice consideră necesar;
– poate schimba chiar și Tainele care au fost rânduite și instituite de Iisus Hristos;
– el are o astfel de putere în Cer, încat poate proclama „sfinți” pe oricine vrea dintre cei morți, chiar și împotriva tuturor convingerilor din exterior și în ciuda părerilor cardinalilor și episcopilor care ar cugeta să se împotrivească la aceasta;
– papa are stăpânire asupra Purgatoriului și a Iadului;
– el este stăpânul lumii. Cu nelimitata sa putere, el le săvârșește pe toate potrivit voinței sale și are puterea să săvârșeașcă mai mult decât cunoaștem noi;
– stăpânirea papei nu are măsură nici limită;
– papa este vicarul lui Dumnezeu și care neagă acest lucru este un amăgitor;
– papa este loctiițorul lui Dumnezeu și stăpanește asupra îngerilor buni și răi;
– orice lucru care se săvârșește cu puterea papei este săvârșit de Dumnezeu;
– pe papa nu-l poate judeca nimeni, deoarece s-a spus că cel duhovnicesc le judecă pe toate și nu este judecat de nimeni;
– puterea și stăpânirea sa se prelungesc asupra celor duhovnicești, celor pamântesti și celor dedesubt;
– papa este asemenea lui Hristos, căci în trupul său traiește Duhul Sfânt;
– papa este domnul tuturor și cauza oricărei cauze;
– papa este mirele și capul „bisericii” universale;
– papa nu se poate înșela și nu poate face vreo greșeală
– el este atotputernic căci înauntrul său există toată plinătatea puterii și stăpânirii;
-papa este mai presus decât Apostolul Pavel, pentru că potrivit cu chemarea sa stă la același nivel cu Apostolul Petru. Din această pricină poate să nu fie de acord cu

Epistolele Sfantului Apostol Pavel și să dea porunci potrivnice acelora;

– daca papa pronunță o hotărâre împotriva judecății lui Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu va trebui îndreptată și schimbată !!!!!;
– papa este lumina adevărului și reflecția lui;
– papa este totul peste toate și pe toate le poate!!”

Orice om de bună credință și cu minim de bun simț care ia cunostință de această dogmă diabolică și o compară cu hotărârile, activitatea, declarațiile, gesturile …papei Francisc, poate constata cu ușurință că a fost împlinită și pusă în practică de către acesta în totalitate într-un mod satanist desăvârșit. Sperăm să ințeleagă toți ierarhii și în primul rând IPS Andrei care îl crede cu sufletul deschis și jovial pe acest Iuda al neamului omenesc. Nu trebuie spovedanie ca să constate și IPS : Teofan Timotei, Sofronie și toți cei ca ei, că este cel puțin la fel ca papii din vremea: inchiziției; a uniatismului barbar ce a măcelărit popoarele ortodoxe; din anii 1940 când au fost uciși peste 1000000 de sârbi întrucât au refuzat să treacă la greco-catolici; din anii 1990 când a dat „binecuvântare” să distrugă țările ortodoxe inclusiv prin razboi – vedeți Iugoslavia, bombardarea Serbiei, Ucraina … , Siria, țările arabe, – cu scopul desființării Ortodoxiei și a islamizării Europei. Numai cei cu adevărat vânduți, cozile de topor, s-ar mai putea minți pe ei înșiși că au de-a a face cu un arhiereu, însă acesta nu este omul lui Dumnezeu – cum o spune clar si președintele rus Vladimir Putin!(33). De asemenea Sfânta Mănăstire Paraclitu din Sfântul Munte Athos a întocmit un studiu amplu: ”Despre cum s-a facut papa pe sine împărat și dumnezeu”, în care arată toate ereziile din cele mai vechi timpuri ale papismului, precum și crimele împotriva umanității pe care-l atașăm cu speranța că mulți clerici îl vor citi și vor înțelege nebunia rugăciunii în comun cu papistașii sau alti eretici(33a).

e. Nenumărate sunt și minunile care dovedesc erezia papală, însă vom prezenta numai una, poate cea mai însemnată, mai magnifică, colosală! (34) Este vorba de uriașa, frumoasa minune dumnezeiască, săvârșită de Sfântul Ierarh Spiridon în Insula Corfu la 11 noiembrie 1718. În august același an, insula Corfu fusese eliberată de sub turci, prin intervenția minunată a Sfântului Spiridon. Drept mulțumire, comandantul garnizoanei venețiene a vrut să construiască în Biserica în care se aflau moaștele Sfântului, un altar pe care să țină și ei mesa, uneori. Preoții ortodocși l-au rugat cu lacrimi să nu facă aceasta, că este o inovație dăunatoare, însă Andrei Pizani nu a acceptat cererea lor. În timpul nopții i se arată în vis un monah care îl atenționează să nu mai supere pe fiii săi (preoții ortodocși), însă dimineața la sfaturile teologului său Francisc Frangipani continuă să adune materiale pentru altar și să le depoziteze lângă biserică. În seara următoare îl vede iar pe monah care îl amenință în mod vehement :” Să fii convins că dacă vei tulbura biserica mea, îți va părea rău și nu îți va fi de nici un folos”. Înfricoșat nu mai așteaptă dimineața și cheamă pe teolog care il convinge iarăși, că lucrarea este placută lui Dumnezeu și să nu creadă în vise. A doua zi pe 11.11.1718 merge cu toată curtea și oficialitățile, primar, inginer să se închine și să măsoare locul. Protopopul cu preoții îl roaga din nou smeriți, să nu facă inovația însă fiind aspru amenințați și cu închisoarea, au deschis racla cu Sfintele Moaște și au cântat cu lacrimi fierbinți Paraclisul Sfântului Spiridon rugându-l să intervină si să oprească acea lucrare blasfemiatoare. La miezul nopții au început tunete și fulgere, apoi soldatul de strajă a văzut în cetatea garnizoanei un monah cu o făclie în mână, iar cand l-a somat și a vrut sa tragă cu pușca, a fost prins de braț și i s-a spus: „Eu sunt Spiridon”, clipă în care s-a și aflat la cativa km de oraș, în timp ce depozitul de muniții al garnizoanei a explodat și aproape o mie de oameni au murit..!!.. O, mare si frumoasa minune !!! Cititi mai departe preacinstiți ierarhi „Judecata Cerului” scrisă de Sfântul Atanasie din Paros și înțelegeți că Dumnezeu a făcut-o prin Sfantul Său, ca să ne arate cumplita, înșelătoarea și pierzatoarea erezie papistă !(34) Apărați turma si nu distrugeți constiința ortodoxă prin ceea ce faceți si vă rugăm urmați exemplul bulgarilor!

Vedeți cât de frumos se leagă cu minunea de la Sfântul Sinod I Ecumenic ! Acest mare făcator de minuni în Niceea in 325 ne-a făcut să înțelegem Taina Sfintei Treimi, iar în Corfu în 1718 ne arată că papistașii sunt blasfemiatori ai Sfantei Treimi! Iar cei care se alătura papei în fel și chip, vor avea soarta lui Francisc Frangipani, indiferent de rangul lor!

Preacinstiți ierarhi ai Bisericii,
Pe papa avem poruncă să-l iubim (Mt 5:44) căci este om prăbusit și intelegem starea în care se află fiindu-ne milă de el, însă urâm, ne scârbim și respingem cu tărie toată învățătura lui cu totul vicleană, înșelătoare, nimicitoare și blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu și a tuturor celor Sfinte!!! Așa cum ați putut vedea în aceste câteva rânduri (și mai ales in anexe), papa este un dușman neîmpăcat al Sfintei Ortodoxii adică a Bisericii celei Una, a Domnului nostru Iisus Hristos și ca fiu al diavolului, pune în practică politica tatălui său, care vrea să tragă dupa sine chiar și pe cei aleși! Folosindu-se de politica ecumenismului satanist, papa Francisc vorbește de dragoste în timp ce fără nicio reținere, rușine sau bun simț, face declarații uluitoare antihristice precum aceia că Domnul Iisus Hristos este fiul lui Lucifer!!! Catolici papistași din întreaga lume cer să fie judecat pentru erezie, în timp ce o parte a arhipăstorilor noștri îi sărută papucul!(34a).
Pentru cine nu sunt clare nenumaratele afirmatii, că Biblia este învechită, depășită, Adam și Eva o poveste, Facerea este urmare a haosului, a unei explozii, că iadul nu există, că toți buni și răi se mântuiesc conform apocatastazei eretice origeniste, că toate religiile sunt bune ?! În același timp la Vatican homosexualitatea și pedofilia sunt firești, ca si hirotonirea celor cu astfel de deviatii și a femeilor, iar bibliotecile de acolo cuprind cele mai înfiorătoare crime ale lumii, săvârșite de…papi! Și cu toate acestea, spre dezamăgirea noastră, iată…vine un ierarh al nostru , IPS Andrei, care îl laudă sau se laudă cu papa Francisc! Și din păcate nu este singurul… – Iată falanga a cincea!!!

Prin vizita papei Francisc va fi întărită „a cincea falangă”, despre care amintea părintele Mitropolit Augustin de Florina (35) – revedeți și (26). Pe acea vreme cele care dădeau membrii ocultei, erau facultățile de „teologie” neortodoxe ale Apusului, unde mulți tineri obțineau diplome ce îi propulsau în diferite funcții prin care puteau să puna în aplicare activitatea subversivă. Drama la noi este că Facultațile noastre de Teologie sunt pepiniere pentru falanga a cincea, multumiță ecumenismului – „lucrare a fiarei din adâncuri” și care cu viclenie vorbește de dragoste, în timp ce luptă cu toate forțele întunericului împotriva Adevărului!

O, falangă a cincea-cal troian!

O, cal troian! O, cal troian! Degeaba iți zburlești coama și iți fluturi coada ! Zadarnic bați din copite și scoți flăcări pe nas ! Vine vremea, curând- bate la uși, când vei fi zdrobit de Piatră și Piatra se va prăvăli peste tine și vei fi sfărâmat încât nici un oscior nu-ți va rămâne întreg!! Și vei fi spulberat în mii de surcele ce vor ațâța gheena focului ! Iar leșul tău va fi aruncat în tartarul puturos și viermele neadormit te va răscoli veșnic! Dacă nu crezi, convinge-te și citeste măcar cap. 26 din Limonariu (15) sau mărturia lui Motovilov privind cele mai grele trei munci ale iadului – în viața Sfantului Serafim de Sarov. O, cal troian ce deschizi porțile și dărâmi zidurile în timp ce dușmanul atacă! Soarta îți este pecetluită, fie că esti tânăr sau bătrân, fie că ești opincă sau vladică! Suntem vanduți, Credința trădata in zeci de moduri, iar noi, cai troieni fără vigoare, tăcem! Prin tăcere trădăm pe Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Teologul, tăcerea este a treia formă de ateism spune Sfântul Grigorie Palama, iar Sfântul Teodor Studitul spune că indiferent de starea socială nu avem nicio îndreptățire să tăcem când Credința este atacată! Măcar de suntem păcătoși și fără a fi apucat a ne pocăi de toate relele, să trecem prin moarte cu credința dreaptă, fără să fi trădat Ortodoxia-Biserica și pe Domnul Iisus Hristos- Nădejdea noastră! Amin!

Părinților, din prea multă mâhnire poate v-am supărat și vă rugăm să ne iertați, căci nu v-am scris din dușmănie, ci ne-au mânat durerile noastre, acelea că neamul dispare conform planurilor slugilor întunericului, prin avorturi si mai ales prin contraceptive, că preasființiile voastre propovăduiți în loc de adevăr minciuna și că primiți pe papa ca pe un ierarh al Bisericii! Însă la „definiția papei” dată de Gheron Gavriil ( vedeti 20) poate fi adăugat: papa este destabilizator politic si religios abil ; instituitor și trasator din umbră al hotarelor și sprijinitor viclean al revizionismului din Ardeal. Știm, credem că avem încă ierarhi bărbați, care nu s-au plecat cu totul fiarei din adâncuri – ecumenismului satanic și care vor rămâne sau se vor întoarce la Hristos, în frunte cu Preafericitul Patriarh Daniel ! Amin! Noi vom fi primii care vă vom sătura picioarele și vi le vom spăla cu lacrimi de recunoștință!

De aceea rugăm din toată inima întreaga Ierarhie, rugăm Sfântul Sinod să procedeze precum bulgarii urmându-le exemplul nefățarnic, curajos, demn, ortodox cu privire la vizita papei !(36). Nu au făcut rugăciuni în comun, ba spre cinstea lor l-au lăsat singur în Catedrală să se „roage” (37), iar vrednicul Mitropolit Nicolai de Plavdiv spune public cu îndrăzneală și fermitate, că rolul papei este de a-l întâmpina pe Antihrist! Astfel de cateheză vrem și noi năuciții, să ne învătați despre erezii, să ne citiți Sinodiconul așa cum au făcut totdeauna Sfintii Părinți pe care vrem să-i urmăm!(37a). Cerem și vă rugăm să vă retrageți din organizația masonică a Consiliului Mondial al bisericilor (ereziilor) precum au făcut Bisericile Georgiei și Bulgariei și împreună cu acestea și celelalte să condamnați sinodul tâlhăresc din Creta- așa cum am implorat și în trecut! (38,39).Să ne îndreptăm coloana vertebrală, să nu ne mai plecăm genunchii, să nu mai facem temenele oricui dă ceva „cărămizi” sau mai bine zis pietre de moară ,că pierdem banii pe funie-mai bine lipsă! Cu toții să mărturisim papei și tuturor celor aflați în erezie Dreapta Credință, ca ei să se întoarcă la adevăr și să nu se piardă! Aceasta este dragoste!

Preacinstiți ierarhi și părinți, veți răspunde și pentru ei și mai ales pentru noi pe care ne smintiți și ne dați hrană lupilor! Să nu fie!

Despre cele de mai sus vom informa întregul cler din Țară, astfel încât aceștia să ia cunoștință măcar pe această cale despre erezie, întrucât în Facultățile de Teologie Sfinții Părinți și adevărul ortodox sunt ținuți sub obroc, preoții devin victime ale panereziei ecumenismului care le este inoculat prin cursuri, cu consecințe dezastruase în veșnicie mai ales – pentru o întreagă națiune!

Rugăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Măicuța Sa să vă dăruiască cuget curat ortodox- Dreapta Credință, și curaj să o mărturisiți astfel ca Dumnezeu să vă fie alături cu
Toți Sfinții Săi, spre întărirea Bisericii Sale! Amin!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Viena- 12.05.2019 – la prăznuirea Sfântului Ioan Valahul

Semnatari:

Ioan Haiduc, Viena
Emil Baciu, Viena
Radu Silviu Cristian ,Enns Austria
Ioan Bucila ,Viena
Mihai Stasiuc, Viena
Radu Ovidiu Alexandru, Neuburg Dobau -Germania
Radu Monika, Neuburg Donau-Germania
Gabriela Bordan, Neuburg Donau
Ioan Gross, Neuburg Donau
Elena Gross, Neuburg Donau,
Marinela Patrahin, Neuburg Donau
Eftimie Verdi, Neuburg Dobau
Ioana Savin, Neuburg Donau
Patrarhau Petru Neuburg Donau
Constantin Bucur- Tg Mures
Moarcăș Juravschi Claudiu Rares- Brasov
Gheorghe Buzete- Brasov
Cărbunaru Mădălin Iulian- Brașov
Andrew Radu Grosu- Craiova
Iustina Andreea Grosu- Craiova
Popescu Dragos Florin-Rm Valcea
Popescu Gabriela – Rm Valcea
Pop Floarea – Rm Valcea
Vasile Roșcan- Craiova
Carmen Roșcan- Craiova
Mihaela Popa- Slatina
Aurel Dumitra- Craiova
Mihai Ene , Piatra Neamt
Patrarhau Virginia, Neamț
Niculina Patrarhau, Neamț
Ioan Patrarhau, Neamț
Daniela Elena Lina, Brasov
Ion Adrian Lina , Brasov

Note:

1. https://www.youtube.com/watch?v=bXP-LcjN9KY – (min. 9,50 -spirala provoacă 8 iar pilula 5 avorturi pe an)
2. Diaspora ortodoxă din Austria – Scrisoare deschisă Sinodului BOR pentru implicarea mai activă în combatarea avorturilor şi apărarea valorilor neamului românesc – † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară
3. Biserica Ortodoxă Bulgară avertizează: Afluxul de migranţi se poate transforma într-o invazie
3a.https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri/https://www.aparatorul.md/este-ecumenismul-pacat-cu-adevarat-despre-ecumenism-in-intrebari-si-raspunsuri
4. https://www.youtube.com/watch?v=rLhVUyDAP1M – (IPS Teofan -potrivnic Sfintilor Parinti si Bisericilor marturisitoare)
5. BRAVO BULGARIA: Sfantul Sinod al BISERICII ORTODOXE BULGARE respinge documentele MARELUI SINOD
6. https://www.aparatorul.md/decizia-finala-a-bisericii-georgiei-cu-privire-la-sinodul-din-creta-rezumat/
7. DOCUMENT care aruncă în ilegalitate sinodul panortodox: Nu ar fi trebuit organizat din lipsă de unanimitate! – Apărătorul Ortodox -(Biserica Antiohiei)
8. Ce este CMB-ul (Consiliul Mondial al Bisericilor)? Relația dintre Masonerie si CMB (I)
9. CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR s-a clădit pe banii ROCKEFELLER, iar țelul său final este LUCIFERIANISMUL / Ecumenismul este doar un vehicul / BOR e în rahat până în gât, dar zicem că mirosim a levănțică
10. https://www.aparatorul.md/scrisoare-deschisa-a-mitropolitului-serafim-de-pireu-catre-consiliul-suprem-de-grad-33-al-marii-loje-masonice-a-eladei
11. https://www.apologeticum.ro/2017/01/un-mitropolit-roman-functie-sfintii-parinti-de-la-sinodul-iv-au-luat-decizii-intr-un-context-al-dezbinarii-al-lipsei-de-acord-formularea-invataturii-de-credinta-si-al-lipsei-de-iubire-fr/
12. Minunea Sfintei Eufimia la al patrulea Sinod ecumenic de la Calcedon Sfanta Mare Mucenita Eufimia, Stalpul Ortodoxiei, Aparatoarea Dogmei Ortodoxe
13. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/minunea-sfintei-eufimia-aduce-lumina-la-sinodul-din-calcedon
14. Hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei – Biserica Ortodoxa a Georgiei respinge sinodal acordul cu monofizitii
15. https://de.slideshare.net/MihaelaPadurean/livada-duhovniceasca-Limonariu-vedeti cap. 26
16. https://marturieathonita.ro/mitropolitul-ieremia-la-gortinei-despre-sfantul-si-marele-sinod/
17. Reacția MAE după informațiile privind aducerea de 500.000 de muncitori pakistanezi: Discuțiile nu au inclus stabilirea unor cote sau cifre cu privire la un eventual transfer de forță de muncă
18. Ierarh ortodox de prim rang vede unitatea bisericii!!! Se va unii Biserica Ortodoxă cu cea Catolică?
19. https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/distrugerea-manastirilor-ortodoxe-in-ardeal/ -( despre calaul Bukow)-
20. Papa este vrăjmaș de neîmpăcat al lui Dumnezeu și al Maicii Domnului și prieten preaiubit al diavolului.( Gheron Gavriil -„definiția papei”- si alte invataturi ortodoxe)
21.https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2019/02/22/ecumenism-cuvantul-pseudo-mitropolitului-andrei-andreicut-despre-nedeplinatatea-bisericii-celei-una-biserica-ortodoxa-romana-oficiala-nu-mai-crede-in-un
22. Predica eretică ecumenistă! Minciuno episcopul Timotei al Aradului – ianuarie 2019(-IPS Timotei al Aradului-predica hulitoare, laudă CMb-ul masonic si rosteste alte multe blasfemii)
23. https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/viata-sfantului-ierarh-ioan-gura-de-aur
24. preoti ortodocsi români pupand mana ereticului papa ioan paul al II-lea de fata cu teoctist preoti care pupa gheara antihristului
25. https://danielvla.wordpress.com/2017/12/15/superba-scrisoare-a-unor-romani-ortodocsi-din-austria-catre-pseudo-mitropolitul-serafim-joanta
25a. EPISCOPUL AUGUSTIN KANDIOTUL DESPRE PAPISM -(predica de foc, arzatoare de erezie)
26a. https://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/
26b. https://youtu.be/CetYXPZDj20
27.Sfântuhttps://www.aparatorul.md/uite-cine-conduce-cu-adevarat-lumea-papa-ii-saruta-mana-fara-nicio-jena/l Munte Athos – Mănăstirea Zografu
28. Ceremonia in care Papa Francisc declară ca Lucifer este tatal lui Iisus Cristos !!!!!!!!!!!!!!
29. Ereziile Papei de la Roma – Apărătorul Ortodox
30 Papismul este înaintemergătorul antihristului (- Cuviosul Filotei Zervakos)
30a. Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism – ÎPS Ierotheos Vlahos
31. Adevarul despre papistasi „catolici” (Ioan Vladuca) (-dogma infaibilitatii papale- prof. Ioan Vladuca)
32. (Ioan Broju) 1890 Primatul Papal Si Infaibilitatea Papei ( -talcuirea conceptului de primat papal-)
33. Papa Francis nu este omul lui Dumnezeu – spune Putin (-presedintele rus Vladimir Putin)
33a. Despre cum s-a facut papa pe sine imparat si Dumnezeu (Manastirea Paraklitu, Muntele Athos)
34. Sfântul Atanasie din Paros Judecata cerului (Magnifica minune din Corfu!!!!)
34a. http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2019/05/papa-acuzat-de-subalterni-pentru.html?m=1
35. https://saccsiv.wordpress.com/2014/07/30/david-rothschild-un-candidat-la-rolul-de-antihrist/#comment-225989(Parintele mitropolit Augustin de Florina despre „a cincea falanga”)
36. http://ortodoxinfo.ro/2019/04/04/asa-da-sfant-sinod-rugaciunile-cu-papa-francisc-sunt-strict-interzise-cu-ocazia-vizitei-in-bulgaria/(BisericaBulgariei- atitudine demna, ortodoxa)
37.http://ortodoxinfo.ro/2019/05/05/intreaga-mass-media-deplange-refuzul-sinodului-bisericii-ortodoxe-bulgare-pentru-rugaciunea-impreuna-cu-ereticul-papa-francisc-din-pacate-in-romania-nu-se-va-intampla-acelasi-lucru/
37a Papa Francisc ajunge duminică în Bulgaria. Reacția ortodocșilor
38.https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/31/marele-sinod-credinciosi-din-austria-scrisoare-deschisa-catre-mitropolitul-serafim-joanta/
39. Scrisoare deschisa catre IPS Serafim Joanta, Arhiepiscopul Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

sursa: AICI

Zilele acestea, în săptămîna a 4-a după Sff Paști, Regele Abdullah II al Iordaniei a făcut o donație masivă de bani, din fondurile sale personale, în beneficiul Bisericii Sfîntului Mormînt din Ierusalim, care necesită renovări majore. – Știre comunicată în premieră, dacă nu cumva chiar în exclusivitate, de www.trunews.com, începînd cu minutul 40 al emisiunii. Doar în engleză.

Zilele acestea, în săptămîna a 4-a după Sff Paști, Regele Abdullah II al Iordaniei a făcut o donație masivă de bani, din fondurile sale personale, în beneficiul Bisericii Sfîntului Mormînt din Ierusalim, care necesită renovări majore. – Știre comunicată în premieră, dacă nu cumva chiar în exclusivitate, de www.trunews.com, începînd cu minutul 40 al emisiunii. Doar în engleză.

https://www.trunews.com/stream/trade-war-fallout-when-will-americans-feel-the-pain-from-china-usa-trade-war

 

Avîntul SIONISMULUI se manifestă și în România, nu doar în SUA și în general pe glob. Secretarul de Stat POMPEO și mega-denominațiunile așa-zis „creștine” din SUA – în fapt, armată de propagandă sionistă, v. www.trunews.com – au decretat recent în mod public că cine nu e cu sionismul este anti-semit. – Un studiu hiper-documentat apărut în presa on-line acum un an, dar de fierbinte ACTUALITATE și azi.

Cei care au condus închisorile, lagărele de muncă, ministerele în ROMÂNIA ani/lor/ 1945-1964 au fost jidanii. Ei trebuie să le plătească românilor persecutați despăgubiri pentru „holocaustul“ românilor, pentru genocidul comis contra lor. Aproape toți acești torționari au plecat în Israel. Deci, Israelul este obligat să plătească României „daune de holocaust“. Unii autori au calculat că ne-ar datora minimum 200 de miliarde[14] de euro.
O fi /minoritarul parlamentar S. Vexler/ vreun mare legislator, ca Solomon, Nabucodonosor, Solon, Pericle sau măcar ca Caragea?! NU! Ci pentru că, după cum a relevat Cornel-Dan Nicolae, pe care l-am citat în alt material[34], Silviu Vexler a fost „propteaua“ care i-a însoțit pe Liviu Dragnea și Gabriela Firea, în ianuarie 2016, în Israel, și le-a făcut „lipeala“ cu liderii Israelului pentru a le cere sprijinul să cîștige alegerile locale și parlamentare! Și le-au „cîștigat“ prin manevrarea sistemelor electronice de votare! Iar acum iud€l€ autohtone[35] îi cîntă în strună, ca să se achite de obligații: Gabriela Firea îi oficiază căsătoria civilă, Liviu Dragnea[36] îi joacă mireasa la nuntă!
Români! Nu așteptați alegerile viitoare ca să vă rupeți lanțurile. Din 1990 încoace, toate alegerile au fost măsluite! Și așa vor fi și alegerile care vor veni! Faceți ca islandezii: alungați trădătorii, alungați bancherii străini, care vă cămătăresc la sînge, „ardeți de tot“ – holocaustați! – „cozile de topor“, alungați „Coloana a cincea“ insinuată la Putere, care aplică toate directivele sataniste ale Uniunii Europene, anticreștine, antinaționale, antiromânești!!!

Biciul Prigonirii Românilor Este în Mâna Jidanilor!

Biciul Prigonirii Românilor Este în Mâna Jidanilor!

Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu
Incorect Politic
Aprilie 16, 2018

 

Cred că dacă s-ar face un sondaj de opinie corect referitor la cine a fost cel mai patriot premier al României postdecembriste – care a făcut ceva realmente pozitiv  pentru țară –, pe primul loc ar ieși Nicolae Văcăroiu, la mare distanță de ceilalți.

Iar premierul care a făcut cel mai rău – mai ales comparativ cu așteptările oamenilor – a fost, fără îndoială, Adrian Năstase.

Pe lîngă alte fapte reprobabile, ca de exemplu vînzarea celei mai profitabile întreprinderi, PETROM, pe un preț de nimic unei firme austriece de mîna a treia, OMV, care, se pare, este o firmă paravan –, Năstase a comis două crime politice impardonabile:

1) a emis H.G. nr. 1194/12 dec. 2001, cu privire la înființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.)[1], prin care a pus la dispoziția minorităților posibilitatea de a denigra România și 2) a promulgat O.U.G. nr. 31/28 martie 2002, fățuită, apoi, prin Legea nr. 107/2006 și Legea nr. 217/2015, prin care a îngenuncheat România în fața ofensivei jidănești pe tema pretinsului holocaust[2], numit de unii autori occidentali holohoax[3] sau, cum relevă Norman Finkelstein, în Industria holocaustuluiholocashAmbele acte juridice emise de Adrian Năstase sunt ilegale – fiindcă nu au fost dezbătute în Parlament, care, de fiecare dată, era în sesiune –, ilegitime – fiindcă nu exista o situație de fapt care să necesite asemenea reglementări juridice „urgente“ –, denigratoare – fiindcă aruncă un oprobriu internațional asupra poporului român, care astfel, este expus în fața lumii ca un popor barbar, necivilizat și intolerant –, anticonstituționale – fiindcă încalcă art. 29 și 30 din Constituție privind libertatea cuvîntului și, esențialmente antinaționale și antiromânești!

Promulgarea Legii nr. 217/2015 a provocat un veritabil șoc printre intelectualii de diverse orientări politice[4], dar, din păcate, acesta s-a amortizat repede ba chiar, mai rău, nu a avut nici o consecință în apărarea demnității României. E-adevărat, a apărut inițiativa de lansare a petiției pentru desființarea I.N.S.H.R.-E.W.[5], dar românii sunt deja prea terorizați de O.U.G. nr. 31/2002 și legile pendinte, astfel încît s-au înscris prea puțini pentru ca petiția să aibă vreun efect.

Această letargie a românilor – ca și în cazul lipsei unor acțiuni pentru contracararea ofensivei hungariste – le-a dat curaj jidanilor să șarjeze mai departe, avîndu-l ca „matador“ pe proaspătul jidan ales deputat, în 2016, Silviu Vexler[6]. Acesta e vinovat de comiterea a 17 propuneri legislative, dintre care 7 au fost deja promulgate ca legi[7]. Spre comparație, răposatului senator Corneliu Vadim Tudor, în cele două mandate ale sale, nu i s-a acceptat nici un proiect de lege!

Într-un „documentar“ postat în 2 august 2017, de un anume Sergiu Klein, intitulat „PSD PARTIDUL RUSINII-DEPUTATUL SILVIU VEXLER“ (episoadele 1 și 2), cu subtitlul „PAGINĂ DE LUPTĂ A IZRAELIENILOR ORIGINARI DIN ROMÂNIA ÎMPOTRIVA ANTISEMITISMULUI ȘI NEGAȚIONISMULUI PSD“[8], sunt invocate unele cercetări ale Parchetului, printre care figurează și plîngerea lui Aurel Vainer referitoare la cartea mea, HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Editura Tempus, 2014.

 

Comentatorul se lamentează că Parchetul General nu a soluționat cum voia F.C.E.R.-C.M. plîngerea cu pricina și îl somează pe deputatul Silviu Vexler să-l interpeleze pe procurorul general Augustin Lazăr/TORȚIONAR CEAUȘIST LA AIUD ÎN ANII 1980/ cu privire la soluția dată de C.N.C.D. cu nr. 114/25 febr. 2015 la petiția cu nr. 20653/23.12.2014, prin care fusesem „dezvinovățit“ prin viciu de procedură! Sincer să fiu, eu am aflat de acest eșec al lui Aurel Vainer abia acum, ascultînd „documentarul“ însăilat atât de tendențios al lui S. Klein! Totuși, spre cinstea lui, spre deosebire de jigodia jidănită Sabin Orcan-Imprecatoru’, care a dat imaginile fără sonor[9], Sergiu Klein a dat cîteva pasaje cu sonor din expunerea mea la lansarea cărții la Librăria „Mihai Eminescu“[10].

Ba aș putea să presupun că Sergiu Klein este un antisemit disimulat, fiindcă îmi face favoarea să expună, în pasajele reproduse, fragmentul în care eu arăt auditoriului cartea lui „Gerard Menuhin, nepot de rabin, care afirmă aici că holocaustul este cea mai mare minciună din Istoria Universală“ (sic)! Nu știu ce măsuri sau inițiative legislative va lua Silviu Vexler de acum încolo, după reproșul făcut de Sergiu Klein pe YouTube, dar să trecem în revistă pe cîteva dintre cele de pînă acum.

Într-o ședință a Biroului Permanent al Camerei Deputaților, din octombrie 2013, „deputatul Aurel Vainer a declarat că Legislativul trebuie să mărească indemnizațiile evreilor supraviețuitori ai Holocaustului“[11]. Și li le-a mărit. Dar deputatul Aurel Vainer a fost înlocuit în Parlament cu agresivul S. Vexler.

Printre altele, Silviu Vexler s-a remarcat prin legea de majorare a indemnizațiilor de holocaust. Astfel, cu prilejul comemorării de către Senat a 74 de ani de la criminalele bombardamente ale aviației anglo-americane asupra Bucureștilor – care constituie crimă contra umanității, imprescriptibilă, din 04.04.1944 – și în cinstea acestor bombardamente, „Senatul a adoptat, marţi, un proiect de lege privind majorarea indemnizaţiilor pentru supravieţuitorii Holocaustului din România, ca măsură reparatorie, sumele alocate acum fiind de patru ori mai mari. Senatul a adoptat propunerea cu o largă majoritate, toate grupurile parlamentare fiind de acord cu iniţiativa deputatului minorităţilor Silviu Vexler. (În plus, Parlamentul a aprobat cumpărarea, cu circa 4,5 miliarde de euro, a unor rachete Patriot, la mîna a doua, de la Israel – n.n., V.I.Z.)!

Proiectul prevede acordarea unei indemnizaţii de 400 de lei lunar pentru fiecare an de deportare sau detenţie, câte 300 de lei lunar pentru fiecare an de strămutare, muncă forţată sau de evacuare din propria locuinţă. De asemenea, celor care au supravieţuit trenurilor morţii li se acordă o indemnizaţie lunară de 400 de lei. Sumele iniţiale, prevăzute în Ordonanţa de Guvern 105/1999, erau stabilite la 100 de lei“[12].

Evreii sunt „mai cetățeni“ români decât românii?! Dar românii care au fost deportați cu domiciliu obligatoriu[13], închiși în lagărele de concentrare, băgați în închisoare și ținuți cu anii fără să fie judecați, nu au dreptul la despăgubiri?! Descendenții românilor care au murit în pușcării nu au dreptul la despăgubiri ?!

Sau întrucât genocidul contra poporului a fost comis de regimul jidano-bolșevic acest genocid nu contează?! Evident, goiymii nu contează în fața „poporului ales“!

A venit vremea ca nici jidanii să nu mai conteze în fața poporului român! A venit vremea ca întregul popor român să devină filosionist: toți jidanii să fie trimiși în Israel! Cine nu vrea să plece, să fie lichidat fiindcă este antisionist, deci este antisemit! Pînă atunci, cuvîntul de ordine este cel dat de Ion Creangă: „Nici un ac de la jidani!“

Jidanii din Ardeal, trimiși în lagăre de către regimul horthyst în timpul Dictatului de la Viena, care s-au înapoiat, primesc despăgubiri de „holocaust“ tot de la statul român! De ce?! Din cauza ipocriziei hrăpărețe a jidanilor și a lichelismului guvernanților români! Iar escrocul internațional Elie Wiesel acuza România că „a ucis!, a ucis!, a ucis!“ Dintre acești deportați din Transilvania, cei mai mulți s-au dus în Vest – unul dintre aceștia a fost chiar impostorul Elie Wiesel, ajuns cel mai mare apologet holocau$ti$t – miștocizat de jidani onești ca Norman Finkelstein, Isaac Asimov ș.a.!

Cei care au condus închisorile, lagărele de muncă, ministerele în anii 1945-1964 au fost jidanii. Ei trebuie să le plătească românilor persecutați despăgubiri pentru „holocaustul“ românilor, pentru genocidul comis contra lor. Aproape toți acești torționari au plecat în Israel. Deci, Israelul este obligat să plătească României „daune de holocaust“. Unii autori au calculat că ne-ar datora minimum 200 de miliarde[14] de euro.

Jidanii din Ungaria, transportați în lagărele de muncă din Germania, nu „au fost duși de pe peron direct în cuptoarele de gazare“ – cum mint apologeții holocaustului, ca jidăniții mercenari Paul Johnson și Antony Beevor, după cum am arătat în cartea mea –, ci s-au întors aproape toți. Ba, mai mult, jidanii – în special cei budapestani – i-au cerut jidanului Tivadar Soros să le dea averile înapoi. Acesta, beneficiind de înalta sa poziţie în ierarhia comunităţii jidoveşti, numite Judenrat, le-a oprit averile, mințindu-i pe jidanii amărîți trimiși în Germania că li le va restitui cînd se vor întoarce de la muncă – deși el știa precis că vor muri în lagăre și va rămîne, bine-mersi, cu averile lor.

Tivadar Soros s-a făcut „că plouă“, jidanii amărășteni, dar furioși, l-au reclamat la autoritățile sovietice de ocupație, iar Tivadar Soros a „spălat putina“ în Occidentul „atotcuprinzător“ – cum perora, ironic, un senator jidan american, Joe Lieberman. Dar, mai înainte, l-a trimis pe fi-su în Anglia: acest fiu și-a luat numele de George Soros, care, acum ne asasinează discret făcînd-o pe „filantropul“, pe „investitorul strategic“ și pe sponsorul diverselor ong-uri antiromânești, chiar și al ex-guvernului Cioloș.

Bate la ușă vremea prezisă de George Coșbuc: „/O, VOI UCIGAȘILOR AI ROMÂNIEI/ nu veți scăpa nici în mormînt!“

Același Silviu Vexler[15] a propus – și s-a aprobat prompt! – dublarea, de la 1 martie 2018, a salariilor denigratorilor de la I.N.S.H.R.-„E.W“, o categorie cu totul aparte de funcționari, în timp ce altor categorii profesionale salariile li s-au micșorat.

Ascensiunea politică a jidanului Silviu Vexler trebuie oprită!

Agresivul deputat jidan Silviu Vexler, văzînd că e de neoprit, dă lovitura!

Pe data de 29 martie 2018, a fost depus la Senatul României, la Biroul Permanent, proiectul de lege cu nr. B135/2018. Iniţiator este deputatul Silviu Vexler.

Textul proiectului de lege este următorul:

„LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului”

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

 1. a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora, cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor (s.n. – V.I.Z.) ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;
 2. b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei.
 3. c) prin simboluri antisemite se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;
 4. d) prin materiale antisemite se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.

Art. 3. – Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4. – Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5.– (1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6.– (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (l), dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.

(4) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

EXPUNERE DE MOTIVE

Deși ar trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoțit cele mai întunecate momente ale istoriei umanității – ideile, concepțiile și doctrinele antisemite își păstrează în continuare efectele nocive, descoperă noi adepți dispuși să le promoveze și într-un mod de neînțeles sunt prezente în anumite segmente ale societății actuale.

Antisemitismul, în mod frecvent, acuză evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți pentru lucrurile care merg rău/greșit. Această idee este exprimată în discursul public, în scris, în forme de expresie vizuală sau acțiuni și pot include stereotipuri calomnioase și însușiri cu caracter negativ.

În perioada martie 2016-martie 2017, România a exercitat președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance/IHRA).

Cu ocazia primei reuniuni plenare a IHRA din România, organizată la București, în perioada 23-26 mai 2016, a avut loc un intens proces de negociere între cele 31 de state membre ale organizației, condus de România și finalizat cu adoptarea Definiției de lucru a antisemitismului, prezentată în Anexa 1 la prezenta Expunere de Motive. Decizia a fost luată pe fondul creșterii infracțiunilor pe bază de ură, în special în Europa, și vizează crearea celor mai eficiente mecanisme care să asigure protecția și apărarea drepturilor omului.

Ulterior, în Ședința de Guvern din 25 mai 2017, a fost adoptată Declarația Guvernului României de asumare a aplicării Definiției de lucru a antisemitismului, adoptată de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului.

La 1 iunie 2017, Parlamentul European a adoptat „Rezoluția referitoare la combaterea antisemitismului“ (2017/2692(RSP), prezentată în Anexa 2 la prezenta Expunere de Motive, care menționează că „întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate (corect: obligație – n.n., V.I.Z.) a întregii societăți“, iar „numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)“, și având în vedere „atacurile teroriste violente care i-au vizat pe membri ai comunității evreiești și care au avut loc în ultimii ani în mai multe state membre“,

„subliniază că discursurile de incitare la ură și toate formele de violență împotriva cetățenilor europeni de origine evreiască sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene“,

„invită statele membre și instituțiile și agențiile UE să adopte și să aplice definiția operațională a antisemitismului a Alianței Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA) pentru a sprijini autoritățile judiciare și de aplicare a legii în eforturile acestora de a identifica și urmări în justiție atacurile antisemite în mod mai eficient și mai eficace“.

„Antisemitismul care s-a manifestat în România între cele două războaie mondiale a crescut direct din semințele sădite în evenimentele majore ale dezvoltării țării începute la jumătatea secolului al XIX-Iea. Din motive care puteau diferi de la o persoană la alta sau de la un grup la altul, în viața politică, culturală și spirituală a societății românești au existat, în forme variate și cu diverse intensități, puternice curente antisemite“ (Raportul Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România).

Potrivit Definiției de lucru a antisemitismului adoptată de IHRA, unele exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general, dar fără a se limita la acestea:

Instigarea la uciderea sau prigonirea evreilor, în numele unei ideologii radicale, al unei poziții extremiste sau religii, complicitatea la acestea sau încuviințarea lor.

Promovarea unor acuzații mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmații stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei – așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, mitul despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituții ale societății.

Acuzarea evreilor ca popor ce ar fi vinovat pentru fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte comise de ne-evrei.

Acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor, decât intereselor propriilor lor națiuni.

Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de exemplu prin susținerea faptului că existența Statului Israel este o acțiune rasistă.

Aplicarea de standarde duble asupra poporului evreu, prin solicitarea ca acesta să aibă o conduită ce nu este așteptată sau solicitată a se manifesta din partea oricărei alte națiuni democratice.

Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale).

Compararea politicii contemporane a Israelului cu cea a naziștilor.

Atribuirea colectivă către evrei a vinovăției pentru acțiuni ale statului Israel.

Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. Cu toate acestea, criticarea Israelului, în mod similar cu cea adusă oricărui alt stat, nu poate fi, în sine, considerată ca antisemitism.

Necesitatea adoptării unui act normativ distinct care să introducă măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului decurge și din faptul că propagarea în public a ideilor, concepțiilor și doctrinelor antisemite, precum și a simbolurilor sau materialelor antisemite, în special pe Internet și prin intermediul rețelelor de socializare, nu au putut fi combătute prin intermediul mijloacelor legislative aflate la dispoziție în prezent.

Nota Editorului: Kvetchul jidanilor că nu au putut controla discursul pe internet arată că fabricarea consimțământului nu mai funcționează, iar oamenii s-au obișnuit, ba chiar au devenit dependenți de a se exprima liber online. Să încerci să le iei lucrul ăsta prin legi totalitare nu este cea mai înțeleaptă idee… – S.C.

În același timp, promovarea luptei împotriva antisemitismului trebuie să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de lupta împotriva intoleranței, discriminării, rasismului, xenofobiei etc.

În calitate de stat care a deținut președinția IHRA, la momentul adoptării definiției de lucru a antisemitismului, adoptarea de către Parlamentul României a prezentei legi va transmite un mesaj puternic tuturor partenerilor de dialog ai României, respectiv va aduce claritate și va consolida politica de eliminare a oricăror forme și manifestări antisemite.

Este important de menționat că în 2018 se împlinesc 80 de ani de Ia introducerea în România a legilor rasiale și antisemite, care au constituit catalizatorul Holocaustului pe teritoriul românesc.

În acest moment simbolic, adoptarea ”Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului”, va reprezenta atât un instrument legislativ esențial cât și o expresie a puternicului angajament politic de a acționa hotărât împotriva tuturor formelor de manifestare ale acestei percepții, bazată pe ură împotriva evreilor, iar prestigiul României va fi puternic consolidat în plan internațional.

Anexa 1 la Expunerea de Motive

Definiţia de lucru a antisemitismului

Pe 26 mai 2016, Plenara I.H.R.A. de la București a decis să

Adopte următoarea definiție a antisemitismului, neobligatorie din punct de vedere juridic:

„Antisemitismul reprezintă o anume percepție referitoare la evrei, care poate fi exprimată ca fiind ură împotriva evreilor. Manifestările verbale și fizice de antisemitism sunt îndreptate împotriva evreilor și ne-evreilor și/sau proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești și locațiilor lor religioase“.

Pentru a orienta I.H.R.A. în activitatea sa, următoarele pot fi ilustrative:

Manifestările pot include vizarea statului Israel, conceput ca o colectivitate evreiască. Cu toate acestea, criticarea Israelului, în mod similar cu cea adusă oricărui alt stat, nu poate fi, în sine, considerată ca antisemitism. Antisemitismul, în mod frecvent, acuză evreii de conspirații pentru a face rău umanității, iar evreii sunt, de obicei, învinuiți pentru lucrurile care merg rău/greșit. Această idee este exprimată în discursul public, în scris, în forme de expresie vizuală sau acțiuni și includ stereotipuri calomnioase și însușiri cu caracter negativ.

Exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general dar fără a se limita la acestea:

Instigarea la uciderea sau prigonirea evreilor, în numele unei ideologii radicale, al unei poziții extremiste sau religii, complicitatea la acestea sau încuviințarea lor.

Promovarea unor acuzații mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii, a unor afirmaţii stereotipe despre evrei sau despre așa-zisa putere exercitată colectiv de evrei așa cum ar fi, în mod special dar nu exclusiv, ‘nitul (?!) despre o conspirație mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei al mijloacelor de informare în masă, al economiei, al guvernelor sau al altor instituţii ale societăţii.

Acuzarea evreilor ca popor ce ar fi responsabil pentru fapte reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte de ne-evrei (sic)» etc., etc. (…).

Celelalte baliverne agresive pot fi citite pe site-ul prof. Ion Coja[16].

După cum se vede, proiectul are multe paragrafe, copiate după O.U.G. 31/2002.

Iată, deci, o nouă lege liberticidă[17], prin care se dă liber prigonirii noastre de către jidani, inițiată de premierul Adrian Năstase, care tocmai venise din S.U.A., unde fusese impulsionat de congresmenii jidani Tom Lantos, Christopher Smith și Alfonso d’Amato să se impună cele două legi liberticide indicate anterior.

Am subliniat, mai sus, sintagma „împotriva evreilor sau ne-evreilor“ pentru simplul și binecuvîntatul motiv că este de-a dreptul idioată! Despre ea a scris prima dată un vechi și constant denigrator al României, William Totok (despre care o scriitoare nemțoaică din România, căreia i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură, afirma că fusese „turnător al Securității“[18]! Bravo lui!). Redau partea semnificativă a textului său, cu greșelile de rigoare:

«După Marea Britanie, România, Austria şi Israel a preluat şi guvernul german definiţia antisemitismului, propusă de IHRA – Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului. În Germania s-a propus acum şi înfiinţarea unui post guvernamental care să monitorizeze antisemitismul şi redactarea periodică a unui raport privind acest fenomen.

„Antisemitismul este o anumită percepție (corect: percepere – n.n., V.I.Z.) a evreilor care se poate manifesta ca ură împotriva evreilor. Antisemitismul este îndreptat, în cuvînt sau faptă, împotriva indivizilor evrei sau neevrei și/sau împotriva proprietății lor, precum și împotriva instituțiilor comunității evreiești sau a instituțiilor religioase“.

Această definiţie a antisemitismului a fost adoptată de guvernul federal german. Definiţia aparţine Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA).

Alianţa este o organizație interguvernamentală, înfiinţată în 1998, al cărei obiectiv constă în promovarea activităților educative, comemorative și de cercetare pe tema Holocaustului. Din  organizație fac parte 31 de state: Argentina, Austria, Belgia, Canada, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, SUA, Ungaria, Serbia (sic), Irlanda, Slovenia. În 2016, România a deţinut, timp de un an, preşedinţia IHRA. (Evident, i-au ieșit 31 de state fiindcă el a numărat Serbia, ca Pristanda steagurile, de două ori – n.n., V.I.Z.)

Definiţia elaborată şi propusă de IHRA a fost preluată, pînă în prezent, de 4 ţări: Anglia, România, Austria şi Israel. Germania este acum cel de-al 5-lea stat. Se aşteaptă ca în viitorul apropiat, definiţia să fie preluată şi de ţările din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Adoptarea definiţiei nu înseamnă că ea devine operativă în domeniul justiţiei. S-a subliniat că este doar orientativă şi urmează să ghideze poliţia, procurorii, judecătorii sau profesorii în activitatea lor, adică să le uşureze depistarea şi identificarea fenomenului.

Comentînd adoptarea definiţiei, ministrul de intene (sic), creştin-democratul Thomas de Maizière, a spus că în Germania combaterea antisemitismului este parte integrantă a raţiunii de stat. Ministrul familiei, social-democrata Katarina Barley, a atras atenţia asupra faptului că fenomenul se poate depista în straturi diverse ale societăţii germane şi, în ultimul timp, a devenit din nou vizibil. Constatările lui Barley sînt confirmita (sic) de raportul privind fenomenul antisemitismului în Germania, dat publicităţii în iunie.

La începutul lunii septembrie, ziarul Die Welt a relatat că în prima jumătate a anului în curs au fost monitorizate 681 de infracţiuni cu tentă antisemită. Din raportul amintit, întocmit de un grup de experţi, rezultă că fenomenul se află în creştere. Într-o primă reacţie, Consiliul Central al Evreilor din Germania a cerut atunci executivului să înfiinţeze postul unui responsabil guvernamental care să se ocupe de această problemă»[19].

La acest articol postasem și eu comentariul următor:

 • «Vasile Zărnescu 19 minute în urmă Stai, se așteaptă aprobarea de către RFI Romania.
 • Dincolo de greșelile gramaticale existente în text, trebuie să relev că Germania este, sub raport politic, economic și cultural, sub presiunea S.U.A., care, cum se știe, de la faimosul președinte Woodrow Wilson încoace, sunt conduse de jidani. În Germania, toate instituțiile, întreprinderile, organismele guvernamentale sunt conduse de jidani, care, din „tradiție“, poartă nume nemțești. Cam așa este și în România, cu diferența că jidanii de aici se ascund sub nume românești.

Cît despre definiția adoptată și expusă aici, ea este ilogică și, deci, se autoanulează din cauza acestei precizări de-a dreptul imbecile: „ANTISEMITISMUL ESTE ÎNDREPTAT, ÎN CUVÎNT SAU FAPTĂ, ÎMPOTRIVA INDIVIZILOR EVREI SAU NEEVREI ȘI/…”! Cum adică „evrei sau neevrei”?! Adică împotriva tuturora?

Dacă împotriva mea, care nu sunt jidan, acționează un jidan – de ex., Maximilian Marco Katz, care este jidan-sadea, adică jidan așkenaz, dar are și dublă cetățenie, română și izraeliană și, de aceea, are dosare penale mușamalizate pentru escrocheriile comise în duty-free-urile din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni (cf. http://www.cotidianul.ro/maximilian-katz-intre-spaga-pentru-duty-free-si-chestiunea-evreiasca-in-romania-i-267680/ ) –, atunci jidanul Maximilian Marco Katz – pe numele său din buletin Marcu Moise Katz – este antisemit?!

Vedeți la ce idioțenie se ajunge?

Să sperăm că „şi partidul naţionalist Alternativa pentru Germania (AfD)” se va dezvolta și va ajunge la putere în Germania, cînd se va termina și cu diabolica propagandă holocaustică. Deja Gerhard Menuhin, nepotul marelui rabin Moshe Menuhin, a scris că „holocaustul este cea mai mare minciună din istoria universală”, confirmînd ceea ce scrisesem și eu în cartea mea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ, pe care vă recomand s-o citiți. Marco K. Katz încă mai citește la ea: vedeți aici http://www.rfi.ro/social-86207-fost-ofiter-sri-reclamat-la-parchet-pentru-o-carte-care-neaga-holocaustul».

Firește, comentariul meu, din 21 septembrie 2017, nu a fost publicat; probabil că încă „se așteaptă aprobarea de către RFI Romania“.

Fiind de meserie lichea, William Totok scrie această frază antologică: „Alianţa este o organizație interguvernamentală, înfiinţată în 1998, al cărei obiectiv constă în promovarea activităților educative, comemorative și de cercetare pe tema Holocaustului“.

Așadar, I.H.R.A. are ca obiectiv și „activități de cercetare pe tema Holocaustului“. Eu am făcut o solidă, extinsă și documentată cercetare pe tema Holocaustului“, dar care i-a deranjat tare la rînză pe jidani și acum apelează la Parchet, la Poliție, la C.N.C.D., la Departamentul de Stat al S.U.A. – probabil că apelează și la Iehova – ca să mă bage la gherlă! Vedeți ce „toleranți“ sunt?! Numai că Silviu Vexler a uitat să menționeze și acest obiectiv al I.H.R.A. referitor la „cercetarea Holocaustului“. În mod evident, a subînțeles, implicit, că este vorba doar de cercetări care să facă apologia Holocaustului – fiindcă s-au cam încurcat în termeni: o fi fost Holocaust sau o fi fost Shoah?! Nu se știe; se fac „cercetări“…

Dar, fără îndoială că W. Totok a tradus corect textul definiției, de vreme ce, în aceeași formă, a fost preluat și de S. Vexler, care a inclus-o în proiectul său, și a fost acceptată și de iudele din Parlament care o susțin.

Sintagma „EVREI SAU NEEVREI“ constituie ceea ce în logica formală se numește disjuncție absolută: „Sau A sau non-A, tertium non datur“. Adică nu pot fi valabile și judecata A și judecata non-A (diametral opusă lui A) în același timp și sub același raport! Altfel sare în aer toată logica. Evident, un idiot poate susține așa ceva, fiindcă este idiot: dar cu el nu te poți înțelege. NU poți lua ca premisă într-o discuție o propoziție contradictorie, care se subminează pe sine: „Și ALBUL și NEGRUL au aceeași frecvență electromagnetică“! E un nonsens! Nu poți construi un silogism cu nonsensuri. Dar, dacă îl construiești, atunci înseamnă că vrei,  în mod deliberat, să păcălești auditoriul – adică să îl dezinformezi.

Este ceea ce face jidanul farsor Silviu Vexler prin acest proiect de lege. Și va avea cîștig de cauză, fiindcă el este tăiat-împrejur la penis – adică este membru al „poporului ales“ –, iar ceilalți sunt circumciși la creier, adică sunt lichele. Numai că dezinformarea este faptă penală! Auzi juristule Șerban Nicolae?! Sau ai lipsit la cursul ăsta de la facultate, căci acum, după cum se vede, excelezi în drept-curmeziș!

Categoric, idioți sunt, alături de inițiatorul Silviu Vexler, și parlamentarii care-i țin isonul. Dar sunt acei „idioți utili“ despre care vorbea Lenin și de care s-a servit el în marea manipulare numită „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie“, care nu a fost decît o mîrșavă, dar bine instrumentată lovitură de stat jidănească, mascată într-o glazură „rusească“: pentru că așa o știe majoritatea cititorilor de istorie – că ar fi fost „rusească“. Fals! Absolut fals! A fost eminamente jidănească. A jidanilor așkenazi, adică proveniți din (k)hazari, care aveau de plătit mari polițe rușilor, și, în primul rînd, familiei imperiale ruse, care a fost ucisă mișelește și aruncată într-o mină părăsită. Prin expresia „idioți utili“ Lenin se referea, caustic, la lichele, cu care faci ce vrei dacă știi să le manevrezi.

Care sunt „idioții utili“ – utili altora, dar dăunători nouă! – care au achiesat propunerii rușinoase a lui Silviu Vexler?!

Semnatarii proiectului, 10 deputaţi (inclusiv iniţiatorul, Silviu Vexler) şi un senator, sunt următorii: Silviu Vexler – deputat F.C.E.R. (minorități); Şerban Nicolae – senator P.S.D., pînă de curînd șef al Comisiei Juridice a Senatuui; Petru Gabriel Vlase – deputat P.S.D.; Vasile-Daniel Suciu– deputat P.S.D.; Varujan Vosganian – deputat A.L.D.E.; Ovidiu Victor Ganţ – deputat F.D.G.R. (minorități); Nicolae Neagu – deputat P.N.L.; Varujan Pambuccian – deputat U.A.R. (minorități); Cristian-Gabriel Seidler – deputat U.S.R.; Szabó Ödön – deputat U.D.M.R.; Eugen Tomac – deputat P.M.P.[20]

Rețineți că, dintre cei 11 semnatari, trei sunt din partea Puterii, iar opt sunt dintre minoritarii politici, etnici, religioși sau sexuali. Amintiți-vă, că, nu demult, farsorul Varujan Vosganian plîngea, la propriu, în Parlament, și se ruga de colegii săi parlamentari – sau, vorba răposatului Adrian Păunescu, „mîrlanmentari“! – să nu i se ridice imunitatea parlamentară ca să nu intre pe mîna procurorilor. Acum s-a văzut iarăși pe cai mari și iată ce face: atentează la libertatea noastră.

Despre Cristian-Gabriel Seidler trebuie știut că, în ciuda numelui săi cu glazură germană, este și el tăiat-împrejur. Iată ce precizează, în 10 aprilie 2018, imbatabilul Cornel-Dan Niculae: «Iar Cristian Gabriel Seidler (Cristian Seidler, pe scurt), semnatar al acestui proiect de lege, este fiul lui Andrei Seidler, directorul centrului comunitar evreiesc orădean (JCC Oradea) de la sinagoga Zion. Cristian Seidler este şi vice-preşedinte al Uniunii Salvaţi România. Este membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel.

Deputatul Seidler nu are nici un bun pe numele său (și nici prea mulți bani în conturi – ce o face cu ei?), în schimb lucrează la Barnett McCall Recruitment și la italienii de la Gi Group (patronii Barnett, totodată), de unde încasează anual un salariu de circa 80.000 lei, în afară de veniturile de la Parlament sau, înainte, de la Consiliul Local al Primăriei sector 1 Bucureşti. Este cel mai bun prieten politic al lui Nicușor Dan (poreclit și Mucușor Dan – n.n., V.I.Z.), care l-a susţinut ca înlocuitor al lui la şefia partidului. Astfel „salvează“ ei România??? Cristian Seidler este și secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor»[21].

Trebuie reamintit că, după proiectul legislativ, înaintat de deputatul Bogdan Diaconu, privind desființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.), pe motiv „că funcționează ca o instituție antiromânească și antinațională, fiind un instrument în mâna UDMR și a altor grupuri de interese, de a anula valorile românești, valorile tradiționale creștine și drepturile românilor în propria lor țară“. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputaților prin aprobare tacită[22], dar C.N.C.D. a scăpat de desființare din cauza intervenției acestui demagog Șerban Nicolae[23]. Și astfel am rămas cu această formă de agresare a poporului român, C.N.C.D. fiind supranumit, recent, „Inchiziția României“[24].

Mai trebuie precizat că despre insanitatea parlamentară numită Șerban Nicolae s-a scris obiectiv-descriptiv, ținînd pagina întîi în presă: că este un parvenit[25] al regimului postdecembrist, de la tinichigiu ajungînd avocat[26] după absolvirea unei facultăți de drept la o universitate de mîna a doua, că a fost șoferul generalului-pușcăriaș Cătălin Voicu[27], ține-servietă lui Ion Iliescu, intrigant[28], plagiator de duzină[29], protector al corupților[30], demagog[31], și, culmea!, avocat-mîrlanmentar la tribuna Parlamentului:

«Senatorul PSD Șerban Nicolae a primit miercuri un avertisment din partea Consiliului Național pentru Combaterea Dicriminării (sic) (CNCD) pentru jignirile aduse deputatei USR Cosette Chichirău, în timpul dezbaterilor pe legile justiției.

Scandalul din plenul Camerei Deputaților a fost intens mediatizat la finalul anului trecut, în contextul în care în conflictul dintre Chichirău și Nicolae s-a ajuns la replici precum „Hoţ”/„Nesimţită”; „Am poză că sunteţi şofer”/„Am poză în care faceţi sex anal”.

Serban Nicolae

Așadar, Șerban Nicolae s-a ales cu un simplu avertisment, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de voturi a membrilor colegiului director al CNCD, potrivit B1tv. Reprezentanții Consiliului arată că, în decizia privind sancțiunea, s-a avut în vedere că „cele două părţi şi-au adus acuze şi jigniri reciproce“ și că senatorul PSD a prezentat scuze publice în urma acestui episod.

În comparație, reprezentanții Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării au decis, în urmă cu o săptămână, ca jurnalistul Cirstian (sic) Tudor Popescu să primească o amendă contravențională de 1.000 de lei după ce a comparat coafura premierului Viorica Dăncilă cu figura unui pavian cu mantie.

„Afirmația domnului senator Şerban Nicolae, adresată doamnei deputat Cosette Chichirău, conform căreia ”eu am o poză în care dumneavoastră faceţi sex anal”, reprezintă discriminare şi încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 şi art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (…)»[32].

Chiar dacă i-a dat o pedeapsă prea blîndă pentru măgăriile proferate la adresa unei doamne sub cupola Parlamentului, fără îndoială că șmecherașul Șerban Nicolae regretă, acum, că se opusese desființării C.N.C.D.-ului! Să sperăm că Pronia Cerească îi va rezerva și alte pedepse, m/ai pe/ măsura fariseismului său; de exemplu, ar putea să-l calce avionul cînd ar zbura prin dormitorul său; că prea ne agresează, pe ecran, cu mutra lui de îmbuibat.

Se pare că românii au cam uitat de proverbele lor: cel potrivit aici pentru minoritarul pușcăriabil Varujan Vosganian este „Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești!“; iar cel potrivit acum pentru minoritarul Silviu Vexler este „Cînd șarpele îți iese în drum, trebuie să-i strivești capul!“

Vrînd să dea o replică la această lege liberticidă, prof. Ion Coja, titrează un articol astfel: «Nu se potolesc trădătorii din Parlament?! „Nu văd niciun motiv să luați în serios acest proiect de lege, al cărui efect sigur va fi unul singur: încurajarea antisemitismului!”»[33]. Dar uită să precizeze că pedeapsa dată trădătorilor de către toate popoarele și în toate timpurile a fost aceeași: spînzurătoarea!

Dar de ce are atît de mare succes legislativ acest Silviu Vexler? Pentru că, așa cum vedeți din ilustrația de aici, are un craniu de Homo neanderthalensis, de parcă ar avea două creiere în el?! Și are glagorie de membru al „poporului ales“?!

O fi vreun mare legislator, ca Solomon, Nabucodonosor, Solon, Pericle sau măcar ca Caragea?! NU! Ci pentru că, după cum a relevat Cornel-Dan Nicolae, pe care l-am citat în alt material[34], Silviu Vexler a fost „propteaua“ care i-a însoțit pe Liviu Dragnea și Gabriela Firea, în ianuarie 2016, în Israel, și le-a făcut „lipeala“ cu liderii Israelului pentru a le cere sprijinul să cîștige alegerile locale și parlamentare! Și le-au „cîștigat“ prin manevrarea sistemelor electronice de votare! Iar acum iud€l€ autohtone[35] îi cîntă în strună, ca să se achite de obligații: Gabriela Firea îi oficiază căsătoria civilă, Liviu Dragnea[36] îi joacă mireasa la nuntă!

Asta, la vedere; pentru că, în mod ocult, Parlamentul dominat de P.S.D.-A.L.D.E. le facilitează obținerea a tot felul de bunuri mobile și imobile, prin care continuă să fraudeze statul român! Și, după cum veți vedea, le va aproba și proiectul de lege nr. B135/2018, la care au subscris și patru parlamentari trădători de la alianța nocivă P.S.D.-A.L.D.E., plus cei șapte parlamentari trădători de la „minorități“.

E important să distingem la proiectul de lege cu nr. B135/2018 cîteva aspecte esențiale, dar care nu ies în evidență în mod deosebit, fiindcă ni se aruncă în față petarda cu antisemitismul.

 1. Astfel, în O.U.G. nr. 31/2002 și în legile pendinte, este vizată o plajă mai mare de aspecte ideologice care sunt incriminate: nu doar antisemitismul, ci și fascismul, comunismul, legionarismul, xenofobia, șovinismul, rasismul, crime contra umanității etc. Legea nr. 217/2015 pune accent, în plus, cum am arătat anterior (cu trimitere la studiul meu „Reacția bumerang…“), pe combaterea sechelelor Mișcării Legionare – de aceea a și fost supranumită „legea antilegionară“.
 2. Spre deosebire de O.U.G. nr. 31/2002 și legile care o fățuiesc, proiectul de lege cu nr. B135/2018 are ca obiectiv exclusiv antisemitismul – dar înțeles doar ca antievreism, adică, în exprimare corectă, ca antijidănism. Pentru că, în fond, și arabii, în general, și palestinienii, în special, sunt semiți. Mai mult, fizicianul atomist Arthur Koestler, jidan așkenaz de felul lui, dar cinstit, în cartea sa faimoasă Al Treisprezecilea trib, afirmă – mergînd pe urmele savantului jidan onest Abraham N. Poliak, autorul cărții Khazaria[37], publicată în 1943 la Tel Aviv – că, în cvasitotalitatea lor, jidanii de azi – The Jews, în terminologia lui Koestler – sunt descendenții (k)hazarilor, veniți din stepele din nordul Mării Caspice, care erau un neam turco-mongol și ai căror urmași, deci, jidanii așkenazi, nu au nici o legătură genetică cu jidanii de pe malurile Iordanului, descendenți din Abraham, Moise, Iacob, Iuda, Levi et comp.! Barbarul popor (k)hazar și-a apropriat cultul talmudic, redenumit, pentru fățuire, iudaic și, astfel, hazarii au devenit „iudei“ – în limbajul actual jidani.
 3. Dar poți fi și antirus, antigerman, antiamerican (și ăștia sunt din ce în ce mai mulți în lume!), antiturc, antiarab, antifrancez, antibritanic, antimagnetic, antiacvatic, antisovietic, antidanez, antinorvegian, antipolon, antibelgian, antiolandez (mai ales!), antichinez, antitabagic, antiromân, antialcoolic, antimaghiar (îndeosebi aici, în România!), antițigan, antișoc, antipederast, antisîrb, antipoponar, antikosovean, antisodomist, antiafrican, antigăozar (Băsescu dixit!), antidrog, antiatomic, antiorice, antioricui, antinatural, contra-naturii etc. – nu contează! Pentru jidani, poți fi anti-toate-acestea, pentru că pe ei nu-i interesează: deși „toate neamurile sunt de la Dumnezeu“ și, deci, sunt îndreptățite să existe, toate aceste neamuri pot fi hulite, urîte, persecutate, bombardate cu muniție cu uraniu sărăcit, jefuite de firmele transfrontaliere: nu are nici o importanță pentru jidani, deoarece ei le disprețuiesc pe toate – toți ceilalți oameni nu sunt oameni pentru jidani, ci sunt goiymi.
 4. Problema este numai să nu fii antijidan! De ce?! Pentru că jidanii se consideră buricul pămîntului. Pentru că dacă ești „antievreu“, atunci „ți-ai dat foc la valiză!“ Ai dat în „poporul ales“?! Atunci, vorba țiganului, „Ales-bules!“
 5. Toată poliloghia din textul proiectului nr. B135/2018, propus de deputatul „român“ Silviu Vexler, susținut de iud€l€ autohtone, are în subtext dogma „poporului ales“, născocită de leviți și devenită dogma principală a Torei, dogma principală a doctrinei politico-militare a talmudismului (bazat pe Pentateuh), menținută și acum ca dogmă principală a sionismului, pe care s-a construit, în mod ilegal, statul denumit în mod fraudulos Israel – deși trebuie să se numească Jidania! Sionism care, trebuie să repetăm tot timpul, a fost condamnat pînă nu demult de O.N.U. ca doctrină eminamente rasistă și teroristă.
 6. Și, cu tupeul lor funciar – chutzpah, cum îl numea, în idiș (limba jidanilor așkenazi), mama lui Norman Finkelstein –, jidanii se mai miră că „în Occident și, îndeosebi, în statele din Europa Centrală și de Est crește continuu curentul antisemit“. Ce-or avea toate popoarele Ioropei de le crește pipota antisemită în ele?! Ce-o avea Polonia cu bieții jidani – așa li se spune acolo: „jydovski“ – de au dat, în februarie 2018, legea cum că cine vorbește de „lagărele de exterminare polone“ va fi băgat urgent la pușcărie?! Ce-o avea Ungaria cu bieții jidani, de este Ungaria pe primul loc în Europa la antisemitism?! Numai „idioții utili“ din Parlamentul României votează legi filosemite și antiromânești!

Români! Nu așteptați ca acest Parlament năimit să vă pună lațul de gît, aprobînd „legea lui Vexler“, similară cu legea Fabius-Gayssot[38], în Franța!

Biciul Prigonirii Românilor Este în Mâna Jidanilor!

Români! Preluați din Occident, pe lîngă mărfurile proaste, alimentele degradate, medicamentele expirate, vaccinurile toxice, și „atitudinea antisemită în creștere“! Vă asigur că această atitudine vă va face bine: antisemitismul vă va reduce colesterolul, vă va reduce stresul, vă va crește energia, vă va scoate din letargie, vă va revigora și veți gîndi pozitiv!

În al treilea Considerent al Declarației Universale a Drepturilor Omului, adoptată de O.N.U. în 1948, se stipulează:

„…Considerând că este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluție extremă, la revolta împotriva tiraniei și asupririi,…“[39].

Așadar, dacă omul nu este ocrotit de autoritatea Legii, atunci are dreptul să se revolte contra tiraniei și asupririi!

După cum vedeți, Parlamentul este la cheremul jidanilor – prin intermediul jidănitului Liviu Dragnea și al acoliților lui din P.S.D.-A.L.D.E., prin intermediul parlamentarilor minorităților în frunte cu Sorin Vexler – și confecționează legi tiranice, prin care dă frâu liber prigoanei contra noastră!

Nu așteptați alegerile viitoare ca să vă rupeți lanțurile. Din 1990 încoace, toate alegerile au fost măsluite! Și așa vor fi și alegerile care vor veni! Faceți ca islandezii: alungați trădătorii, alungați bancherii străini, care vă cămătăresc la sînge, „ardeți de tot“ – holocaustați! – „cozile de topor“, alungați „Coloana a cincea“ insinuată la Putere, care aplică toate directivele sataniste ale Uniunii Europene, anticreștine, antinaționale, antiromânești!!!

Rupeți-vă lanțurile acum, cît mai aveți vlagă să ieșiți în stradă!

Biciul Prigonirii Românilor Este în Mâna Jidanilor!

Apărați valorile naționale!

15 aprilie 2018, Duminica a doua după Paști
 

 

[1] Cf.  https://lege5.ro/Gratuit/gmydemru/hotararea-nr-1194-2001-privind-organizarea-si-functionarea-consiliului-national-pentru-combaterea-discriminarii

[2] Cf. https://lege5.ro/Gratuit/gm4tkoby/ordonanta-de-urgenta-nr-31-2002-privind-interzicerea-organizatiilor-simbolurilor-si-faptelor-cu-caracter-fascist-legionar-rasist-sau-xenofob-si-a-promovarii-cultului-persoanelor-vinovate-de-savarsirea

[3] Cf. http://www.holohoax101.org/

[4] Cf. https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/48537-reactia-bumerang-contra-legii-nr-217-2015.html

[5] Vezi Petitie: „Desfiintarea Institutului Elie Wiesel, institut care promoveaza ura si dezinformarea opiniei publice romanesti”, pe https://petitieonline.net/petitie/08306149

[6] Cf. https://baabel.ro/2016/12/schimb-de-stafeta-silviu-vexler-noul-candidat-al-fcer-pentru-parlamentul-romaniei/

[7] Cf. http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=317&cam=2&leg=2016

[8] Accesibile aici: https://www.youtube.com/watch?v=fTXIRyl5nCQhttps://www.youtube.com/watch?v=nyyUmiJYng0&t=1s

[9] Cf. https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/53603-iudele-autohtone-propaga-holocaustul.html

[10] Pentru audierea integrală a expunerii, accesați linkurile: https://www.youtube.com/watch?v=uI_nKfxEVe0https://www.youtube.com/watch?v=_0oXG9gE4Uk ; https://www.youtube.com/watch?v=nJtih2kj5akhttps://www.youtube.com/watch?v=GyczOG1KkeQ ; https://www.youtube.com/watch?v=ra_8pl8BsEQ. Sergiu Klein a redat cîteva pasaje din partea a doua, accesibilă mai prompt aici: https://www.youtube.com/watch?v=zdOkjdNj1GE.

[11] Cf. Cristi Georgescu, „Camera Deputaților a adoptat o Declarație privind comemorarea Holocaustului“, ziaruloval.ro, 8 oct. 2013, pe http://ziaruloval.ro/camera-deputatilor-adoptat-o-declaratie-privind-comemorarea-holocaustului/771/.

[12] Ștefan Pană, „Senatul a decis majorarea indemnizaţiilor pentru supravieţuitorii Holocaustului“, news.ro, 04.04.2017, pe https://www.news.ro/politic-intern/senatul-a-decis-majorarea-indemnizatiilor-pentru-supravietuitorii-holocaustului-1922405804202017041116888575; vezi și: http://www.romaniatv.net/senatul-a-decis-majorarea-indemnizatiilor-pentru-supravietuitorii-holocaustului-cati-bani-vor-primi_349287.html.

[13] http://adevarul.ro/locale/calarasi/drama-deportatilor-baragan-suprinsa-imagini-expozitie-fotografii-document-muzeul-dunarii-jos-1_5a1172a15ab6550cb8505fca/index.html

[14] Cf. https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/16/statul-roman-sa-ceara-despagubiri-evreilor-si-israelului-de-circa-200-de-miliarde-de-euro-pentru-holocaustul-savarsit-de-evreii-comunisti-impotriva-romanilor-miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-16/; vezi și: Ion Măldărescu, „Complot diabolic la adresa României“, art-emis.ro, 21 noiembrie 2010, pe http://www.art-emis.ro/editoriale/160-complot-diabolic-la-adresa-romaniei.html; Metin Cerchez, „Mafia masonica evreiasca-MOSSAD conduce serviciile secrete din Romania. Mai sunt romani in Romania?“, metincerchezblog.ro, 6 martie 2015, pe https://metincerchezblog.blogspot.ro/2015/03/mafia-masonica-evreiasca-mossad-conduce.htmlhttp://ioncoja.ro/doi-ani-de-cand-israel-a-cumparat-romania/ ; https://saccsiv.wordpress.com/2014/04/09/stirile-zilei-09-04-2014-familia-ponta-la-familia-netanyahu-minimalizezi-holocaustul-puscarie-simboluri-legionare-puscarie-70-de-ani-de-la-bombardarea-bucurestiului-de-catre-americani-punge/http://www.miscarea.net/holocaustul-evreilor-impotriva-romanilor.htmhttps://www.hotnews.ro/stiri-international-19607655-grecia-cere-germaniei-despagubiri-500-miliarde-euro-pentru-doilea-razboi-mondial.htm

[15] Cf. http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=317&cam=2&leg=2016; vezi și: https://www.click.ro/news/national/liviu-dragnea-si-iubita-cu-30-de-ani-mai-tanara-invitati-de-seama-la-nunta (e vorba de nunta lui Silviu Vexler!); http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/cd041_18.pdfart. V; vezi, de ex., și: Iulia Roșca, «Angajații Institutului “Elie Wiesel” vor primi salarii duble din luna martie – comisia de munca», HotNews, 6 martie 2018, pe https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22326870-angajatii-institutului-elie-wiesel-vor-primi-salarii-duble-din-luna-martie-comisia-munca.htm

[16] Vezi, pe larg, textul Expunerii de motive, cu Anexele 1 și 2, aici: http://ioncoja.ro/in-parlament-solidaritatea-antiromaneasca-este-deplina-prin-reprezentantii-ei-de-mai-mare-rusinea-nicolae-serban-senator-psd-gant-ovidiu-victor-deputat-fdgr-minorita/

[17] Pentru o replică la această lege liberticidă, vezi Ion Coja, «Nu se potolesc trădătorii din Parlament?! „Nu văd niciun motiv să luați în serios acest proiect de lege, al cărui efect sigur va fi unul singur: încurajarea anti-semitismului!”», 6 aprilie 2018, pe http://ioncoja.ro/nu-se-potolesc-tradatorii-din-parlament-nu-vad-niciun-motiv-sa-luati-in-serios-acest-proiect-de-lege-al-carui-efect-sigur-va-fi-unul-singur-incurajarea-anti-semitismului/

[18] Cf. https://www.curentul.info/actualitate/william-thomas-totok-omul-care-o-spiona-pe-laureata-nobel-herta-muller/

[19] William Totok, „Noua definiție a antisemitismului“, rfi.ro, 21 sept. 2017, pe http://www.rfi.ro/social-97954-definitie-antisemitism.

[20] Cf. https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b135&an_cls=2018

[21] Cf. *** „Deputatul evreu Silviu Vexler vrea românii în pușcării și coreligionarii lui musai eroi în Războiul Întregirii Neamului!“, Justițiarul, 10 aprilie 2018, pe http://www.justitiarul.ro/19267-2/#comment-26090.

[22] Cf. https://www.dcnews.ro/tablet/desfiin-are-consiliul-na-ional-pentru-combaterea-discriminarii-camera-deputa-ilor-a-adoptat-proiectul_534181.html.

[23] Cf. http://m.ziare.com/politica/senatul-a-respins-unanim-desfiintarea-consiliului-pentru-combaterea-discriminarii-1457431-font2.

[24] *** “Inchiziția României” – CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, 18 ianuarie 2018, pe https://armoniamagazineusa.com/2018/01/18/inchizitia-romaniei-consiliul-national-pentru-combaterea-discriminarii/ ; http://ortodoxinfo.ro/2018/03/06/consiliul-national-pentru-combaterea-discriminarii-de-mana-cu-homosexualii-impun-ideologia-de-gen-romania-cu-orice-pret/; vezi și: Ion Coja, „Cenzura perversă și anti-constituțională de la CNCD“, pe http://ioncoja.ro/cenzura-perversa-si-anti-constitutionala-de-la-cncd/.

[25] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98erban_Nicolae

[26] Cf. https://m.romanialibera.ro/politica/partide/tinichigiii-dreptului–presedintii-comisiilor-juridice-din-parlament–serban-nicolae-si-eugen-nicolicea–sunt-extrem-de-discreti-cu-studiile-lor–cei-doi-se-afla-in-prima-linie-in-chestiunea-gratierii-coruptilor—-analiza-448440

[27] Cf. http://adevarul.ro/news/eveniment/cum-e-caracterizat-senatorul-puscarias-catalin-voicu-generalul-dan-voinea-In-comunitatea-academica-si-a-castigat-prestigiu-profesional-remarcabil-1_56aa43265ab6550cb8363647/index.html

[28] Cf. https://www.dcnews.ro/stenograme-cex-psd-schimb-de-replici-intre-dragnea-i-erban-nicolae_542464.htmlhttps://www.dcnews.ro/erban-nicolae-schimbat-de-la-comisia-juridica-surse_542456.html

[29] Cf. https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/serban-nicolae–carte-copy—paste-si-un-grad-universitar-care-nu-exista–senatorul-proaspat-demis-de-la-sefia-comisiei-juridice-isi-tine-lucrarea-de-doctorat-la-secret-449473

[30] Cf. http://www.romaniacurata.ro/cine-e-serban-nicolae-ingerul-coruptilor/

[31] Cf. https://www.bugetul.ro/surpriza-unde-lucreaza-sotia-lui-serban-nicolae-cel-care-vrea-sa-scoata-toti-coruptii-din-inchisoare-si-ce-avere/

[32] Jeanina Năstase „SCANDALUL dintre Șerban Nicolae și Cosette Chichirău tranșat la Consiliului pentru Combaterea Dicriminării. Cu ce s-a ales senatorul PSD după SCANDAL“, Evenimentul zilei, 7 februarie 2018, pe http://evz.ro/serban-nicolae-cosette-avertisment.html

[33] Ion Coja, «Nu se potolesc trădătorii din Parlament?! „Nu văd niciun motiv să luați în serios acest proiect de lege, al cărui efect sigur va fi unul singur: încurajarea anti-semitismului!”», 6 aprilie 2018, pe http://ioncoja.ro/nu-se-potolesc-tradatorii-din-parlament-nu-vad-niciun-motiv-sa-luati-in-serios-acest-proiect-de-lege-al-carui-efect-sigur-va-fi-unul-singur-incurajarea-anti-semitismului/

[34] Cf. http://www.trezirealarealitate.ro/2018/01/vasile-zarnescu-suporteri-antiromani-ai-holocaustului-2/http://www.noidacii.ro/Nr.%20105,%202018/$UPORT%E2%82%ACRI%20ANTIROM%C3%82NI%20-%20articol%20(1)corectat.pdfhttp://www.justitiarul.ro/16532-2/

[35] Cf. https://www.incorectpolitic.com/mlastina-mass-media-si-musca-de-gunoi-sabin-orcan/

[36] Cf. și http://www.justitiarul.ro/dragnea-este-un-tradator-serveste-interesele-strainilor-ca-si-iohannis/

[37] Cf. https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/46697-a-n-poliak-si-khazaria.htmlhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Hazarhttps://romaniabreakingnews.ro/legatura-dintre-triburile-de-khazari-si-maghiari/https://www.efemeride.ro/adevarul-despre-originea-evreilorhttps://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/03/08/dosare-secrete-o-istorie-nestiuta-triburile-de-khazari-poporul-alessi-maghiarii/http://frumoasaverde.blogspot.ro/2015/10/khazarii-de-ieri-evreii-de-azi.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=PGC4muerXiI.

[38] Cf. http://bindiribli.ro/2014/02/20/in-jur-de-160-000-de-francezi-si-15-000-de-germani-au-strigat-pe-strazi-jos-masoneria-jos-homosexualitatea-jos-pedofilia/http://ioncoja.ro/negarea-holocaustului-a-fost-dez-incriminata-in-franta-va-fi-spre-binele-evreilor/https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Gayssothttps://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/46822-franta-jidovita.htmlhttp://www.justitiarul.ro/israele-israele-x/http://www.phdn.org/negation/gayssot/24bis.htmlhttp://www.ziarulnatiunea.ro/2017/01/26/in-romania-se-practica-legi-neconstitutionale/;

[39]Cf. http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/declaratia_drepturilor_omului/

Despre Securitatea SOROS-istă din România, care datează încă din 1990. Și cum că desăvârșirea procesului de subjugare totală a Statului de către corporații s-a făcut sub regimul /de 10 ani al lui/ Băsescu.

Despre Securitatea SOROS-istă din România, care datează încă din 1990. Și cum că desăvârșirea procesului de subjugare totală a Statului de către corporații s-a făcut sub regimul /de 10 ani al lui/ Băsescu.

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Prioritatile-nationale-vaccinuri-rachete-si-card-de-identitate-biometric-145006

Prioritățile naționale: vaccinuri, rachete și card de identitate biometric

Cel mai mare blestem al României este parazitarea Statului de către o castă din servicii, ce răspunde exclusiv la comenzile globaliste, reprezentate aici de Klemm (ambasador SUA la București), bănci și corporații. Interesul național este prins în acest clește zdrobitor.
Securitatea a bătut palma cu Soros încă din 1990, la deschiderea Fundației în sediul GDS, când și-au pus oameni în conducere. Era vorba de putere, bani și alte beneficii, pentru care unii sunt capabili de orice. Dar desăvârșirea procesului de subjugare totală a Statului de către corporații s-a făcut sub regimul Băsescu.
Problemele au început când Sistemul, după ce aproape a distrus economia cu capital autohton și a atacat direct politicienii din partide, altele decât PDL, a început să decimeze politicienii din camarila băsistă și cercurile lor de interese din servicii care-i deserveau, cei care au întreținut corupția la un nivel fără precedent.
Imbecilii utili nu și-au dat seama că sunt doar unelte locale, de care se vor descotorosi la un moment dat, și au intrat în panică. De asta războiul dus împotriva lui Codlea și al Codruței Kövesi, care nu aveau habar că ofițerul acoperit Ghiță este o nucă prea tare, dificil de spart. Băsescu, de asemenea, e un maidanez care le știe dedesubturile turpide. Faptul că s-a ajuns la Elena Udrea și la rudele apropiate (frate, fiice), asta l-a determinat că să își scuture râia peste inamicii care au fost inițial oamenii lui de casă, promovați chiar de el.
Partea din Servicii care lucrează la Marele Imperiu Globalist, generic spus oamenii lui ”Soros”, sunt într-o oarecare derută după victoria neașteptată a lui Trump, care însă nu poate destabiliza total o construcție realizată sistematic și în care s-a investit enorm. Consilierul mai multor președinți americani, Roger Stone, a declarat după vizita din țara noastră că „George Soros este în cârdășie cu SERVICIILE DE INFORMAȚII DIN ROMÂNIA (s.n.) și Ungaria”. Deep State încă încearcă răsturnarea lui Trump, mediatic este supus unei flagelări continue, însă Sistemul la noi nu are adversar, operațiunea de discreditare a politicului fiind metodică iar populația fiind în proporții enorme, tot după Stone, aflată sub supraveghere continuă. Acoperiții din servicii sunt prezenți peste tot: partide, economie, presă, justiție, procuratură șamd.
ADVERTISEMENT/sic/
Dorința corporatocrației este că să aibă partide „proaspete”, de genul USR, care să le pună în aplicare agenda secularist-progresistă și privatizări convenabile, partide făcute cu sprijinul serviciilor, scenariul Cioloș – USR dând roade în Franța, cu un Macron prezentat de media mainstream ca un mare lider mondial, deși la el acasă a avut cea mai mare prăbușire de încredere în cel mai scurt timp din istoria Republicii.
PSD a fost votat masiv tocmai pentru că publicul aștepta o izbăvire, dorința de a îndepărta de la putere partidele Sistemului (PNL/USR/Cioloș) fiind una instinctivă. Însă PSD nu are puterea de a rupe pisica, întrucât Sistemul s-a asigurat că are la vârf oameni șantajabili, iar partidul este infestat de acoperiți. Modul de operare al lui Ponta (prieten de rețea cu Ghiță) și Grindeanu, a fost unul care stârnește nedumeriri.
Aducerea lui Tudose în funcția de prim-ministru arată însă ca o mișcare de cadre.
Statul Paralel are nevoie de siguranță.
Viața politică, cu o stradă (tefelistii) pe care Sistemul o controlează (identic cu ce se întâmplă în SUA) prin corporatiști și ONG-urile Soros, precum și cu o mass media confiscată, va fi greu de mișcat și transformat.
Prin grăbirea unei legi (a vaccinării obligatorii) care a fost probabil impusă în „Foaia de parcurs” pe care corporațiile au înmânat-o guvernului anterior, prin amenințările directe ale premierului sub acoperire Tudose de instituire a unui Barnevernet național, adică a distrugerii familiei prin dictatul Statului; prin hăituirea medicului sucevean Mircea Pușcașu care urmează celei a dr. Christei Todea-Gross, ce a scos un studiu în volum ce demonstrează nocivitatea unor vaccinuri, viteza cu care se dorește implementarea cărții de identitate cu cip electronic – o mega-afacere ce grevează MAI de investiții urgențe în infrastructură și ne transformă pe toți în potențiali infractori; prin miliardele de dolari date în avans pe un sistem defensiv de rachete care ar trebui să ne apare de prezumtivele rachete nucleare ale… Iranului (!), toate aceste scurgeri imense care nu țin de agenda reală a cetățeanului fac ca partidul aflat la guvernare să arate faptul că investiția de încredere a poporului este pe cale sa eșueze deplorabil.
Președintele Dragnea ar trebui să înțeleagă faptul că o șansă ca asta ratată, poate să însemne și ruperea partidului. În plus, candidatul la alegerile prezidențiale din partea PSD nu va avea nicio șansă la viitoarele alegeri. Cine va mai credita un partid neputincios?
Singurul proiect care ar putea să miște țara – și de care Sistemului globalist îi este o frică paralizantă -este Referendumul pentru definirea în Constituție a actanților căsătoriei (bărbat și femeie), adică o definire a NORMALITĂȚII, așa cum am ajuns să facem astăzi, presați de valul ideologic, revoluționar, sexo-marxist. Acest proiect ar putea să redea ceva din credibilitatea pierdută întregii clase politice românești.
Dacă uneltele globaliste ale Sistemului nu vor fi îndepărtate de zona decizională, dacă politica nu va fi rebranșată la realitățile societale, România – o țară importantă a zonei – nu își va mai reveni din poziția periferică la care a fost condamnată de elită globalistă mondială, folosindu-se de cozile de topor locale.
Țara are nevoie că de aer de o recâștigare a demnității naționale, care nu se poate face prin promovarea acerbă a agendei globaliste, așa cum se întâmplă acum. Iar acest deziderat nu se poate realiza fără oameni de curaj.

C. Vadim Tudor /n. 28 nov 1949 – d. 14 sept 2015/ interviu datat 21 oct 14 despre alegerile 2014, Băsescu și Iohannis: „România își va alege președintele, ziceți. Și-l va alege sau îi va fi impus? România e colonie iar Băsescu agent american recrutat în 1998 pe cînd era ministrul transporturilor. Iohannis e un german second-hand refuzat la export. El este finanțat necuvenit de oameni de afaceri din Germania: ce le-a promis? Ce le va da în schimb? Biografia lui Iohannis este o rușine. El a făcut trafic de copii, asta e realitatea” – de la min. 6 al filmului. Asta să fie cauza pt care preș. Iohannis nu mișcă un deget pt tragedii de tipul Familia Smicală? Deoarece e șantajabil tocmai pe această linie? C.V.Tudor a decedat la mai puțin de 1 an de la acest interviu în urma unui „atac de cord”.

Opinca românească pe steagul maghiar: „… a fîlfîit multă vreme în cerul Budapestei steagul maghiar cu opinca românească deasupra lui…” – din Însemnările Generalului Marcel Olteanu, 1919. Vedeti si: FOTO-OMAGIU: Armata Romana la Budapesta. Acei oameni minunati cu mitralierele lor eliberatoare si ceaunurile pline pentru unguri infometati si copiii lor desculti. Inedit : Opinca de pe Parlamentul Ungariei. 20 FOTOGRAFII-DOCUMENT

Opinca românească pe steagul maghiar: „… a fîlfîit multă vreme în cerul Budapestei steagul maghiar cu opinca românească deasupra lui…” – din Însemnările Generalului Marcel Olteanu, 1919. Vedeti si: FOTO-OMAGIU: Armata Romana la Budapesta. Acei oameni minunati cu mitralierele lor eliberatoare si ceaunurile pline pentru unguri infometati si copiii lor desculti. Inedit : Opinca de pe Parlamentul Ungariei. 20 FOTOGRAFII-DOCUMENT

https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/momentul-crucial-soldatii-romanii-pus-opinca-parlamentul-budapesta-lucruri-putin-stiute-despre-razboiului-romano-maghiar-1919-1_55fe8815f5eaafab2ccd4c40/index.html

Momentul crucial în care soldaţii români au pus opinca pe Parlamentul din Budapesta. Lucruri puţin ştiute despre războiului româno – maghiar din 1919

21 septembrie 2015, 06:02 de Dorin Ţimonea

cuvinte cheie:budapesta opinca parlament maghiar armata romana razboi 1918 bela kun alba iulia 78 comentarii 1650 share

În 1919 a avut loc un eveniment important pentru Armata Română şi România, pe nedrept uitat sau minimalizat în istorie. În doar câteva zile, ostaşii români au ocupat Budapesta şi au eliberat statul maghiar de pericolul regimului comunist condus de Bela Kun. Armata acestuia atacase anterior trupele române din Transilvania. Ca semn al victoriei, un ostaş român a pus o opincă pe catargul steagului maghiar de pe Parlamentul din Budapesta.

La 21 martie 1919, puterea în Ungaria a fost preluată de comuniştii conduşi de Béla Kun. Forţele comuniste maghiare au atacat atât noul stat Cehoslovacia, cât şi trupele române din Transilvania, în speranţa de a ocupa regiunea din România. Intenţiile maghiarilor aveau să fie oprite de trupele române din Transilvania, corp de armată creat la 11 decembrie 1918 şi condus de generalul Traian Moşoiu, iar ulterior de generalul Gheorghe Mărdărescu.

Războiul dintre România şi Ungaria a început în noaptea de 15 spre 16 aprilie 1919, când Divizia 6, Divizia 38 de husari, Divizia de secui şi gărzile roşii maghiare au atacat, la Ciucea şi Ţigani, posturile înaintate ale armatei romane. Contraofensiva română a atins în patru zile zona Munţilor Apuseni şi apoi linia râului Tisa. La Oradea români, unguri, germani şi slovaci îi „întâmpinau pe români cu flori şi cu strigăte de bucurie, scoase în limba lor”, scria Nicolae Iorga, pentru că i-au salvat de bolşevici.

La 30 aprilie şi 1 mai, trupele române au ajuns la Tisa pe întreaga lungime a frontului, reuşind să facă joncţiunea cu trupele cehoslovace.   Cu toate acestea, pe 20 mai 1919, armata bolşevică a Ungariei a reuşit să ocupe întreaga Slovacie. Următoarele atacuri ale armatei maghiare s-au desfăşurat conform planurilor lui Lenin, care preconiza declanşarea la scară europeană a unor mari demonstraţii muncitoreşti pentru apărarea Ungariei bolşevice.

În noaptea de 19 spre 20 iulie 1919, armata ungară a atacat armata română, reuşind s-o respingă până la Oradea. A avut loc o contraofensivă fulgerătoare şi, după şapte zile de lupte crâncene, trupele române s-au apropiat de Budapesta.

La 3 august 1919, patru escadroane de roşiori, comandate de colonelul Rusescu, au pornit spre Budapesta unde au ajuns spre seară. Istoriografia a consemnat data eliberării Budapestei de bolşevism ca fiind 4 august 1919, ziua în care generalul Mărdărescu a primit defilarea trupelor române în capitala Ungariei. Familia regală română la podul de peste Tisa

După cucerirea capitalei ungare, Bela Kun a demisionat, fugind în Austria, iar regimul comunist a fost înlăturat. În 14 noiembrie 1919, armata română a părăsit Budapesta, care a rămas sub conducerea armatei naţionale ungare. În 16 noiembrie 1919, Miklos Horthy a intrat în Budapesta şi şi-a stabilit centrul comandamentului la hotelul Gellért. Horthy a fost un amiral austro-ungar şi guvernator (regent) al Ungariei din 1920 până în 1944.

Părăsirea definitivă a teritoriului Ungariei de către soldaţii români a avut loc în 25 februarie 1920.

Peste circa patru luni, Ungaria avea să recunoască Transilvania ca parte integrantă a României. La 4 iunie 1920 s-a semnat la Trianon, în Versailles, tratatul de pace între Ungaria şi puterile aliate. Articolul 45 al tratatului de la Trianon prevede următoarele: „Ungaria renunţă în ceea ce o priveşte în favoarea României la toate drepturile şi titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de frontierele Ungariei astfel cum sunt fixate la art 27 partea a II-a şi le recunoaşte prin prezentul tratat, sau prin orice alte tratate încheiate, în scop de a regla teritoriile actuale ca făcând parte din România”.

Opinca românească pe Parlamentul maghiar (Însemnările generalului Marcel Olteanu)

”… Şi au intrat trupele noastre în Budapesta la începutul lunii august 1919. Palatul Parlamentului maghiar a fost pus sub paza unui pluton de vînători. Şeful gărzii de la intrarea principală era sergentul Iordan, un oltean de la Craiova, potrivit de stat, negru, uscat şi foarte vioi. Deasupra palatului a văzut Iordan cum fîlfîia în vînt flamura ungurească – roşu-alb-verde. Faptul acesta nu l-a supărat prea tare, dar nici nu i-a plăcut… Dîndu-şi capela pe ceafă şi scărpinîndu-se după ureche şi-a zis: “Să dau jos steagul unguresc şi să pun fanionul de la companie?… Asta ar şti şi madama de la popota domnilor ofiţeri s-o facă… Dar am să chibzuiesc în aşa fel ca să rămînă de pomină şi să fie şi talpa României răzbunată…”   Zis şi făcut. Chemînd pe căprarul Bivolaru, s-au suit în norii Budapestei şi au coborît steagul în lungul sforii, drept la jumătatea steajerului şi, luînd apoi opinca răsuflată a căprarului, s-a urcat ca un pui de urs şi a pus-o drept căciulă în capul steajerului, lăsîndu-i nojiţele s-atîrne-n vînt. Şi aşa a fîlfîit multă vreme în cerul Budapestei steagul maghiar cu opinca românească deasupra lui… „Cine oare să fi făcut această tragică glumă?” – îmi zise tovarăşul meu de preumblare, domnul Ferency, un distins avocat pe care îl cunoscusem în metropola maghiară; şi zicînd, îmi arătă cu mîna priveliştea originală şi neaşteptată, care oprea în drum şi întorcea capetele şi altor trecători, ca fiind cel mai caracteristic şi ironic simbol al îngrozitoarei realităţi, al catastrofalei prăbuşiri a unui organism orgolios şi despotic, tocmai sub călcîiul acelui organism pe care ţinuse genunchiul de fier atît amar de vreme, pe care întotdeauna l-a considerat nevrednic de lumina soarelui şi de care totuşi o viaţă-ntreagă s-a temut”…

Soldaţi români la momentul intrării în Budapesta

“Cine oare să fi dat vîntului şi să fi ilustrat cu atîta măiestrie şi atît de dureros dezastrul iremediabil al regatului Sfîntului Ştefan?”, mai rosti domnul Ferency, cu privirea tristă, pierdută în văzduh, întrebînd parcă cerul unguresc, dezolant de senin în ziua aceea. Apoi se întoarse cu privirea spre mine, şi deşi nu mai zicea nimic, am înţeles că ar vroi o lămurire. Îmi era milă de el, căci era un om distins la simţire. “Mă voi interesa, domnule doctor”, îi zisei cu o nuanţă de înduioşare şi, apropiindu-mă de santinelă, îi spusei să strige pe şeful gărzii. “Este chiar acolea, domnule general”, îmi răspunse vînătorul mic şi îndesat, încordîndu-se şi făcînd cu capul un gest despre cheiul Dunării. – Cum îl cheamă? – Don sergent Iordan. – Dar tu ştii cine a dat ordin de s-a aciuat opinca ceea deasupra steagului unguresc? – Da, domnule general, chiar don sergent a dat ordin azi dimineaţă şi tot dînsul a şi executat ordinul… acum stă de un ceas acolo să vadă ce-o să zică lumea şi tot în cer se uită ca să îndemne şi pe alţii…   Mă-ntorc puţin spre stînga şi nu departe zăresc un sergent şi un căprar, care, fără să mă bage în seamă, gustau cu frenezie roadele isprăvii lor – ilustraţia magistrală a unui moment istoric. Priveau cînd la trecătorii enervaţi şi sanchii, cînd la opinca impertinentă, şi pe feţele lor tuciurii şi asprite de viforul vremilor se lămurea cea mai desăvîrşită satisfacţie. Păreau nişte inspiraţi şi nişte draci geniali. Întreaga oaste românească, întreaga naţie mi s-au părut că se oglindesc în aceşti doi zdrenţăroşi, sublimi chiar prin gradul de perfecţiune la care poate ajunge o zdreanţă… De-aş fi fost singur! O! i-aş fi privit ceasuri întregi fără să mă satur… Şi, poate, i-aş fi luat de gît şi i-aş fi sărutat! Dar… le-am făcut semn să se apropie şi, arătînd domnului Ferency pe sergent, i-am zis încet, foarte încet: “Acesta este glumeţul, care fără o intenţie răutăcioasă, desigur, şi cu toată naivitatea unui poznaş, te-a făcut poate să suferi”

… Şi domnul Ferency, scăldîndu-şi ochii între genele-i umede, mi-a replicat cu adîncă melancolie: – Dacă din sufletul şi mintea unui simplu ţăran ca acesta s-a desprins o asemenea poznă, atunci nu mă mir că sînteţi aci!   Locuitorii oraşului primesc mâncare de la soldaţii români

În după-amiaza aceleiaşi zile, m-am îndreptat din nou spre Palatul Parlamentului. Mă simţeam dator faţă de Iordan; trebuia să-i dau ceea ce în faţa durerii domnului Ferency, nu i-am putut da. L-am chemat – era nedespărţit de Bivolaru -, mi-a povestit cum i-a dat în gînd şi cum a înfăptuit isprava lui. L-am lăudat şi mi-am plimbat mîna mult pe faţa lui suptă şi radioasă şi i-am dat un pachet de ţigări regale. Şi nu ştiu cum, m-am pomenit că iau de nas pe căprarul Bivolaru, care se tot apropia de mine şi pe care, cu cît îl priveam, cu atît mai mult punea stăpînire pe firea mea. Era mic de statură, faţa îi era smeadă şi foarte pîrlită de soare şi vînt; în fundul capului purta nişte ochi mici, căprui şi scăpărători. Avea dinţi mărunţi, albi şi frumoşi, şi peste buza arsă de frigurile ostenelilor abia mijea o mustaţă roşcovană -, un vulpoi de Mehedinţi. Purta capelă pe sprînceană, iar în ce priveşte îmbrăcămintea părea înfăşurat cu totul într-un covor de petice, căruia expresia lui îi dădea ceva din prestanţa unor odăjdii de samurai japonez fanatic. O crestătură adîncă îi stăpînea obrazul stîng şi alta mai lată se răsfăţa pe gît sub urechea dreaptă; mai în sus de mînă, pe antebraţul stîng, se zărea o cicatrice respectabilă…

L-am întrebat unde a fost rănit. Mi-a răspuns cu naivitate şi scurt: „Peste tot, domnule general”. Şi desfăcînd repede o moletieră, mi-a arătat o rană de schijă, abia vindecată, la pulpa dreaptă; apoi, descheind singurul nasture pe care îl mai avea la veston, puse degetul pe o dîră de baionetă în lungul coastelor din dreapta care se vedea în întregime printre cele cîteva şuviţe de pînză destrămată ce alcătuiau cămaşa lui Bivolaru. Şi era gata să-mi mai arate, dar l-am întrerupt:

„Bine, bine… văd că eşti crestat ca un răboj; dar unde ai căpătat rănile? În ce lupte?…” Şi iarăşi cîntecul lui: „Peste tot, domnule general. În Carpaţi, la Răşinari, la Olt, la Siret, la Oituz şi chiar pe Tisa în aprilie, că eu, domnule general, am fost poate în patruzeci de atacuri mari şi, în adevăr,

eu sînt răbojul isprăvilor regimentului nostru… pe mine sînt crestate toate de la 1916 încoace… şi nu mă las nici mort!…”

– Ei şi acum îţi pare bine că făcurăm România Mare şi că faci de gardă, tu, căpraru’ Bivolaru de la Mehedinţi, tocmai aci la Budapesta? Şi el, încordîndu-se şi privindu-mă soldăţeşte drept în lumina ochilor, îmi răspunse sfătos şi cu mîndrie:

– E lucru mare, domnule general… Dar… am auzitără că mai e şi o Vienă!…   Acestui nebun în toate minţile, acestui prototip al zdrenţelor noastre glorioase de la 1917, care îşi da seama perfect pînă unde se poate întinde fiziceşte România Mare, nu-i intra totuşi în cap că numai pentru ce vedea s-a ostenit el şi atîţia au albit meleagurile cu oasele lor. El,

Bivolaru, sinteza neamului său, elegant la simţire şi la gîndire, fără să poată exprima, înţelegea totuşi numai una: ”faima şi duhul românesc cît mai departe, şi peste România-Mare, România spirituală, România fără hotare”.

Citeste mai mult: adev.ro/pbdutw

vezi și:

Cum au pus românii opinca pe Parlamentul de la Budapesta. Un Remember de Cristian Negrea

Cum au pus românii opinca pe Parlamentul de la Budapesta. Un Remember de Cristian Negrea

Fb-Button
Astăzi, mai mult ca oricând, ar trebui să ne amintim și să le amintim și lor, că acolo unde acum câteva zile s-a arborat drapelul secuiesc, tot acolo a stat arborată și o opincă românească. Spre veșnică amintire a tuturor celor care încearcă să uite asta.
Acest episod, intrat deja în folclor (“Sus opincă, jos papuc / Eu până la Pesta mă duc” un cântec popular din acea perioadă), este unul real şi redau aici descrierea lui făcută de generalul Marcel Olteanu, fost guvernator al Budapestei în timpul ocupaţiei româneşti a Ungariei, între august şi noiembrie 1919. A apărut iniţial în cartea sa “Huzarul negru”, 1926, şi a fost preluat în reeditarea cărţii generalului Gheorghe Mărdărescu (foto, pe terasa hotelului Ghelert din Budapesta), “Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei”, 1922, realizată de Editura Marist sub titlul “Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei – şi alte mărturii”, 2010.

19-Gen-Gheorghe-Mardarescu-la-Hotel-Ghellert-din-Budapesta-Armata-Romana-in-Ungaria-1919-Foto-Ziaristi-Online

…Şi-au intrat trupele noastre în Budapesta la începutul lunii august 1919.
Palatul Parlamentului maghiar a fost pus sub paza unui pluton de vânători. Şeful gărzii de la intrarea principală era sergentul Iordan, un oltean de la Craiova, potrivit de stat, negru, uscat şi foarte vioi.
Deasupra palatului a văzut Iordan cum fâlfâia în vânt flamura ungurească, roşu-verde-alb.
Faptul acesta nu l-a supărat prea tare, dar nici nu i-a plăcut… Dându-şi capela pe ceafă şi scărpinîndu-se după ureche şi-a zis: “Să dau jos steagul unguresc şi să pun fanionul de la companie?… Asta ar şti şi madama de la popota domnilor ofiţeri s-o facă…”
“Dar am să chibzuiesc în aşa fel ca să rămână de pomină şi să fie şi talpa României răzbunată…”
Zis şi făcut.
Chemând pe căprarul Bivolaru, s-au suit în norii Budapestei şi au coborât steagul în lungul sforii, drept la jumătatea steajerului şi, luând apoi opinca răsuflată a căprarului, s-a urcat ca un pui de urs şi a pus-o drept căciulă în capul steajerului, lăsându-i nojiţele s-atîrne-n vânt. Şi aşa a fâlfâit multă vreme în cerul Budapestei steagul maghiar cu opinca românească deasupra lui…
….
“Cine oare să fi făcut această tragică glumă? îmi zise tovarăşul meu de preumblare, domnul Ferency, un distins avocat pe care îl cunoscusem în metropola maghiară; şi zicând, îmi arătă cu mâna priveliştea originală şi neaşteptată, care oprea în drum şi întorcea capetele şi altor trecători, ca fiind cel mai caracteristic şi ironic simbol al îngrozitoarei realităţi, al catastrofalei prăbuşiri a unui organism orgolios şi despotic, tocmai sub călcâiul acelui organism pe care ţinuse genunchiul de fier atît amar de vreme, pe care întotdeauna l-a considerat nevrednic de lumina soarelui şi de care totuşi o viaţă-ntreagă s-a temut…
“Cine oare să fi dat vântului şi să fi ilustrat cu atîta măiestrie şi atît de dureros dezastrul iremediabil al regatului Sfîntului Ştefan?”, mai rosti domnul Ferency, cu privirea tristă, pierdută în văzduh, întrebînd parcă cerul unguresc, dezolant de senin în ziua aceea.
Apoi se întoarse cu privirea spre mine, şi deşi nu mai zicea nimic, am înţeles că ar vroi o lămurire.
Îmi era milă de el, căci era un om distins la simţire.
“Mă voi interesa, domnule doctor”, îi zisei cu o nuanţă de înduioşare şi, apropiindu-mă de santinelă, îi spusei să strige pe şeful gărzii.
“Este chiar acolea, domnule general”, îmi răspunse vânătorul mic şi îndesat, încordîndu-se şi făcând cu capul un gest despre cheiul Dunării.
– Cum îl cheamă?
– Don sergent Iordan.
– Dar tu ştii cine a dat ordin de s-a aciuat opinca ceea deasupra steagului unguresc?
– Da, domnule general, chiar don sergent a dat ordin azi dimineaţă şi tot dânsul a şi executat ordinul… acum stă de un ceas acolo să vadă ce-o să zică lumea şi tot în cer se uită ca să îndemne şi pe alţii…
Mă-ntorc puţin spre stânga şi nu departe zăresc un sergent şi un căprar, care, fără să mă bage în seamă, gustau cu frenezie roadele isprăvii lor – ilustraţia magistrală a unui moment istoric.
Priveau când la trecătorii enervaţi şi sanchii, când la opinca impertinentă, şi pe feţele lor tuciurii şi asprite de viforul vremilor se lămurea cea mai desăvîrşită satisfacţie. Păreau nişte inspiraţi şi nişte draci geniali.
Întreaga oaste românească, întreaga naţie mi s-au părut că se oglindesc în aceşti doi zdrenţăroşi, sublimi chiar prin gradul de perfecţiune la care poate ajunge o zdreanţă…
De-aş fi fost singur! – O! i-aş fi privit ceasuri întregi fără să mă satur… Şi – poate, i-aş fi luat de gât şi i-aş fi sărutat!
Dar!… le-am făcut semn să se apropie şi, arătând domnului Ferency pe sergent, i-am zis încet, foarte încet:
“Acesta este glumeţul, care fără o intenţie răutăcioasă, desigur, şi cu toată naivitatea unui poznaş, te-a făcut poate să suferi…”
Şi domnul Ferency, scăldându-şi ochii între genele-i umede, mi-a replicat cu adâncă melancolie:
“Dacă din sufletul şi mintea unui simplu ţăran ca acesta s-a desprins o asemenea poznă, atunci nu mă mir că sunteţi aici…”
În după-amiaza aceleiaşi zile, m-am îndreptat din nou spre Palatul Parlamentului.
Mă simţeam dator faţă de Iordan; trebuia să-i dau ceea ce în faţa durerii domnului Ferency, nu i-am putut da.
L-am chemat – era nedespărţit de Bivolaru -, mi-a povestit cum i-a dat în gând şi cum a înfăptuit isprava lui.
L-am lăudat şi mi-am plimbat mâna mult pe faţa lui suptă şi radioasă şi i-am dat un pachet de ţigări regale.
Şi nu ştiu cum, m-am pomenit că iau de nas pe căprarul Bivolaru, care se tot apropia de mine şi pe care, cu cât îl priveam, cu atît mai mult punea stăpînire pe firea mea.
Era mic de statură, faţa îi era smeadă şi foarte pârlită de soare şi vânt; în fundul capului purta nişte ochi mici, căprui şi scăpărători. Avea dinţi mărunţi, albi şi frumoşi, şi peste buza arsă de frigurile ostenelilor abia mijea o mustaţă roşcovană – un vulpoi de Mehedinţi.
Purta capela pe sprânceană, iar în ce priveşte îmbrăcămintea părea înfăşurat cu totul într-un covor de petice, căruia expresia lui îi dădea ceva din prestanţa unor odăjdii de samurai japonez fanatic.
O crestătură adâncă îi stăpânea obrazul stâng şi alta mai lată se răsfăţa pe gât sub urechea dreaptă; mai în sus de mână, pe antebraţul stâng, se zărea o cicatrice respectabilă…
L-am întrebat unde a fost rănit. Mi-a răspuns cu nai-vitate şi scurt: “Peste tot, domnule general”. Şi desfăcând repede o moletieră, mi-a arătat o rană de schijă, abia vindecată, la pulpa dreaptă; apoi, descheind singurul nas-
ture pe care îl mai avea la veston, puse degetul pe o dâră de baionetă în lungul coastelor din dreapta care se vedea în întregime printre cele câteva şuviţe de pânză destrămată ce alcătuiau cămaşa lui Bivolaru. Şi era gata să-mi mai arate, dar l-am întrerupt: “Bine, bine… văd că eşti crestat ca un răboj; dar unde ai căpătat rănile? În ce lupte?…”
Şi iarăşi cântecul lui: “Peste tot, domnule general. În Carpaţi, la Răşinari, la Olt, la Siret, la Oituz şi chiar pe Tisa în aprilie, că eu, domnule general, am fost poate în patruzeci de atacuri mari şi, în adevăr, eu sunt răbojul isprăvilor regimentului nostru… pe mine sunt crestate toate de la 1916 încoace… şi nu mă las nici mort!…”
– Ei, şi acum îţi pare bine că făcurăm România Mare şi că faci de gardă, tu, căpraru Bivolaru de la Mehedinţi, tocmai aci la Budapesta?
Şi el, încordându-se şi privindu-mă soldăţeşte drept în lumina ochilor, îmi răspunse sfătos şi cu mândrie:
“E lucru mare, domnule general… Dar… am auzitără că mai e şi o Vienă!…”
Acestui nebun în toate minţile, acestui prototip al zdrenţelor noastre glorioase de la 1917, care îşi da seama perfect până unde se poate întinde fiziceşte România Mare, nu-i intra totuşi în cap că numai pentru ce vedea s-a ostenit el şi atâţia au albit meleagurile cu oasele lor
El, Bivolaru, sinteza neamului său, elegant la simţire şi la gândire, fără să poată exprima, înţelegea totuşi numai una: “faima şi duhul românesc cît mai departe, şi peste România-Mare, România spirituală, România fără hotare”.

General Marcel Olteanu
“Huzarul Negru”, 1926

Bibliografie:
Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei – şi alte mărturii, Editura Marist, 2010

Ungaria in UE - au uitat sus opinca

Tema: Independent Publisher de Raam Dev.
%d blogeri au apreciat: