Cuvânt duhovnicesc despre vaccinurile Covid: O substanță creată prin crimă, prin omorârea unor suflete care nu se pot apăra, nu poate avea efect benefic asupra organismului uman, ci unul dăunător – Părintele Hariton Negrea, duhovnicul de la Petru Vodă

Vaccinul și confuziile acestuia

          S-a făcut multă vâltoare despre afirmațiile Părintelui Ciprian Grădinaru, cu privire la atitudinea Sfinției Sale despre vaccinuri sau vaccinare, deși a afirmat că ”nu a venit nimeni să mă întrebe pe mine personal dacă m-am vaccinat sau nu m-am vaccinat sau dacă susțin sau nu susțin vaccinul și mai mult decât atât, vorbesc în numele meu ca să-mi folosească numele, pentru că ei consideră că prezint o credibilitate și atunci se folosesc de acest nume”(1)

Reținem ultimul cuvânt, în care a spus că nu se vaccinează și nu îndeamnă la vaccinare.
Este bine cunoscut că nu toate informațiile care se transmit în media conțin adevărul în totalitate, uneori este modificat sau aplanat, astfel încât să inducă în eroare populația și pe cei care sunt răspunzători din punct de vedere duhovnicesc pentru ea. Avalanșa de informații care vine din media ne poate deruta și pe noi, preoții și creștinii, care avem în vedere păstrarea tradiției patristice, devenind victime în efortul de evidențiere a identității sufletești și trupești. Astfel de circumstanțe i-au adus o situație penibilă bunului meu prieten, Părintele Ciprian Grădinaru, care mi-a fost coleg de Facultate și căruia îi susțin și apreciez activitatea misionară. Sunt vremuri tulburi, în care îndemnul lui Hristos Eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor; fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii (Matei 10, 16) ne implică cu toate consecințele. Datoria noastră este să rămânem în continuare implicați, așa cum îi doresc și Părintelui Ciprian Grădinaru, să răbdăm și să iertăm până la sfârșit.
Personal consider că raportarea contemporană atât la boală, cât și la soluțiile în ceea ce privește boala exclude total existența lui Dumnezeu și faptul că omul este o creație a Lui. Cauza unei boli și efectele acesteia se limitează doar la știința medicală, crezând că puterea de a vindeca stă în aceasta, dar privind lucrurile din această perspectivă este eliminată neputința medicinei față de supremația lui Dumnezeu (Iov 13, 4), acesta este «omul clipei de față, lipsit de conștiință sau de valori, și prin aceasta aflat la cheremul celui mai puternic „stimul”; „rebelul”, care urăște orice restricție și autoritate fiindcă el însuși își este singurul dumnezeu»(2)

Modul în care umanitatea se raportează la boala care dăinuie printre noi absolutizează medicina și pe medicii, care uneori au soluții în defavoarea omului, uitând că Dumnezeu este, în ultimă analiză, unicul Doctor și singurul izvor al oricărei vindecări”(3)

Latura metafizică a bolii este înlăturată. Bolile trupești au la bază păcatul, iar sănătatea trupului e relativă, iar „dacă omul rămâne bolnav sufletește, sănătatea trupului nu-i servește la nimic”(4),

deoarece viața lui se limitează la cele materiale.
Făcând recurs la conștiința umană, soluția pe care știința medicală a găsit-o pentru Virus SARS –COV-2, adică remediul vaccinării în masă a populației și ceea ce acest vaccin conține, se abate de la linia patristică întâlnită la Sfinții Părinți, deoarece „Vina morală a faptelor omului este o consecință a liberei lui voințe, fiindcă cel liber moral, ca unul care are voie liberă și care este întru cunoștința vredniciei sau nevredniciei faptelor morale, poate să le facă sau să nu le facă, dar odată ce a voit și a făcut, devine răspunzător din punct de vedere moral de faptele lui.”(5)

Orice substanță sau soluție introdusă în trupul uman, care este nocivă pentru acesta, este păcat, pentru că trupul creat de Dumnezeu este templu al Duhului Sfânt, fiindcă „a suflat în el suflare de viață, prin care este prezentă în el lumea duhovnicească”(6);

cu atât mai gravă este situația în cazul în care „Toate vaccinurile pentru virusul COVID-19 sunt produse și/sau testate cu linii celulare care au provenit de la un copil avortat”(7).

O crimă nu poate sta la baza însănătoșirii unei persoane sau nenumărate crime nu pot însănătoși populația globală, iar „A consimți răul făcut împotriva unei victime inocente, fără voința ei, în scopul binecuvântării colective, pătrunde în ape întunecate – istoric, toate sacrificiile de copii aveau la bază această premisă”(8),

e o sfidare împotriva lui Dumnezeu, omul având dorința de a-L înlocui, făcându-se el dumnezeu.
O substanță creată prin crimă, prin omorârea unor suflete care nu se pot apăra, nu
poate avea efect benefic asupra organismului uman, ci unul dăunător. Aceste crime nu se pot justifica prin soluția salvării globale: „Cu toate acestea, s-ar putea susține că altfel, aceste părți ale trupului bebelușului ar fi irosite, aruncate. Nu numai că aceasta ar justifica avortul, ci este și utilitarism pur, care afirmă că mai orice este justificat cât timp scopul este (potențial) bun.” (9)

Sănătatea nu se poate dobândi prin jertfa umană, iar atât timp cât trupul este creație a lui Dumnezeu, trebuie dăruit lui Dumnezeu, fără a efectua în el transformări la nivel celular:«Vaccinurile produse în linii celulare conțin fragmente din ADNul copilului – un studiu a găsit chiar „un genom individual complet” al copilei avortate. Celulele divizate în care vaccinul a crescut ar fi fost ale copilei pe măsură ce ea ar fi crescut»(10),

ca omul să devină un hibrid. Urmările acestei combinații de celule sunt nocive deoarece oamenii își pierd independența, „abilitatea de a gândi de unul singur, de a lua decizii singur. Și îi va afecta la nivel moral, le va afecta independența morală, credințele lor religioase, morale, etice, legale, toate acestea dispar”(11) ,

adică omul își pierde atât rădăcina strămoșească, tradiția cât și libertatea.
Având datoria de a sluji lui Dumnezeu în duh și în adevăr, este important de menționat că jertfa la care sunt supuși copiii avortați e opusul jertfei pentru care S-a întrupat Hristos.Întruparea Lui, jertfa Lui a fost „pentru mântuirea lumii și iertarea păcatelor oamenilor, numai jertfa putând să ierte păcatele”, (12),

având scop eliberarea omului de sub robia păcatelor, de sub robia morții: Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).
Jertfa copiilor avortați e o crimă, purtând semnele unei pângăriri morale (13),

dar în același timp poartă și întrebarea: „La ce grad de dezumanizare poate ajunge umanitatea, din moment ce folosește fetuși petru a produce medicamente?”. Este o dovadă evidentă că omenirea a ajuns la limitarea trăirii în trup, adică la îngrădirea libertății între lucrurile materiale, excluzând partea metafizică, lucrarea duhovnicească, chiar și pe Dumnezeu din viața lor. Omul contemporan, negându-și Creatorul, a pierdut scopul pentru care a fost creat: „Dumnezeu a sădit în om nu numai sufletul înțelegător înrudit cu Dumnezeu, ci și harul Său, ca manifestare a relației Sale cu omul, care provoacă în om răspunsul său la actul întemeietor de relație al lui Dumnezeu”(14)

iar acest har se pierde prin contopirea omului cu păcatul.
Boala, fiind un rezultat al păcatului strămoșesc (15),

își are tămăduirea în Hristos, prin jertfa Lui omul poate fi vindecat atât sufletește, cât și trupește: El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat ( Isaia 53, 5), dar prin crearea vaccinului, în special a celui ARNm (16),

omul exclude această perspectivă patristică. Trebuie specificat faptul că vaccinurile pot avea mai multe scopuri, printre care un scop financiar (17),

altul de manipulare a populației sau chiar sterilizarea a ei (18)

și eventual un scop de a se crea un sistem unic de identificare biometrică a fiecărei persoane de pe pământ (19).

Sunt vremuri de restriște, de cernere, în care Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El printr-o trezire a coștiinței umane, pentru că „Întoarcerea omului din rătăcire cere dumnezeiască descoperire. Păcatul a făcut necesară descoperirea voii lui Dumnezeu, pentru ca omul să cunoască iarăși voia Lui.” (20); prin suferință, prin pătimire, încearcă să ne apropie de El.


Arhimandrit Hariton Negrea, Starețul Mănăstirii Sfinții Arhangheli Petru-Vodă


1 https://www.activenews.ro/stiri/IPS-Teodosie-si-Victor-Ciutacu-au-dezbatut-la-Romania-TV-despre-vaccin-si-vaccinare-informare-si-dezinformare.-Actualizare-AGERPRES-in-Cazul-Pr.-Ciprian-Gradinaru.-VIDEO-166662
2  Ieromonah Serafim Rose –Scrieri, Editura Sophia, Alexandria: Cartea Ortodoxă, București, 2009, pg 547;
3  Jean-Claude Larchet –Teologia bolii, , Editura Sophia, București, 2020, pg 140;
4 Ibidem, pg 148;
5  Sfântul Nectarie de la Eghina – Morala creștină, , Doxologia, Iași, 2013, pg 249;
6  Sfântul Iustin Popovici –Dogmatica Bisericii Ortodoxe, volumul I, , Editura Doxologia, 2017, pg 353;
7 https://www.activenews.ro/stiri/STIATI-CA-toate-vaccinurile-anti-Covid-au-legatura-cu-celule-provenite-de-la-copii-avortati-12-EXPLICATII-CLARE-166497; (vedeți de asemenea https://cogforlife.org/vaccine-overview/)

8 Ibidem;
9 Ibidem;
10 Ibidem;
11  Protosinghel Teodosie Paraschiv – Adevărul despre vaccinurile anti-COVID19 și scopurile ascunse ale campaniei de vaccinare la nivel mondial, Schitul Cerebuc, 2021, pg 27-28
12  Sfântul Nectarie de Eghina –Studii despre Biserică, despre Tradiție, despre Dumnezeieștile Taine și despre Slujirea în Duh și Adevăr, Editura Doxologia, Iași, 2016, pg 337;
13 https://www.activenews.ro/stiri/STIATI-CA-toate-vaccinurile-anti-Covid-au-legatura-cu-celule-provenite-de-la-copii-avortati-12-EXPLICATII-CLARE-166497
14  Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae – Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I, , Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Ediția a doua, București, 1996, pg 267;
15  Jean-Claude Larchet –Teologia bolii, Editura Sophia, București, 2020, pg 140;
16 Virgiliu Gheorghe – Pot vaccinurile pe bază de ARN-mesager să provoace modificări genetice? -https://www.familiaortodoxa.ro/2021/03/11/pot-vaccinurile-pe-baza-de-arn-mesager-sa-provoace-modificari-genetice/
17 The New York Times: Pfizer Reaps Hundreds of Millions in Profits From Covid Vaccine. The company said its vaccine generated $3.5 billion in revenue in the first three months of this year -https://www.nytimes.com/2021/05/04/business/pfizer-covid-vaccine-profits.html
18 The New American – Doctors: UN Vaccines in Kenya Used to Sterilize Women – a supposed UN „vaccine program” is under fire by doctors and Catholic bishops for deliberately sterilizing millions of women -https://thenewamerican.com/doctors-un-vaccines-in-kenya-used-to-sterilize-women/
19 China Urges W.H.O. to Let It Run Global ‘Vaccine Passport’ System -https://www.breitbart.com/asia/2021/03/10/china-urges-who-let-it-run-global-vaccine-passport-system/
20  Sfântul Nectarie de la Eghina – Morala creștină, Doxologia, Iași, 2013, pg 297

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s