Vineri, 1 mai 2020

Notă actualizată privitoare la acest titlu, publicat in 2016:

Conținutul la care trimiteau Linkurile DOXOLOGIA ale calendarul ortodox 2017 a fost între timp INDREPTAT de către DOXOLOGIA. Dar scandalul publicării unei ediții online așa cum am detaliat în blogul de față a fost de foarte mari proporții, atît prin trafic, cît și prin „atenția” de care s-a bucurat din partea unor oficine ale francizelor de presă soroșistă, inclusiv a unor „pravoslavnici” de genul Iulian Pericle Capsali care ne-a acuzat că „dăm” în Biserică deoarece am îndrăznit să „dăm” în Teofan Savu și/sau în acel calendar NE-, și ANTI-ortodox de el girat, pe care l-am incriminat atunci.

Partea bună este însăși îndreptarea conținutului acelui link de către DOXOLOGIA.

Tot parte bună e aceea că, de atunci încoace, nu am mai constatat o atare drăcească îndrăzneală, de a publica, adică, pe situl oficial al unei Mitropolii Ortodoxe, și încă a Moldovei, un calendar „ortodox” golit de absolut orice însemn al Ortodoxiei.

Sperăm, și mai bine zis veghem, ca nici să nu se mai întîmple așa ceva vreodată.

In continuare articolul, așa cum a fost publicat la 19 august 2016:

http://www.doxologia.ro/calendar-ortodox/2017-02

Rugăm observați la linkul de mai sus ediția online a Calendarului Creștin Orotodx 2017, autorizată de cel numit Mitropolitul Moldovei și Bucovinei Teofan Savu: NU SUFLĂ O VORBĂ despre POST, ZILE DE POST, ȘI POSTURI! Praznicul Sfintelor Paști (pe care îl ciuntește), al Sfinților Apostoli, al Adormirii Maicii Domnului, al Nașterii Domnului, apar ca zile de sărbătoare obișnuită printre celelalte zile de sărbătoare marcate cu roșu! – Pentru conformitate, comparați cu ediția online a Calendarului Ortodox 2017 de la sit-ul Noutăți Ortodoxe:

http://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/?year=2017 ,

care este acel calendar pe care îl cunoaștem dintotdeauna! – grijuliu să specifice praznice, posturi și Sărbători pentru tot omul care dorește să afle sau să-și amintească!

În ediția teofaniană online de la „Doxologia”, însă, nu veți găsi specificările cu care eram obișnuiți pînă acum în calendarele noastre, precum „Începutul Triodului”, sau „Lăsata secului pentru Postul Sfintelor Paști!” Nici o specificare a ordinii și rînduielii deosebitelor duminici din Sfîntul și Marele Post nu însoțește notațiile privitoare la sfinții zilei sau pericopele evanghelice din rubricile respectivelor Duminici! EXACT conform Urîciunii pseudo-Sinodului Cretan, care a avut (și încă mai are, ocult) în agendă ERADICAREA POSTURILOR, în special a Postului Sfintelor Paști! Exact conform agendei acelui infam document numit „Supra-Memorandum”, semnat în 2014 în mare secret la sediul puterii europene, inclusiv de Chiril al Moscovei! (aflați amănunte, introducînd cuvîntul „Supra-Memorandum” în bara de căutare, în acest blog).

Anul viitor – 2017 – Duminica lăsatului sec de carne (pentru Săptămîna Albă, sau a Brînzei), ultima înaintea începerii propriu-zise a Sfîntului și Marelui Post este 19 februarie. În calendarul d-lui Teofan, specificarea LIPSEȘTE CU DESĂVÎRȘIRE!

Dar însăși specificarea începerii Sfîntului și Marelui Post, de o săptămînă mai tîrziu, lipsește cu desăvîrșire!

În realitate: ORICE specificare legată de începutul ORICĂRUIA din cele 4 mari Posturi de peste an lipsește cu desăvîrșire, nemaivorbind de zilele de post din afara miercurilor și vinerilor de peste an, notate totdeauna obligatoriu cu specificația „post”, așa cum sînt Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) sau Praznicele Tăierii Capului Sf Ioan Botezătorul (29 august), și al Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie)!

De facto, prin aceea că zilele a Doua și a Treia din Praznicul Sfintelor Paști nu mai sînt trecute cu roșu, ci apar ca zile obișnuite de lucru, I.P.S Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, desființează nu doar postul din calendarul ortodox, dar desființează chiar și Praznicele, mai clar: desființează structura celui mai mare Praznic al Ortodoxiei, Învierea Domnului, Sfintele Paști! Oare ne place mîrșăvenia aceasta lucrată în ascuns și în tăcere?! Mizîndu-se pe pe ignoranța și lipsa de cateheză din rîndurile poporului celui….ortodox!? – căci acesta este tragicul adevăr: Însuși Mitropolitul, Întîistătător al Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești, desființează mîrșav Postul din calendarele noastre ortodoxe!

Încă un lucru: în acest an, cu totul fără precedent în experiența noastră bisericească, fiindu-ne dat să trăim Duminica Începutului Triodului într-o mare mînăstire istorică a României, am constat cu stupoare că nu s-a suflat NICI O VORBĂ DE LA AMVON, LA PREDICĂ, că se intră în perioada de pregătire a Sfîntului și Marelui Post! Acel preot slujitor a îngăimat doar, la miruit (pentru cei care se mai aflau în biserică) că „după cum știți, intrăm în pregătirea pentru post…” cu jumătate de gură, printre vînzoleală și urechi neatente! M-a cutremurat! Am gîndit: ce face oare acest liturghisitor? Obediență comenzilor masonico-politico-ecumenist-sataniste, pe care o compensează cu un anunț precar întru liniștirea nenorocitei lui conștiințe?

Ortodocși români, luați la cunoștință că Dl Teofan își vede liniștit de AGENDĂ, chiar dacă cu pași „mici”: nu contează că în Ortodoxie postul, asceza, prima poruncă dată lui Adam în Rai, constituie o lege sfîntă! Teofan DESFIINȚEAZĂ postul, ȘTERGE CU DESĂVÎRȘIRE ORICE REFERINȚĂ LA POST din ediția online a Calendarului Ortodox de la Doxologia! Băgați de seamă că „Doxologia” este numele dat de „sfinția” sa concernului său de presă! Tocmai ca să poată huli mai mîrșav credința și închinarea, adică jertfa liturgică, doxologică, în Ortodoxie! Tocmai ca să fie un zelos împlinitor al poruncilor sataniștilor la al căror cherem se află! Acestea le îndrăznește Mitropolitul Moldovei: DESFIINȚAREA POSTULUI ÎN BISERICĂ! Pe principiul: nu sufla o vorbă poporului despre…, poporul va uita, și Super-memorandumul, cu mîrșăvenia cretană se va implementa! Căsuța „desființarea posturilor” se va bifa!

La acestea însă noi strigm: ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

Iată ilustrată aci doar luna februarie din calendarul așa-zis ortodox pe 2017 de la „Doxologia”, ediția online. Arătăm între paranteze pătrate, la Duminici, mențiunile care ar fi trebuit să fie înscrise, dar care lipsesc. Ce credeți, oare îi va fi rușine d.lui Teofan să tipărească acest „calendar” și să-l pună la vînzare la pangarele Episcopiei Iașilor și chiar ale întregii Mitropolii? Personal, ne îndoim că se va rușina, dar, cine știe, vom vedea! – dacă cumva nu am văzut, sau nu ne-am lămurit, pînă acum. (Pentru a studia pe larg amănuntele „lucrăturii” din calendar, mergeți și priviți în ferestre deschise în paralel conținutul linkurilor indicate la începutul articolului. Mai menționăm 4 – patru – omisiuni foarte grave, care merită articol separat: lipsește indicarea numărului de ordine al respectivei Duminici raportat la Praznicul Rusaliilor, lipsește indicarea glasului și voscresnei de rînd – a cîntării bisericești de la utrenia duminicilor avînd ca temă Învierea lui Hristos – lipsesc indicațiile de „cruce neagră” – adică +, respectiv +) – și lipsește indicarea fazelor lunii, care toate la un loc și fiecare în parte sînt date de importanță liturgic-doxologică):

FEBRUARIE [2017] – Făurar (28 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1 M
Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainteprăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; Ap. I Petru 4, 1-11; Ev. Marcu 12, 28-37 [lipsește mențiunea „Post”; mențiunea: „Înainteprăznuirea Întîmpinării Domnului” ar fi trebuit să figureze în cap de listă, iar nu undeva pe la mijloc; iar pomenirea Sf Mucenițe Perpetua (patriciană romană) se face obligatoriu împreună cu „Sf Muceniță Felicitas” (sclava ei), astfel: „Sff Mucenițe Perpetua și Felicitas”, iar nu aiurea, ca în înșiruirea din link…]
8 M
Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; Ap. II Petru 3, 1-18; Ev. Marcu 13, 24-31 [lipsește mențiunea: „Harți: dezlegare la lapte, ouă, brînză, carne” – mențiune care lipsește și din ed. Noutăți Ortodoxe]
19 D
Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena; Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25,31-46 [lipsesc mențiunile: „Duminica Lăsatului sec de carne ( a Înfricoșatei Judecăți”) și „glas 2, voscr. 2” și de asemenea indicația a cîta Duminică de după Rusalii este, indicație lipsă și din ed. Noutăți ortodoxe]
22 M
Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; [lipsesc mențiunile: „Zi aliturgică” și „Dezlegare la ouă, lapte și brînză”]
23 J
Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; Ap. Iuda 1, 11-25;Ev. Luca 23, 1-34, 44-56 [lipsește semnul de „cruce neagră” indicînd sărbătoare mică fără doxologie mare, și mențiunea: „Dezlegare la ouă, lapte și brînză”]
24 V
✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; [lipsesc: semnul paranteză închisă de după crucea neagră, care indică „sărbătoare mică, dar cu Doxologie Mare (cîntată)”, și mențiunile: „Zi aliturgică”, și „Dezlegare la ouă, lapte și brînză”]
26 D
Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4;Ev. Matei 6,14-21 [lipsesc mențiunile: „Duminica Izgonirii lui Adam din rai” (care lipsește și din ed. Noutăți ortodoxe, pe lîngă lipsa indicației privitoare la a cîta duminică de după Rusalii este), „Lăsatul secului pentru Postul Mare”, „Dezlegare la ouă, lapte și brînză”și „glas 3, voscr. 3”]
27 L
Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn; [lipsesc mențiunile: „Canonul cel Mare, partea I”, „Începutul Postului Mare”, „Zi aliturgică” și „Numai seara, pîine și apă”]
28 M
Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei; [lipsesc mențiunile: „Canonul cel Mare, partea a II-a”, „Zi aliturgică” și „Numai seara, pîine și apă”]

22 de gânduri despre “Teofan Savu desființează postul, zilele de post și Marile Posturi de peste an în ediția online a Calendarului Creștin Ortodox 2017 de la „Doxologia”. Ba încă desființează și Praznicul însuși al Sfintelor Paști, precum și toate indicațiile liturgice ale duminicilor și praznicelor mari, mijlocii și mici.

 1. Daca ai fi citit tot ce scrie ai fi vazut de ce e scris asa celelalte date vor fi introduse dupa ce calendarul va fi tipărit. Nu acuză pt ca nu stii nimic. Calendarul nu este o dogma tinere crestin…

  Apreciază

  1. –dacă aș fi citit tot ce scrie UNDE, stimabile diac.e Daniel? ai matale idee ce va să zică spațiul online, acest vast drum mare în care s-a mutat acum biata omenire? CARE este impedimentul ca TOATE DATELE CORECTE să fie introduse în ed online, așa cum ne așteptăm să fie introduse și în cea de hîrtie? zici matale că „vor fi introduse după….”? ca să închei cu „nu e dogmă”? cu alte cuvinte: „și nici nu e nevoie ca să fie introduse după, deoarece nu e dogmă” – iată cum ne situăm în plină…AMBIGUITATE CREATIVĂ, vorba Marelui Ierarh Ortodox IERTOHEOS VLACHOS. Nu în ultimul rînd, onorabile diac.e Daniel: lb română dispune de pronumele de politețe. Folosește-l, dacă vrei să fii luat în serios. Altfel, necinstești – așa cum o fac prea mulți azi, și de prea sus, PREOȚIA în ORTODOXIE. Și arăți că într-adevăr nu știi nimic.

   Apreciază

  1. Într-adevăr, detaliul acesta – atît de important – trebuie musai tratat aparte. Se lovește cu această așa-zisă „chichiță” în însăși importanța liturgică a Duminicii și vecerniei ei pregătitoare, de sîmbătă seara.

   Apreciază

 2. Pe pagina către care ne îndrumi scrie cu alb pe fond albastru: „Calendarul, cu excepția celui corespunzător anului curent, este generat automat, fără alte indicații liturgice, tipiconale (inclusiv cele care țin de data Paștelui) care vor fi introduse la locul cuvenit după publicarea în formă tipărită a conținutului calendarului creştin-ortodox aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumim pentru înțelegere.”.

  Este normal să înceapă cu Duminica, pentru că Duminica este prima zi a săptămânii.

  În unele calendare Duminicile sunt între săptămâni. Sunt bine delimitate zilele de luni până sâmbătă iar duminicile sunt aparte.

  Apreciază

  1. Mulțumim pt interesul pe care îl manifești pt publicațiile noastre, dragă Cristian – mai ales pt aceasta – avem în plan să revenim asupra ei, foarte foarte curînd. (Trecem cu vederea adresarea la „per tu” – sau, mai pe înțeles, BRICINĂREALA, – oare numai cei interesați de problemele bisericii au apucăturile astea mocofanice, sau a devenit deja „ethos românesc” generalizat? – trebuie să recunosc, totuși, că în comparație cu alte „mesaje” ce ne-au survenit – pe care desigur le-am aruncat cu scîrbă la gunoi, al tău e chiar….protocolar).

   Apreciază

   1. Il certati pe Cristian dar nu spuneti nimic referitor la argumentul pe care vi l-a adus. Spune clar acolo: Calendarul, cu excepția celui corespunzător anului curent, este generat automat, fără alte indicații liturgice, tipiconale (inclusiv cele care țin de data Paștelui) care vor fi introduse la locul cuvenit după publicarea în formă tipărită a conținutului calendarului creştin-ortodox aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumim pentru înțelegere.
    Mai clar de atat ce vreti? Parerea mea este ca dezinformati ; si mai rau, dezinformati voit.

    Apreciază

   2. – cît despre „argument” (se sparie gîndul că poate fi socotit așa!), el a fost deja demontat – demascat, mai curînd, slavă Domnului. Românii sînt deștepți, ei observă, gîndesc și pun cap la cap, în pofida tuturor– detractorilor lor. Dar vom trata și noi chestia acușica acușica, că așa e frumos. Puțintică răbdare.

    Apreciază

 3. ‘Il laud, n-ai observat?” . E hilar domnule( sau doamna) , ii certati pe antevorbitorii mei ca va iau la pertu, dar cu mine faceti aceeasi greasala; e buna consecventa asta atunci cand o aplici dupa ureche.

  Apreciază

  1. – ce simpatic sînteți, d.le Getul! iertare – știți cum e cu medicii psihiatri, săracii, care trăiesc printre….pacienți! se contaminează. Deci nu e aplicat „după urche” ci din…viteza mediului și nebăgare de seamă, să zicem. Asta era tot?

   Apreciază

 4. Patriarhul Daniel a împlinit 65 de ani ! In Arhiepiscopia Bucureștilor a dat o lege bisericeasca prin care toți clericii care au împlinit 65 de ani sunt pensionați abuziv ! El de ce nu iese la pensie , nu e cleric ?

  Apreciază

  1. La un nivel de răspuns, și fără părtinire, TOȚI semnatarii Cretei ar trebui – și chiar trebuie – să se retragă din scaune, să-și plîngă păcatele prin vreo văgăună (vorbim metaforic – sînt pline eparhiile de schituri 5 stele, betonate și termopanizate care stau, se aude, cu lacăt pe ușă – în mijlocul naturii noastre mioritice). Iar POPORUL ORTODOX din fiecare eparhie, în măsura în care are conștiință creștinească, ortodoxă, și bisericească, să își aleagă episcop din rîndurile adevăraților preoți cu har, care nu lipsesc, așa puțini sau ascunși cum sînt. La un alt nivel de răspuns, din cîte știm, preotul – indiferent de treaptă: diacon, preot, episcop – este preot pe viață. El slujește atîta vreme cît îl țin puterile trupului și minții. El în mod normal NU este FUNCȚIONAR al statului ca să iasă la pensie (și ca să fie hățuit precum calul de hățuri de către Stat conform intereselor lui STRĂINE de Biserică și chiar DUȘMANE Bisericii). Dacă vrea, preotul iese la pensie din propria sa meserie din care și-a cîștigat existența: Sf Apostol Pavel cosea corturi. Pe de altă parte, pe drept cuvînt, Preotul are dreptul să trăiască din Slujirea lui, după cum atestă pe drept&sfînt cuvînt același Apostol. Ideea de „salarizare” a clerului „de la buget” (? foarte neclară îmi este situația), sau și mai înmărmuritor, ideea de salarizare a CLERULUi MONAHAL, a înșiși monahilor, care au DEPUS VOTUL SĂRĂCIEI (pe lîngă cel al fecioriei și al ascultării), este o sinistră ANOMALIE. Asistăm acum la fenomenul a ceea ce s-ar putea numi pe drept cuvînt „burghezia monahală” (mai gravă decît toate celelalte la un loc), dar asta poate vom dezbate în vreun alt articol. În rest, cu legea dată de Patriarhul nostru, nu pot decît să oftez, în contextul românesc (și nu doar românesc) în care trăim.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s