Obituar pentru Ieromonahul Petroniu Socaci (2 iunie 1962 – 25/26 aprilie 2020, spre Duminica Tomei, în Scaunul de Spovedanie) semnat de Presbiter Ioviţă Vasile şi Dr. Gabriela Naghi: „Călătoria Preacuvioșiei sale s-a încheiat, sau a fost încheiată de dușmanii lui Dumnezeu și a tot binele”

Obituar pentru Ieromonahul Petroniu Socaci (2 iunie 1962 – 25/26 aprilie 2020, spre Duminica Tomei, în Scaunul de Spovedanie) semnat de Presbiter Ioviţă Vasile şi Dr. Gabriela Naghi: „Călătoria Preacuvioșiei sale s-a încheiat, sau a fost încheiată de dușmanii lui Dumnezeu și a tot binele”

https://wp.me/p8qbqb-Nz Părintele Petroniu a plecat la marea întânire cu Hristos Mântuitorul April 25/26, 2020 by ortodoxiacatacombe Hristos a înviat! Călătoria pământească a Preacuvioşiei Sale s-a încheiat, sau a fost încheiată de vrăjmaşii lui Dumnezeu şi a tot binele.Îngerii lui Dumnezeu l-au vegheat în ultimile ceasuri ale vieţii, spre a-i purta sufletul spre locaşurile cereşti. L-am […]

Obituar Ierom. Petroniu Socaci, cu noi marturii, de la blogul Ortodoxia din Catacombe: Părintele Petroniu a plecat la marea întîlnire cu Hristos Mîntuitorul. Obituarul este semnat de Presbiter Ioviţă Vasile şi Dr. Gabriela Naghi.

În perioada 23-25 august 1989 cancelarul Helmuth Kohl s-a deplasat la Budapesta şi a încheiat Acordul Bonn-Budapesta privitor la angajamentele de sprijin al Ungariei pentru reunificarea Germaniei şi al guvernului de la Bonn pentru reunificarea[sic!] Ungariei cu Transilvania.

În perioada 23-25 august 1989 cancelarul Helmuth Kohl s-a deplasat la Budapesta şi a încheiat Acordul Bonn-Budapesta privitor la angajamentele de sprijin al Ungariei pentru reunificarea Germaniei şi al guvernului de la Bonn pentru reunificarea[sic!] Ungariei cu Transilvania.

https://actadiurna2016.wordpress.com/2019/06/11/dezvaluiri-23-25-august-1989-incheierea-acordului-bonn-budapesta-privitor-la-angajamentul-german-de-sprijinire-a-ungariei-pentru-unificarea-cu-transilvania/

Istoricul Corvin Lupu DEZVĂLUIE: 23-25 august 1989 – Încheierea Acordului Bonn-Budapesta privitor la angajamentul german de sprijinire a Ungariei, pentru unificarea cu Transilvania.

(Preluare din articolul Preliminarii la avenimentele de la Târgu-Mureș, 1990, în „Vitralii-lumini şi umbre”Revista veteranilor din serviciile române de informații, Anul IV, nr. 10/2012, pp. 23-30).

In timp ce Președintele Tanzaniei, creștinul John Magufuli cel născut în Tanganika cheamă la lupta contra depravării în ţara lui, dă pe faţă minciuna COVID.ică chemînd poporul la pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi anunţă victorios lichidarea covidului prin post şi prin rugăciune, în ţară milenar ortodoxă „reprezentanţii” Bisericii nu mai prididesc cu „reiterările” distanţării sociale. – Vezi Ediţia TruNews (www.trunews.com) de ieri, 16 iunie 2020, minutul 1:14:00.

In timp ce Președintele Tanzaniei, creștinul John Magufuli cel născut în Tanganika cheamă la lupta contra depravării în ţara lui, dă pe faţă minciuna COVID.ică chemînd poporul la pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi anunţă victorios lichidarea covidului prin post şi prin rugăciune, în ţară milenar ortodoxă „reprezentanţii” Bisericii nu mai prididesc cu „reiterările” distanţării sociale. – Vezi Ediţia TruNews (www.trunews.com) de ieri, 16 iunie 2020, minutul 1:14:00.

In timp ce Președintele Tanzaniei, creștinul John Magufuli cel născut în Tanganika cheamă la lupta contra depravării în ţara lui, dă pe faţă minciuna COVID.ică chemînd poporul la pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi anunţă victorios lichidarea covidului prin post şi prin rugăciune, în ţară milenar ortodoxă „reprezentanţii” Bisericii nu mai prididesc cu „reiterările” distanţării sociale. – Vezi Ediţia TruNews (www.trunews.com) de ieri, 16 iunie 2020, minutul 1:14:00.

Am învins COVID-19 cu postul şi cu rugăciunea, a anunţat acum câteva zile John Magufuli, Preşedintele Tanzaniei

Precum documentează ediția TruNews de ieri, marți 16 iunie 2020, Președintele Creștin al Tanzaniei a mai spus: „E o bucurie pentru mine să fiu conducătorul unei țări care Îl pune pe Dumnezeu mai presus de toate. Lucrările diavolești vor fi totdeauna biruite în Tanzania, pentru că tanzanienii Îl iubesc pe Dumnezeu.”

Conform aceleiași surse de știri, The Telegraph din Londra a găsit cu cale să-l batjocorească în paginile sale, din aceasta pricină, pe John Magufuli, Președintele Tanzaniei, care în realitate este și trebuie să fie exemplu pentru preşedinţii tuturor țărilor de pe glob, în frunte cu cele ortodoxe.

Dar batjocura se va întoarce grabnic asupra batjocoritorilor, căci îi va înneca cu sunet, precum pe Arie propriile excremente.

Iar poporul creștin al Tanzaniei, în frunte cu bravul ei Președinte va străluci – deja strălucește! – cu dreptatea lui înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor!

Botniţătorii botniţaţi din Guvernul României ne anunţă de pe după botniţa cu care i-au legat stăpînii lor sataniştii globalişti de la UE şi din VĂZDUH că mări „ne dau voie” de ieri ca să stăm la slujbă în bisericile noastre istorice, strămoşeşti şi sfinte! Daar! – ateenţie! Neapărat cu reiterări neîncetate, ne avertizează botniţatul la creier Bănescu, cum că „Ca și până acum[păi nu?!], Biserica Ortodoxă Română va respecta exemplar regulile de natură sanitară și le va reitera constant în recomandările pe care le va face credincioșilor săi”!

Botniţătorii botniţaţi din Guvernul României ne  anunţă de pe după botniţa cu care i-au legat stăpînii lor sataniştii globalişti de la UE şi din VĂZDUH că mări „ne dau voie” de ieri ca să stăm la slujbă în bisericile noastre istorice, strămoşeşti şi sfinte! Daar! – ateenţie! Neapărat cu reiterări neîncetate, ne avertizează botniţatul la creier Bănescu, cum că „Ca și până acum[păi nu?!], Biserica Ortodoxă Română va respecta exemplar regulile de natură sanitară și le va reitera constant în recomandările pe care le va face credincioșilor săi”!
Guvernul botniţaților botniţători – unul din ei însă sfidează, o fi împuternicitul entităţilor, care arată că el are voie să stea cu botniţa pe post de sugrumătoare, mai curînd decît de botniţă.

https://m.activenews.ro/stiri/Vasile-Banescu-%E2%80%9EPatriarhia-Romana-a-primit

…adică cum „va reitera”, tovarășele Bănescu (ce nume predestinat aveți!)? Așa cum tot reitera Mitropolitul Moldovei Teofan la înmormîntarea Inaltpreasfinţitului Pimen Suceveanul, că altceva nici nu zicea, ci „păstrați distanța” tot reitera de parcă responsabil cu defilarea de 1 mai muncitoresc era? Asta la slujba inmormîntării de la Suceava se în întîmpla! Că la Sihăstria Putnei cînd ajungea, cu mînie proletară se răstea ce caută atîta popor acolo, la înmormîntarea ierarhului lor, şi stahanovistic poruncea să iasă oamenii afară din cimitir! De parcă era secretarul de partid împuternicit al kaghebiştilor de la UE, iar nu Arhiereu al Domnului Hristos! Dar mai știi?! Poate că fix asta și este d. Savu, un kaghebist în deghizament de arhiereu sub denumirea de „Teofan”!

TOVARĂȘE BĂNESCU! Biserica noastră, a Domnului Iisus Hristos, nu are a „reitera” botnița, ci are în veci de veci a „reitera” învățătura de credință în popor, tovarășe, adică a o repeta iară și iară cu tărie!

Iar cei arhierei care nu sînt păstori ci năimiți activiști mîrșavi ai UE cea acum în proces de descompunere – ACEIA, după cuvîntul prorocesc al Adevăratului Arhiereu al lui Hristos dat lui de Duhul în aceste luni COVIDice,

…acei lupi răpitori în haină de oaie să fie gata SĂ DISPARĂ DIN VIA DOMNULUI și din viețile noastre, măi dragă, cu tot cu „reiterări” și cu purtatorii cuvintelor botnițelor minciunii și blasfemiei lor cu tot!

Să-ți schimbi denumirea, tov. Bănescu, și să-ți zici purtător de cuvînt al entităților sataniste infiltrate in BOR, iar nicidecum al Bisericii Ortodoxe Române care sîntem noi toți, cler și popor DREPTMĂRITORI CREȘTINI, iar nu tagma jefuitorilor!

Răbdarea și Dragostea [pentru poporul român] a Părintelui Iustin Pârvu au biruit chiar și sistemul. – Dr. Dr. neurochirurg și Preot Ortodox Ștefan Mindea.

Răbdarea și Dragostea [pentru poporul român] a Părintelui Iustin Pârvu au biruit chiar și sistemul. – Dr. Dr. neurochirurg și Preot Ortodox Ștefan Mindea.

Răbdarea și Dragostea [pentru poporul român] a Părintelui Iustin Pârvu au biruit chiar și sistemul. – Dr. Dr. neurochirurg și Preot Ortodox Ștefan Mindea.

Analfabeţii lui Teofan Savu al Moldovei, cel puțin la fel de analfabeți ca cel și cei care i-au recrutat, mînjesc, inclusiv cu agramatismul lor, ca nişte porci printre mărgăritare, TOT ce au în faţă: denumirea sfîntă de „doxologie”, Biserică, și chipuri sfinte și sfințite de mărturisitori! Teofan a pus numele de „DOXOLOGIA” pe activitatea de presă a Mitropoliei Moldovei spre a-l cinsti, sau spre a-l batjocori!?

Analfabeţii lui Teofan Savu al Moldovei, cel puțin la fel de analfabeți ca cel și cei care i-au recrutat, mînjesc, inclusiv cu agramatismul lor, ca nişte porci printre mărgăritare, TOT ce au în faţă: denumirea sfîntă de „doxologie”, Biserică, și  chipuri sfinte și sfințite de mărturisitori! Teofan a pus numele de „DOXOLOGIA” pe activitatea de presă a Mitropoliei Moldovei spre a-l cinsti, sau spre a-l batjocori!?

Analfabeţii lui Teofan Savu al Moldovei, cel puțin la fel de analfabeți ca cel și cei care i-au recrutat, mînjesc, inclusiv cu agramatismul lor, ca nişte porci printre mărgăritare, TOT ce au în faţă: denumirea sfîntă de „doxologie”, Biserică, chipuri sfinte și sfințite de mărturisitori! Teofan a pus numele de „DOXOLOGIA” pe activitatea de presă a Mitropoliei Moldovei spre a-l cinsti, sau spre a-l batjocori!?

Alo!! Inaltpreasfinţite Teofane al Moldovei, învață oleacă de gramatică elementară, ca să poți recruta întru cunoștință de carte lucrători în via Domnului, iar nu porci mistreți! Mai lasă vizitele și dănțuirile la Sinagogă și mai pune oleacă mîna pe manualele elementare ale limbii noastre românești! Auzi?! Mai înainte ca să te secere grabnic Domnul din Via Sa, pe care o pîngăreşti inclusiv prin necunoaşterea ortogramelor limbii române!

Inaltpreasfinţite Teofane! In limba română există opoziţia gramaticală, semantică şi ortografică va/v-a! Este o ortogramă care pe vremea matale se învăţa pe la clasa a IV-a!

Va” se scrie la un loc atunci cînd formează viitorul verbelor la pers. a III-a sg: „VA (bine) învăța (Cuvîntul Adevărului Tău)” – de exemplu!, iar

v-a” se scrie musai despărțit cînd formează perfectul compus al verbelor în limba română, Inaltpreasfinţite dragă! Bunăoară, așa cum ar fi trebuit să apară, și nu apare, în propoziţia din poza de mai sus, cu care tocmai S-A mînjit chipul „DOXOLOGIEI”!

Și de ce de data asta se scrie despărțit „v-a„? Deoarece avem de a face cu două cuvinte, iar nu cu unul singur, și anume „vă”, din „pe dvs a influențat” și „a” (auxiliar din componența perfectului compus pers III sg în lb rom), din „vă a influențat„. Acest „vă a influențat (pe dvs., Parinte)” se scrie „v-a” (liniuța arată căderea lui „ă” și unirea cu „a” prin pronunțarea la un loc, într-o singură silabă).

Ce ziceți, Inaltpreasfinţite părinte Teofane? Veți putea recupera lecția aceasta elementară, întru educarea poporului român, la care sînteti obligat de Însuși Domnul Dumnezeu prin hirotonie?! Sau vi se potrivesc, inclusiv la acest capitol, „VAI„-urile Evangheliei?

Radiografia BIROKRATURII BOR, efectuată de un Preot Ortodox sătul să tot tacă cu obșteasca tăcere a trădării și vînzării. – De la Corespondenții ActaDiurna.

Radiografia BIROKRATURII BOR, efectuată de un Preot Ortodox sătul să tot tacă cu obșteasca tăcere a trădării și vînzării. – De la Corespondenții ActaDiurna.

„Din BOR rămâne un SISTEM bisericesc, o BIROKRATURĂ religioasă, menită să gestioneze/controleze corect-politic, adică să veștejească, orice energie duhovnicească și națională autentică.
Patriarhul fiind ales de mulți masoni infiltrați în Adunarea Națională Bisericească, devine astfel, sluga unui sistem masonic, care a penetrat la toate nivelurile Biserica.

BOR s-a transformat într-o INSTALAȚIE de captare/confiscare și năruire a energiilor vitale ale Neamului românesc; un MEGA-MALL religios, condus exact ca o corporație, ai cărui clienți (nu credincioși!) sunt recrutați și prețuiți exclusiv pe considerente pecuniare, ca surse de venit financiar. În rest doar indiferență, dispreț, distanță.

Ierarhia, cu rare și nerăsunătoare excepții, nu-și poate ascunde evidentele reflexe „proxenete”: preoții înșiși au fost transformați de către ierarhii lor într-un fel „târfe” trimise la produs, și tratați ca atare. Pentru ierarh nu contează deloc cât de bun ești ca păstor; doar calitățile de VAMEȘ îl mișcă.

Singurul rol destinat preotului este cel „extractiv”. „Seraiul” arhieresc trebuie alimentat exponențial și fără pauze.
Consilierii eparhiali și Protopopii sunt sistemul eclesial în executarea poruncilor financiare și de opresiune inventate și propuse uneori chiar de ei înșiși, doar ca să dea bine la șefu…!

Ca buni vameși, rânduiesc cotele protopopești exact în proporție de 100% precum fondurile eparhiale și din vânzarea unui kg de lumânări își opresc și ei legal 10%, doar că le distribuie și 50% merge la centru.
Megalomani și vulgari, capricioși, despotici, abuzivi, desfigurați de mîndrie și pofte, capii BOR nu-s altceva decît GROPARII ei. Pînă și cele mai amărâte parohii sunt stoarse pînă la epuizare de ultimul leu. Știu preoți care iau de la gura copiilor lor ca să alimenteze “dihania” birokratică bisericească.

Tot mecanismul se bazează pe ȘANTAJ, INTIMIDARE, TEAMĂ de CATERISIRE, TAXĂ DE PROTECȚIE. Preoții se trezesc abonați de la centru, din oficiu, la diverse ziare și reviste, ca taxă de protecție mafiotă, pentru ca ziarele respective să nu critice derapajele eparhiale sau protopopești. Apoi, pe tot parcursul anului preoților li se bagă pe gât tot felul de maculatură , cărți scrise de vechii securiști, actualii KGB-iși sau de foștii colaboratori și turnători din perioada comunistă.
De exemplu în eparhia Sucevei și Rădăuților preoții au primit o „carte”, care constă din xeroxarea unui Minei în limba bulgară, fără ca nimeni din eparhie să vorbească bulgara. Costă doar două sute roni. Dar, are poza ierarhului locului, în loc de prefață. Ăsta-i secretul „păcii”, al colaborării neîntrerupte cu vechiul sistem opresiv al „frățietății” și al „iubirii” în BOR!

De teama caterisirii, preoții tac. Tac pentru familile lor. Tac pentru
că nu toți s-au născut eroi sau martiri. Tac pentru că și ei sunt tot plămadă din acest neam învățat cu sclavia, abuzul, silniciile de tot felul. Își storc credincioșii ca să-și astâmpere ierarhul sau protopopul, care să dea bine în fața ierarhului și cât de vrednic este în a-i stoarce pe preoți, inventează taxe și dări în plus, față de centrul eparhial.

Această hidră bisericească cu două capete de lup, de data aceasta, nu de vultur, adică protopopiatul cu drepturi egale ca și eparhia, imită capul imprevizibil al unei mafii care înfioară. Îngroașă obrazul, cer, condiționează, pisează la nesfîrși, în fiecare lună trebuie să ducă haraciul și peșcheșul.

În anul 2019 s-au mărit cotele prtotopopești și eparhiale cu 20 % în condițiile unei depopulări și sărăcirii masive a credincioșilor.
Dacă nu plătești dările vine protopopul și te mustră cam așa: „cum îți piermiți să nu plătești dările, când ai doi rinichi, încă…!?
Prinții bisericii sunt din ce în ce mai greu de satisfăcut! Dar nimeni nu-i vede!!!
DNA-ul nu-i și pentru ei. Justiția? Justiția-i pentru șuți, nu pentru ciocoi. Cine sunt ăștia? Cum de sunt infailibili și intangibili? De fapt sunt întrebări retorice.

Intuim sursa infailibilității arhierești. Știm cui aparțin. Se simte!
BOR, o INSTITUȚIE care garantează MOARTEA; care-i asigură pe ADEVĂRAȚII STĂPÎNI că n-au de ce să se teamă de acest NEAM și de acești preoți scoși pe bandă rulantă, dacă servești câțiva ani pe un domeniu al vreunei eparhii, sau chiar pe ierarhul în persoană
(vezi cazul Teodosie Șpagoveanul, care a hirotonisit toată pleava de ignoranți sau șpăgari, cu mici excepții și i-a plasat la Vatra Dornei și prin țară, prin parohii de oraș, fără studii complete, prin munți și sate, hirotoniți împotriva canoanelor deoarece nu au o parohie anume, adică preoți fără portofoliu).
Nu a existat așa ceva în toată istoria Ortodoxiei.

Iată ce spune și internetul, în acest sens: „​Episcopul a hirotonit 10 popi pe o bisericuta, 100 de popi intr-un orasel, mii de onorifici (fara parohie) pe care-i tine pe post de cantareti, paraclisieri, clopotari si gropari. Nu credeti asa ceva? Eu va spun din ceea ce am vazut cu ochii mei!
Tot episcopul este cel ce ii invata pe preoti sa fie fatarnici, golani, proxeneti, tir-isti, taximetristi, juristi, cantareti, reci si functionari fara Dumnezeu, derbedei care nu predica dupa slujbe, derbedei care nu predica adevarul dupa slujbe, oameni vii dar morti, partasi la conferintele securisto-seci ale episcopului etc. Ortodoxeala la ora asta este ceea ce se cuvine sa fie: ceva mai imbacsit decat papismul insusi, decat Roma paganeasca!

Astfel de paractici simoniace și de finanțare a masoneriei oculte menține BOR în stare de cadavru, îmbălsămat, dichisit, fardat frumușel, inofensiv, întrucât preoții au devenit ascultători pînă la impostură și cumplit de însetați de parvenire, iar unii dintre ei preferă să fie conduși de oculți decât de inculți…!

Unii, ajunși în final să-și vadă visul împlinit: mitra obținută, limuzina cea mai tare colea jos lîngă palatul episcopal, măicuță drept ordonanță, bancheturi ecumenice, simpozioane, sinaxe, pașaport diplomatic, laude și omagii, fudulie cât cuprinde, adică raiul mult căutat și dorit, încep să tortureze și sa excomunice credincioșii și să caterisească preoți, dacă le spui doar un cuvânt, sau dacă te împotrivești acestei hidre antihristice.
Tot luxul și disprețul lor, pe spinarea unor bieți preoți, vai și-amar de ei și de familiile lor, care nu mai știu cum să le potolească fioroasele pofte!

Ce vede și ce crede lumea în general e complet fals; 80% din preoți de-abia trăiesc de pe azi pe mîine. Procentul se va extinde, deoarece lumea dezgustată de aceste practici feudale, nu va mai veni la Biserică. Preoții sunt complet desființați pînă și ca oameni, nu numai ca preoți, de instituția care pretinde că-i a lui Hristos.

Biserica a ajuns un sistem feudal; singurele raporturi din interiorul ei sunt cele de vasalitate; e împărțită în moșii, în feude, preoții trimiși la produs, stăpînii premiindu-i din ciând în când, exclusiv pe criterii de performanță „extractivă”. Parohia nu mai este puterea lui Hristos, ci o anexă a protoieriilor și a episcopiilor contrar canoanelor bisericești.

Acești „seniori” lacomi și absolutiști, nu-s decît niște paraziți. Dările pe care le pretind, în mod fățarnic numite fonduri misionare, colecte pentru săraci sau taxe pentru unitățile superioare sunt de fapt adevărate TAXE DE PROTECȚIE!!! Preoții își cer mereu scuze superiorilor, că nu pot cerși de la credincioși, pe cât pot cei de sus să risipească.

Când ai ajuns la mâna fostului Vasilică, azi ÎPS Dr. etc, etc, sau PS , trebuie să știi că singura ta menire e să-l alimentezi fără oprire. Degeaba te plîngi că pruncii tăi nu mai pot să înfulece margarină pe pită, că femeia ți-e la limita puterilor, că muncești din greu pe cîmp ca să supraviețuiești de pe azi pe mîine, că oamenii sunt săraci și că nu mai au de unde să tot pompeze bani în tolba hulpavă a înaltpreasfinției sau preasfinției sale. Inutil.
„Nu poți, nu-i nimic, avem altul la schimb. Unul care va putea. De-aia am și făcut 44 facultăți de teologie, d-aia producem puhoaie de semidocți pe bandă rulantă!!!

Ăștia ne vor fi pururea îndatorați; o vor vinde și pe mama lor ca să ne intre în grații, ca să-și obțină nefericitul „loc de muncă”! Vor fi cei mai de valoare VAMEȘI ai noștri!
Ăștia vor trăi cu speranța că de vor face frumos 3 sau 4 ani de școală, vor evada din satul ăla mic, unde e imposibil de supraviețuit cu așa biruri pe cap, și vor apuca și ei un os mai dulce. Ne vor fi cei mai fideli îndatorați.”
Și uite-așa, dacă ești jigodie de la început și sub fățărnicia ascultării faci frumos pe placul „șefului”, pupi un „vad” mai bun; dacă nu ești jigodie, vei fi; SISTEMUL te modelează fără să știi;

Dacă, însă te vei “obrăznici” și vei fi preot adevărat, mărturisitor, de vei lua partea turmei, de-o vei apăra de rapacitatea infernală a acestor lichele parazite și uzurpatoare ale pozițiilor cheie în Biserică, negreșit vei fi caterisit!
Vor găsi ei motive destule, doar DRACU LE E STĂPÎN! Și să nu-mi spună nimeni povești serafice de prin manuale! Le știu, le știu mai bine decît toți care se produc pe-aici! Dacă nu le știam tăceam din gură. Sau peroram despre epectaze, perihoreze, har necreat, sau despre alte treburi…!

În final, dragii mei, preoți și episcopi, împreună cu credincioșii voștri, luați-vă parohiile și eparhiile înapoi din mâna sistemului actual corupt și antihristic, iar mai recent, eretic și apostat oficializat în Creta, unde și-a luat doctoratul cu calificativul „magna sine Christus et sine Ecclesia”!

Și totuși, în ciuda acestor vremelnici nemernici, Ortodoxia este singura Biserică adevărată, una, sfântă, sobornicească și apostolească, însă cu foarte mulți oameni nepotriviți, atât clerici, cât și popor!

Pe unii, tocmai acest paradox, îi face să se convertească la Ortodoxie, așa cum mărturisește iudeul devenit preot ortodox James Bernstein – cel care scrie cartea „Uimit de Hristos” (vezi interviul: „Așa cum a făcut Apostolul Pavel…(II), în rev. ​Familia Ortodoxă,​ Iulie nr. 7 (126)/2019, p. 53).
Doamne, ajuta-ne și scapă-ne de neamul acesta parazitar și prădalnic în veac

[Covid-19 este] o operațiune de bioterorism mondial care a dus la crime împotriva umanității și care, prin frica amplificată de mass-media și de oficialitățile din fiecare țară, încearcă o lovitură de stat globală pentru instaurarea unei Noi „Normalități” Mondiale, care nu este altceva decât un regim global despotic și totalitar, in care o mână de oameni centralizează întreaga putere politică globală sub pretexte de siguranță sanitară în fața unei amenințări tot de ei create și umflate prin propagandă. – Mircea Puşcaşu, Blogul Bucovina Profundă.

[Covid-19 este] o operațiune de bioterorism mondial care a dus la crime împotriva umanității și care, prin frica amplificată de mass-media și de oficialitățile din fiecare țară, încearcă o lovitură de stat globală pentru instaurarea unei Noi „Normalități” Mondiale, care nu este altceva decât un regim global despotic și totalitar, in care o mână de oameni centralizează întreaga putere politică globală sub pretexte de siguranță sanitară în fața unei amenințări tot de ei create și umflate prin propagandă. – Mircea Puşcaşu, Blogul Bucovina Profundă.

http://www.bucovinaprofunda/com/2020/06/07/cifrele-si-scopurile-reale-ale-pandemiei – pentru-o-judecată-limpede/

[Covid-19 este] o operațiune de bioterorism mondial care a dus la crime împotriva umanității și care, prin frica amplificată de mass-media și de oficialitățile din fiecare țară, încearcă o lovitură de stat globală pentru instaurarea unei Noi „Normalități” Mondiale, care nu este altceva decât un regim global despotic și totalitar, in care o mână de oameni centralizează întreaga putere politică globală sub pretexte de siguranță sanitară în fața unei amenințări tot de ei create și umflate prin propagandă. – Mircea Puşcaşu, Blogul Bucovina Profundă.

Ziariștii de la www.trunews.com ediția de ieri 8 iunie 2020 documentează faptul că nenumărate departamente de poliție din SUA sînt antrenate în statul comunist-terorist-sionist Israel, unde asasinarea populaţiei civile palestiniene prin sufocare cu genunchiul pe gît de către poliţie este un fapt curent, o stare de fapt. Se demonstrează că ştirea care a făcut înconjurul lumii, conform căreia în SUA poliţistul alb l-a ucis prin sufocare cu genunchiul pe gît pe cetăţeanul negru, nu este o istorie de segregare rasială, cum strigă propaganda globalistă, ci una de politică a fiecărui gevernator comunist de stat american – anti-Trump! – de a transforma poliţia din forţă de apărare a populaţiei civile în forţă de reprimare a ei. Intrebăm şi noi, cît se poate de legitim: oare Poliţia Română unde şi de către cine se antrenează, şi în ce scop?

Ziariștii de la www.trunews.com ediția de ieri 8 iunie 2020 documentează faptul că nenumărate departamente de poliție din SUA sînt antrenate în statul comunist-terorist-sionist Israel, unde asasinarea populaţiei civile palestiniene prin sufocare cu genunchiul pe gît de către poliţie este un fapt curent, o stare de fapt. Se demonstrează că ştirea care a făcut înconjurul lumii, conform căreia în SUA poliţistul alb l-a ucis prin sufocare cu genunchiul pe gît pe cetăţeanul negru, nu este o istorie de segregare rasială, cum strigă propaganda globalistă, ci una de politică a fiecărui gevernator comunist de stat american – anti-Trump! – de a transforma poliţia din forţă de apărare a populaţiei civile în forţă de reprimare a ei. Intrebăm şi noi, cît se poate de legitim: oare Poliţia Română unde şi de către cine se antrenează, şi în ce scop?

Ziariștii de la TruNews http://www.trunews.com ediția de ieri 8 iune 2020 documentează faptul că nenumărate departamente de poliție din SUA sînt antrenate în statul comunist-terorist-sionist Israel, unde asasinarea populaţiei civile palestiniene prin sufocare cu genunchiul pe gît de către poliţie este un fapt curent, o stare de fapt.

Se demonstrează că ştirea care a făcut înconjurul lumii, conform căreia în SUA poliţistul alb l-a ucis prin sufocare cu genunchiul pe gît pe cetăţeanul negru, nu este o istorie de segregare rasială, cum strigă propaganda globalistă, ci una de politică a fiecărui gevernator comunist de stat american – anti-Trump! – de a transforma poliţia din forţă de apărare a populaţiei civile în forţă de reprimare a ei.

Amnesty International arată că MULTE departamente de politie din SUA se antrenează, sub masca colaborării economico-diplomatice, în statul Israel, arhicunoscut pentru violarea drepturilor omului ca politică oficială, de stat.

Adresăm şi noi, tot oficial, întrebarea legitimă: oare Poliția Română unde se antrenează, şi în ce scop?

Monah Moise Aghioritul[+1iun 2014]: Monahism, mănăstiri, monahi: Mănăstirile sunt izvoare, cuiburi și stupi duhovnicești. Ele au fost ridicate de oameni evlavioși în locuri frumoase, bine alese, și sunt locuri de pelerinaj, de reculegere și de odihnă duhovnicească. Ele luminează pe toți cei care duc lupta cea duhovnicească, ele însuflețesc, binecuvântează și întăresc pe cei slabi.

Monah Moise Aghioritul[+1iun 2014]: Monahism, mănăstiri, monahi: Mănăstirile sunt izvoare, cuiburi și stupi duhovnicești. Ele au fost ridicate de oameni evlavioși în locuri frumoase, bine alese, și sunt locuri de pelerinaj, de reculegere și de odihnă duhovnicească. Ele luminează pe toți cei care duc lupta cea duhovnicească, ele însuflețesc, binecuvântează și întăresc pe cei slabi.

Monah Moise Aghioritul: Monahism, mănăstiri, monahi

Monahism, mănăstiri, monahi

Când lumea se îndepărtează de credință, acest lucru influențează și monahismul. Însă, monahismul trebuie să rămână în continuare așa cum este. Monahismul nu trebuie să se lase influențat de această epocă de globalizare.

Ethosul bisericesc trebuie să rămână așa cum este el, pentru totdeauna. Mesajul pe care monahismul îl aduce în lume, dar și contribuția acestuia în societate, nu trebuie să schimbe, ci să transmită duhul ascezei, al cumpătării și al smereniei, atât de necesare în viață. Monahismul, ori de câte ori a cunoscut perioade de liniște duhovnicească, a adus strălucire și slavă Trupului Bisericii. Lumea de azi consideră că monahismul este ceva inutil, nefolositor, ceva ce ține de trecut, și, de foarte multe ori, este considerat chiar vătămător pentru noi, cei de astăzi.

Mai mult decât atât, chiar și cei pe care îi numim, de obicei, ,,oameni ai Bisericii”, privesc cu multă circumspecție plecarea tinerilor la mănăstire, spunând că societatea are nevoie de ei mai mult decât mănăstirea. Hotărârea pe care tinerii pregătiți, talentați și învățați o iau, anume de a merge la mănăstire, este considerată greșită de către unii dintre acești ,,oameni ai Bisericii”. Însă, unii ca aceștia uită faptul că monahismul este o instituție eminamente eclesiastică și că a ridicat din sânul eimulțime de sfinți pe care i-a dăruit lumii întregi.

Duhul ascetic, isihast și de rugăciune al multor bărbați care s-au nevoit în pustie și în mănăstiri, a arătat, de-a lungul veacurilor, importanța și înălțimea acestei viețuiri, ea fiind denumită ,,viețuire îngerească”.

Luminați fiind de Dătătorul de lumină, Hristos, monahii au luminat lumea întreagă, așa cum spune Sfântul Ioan Scărarul. În vechime, Biserica a acordat întâietate monahilor sfințiți ce viețuiau în mănăstiri, schituri, peșteri ori în pustie, și pe aceștia i-a adus și i-a rânduit episcopi. Teologia isihastă, cea care a apărat cu strășnicie dogma ortodoxă, s-a născut și dezvoltat, de asemenea, în mănăstiri. Biserica a ales monahi necunoscuți, smeriți și neștiuți de nimeni și i-a așezat în cele mai importante funcții de conducere, pe tronurile patriarhale ori mitropolitane. Din sânurile monahismului au ieșit figuri importante de misionari (ierapostoli), imnografi, scriitori ori predicatori de seamă. Monahismul a vorbit despre adâncimea, înălțimea și importanța cuvintelor Evangheliei. Și, mai întâi de toate, monahii au vorbit prin exemplul tăcerii vieții lor. În opoziție cu duhul materialist propus de lume, ei au adus spiritualitatea ortodoxă ce vorbește despre curățirea de patimi, iluminare și îndumnezeire. Ei au opus răului virtutea, saturației cumpătarea, bogăției sărăcia de bunăvoie. Monahul se nevoiește întreaga viață pentru a dobândi smerenia și pocăința, atât de mult folositoare sufletului, se luptă să se curețe de egoism, de patimi și de răutate.

[P] Pelerinaje la Muntele Athos

După Sfântul Nicodim Aghioritul, mănăstirile sunt liman de mântuire, locuri unde se plămădesc oamenii virtuții și ai sfințeniei. Mănăstirile sunt locuite de monahi ascultători, răbdători, blânzi, iubitori de Dumnezeu și de semeni. Monahul se nevoiește din greu, râvnind să dobândească ,,frumusețea cea dintâi”, starea de dinaintea căderii, îndumnezeirea și sfințirea. El ,,râvnește după cele dumnezeiești”, înaintează pe cale nepătimirii, se îndulcește de ,,erosul dumnezeiesc”. Trăiește dumnezeiasca înțelepciune, se delectează cu gânduri dumnezeiești, se roagă, se pocăiește pentru păcatele sale și se bucură pentru dumnezeieștile daruri ale harului. Cu timpul, voința monahului începe să se identifice cu voința Lui Dumnezeu. Monahul duce o luptă continuă împotriva egoului și a cochetăriei, a senzualității și a slavei deșarte.

În Sfântul Munte, locul prin excelență al monahismului destinat bărbaților, locul cel mai de cinste îl deține o femeie, Maica Domnului. Părinții aghioriți iubesc mai presus de orice, pe cea mai Curată, pe cea mai Cinstită și mai Smerită, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului ne ascultă și ne ajută pe toți, chiar dacă noi nu-L iubim pe Fiul ei întotdeauna la fel. Părinții ne îndemnă și ne povățuiesc pe toți să ducem viață dumnezeiască. Astăzi se poate observa o efervescență a monahismului și o decădere a lumii ce se consideră modernă și civilizată. Însă, unii sunt indiferenți sau se fac chiar luptători împotriva lui Dumnezeu.

Mănăstirile sunt izvoare, cuiburi și stupi duhovnicești. Ele au fost ridicate de oameni evlavioși în locuri frumoase, bine alese, și sunt locuri de pelerinaj, de reculegere și de odihnă duhovnicească. Mănăstirile de monahi ori de monahii, mai vechi ori mai noi, cu mai mulți ori mai puțin monahi, sunt adevărate faruri care luminează pe toți cei care duc lupta cea duhovnicească, care însuflețesc, binecuvântează și întăresc pe cei slabi.

Scurtă biografie a Părintelui Moise Aghioritul: Monahul Moise s-a născut în Atena, în 1952. A fost monah în Sfântul Munte peste 35 de ani. S-a ocupat cu aghiografia (vieţile sfinţilor), poezia, critica şi redactarea. Este autorul a 52 de cărţi şi a peste o mie de articole. Multe din lucrările lui au fost traduse în alte limbi, primind premii. A ţinut mute conferinţe, fiind invitat de mitropolii, universităţi şi diverse organizaţii, atât în Grecia, cât şi în străinătate. A fost referent în cadrul a peste 80 de congrese. A fost secretar şef al Sfintei Chinotite a Sfântului Munte. A fost redactor şef al periodicului aghiorit Protaton. Timp de peste 25 de ani a fost Starețul Caliviei Sfântului Ioan Hrisostom, ţinând de Schitul Sfântului Pantelimon al Cutlumuşului. Este considerat ca fiind cel mai prolific scriitor aghiorit contemporan. A plecat la Domnul pe 1 iunie 2014 din cauza unor afecțiuni cronice ale ficatului.

Foto credit (sus): Irinel Cîrlănaru

Sursa: Makedonia 27/05/2012 via pemptousia