VIATA SI MUCENICIA SFANTULUI NOU MUCENIC FILUMEN CIPRIOTUL, torturat, ucis si despicat in forma de Cruce în 1979, ziua de 29 noiembrie, la Fantana lui Iacob, de către sioniști evrei. El a fost ucenicul Părintelui Vasile Vaka din Samos, cel care a închis ochii Sfîntului nostru Ioan Iacob Hozevitul. Acestuia, Pr. Vasile Vaka îi cinstește icoana cu candela aprinsă în fiecare zi a vieții sale, de atunci încoace.

VIATA SI MUCENICIA SFANTULUI NOU MUCENIC FILUMEN CIPRIOTUL, torturat, ucis si despicat in forma de Cruce în 1979, ziua de 29 noiembrie, la Fantana lui Iacob, de către sioniști evrei. El a fost ucenicul Părintelui Vasile Vaka din Samos, cel care a închis ochii Sfîntului nostru Ioan Iacob Hozevitul. Acestuia, Pr. Vasile Vaka  îi cinstește icoana cu candela aprinsă în fiecare zi a vieții sale, de atunci încoace.

VIATA SI MUCENICIA SFANTULUI NOU MARTIR FILUMEN CIPRIOTUL, torturat, ucis si despicat in forma de Cruce in 1979 la Fantana lui Iacob de militanti iudei fanatici

29-11-2010Sublinieri 

Vezi si:

***

Fragmente din articolul apărut în Orthodox America, al monahului Yeghia Yenovkian de la Măn. Paradise, Ellisville, Mississippi:

„…În săptămâna de dinainte, un grup de sionişti fanatici venise la mănăstire, la Fântâna lui Iacov, pretinzând că este un loc sfânt al iudeilor şi cerând să fie înlăturate toate crucile şi icoanele… Grupul a plecat proferând ameninţări, jigniri şi obscenităţi pe care creştinii din zonă le aud în mod regulat.

După câteva zile, pe 16/29 noiembrie, în timpul unei ploi torenţiale, un grup a năvălit în mănăstire; [Părintele Filumen] îşi pusese deja epitrahilul pentru vecernieTăierea în bucăţele a celor trei degete cu care făcea Semnul Crucii arată faptul că a fost chinuit, pentru a-l face să se lepede de credinţa sa creştină ortodoxăChipul îi era despicat în formă de CruceBiserica şi cele sfinte au fost pângărite. Nimeni n-a fost arestat pentru aceasta, niciodată.

Aş vrea să afirm că dacă nu l-aş fi cunoscut pe noul sfinţit mucenic Filumen, poate mi-aş fi pierdut credinţa. Eram necăjit, precum mulţi alţii, pentru că Adevărul este slujit atât de rău. Propăşesc tot felul de greşeli. Noi, clerul, suntem rareori păstori buni, şi cei ce-l caută pe Dumnezeu nu sunt mulţi, în vreme ce ereticii şi sectarii atrag la ei mulţimi, fără a conta cât de rele sunt învăţăturile şi vieţuirea lor. Reuşesc să merg mai departe doar ţinând înaintea ochilor mei chipul Părintelui Filumen.”

Din buletinul informativ nr. 46, al Departamentului de relaţii externe al Sinodului episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, apărut înOrthodox America, aprilie-mai 1984:

Pe 17/30 noiembrie, patriarhul Diodor al Ierusalimului, însoţit de mai mulţi episcopi, arhimandriţi, preoţi şi monahi greci, a deschis mormântul arhimandritului Filumen, ce fusese omorât cu sălbăticie la Fântâna lui Iacov, cu patru ani înainte (în 1979).

Sicriul fu scos cu grijă din mormântul aflat în cimitirul Frăţiei Sfântului Mormânt de pe Muntele Sionului, şi, după ce fu înlăturat giulgiul, moaştele sale au fost aflate a fi nestricateApoi trupul a fost spălat cu vin, şi înfăşurat într-o pânză. După aceasta, s-a cântat o scurtă slujbă de pomenire.

Arhimandritul Filumen a fost păzitorul Mănăstirii Ortodoxe greceşti de la Fântâna lui Iacov, din oraşul Nablus, în Cisiordania(West Bank). A vieţuit în sfinţenie şi a slujit ca un iconom credincios al lui Iisus Hristos, însufleţit de o râvnă arzătoare pentru Ortodoxie.

Virtutea sa îl scotea în evidenţă printre monahii şi preoţii Ţării Sfinte. Se cunoaşte că cu puţină vreme înainte de mucenicia sa, arhimandritul Filumen a fost abordat de un grup de militanţi iudei fanatici, care i-au cerut să înlăture Crucea şi icoanele din preajma Fântânii lui Iacov, deoarece este un loc sfânt al religiei lor, iar ei nu primesc să se roage în prezenţa unor astfel de simboluri ale creştinismului. Părintele a refuzat să facă aşa ceva, susţinând că Fântâna lui Iacov este de secole a creştinilor. Atunci, a fost ameninţat şi i s-a spus să părăsească acel loc sfânt sau va suporta urmările.

Pe 16/29 noiembrie 1979 (ziua Sfântului Apostol Matei), în timpul unei ploi torenţiale, ucigaşii au năvălit în mănăstire şi l-au măcelărit pe Arhimandritul Filumen cu un topor, închipuind o cruce. Cu o lovitură de-a lungul, i-au despicat chipul, cu altă lovitură de-a latul i-au tăiat obrazul, de la o ureche la alta. I-au scos ochii. I-au tăiat în bucăţi degetele mâinii sale drepte, iar pe cel mare l-au retezat dintr-o dată. Erau degetele cu care făcea semnul Crucii.”

Ucigaşii nu s-au mulţumit să-l măcelărească pe monahul cel fără de vină, ci au continuat apoi să profaneze şi biserica. A fost distrusă o troiţă, au fost împrăştiate şi murdărite vasele sfinţite, şi întreaga biserică a fost pângărită într-un chip înspăimântător.

Autorităţile israeliene au declarat pe moment că poartă o investigaţie, pentru a-i identifica pe cei vinovaţi, dar nici până astăzi nu a fost anunţat vreun rezultat.

Fie ca Dumnezeu, pentru rugăciunile Noului Sfinţit Mucenic Filumen, să-i învrednicească pe ortodocşii prigoniţi ai Ţării Sfinte să reziste valului de violenţă împotriva creştinilor, ce se ridică, ameninţând să-i copleşească, şi fie ca El să le dăruiască tăria şi harul de a mărturisi Credinţa cu bărbăţie şi râvnă fierbinte.

Trad.: R. H.

Kostis Kokkinoftas, cercetător la Mănăstirea Kikku, despre SFANTUL MUCENIC FILUMEN

Generalităţi

Oamenii care au oferit faptic mărturia credinţei ortodoxe au reprezentat puncte de referinţă pentru poporul nostru şi exemple de urmat. Mai ales în timpul ocupaţiei turceşti, au fost mii de oameni care au înfruntat moartea cu mult curaj, întărind prin jertfa lor sfântă spiritul luptei pentru eliberare naţională. Între aceştia au fost şi ciprioţii Polidor († 1794), Gheorghe († 1752) şi Mihail († 1835), la care se adaugă jertfa celor treisprezece mucenici din Kandara, din perioada ocupaţiei francilor, care au căzut omorâţi de catolici († 1231). Singurul imbold al sfinţilor mucenici era dragostea faţă de Hristos şi faţă de aproapele. Semnele care au însoţit moartea acestora nu numai că i-au convins pe oameni de intrarea lor în rândul sfinţilor mucenici, dar le-au oferit încă o dată dovada tăriei credinţei lor, fapt care le dădea mai multă putere de a lupta împotriva cotropitorilor.

Tema mucenicilor nu este numai istorică, ci mai ales de ordin duhovnicesc,deoarece influenţează conştiinţa credincioşilor de-a lungul veacurilor. Un exemplu în acest sens este şi jertfa arhimandritului Filumen, în spaţiul Patriarhiei Ierusalimului.

2. Copilăria părintelui Filumen

Sofocle Hasapis, după numele de mirean, s-a născut pe 15 octombrie 1913, în parohia Sfântului Sava din Lefkosia. A fost frate geamăn cu Alexandru, cel care a devenit mai apoi arhimandritul , un alt cleric de mare excepţie al Ciprului. Părinţii lor, Gheorghe şi Magdalena Hasapis sau Orundiotis, aşa cum mai erau ei cunoscuţi, pentru că se trăgeau din satul Orunda, au avut în total 13 copii, din care au supravieţuit 10 – 7 băieţi şi 3 fete. Familia locuia într-o casă din parohia Sfântul Sava. Se bucurau de o stare materială destul de bună, întreţinându-se din munca tatălui, care avea în proprietatea sa un cuptor de pâine şi un han. Mama avea ca singură ocupaţie îngrijirea casei şi creşterea copiilor. Fiind oameni foarte evlavioşi, ei au transformat una din camerele casei lor în iconostas şi loc de rugăciune. Înainte de culcare, aveau obiceiul să treacă cu toţii prin acea cameră ca să spună rugăciunea de seară. Cei doi fraţi gemeni se rugau cu cea mai multă râvnă, zăbovind multă vreme dinaintea icoanelor. Ca urmare, uneori copiii se certau între ei, pentru că trebuiau să stea la rând ca să-şi spună rugăciunea de seară, iar gemenii nu mai terminau de rugat.

Un rol important în educaţia copiilor l-a jucat bunica lor, Loxandra, prin exemplul vieţii sale. Posturile, rugăciunile şi privegherile bunicii au fost o şcoală de religie unică, în care au învăţat foarte multe. Şi pentru că bunica nu ştia carte, cei doi fraţi gemeni îi citeau cu multă râvnă din lucrări religioase, mai ales din Vieţile Sfinţilor. Desigur, aceste lecturi au avut şi asupra lor o influenţă deosebită, formându-le caracterul.

3. Viaţa monahală

Dorinţa atât a părintelui Filumen, cât şi a părintelui Elpidie să trăiască la Mănăstirea Stavrovuni, faimoasă pentru respectarea tradiţiei monahale, alături de părinţi sporiţi duhovniceşte, era puternică, în ciuda vârstei lor fragede. Astfel, la câţiva ani după terminarea şcolii primare, în iulie 1928, fără să spună nimic părinţilor, au plecat spre mănăstire. În acel an, familia şi-a petrecut vara în Lefkosia, unde trebuiau să meargă şi cei doi gemeni, după tatăl lor, care lucra acolo. I-au căutat peste tot, fără nici un rezultat. La un moment dat, un căruţaş le-a spus părinţilor că i-a văzut pe băieţi pe drumul către Stavrovuni. S-au dus imediat acolo. Dinaintea stareţului mănăstirii, tatăl lor i-a întrebat dacă se gândiseră bine înainte să ia hotărârea de a urma viaţa monahală. Atunci Elpidie, temându-se ca tatăl lor să nu-i oblige să se întoarcă înapoi, i-a spus: „Ce rost are să ne iei acasă, dacă noi iar o să plecăm… Ai mulţi copii. Lasă-ne să mergem pe drumul nostru“. Atunci tatăl lor i-a binecuvântat şi a plecat.

Pe vremea aceea, la Mănăstirea Stavrovuni trăiau unii din cei mai mari părinţi ai secolului douăzeci, cum ar fi egumenul Varnava Haralambidis (1864-1948) şi fraţii săi după trup Calinic (†1943) şi Grigorie (1870-1933), ca şi ieromonahul Ciprian (1878-1955). Alături de aceşti părinţi, cei doi fraţi au învăţat foarte multe, trăind după rânduiala aspră de la Stavrovuni. Dar viaţa lor avea să ia o nouă întorsătură în 1934, când Mănăstirea a fost vizitată de Timotei Themelis, Arhiepiscopul de atunci al Iordanului (1878-1955), care a fost mai apoi Patriarh al Ierusalimului. Acesta i-a propus stareţului Varnava şi tatălui celor doi gemeni să-i ia pe copii la Ierusalim, unde aveau posibilitatea să facă gimnaziul. De altfel, viaţa aspră de la Stavrovuni şi condiţiile grele de trai de pe atunci le şubreziseră sănătatea, fapt care l-a determinat pe stareţ să accepte propunerea Arhiepiscopului Iordanului. Starea de sănătate a celor doi a impus pentru o perioadă întoarcerea lor acasă, ca să-şi revină. Respectându-le voia, tatăl lor le-a dat din nou binecuvântarea şi, în acelaşi an, gemenii au plecat spre Palestina.

4. Şederea părintelui Filumen la Ierusalim

Sub protecţia lui Themelis, cei doi fraţi gemeni s-au înscris la Gimnaziul Sfântului Mormânt, pe care l-au terminat în 1939. În tot acest timp, s-au distins prin faptul că respectau cu stricteţe regulile călugăreşti, aşa cum fuseseră învăţaţi la Stavrovuni. Obişnuiau să se închidă în camerele lor şi să-şi petreacă timpul citind şi rugându-se. Colegii lor, care erau în majoritate mai mici ca vârstă decât ei, îi evitau, deoarece ştiau că petrec mult timp citind cărţi sfinte, ceea ce pe ei nu îi entuziasma. După ce au terminat gimnaziul, cei doi fraţi au pornit fiecare pe un drum diferit.

În 1937, Alexandru s-a călugărit, primind numele de Elpidie. În acelaşi an a fost hirotonit diacon, iar în 1940, presbiter. A slujit în diferite locuri aflate sub ascultarea Patriarhiei. Între altele, a fost stareţ al Mănăstirii Cinstitului Înaintemergător al Domnului din Ierusalim şi epitrop patriarhal în Nazaret.

În 1947 a intrat în slujba Patriarhiei Alexandriei, fiind trimis în Mozambic în calitate de responsabil arhieresc al comunităţii greceşti. Mai târziu, în 1952, a ajuns în Atena, unde a studiat teologia. A absolvit în 1956, iar în anul următor a plecat spre Londra, unde a slujit la biserica Tuturor Sfinţilor. În paralel, a urmat cursuri de interpretare a Noului Testament şi de Istorie Bisericească, la Colegiul Regal. Trei ani mai târziu, în 1959, a fost trimis de Patriarhia Alexandriei mai întâi la Odessa, iar apoi în Grecia. În continuare, a activat în Cipru, ca preot al Mitropoliei din Pafos, după care a fost ales stareţ la Mănăstirea Maicii Domnului din Maheras. Puţin mai târziu, s-a întors în Atena, unde a slujit aproximativ şase ani ca preot la Spitalul Crucii Roşii. În timpul acesta, a primit mii de oameni, care mergeau la el ca să afle sprijin şi îndrumare în viaţa grea pe care o duceau. Apoi a activat la biserica Sfintei Treimi, iar de acolo, a plecat în Athos. Fiind bolnav, a fost dus la Spitalul Crucii Roşii din Atena, unde, la puţină vreme, s-a săvârşit din această viaţă, pe 29 noiembrie 1983.

Părintele Filumen a avut în viaţă un cu totul alt drum, rămânând până la moarte la Ierusalim. S-a călugărit în 1937, când a primit numele de Filumen. Doi ani mai târziu, pe 5 septembrie 1939, la puţină vreme de la terminarea Gimnaziului Sfântului Mormânt, a fost hirotonit diacon. Presbiter a devenit pe data de 1.11.1943, iar cinci ani mai târziu, pe 20.03.1948, a fost hirotonit arhimandrit. A slujit în foarte multe locaţii, începând cu Patriarhia, unde a fost ghid, în 1940. În continuare, din iunie 1940 până în septembrie 1941, a stat la Mănăstirea Sfântul Sava, după care s-a întors la Patriarhie, unde a devenit supraveghetor al birourilor Patriarhiei. Pe 15 iulie 1944 i-a fost încredinţat postul de ajutor de supraveghetor la bucătăria centrală. În februarie 1946 a fost numit stareţ în Tiberiada, până în martie 1953, când a devenit stareţ în Ioppe. Acolo a rămas şase ani, până pe 6 noiembrie 1959, când a fost rechemat de Patriarhie şi numit director al Orfelinatului Şcolii Patriarhale. A mai împlinit şi alte slujiri, cum ar fi: de pe 9 mai 1961 până pe 23 februarie 1962 a fost stareţ la Mănăstirea Arhanghelos; apoi, până pe 7 august 1965, a fost stareţ în Ramalla; după aceea, până pe 12 august 1970, a fost stareţ la Mănăstirea Avvei Teodosie, iar până pe 18 august 1970, a ocupat aceeaşi poziţie, la Mănăstirea Proorocului Ilie. În continuare, până pe 14 ianuarie 1976, a fost iarăşi în Ramalla şi, în fine, de pe 8 mai 1979, a slujit la Fântâna lui Iacov, unde a şi primit moartea mucenicească.

Pe tot parcursul activităţii sale, ca membru al comunităţii Sfântului Mormânt, părintele Filumen a trăit în smerenie şi linişte. Ascetismul şi râvna cu care a respectat regulile monahiceşti au fost principalele trăsături ale vieţii sale. Preţuind duhul Ortodoxiei, a căutat ca niciodată să nu îşi promoveze numele în nici un fel. Principala sa grijă era să îşi ducă traiul ca un călugăr smerit şi să sporească duhovniceşte. Cei care nu îl cunoşteau bine nu-şi puteau da seama de înălţimea vieţii duhovniceşti pe care o ducea. De multe ori, se prefăcea nebun, pentru a se putea ascunde de lume. Se ştie faptul că vreme de opt ani, cât a pustnicit împreună cu Imeneu, Arhiepiscopul Lidei, cei doi nu stăteau nicicând la masă, ci mâncau în picioare, din oală.

5. Moartea mucenicească

În ultimul loc unde a slujit, şi anume la Fântâna lui Iacovveneau des evrei fanatici ca să scoată icoanele şi crucea din biserică, deoarece considerau că era un loc de închinăciune iudaic. Unul dintre aceşti evrei venea în fiecare zi şi se ruga în lăcaş. Părintele Filumen, păzitor credincios al aşezămintelor Sfântului Mormânt din Palestina, i-a explicat cu blândeţe şi smerenie că Fântâna lui Iacov aparţinea de multe secole creştinilor. Vrând să evite provocările,atunci când evreul acela intra în biserică să se roage, părintele Filumen întrerupea slujba şi o continua mai târziu. Scopul acestui evreu, ca, de altfel, al tuturor evreilor fanatici, era să transforme cu orice preţ biserica în loc de închinăciune iudaic.

Astfel, pe 29 noiembrie 1979, în ziua în care Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Filumen, părintele a fost atacat cu toporul şi omorât în timp ce săvârşea Vecernia. După aceea, ucigaşii au jefuit biserica, iar la plecare au aruncat cu o grenadă. Comunicatul Poliţiei spunea că făptaşii erau „necunoscuţi“.

Înmormântarea mucenicului Arhimandrit Filumen din Cipru a avut loc pe 4 decembrie 1979, slujba săvârşindu-se la biserica Sfintei Tecla. A fost îngropat în cimitirul comunităţii Sfântului Mormânt din Sion. Patru ani mai târziu, când a murit un alt membru al comunităţii, s-a deschis mormântul părintelui Filumen pentru a i se muta osemintele de acolo. Atunci, toţi cei de faţă au avut parte de o privelişte minunată: trupul său era neputrezit şi răspândea un miros plăcut, aşa cum s-a întâmplat cu moaştele atâtor sfinţi, ca, de exemplu, Sfântul SpiridonSfântul Ioan Rusul etc. După aceea, mormântul a fost închis din nou, până în anul 1984, de Crăciun, în timpul îngropării lui Claudiu, Arhiepiscopul din Pella. Şi de această dată, trupul era neputrezit şi răspândea un miros plăcut, semn că smeritul rob al lui Dumnezeu Filumen intrase în ţara celor vii, ca sfânt. Moaştele sale au fost aşezate cu evlavie în partea nordică a Altarului bisericii Sfântului Sion, devenind obiect de închinăciune pentru mii de credincioşi.

(…) Viaţa sa ascetică, moartea mucenicească, trupul nestricat, minunile care au fost săvârşite după moartea sa, toate acestea constituie mărturii incontestabile ale sfinţeniei sale. Fie pomenirea sa veşnică!

(Acest studiu s-a bazat îndeosebi pe mărturiile celor care l-au cunoscut, fapt pentru care bibliografia este săracă. Cele mai însemnate surse bibliografice sunt:

1. Kostas Gheorghiadis, Chipul contemporan al Bisericii Sionului. Părintele Filumen, Mărturia ortodoxă, Nr. 4, Lefkosia, 1982.
2. Ioan, Noul Mucenic Filumen, Mărturia ortodoxă, nr. 19, Lefkosia.
3. Necrolog: Moartea mucenicească a Arhimandritului Filumen Hasapis, Noul Sion, Vol. 72, Ierusalim, 1980.
4. Arhimandritul Filumen: un mărturisitor contemporan al credinţei noastre, Drumul nevoinţei, nr. 101, Lefkosia, 1992.
5. Arhimandritului Elpidie, în cartea lui Iosif Monahul Figuri patristice de la Nea Skiti, Salonic, 1988, pp. 63-70.
6. Din revista Mărturie ortodoxă, nr. 41, 1993, pp. 34-37.).

Sursa: Patericul secolului XX

Mai multe marturii:

Pecetea Fiarei Apocaliptice: CUM SUNT INTERCONECTATE Chemtrails, Nanoparticulele și Marcarea Izotopică prin laser – de la Blogul Black Topics (blacktopics. wordpress.com), articol publicat pe 7 septembrie 2019.

– via: CUM SUNT INTERCONECTATE Chemtrails, Nanoparticulele și Marcarea Izotopică prin laser!?

Zilele trecute cu toții am putut fi martorii cipării unui bărbat din Rusia cu un cod de bare, primit într-o bancă comercială, atunci când și-a dat acordul să fie înregimentat biometric, prin amprentare și scanarea feței sale!

Modul prin care această procedură se efectuează este următorul: atunci cand este fotografiat, individul sta nemiscat, iar aparatul trimite catre fruntea lui nanoparticule (cellule vii) invizibile ochiului uman! Odată ce acestea se instalează în om, acestea vor intra până la ADN-ul său și vor accesa întregul organism. Timpul de activare al cipului variază între 8 și 12 luni!

Sursele în aceste sens le găsiți mai jos traduse:

bărbat rus marcat prin laser cu un cod de bare!

marcarea izotopică; adică procedura de marcare pe frunte sau pe mână a oamenilor cu codul de bare!

Însă acest articol nu este doar despre cazul acelui bărbat din Rusia, ci se referă mai degrabă la modalitatea prin care un organism uman este “pregătit” pentru a primi acest cip nanometric.

Pentru cine nu știe ce dimensiune reprezintă măsura nano, aceasta este 10-9 metri, adică 1 metru împărțit la un milliard, sau UN MILIMETRU ÎMPĂRȚIT LA UN MILION. Aceste nanoparticule sunt atât de mici încât nu se pot vedea nici măcar la microscop!

Datorită avansului tehnologic – de a manipula materia până la nivel nanometric – a luat naștere ceea ce numim astăzi nanotehnologie, însă cunoaștem cu toții că de-a lungul istoriei, saltul tehnic nu a dus doar la prosperitate, ci și la CREAREA DE ARME care mai de care mai distructive! La fel este și cazul acum, cu bio-arma CHEMTRAILS (dârele chimice șpreiate din avioane).

Acestea reprezintă cea mai avansată armă a grupării Noua Ordine Mondială în vederea controlării omenirii!

Am explicat în articolul  Chemtrails

ce forțe, persoane, și servicii de intelligence sunt implicate în această mega-conspirație, și mai ales de ce nimeni nu îndrăznește să oprească acest atentat bio-terorist la adresa omenirii!

Motivul ocult pentru care se șpreiază are legătură directă cu ciparea oamenilor de la distanță (exact ca în cele 2 videoclipuri de mai sus) prin raze laser cu nano-particule, și voi explica aceasta în cele ce urmează!

În linkul următor – Dr. Raenna Jennings despre chemtrails și nanoparticule!

cardiologul Dr. Raena Jennings din Texas, SUA, explică într-un limbaj cât se poate de simplu cum ne afectează intern aceste nano-particule șpreiate din avioane!

***Ceea ce e bolduit sunt explicațiile doctorului, iar ce este în paranteză sunt adăugirile mele!

Chemtrails conțin: Mercur, Aluminiu, Bariu și Strontiu (toate metale toxice), dar și celule roșii – mycoplasma care reprezintă un virus care poate pătrunde în ochi, gură și nas și cauzeaza pneumonia;

Alte elemente care se șpreiază sunt quantum dot dye (colorant cuantic = puncte quantice colorate) – și reprezintă nanoparticule foarte mici, adică ceea ce se numește “smart dust” (praf intelligent) care are proprietatea de semi-conductor – adică poate transmite și recepta semnal electro-magnetic. (cu alte cuvinte, din cauza ingerării acestor nanoparticule, se explică cum de corpul uman, după ce a fost cipat, poate transmite informații despre el însuși, căci de vreme ce e plin de nanoparticule inteligente, acestea transmit non-stop date către sistemul de sateliți. Aveau dreptate rușii din documentarele de mai sus că omul cipat se transformă în “turn psihotropic”, iar explicațiile doctorului Jennings vin să confirme acest lucru).

Odată ce aceste nanoparticule sunt ingerate, corpul nostru va putea emite bio-fotoni care vor putea emite lumina ADN-ul nostru (țesutul)! (așa se explică de ce după activarea cipului nanometric, semnul fiarei se va activa luminând pe frunte, devenind verde!

Prin urmare – cei care șpreiază – după aceea POT MODIFICA CONȘTIINȚA UMANĂ! (aduceți-vă aminte ce spunea doamna Petrescu – Aspazia Petrescu despre particula NASA

-: “orice om la fecundare a primit în el scânteia divină (conștiința că există Dumnezeu)”, iar acum, cei răi, prin modificarea conștiinței umane (prin cipare) îl trimit pe om în iad! Știm cu toții că “omul este făcut după Chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, însă dacă cei răi scot din om conștiința divină, omul respectiv chipul cui îl va lua? Va lua chipul diavolului, și tocmai de aceea va fi IMPOSIBIL ca cineva să se mai mântuiască după ce a primit cipul nanometric!).

Orice om are o frecvență energetică unică (o aură), însă odată ce ingerează aceste nanoparticule, frecvențele sale își reduc intensitatea! (aceste nanoparticule întinează (murdăresc) persoana respectivă).

Pentru alterarea sistemului uman, ei încep prin VACCINARE, în special prin cele anti-gripale! (apoi explică cum anume vaccinurile dăunează întregului Sistem Nervos prin eliminarea rolului benefic din organism al Cuprului, și cum odată anihilat efectul Cuprului, corpul va căuta să îl înlocuiască cu altceva, iar aici vine “soluția salvatoare” prin chemtrails, prin BARIU ȘI STRONȚIU);

Și de ce acest lucru e important? (Adică înlocuirea Cuprului cu Bariu și Stronțiu) Deoarece Cuprul nu este electromagnetic, iar Bariu și Stronțiu sunt electromagnetice! (cu alte cuvinte, Cuprul nu emite unde la distanță, unde atât de necesare pentru cei răi de a urmări de la distanță oamenii cipați. Așadar, pentru ca chemtrails să aibă efect asupra oamenilor, prima etapa de alterare este vaccinarea, apoi chemtrails, și ultima etapă este ciparea propriu-zisă!)

Odată ce s-a făcut această alterare (prin vaccinare), devenim foarte sensibili la radiațiile magnetice externe (adică la manipularea comportamentală), și PUTEM EMITE ȘI PRIMI SEMNALE RADIO EXACT CA ȘI O ANETENĂ! (IATĂ DE CE RUȘII DIN MATERIALUL VIDEO AVEAU DREPTATE – omul devine o antenă psihotropă! Devine cyborg, după cipare, însă înainte de cipare, vaccinarea și chemtrails îi oferă “pachetul întreg” de ingrediente în aceste sens!)

Așadar, atunci când respirăm, “praful intelligent” = smart dust, adică nanoparticulele, ÎNCEP SĂ FORMEZE CRISTALE ÎN INTERIORUL CORPULUI TĂU! Acestea se mai numesc PIEZO CRISTALS! Atunci când se preseaza un cristal, acesta va emite căldură, și astfel existând în noi acestea, în jurul creierului se formeaza practic un “creier” nou, dar care va fi capabil să emită radiații prin această piezo-tehnologie!

Prima aplicație a electricității Piezo a fost în Războiul din Golf, in Kuweit (anii 1990-1991)! După ce au șpreiat chemtrails peste oamenii de acolo, i-au atacat cu un semnal electro-magnetic astfel încât toți opozanții au început să tremure și să înghețe, astfel încât victoria a fost simplă!

Apoi am făcut studii detaliate asupra plămânilor veteranilor de război și s-a demonstrat că aceștia (plămânii) erau plini de aceste cristale Piezo!

Motivul pentru care chemtrails poate fi atât de eficient este pentru că componentele sale sunt amestecate cu Black Goo (substanță neagra)! (Black Goo reprezinta praf foarte fin preluat de pe meteoriții (pietrele) care au căzut pe pământ! Despre originea lor se crede a fi extratetrestră; satanică).

(Acest praf inteligent poate reprograma (modifica) conținutul genetic al persoanei în care pătrunde, și având în vedere că în cazul bărbatului din Rusia că a fost marcat pe frunte cu celule vii nanometrice, de fapt, PENTRU A INTRA PÂNĂ LA ADN-UL UMAN, acestea s-au “întâlnit” cu ceea ce intrase deja în om (quantum dot dye) prin inhalarea chemtrails.

MEME: Praful ,inteligent” infecteaza oamenii in asa fel, incit ei sa poata fi reperati prin satelit.

(Așa se explică de ce odată marcat un om, IMEDIAT corpul acestuia “acceptă” aceste nanoparticule, pentru că organismul uman fusese “obișnuit” în prealabil cu aceste nanoparticule în ultimii ani, ingerându-le peste tot: prin aer, apă, mâncare, șamd!).

Poate că aceste explicații ale doctorului american par SF pentru unii dintre voi, însă ele se intersectează foarte bine cu ceea ce am văzut deja, și anume – ciparea de la distanță – a unui om!

Da, nanoparticulele există! Pot fi modulate precum niște celule vii și integrate de îndată omului care le primește!

Chemtrails există și conțin exact ceea ce spune doctorul!

Vaccinurile există și cauzează atât de mult rău!

Putin: “Guvernele occidentale înrobesc umanitatea prin vaccinuri”.

Pe lângă dovezile vizibile imediat ale planurilor celor răi, ne mai putem da seama de ce aceste sfere de activitate sunt atât de importante pentru Noua Ordine Mondială: în toate se aruncă zeci de mii de milliarde anual, și în toate nu ți se dă voie să vorbești având altă opinie față de versiunea oficială!

TOATE ACESTE ȘPREIERI AU UN SINGU SCOP – să altereze funcționalitatea corpului uman și de a-l face “pregătit” pentru a primi semnul fiarei!

Toate acestea vi le spun cu dublu scop:

1.există o singură metodă prin care cineva poate anula efectul acestor nano-materiale pe care le inhalăm de sus, iar aceasta este sfânta Taina a Euharistiei (Împărtășaniei) Ortodoxe! Prin sfânta Împărtășanie Ortodoxă, săvârșită la slujbele ortodoxe, nu la slujbele întinate de erezia ecumenistă, se poate anula efectul nanomaterialelor inhalate din aer! Acestea întinează corpul, iar sfânta Euharistie anulează această întinare! Evident că în cazul primirii cipului nanometric nu se mai poate face nimic, așa că mergeți la slujbele ortodoxe ale părintilor ortodocși cât se mai poate! Îi puteți găsi pe acestia și sub denumirea de “îngrădiți de erezie”.

Sfântul rus Lavrentie de Cernigov spunea în anii de început ai secolului 20 că: “umblați la biserică cât se mai poate umbla”, (căci va veni vremea când nu se va mai putea umbla – din pricina ereziei fățișe) (și deja a venit acea vreme după 2016, odată cu primirea duhului ereziei la majoritatea slujbelor din țară)!

Sf Lavrentie despre vremurile când nu se va mai putea merge la biserică din pricina ereziei

2.Să evitați acceptarea și biometrizarea datelor dvs precum scanarea feței și amprentarea, deoarece acestea duc negreșit la pierderea sufletului

Concluzia: din videoul de mai sus, planul din 3 pași al Noii Ordini Mondiale privind ciparea oamenilor e următorul:

  1. a) Vaccinarea – cu scopul de a face craniul uman sensibil la radiații electromagnetice; adică înlocuirea Cuprului din Sistemul Nervos cu Bariu și Stronțiu, tocmai pentru ca acel cap (craniu) să fie capabil să “emită” și să “recepteze” unde electromagnetice! Desigur că vaccinarea are o mulțime de planuri secundare, însa acesta este cel mai important.
  2. b) Chemtrails – modificarea ADN-ului uman astfel încat cipul nanometric primit pe frunte să se înregimenteze mai ușor în toate celulele corpului; de aceea activarea cipului dureaza între 8 și 12 luni, deoarece unii oameni sunt mai puțin expuși la chemtrails!
  3. c) Ciparea propriu-zisa prin acceptarea de documente biometrice!

În acest link marcarea izotopică

puteți vedea cât de important este acceptul nostru privind sistemul biometric actual, deoarece fără acceptul nostru (actul volițional), toate aceste mizerii ale antihristului nu ne pot ataca mântuirea! Doar în cadrul acceptului de bunăvoie al omului, sistemul îi anihilează conștiința și îi ia sufletul băgându-l în iad pentru veșnicie! Dumnezeu ne-a dat la naștere cel mai mare dar – liberul arbitru – libertatea, așa că acum diavolul se leaga tocmai de acest aspect pentru a ne înrobi pe vecie!

 

Citiți mai jos, cum încă din anii 2012-chip rus.png2013, Dumnezeu i-a descoperit unui părinte grec – Elpidie – ceea ce va urma, cu detalii, care poate atunci nu erau crezute de nimeni:

Ceea ce va urma va fi foarte greu. Va urma multă violență împotriva noastră a celor ce vor să ne transforme în niște pioni. Prin intermediul controlului alimentelor, a aerului, a apei, chiar și a gândurilor noastre și a sentimentelor noastre și a creierului nostru…și spun asta pentru că ceea ce ne pregătesc sataniștii este ceva ce nu își poate imagina nimeni, și totuși acești sataniști și-au imaginat și vor ști cum să manipuleze și să controleze mintea oamenilor. Cum ne vor controla? Și nu mă refer acum la controlul exercitat acum prin televizor sau internet, sau la controlul prin telefonul mobil… (…) ci ceea ce va veni va fi ceea ce spune și Apocalipsa, pecetluirea oamenilor cu cipuri. Nu vor fi ca aceste cip-uri de azi, astea nu înseamnă nimic (cele cât un bob de orez)… acestea sunt doar o prefigurare a cipului pe care îl va pune Antihristul cui va accepta. Nu vor obliga pe nimeni, dar vor ști că nu vom putea supraviețui fără ele.

Acest semn cum va fi? Această pecete va fi o invenție satanică extrem de complexă, dar pe de altă parte și foarte subtilă, care va funcționa pe două ni.vele:

Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care putem să recepționăm programe la televizor. Prima oară vor încerca să ne dea această antena, pe căi ocolite, în special prin așa zise “vaccinuri” vor încerca să ne implanteze nano-echipamente în corpinvizibile cu ochiul liber și care vor juca rolul unui spion. Aceste echipament va putea citi și interpreta semnalele corpului uman. Acesta va fi o parte din pecete.

“………Nu vor putea exista în noi ceea ce sataniștii vor încerca să ne introducă prin înșelăciune, acele nano- dispozitive (n.t. primul nivel de care vorbește părintele). Sfânta Împărtășanie va avea o asemenea putere încât va anihila puterea a ceea ce vor să implanteze (n.t. nano-dispozitivele (chemtrails) pe care vor să le implanteze fără știrea noastră, nu pecetea).

Al doilea nivel va fi un cip extrem de subtil pe care îl vor implanta pe mână sau pe frunte, un nano-cip (nu ca cele pe care le știm acum) care va comunica cu echipamentele pe care le vom avea deja în corpul nostru și care vor funcționa ca un tot unitar, ca un computer și vor transmite informații. Acest dispozitiv va putea să interacționeze strâns cu materialul genetic al omului, cu creierul și cu sistemul nervos, astfel încât nimeni nu va putea să-l mai scoată. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi robiți de Antihrist. Și cine va înțelege că ceva nu e în regulă nu-l va mai putea scoate. Cine va încerca să îl scoată va muri. Aceia care vor primi semnul vor suferi mai mult decât creștinii.”

sursă citat părintele Elpidie

Sf Cosma, Protosul Athosului (zile de prăznuire: 18 noiembrie și 5 decembrie).

Sf Cosma, Protosul Athosului (zile de prăznuire: 18 noiembrie și 5 decembrie).

http://singuruladevarortodoxia.blogspot.com/2014/11/minunea-aratarii-recente-sfantului.html

marți, 18 noiembrie 2014

MINUNEA ARĂTĂRII RECENTE A SFÂNTULUI COSMA, PROTOSUL ATHOSULUI.

ACESTA CERE ROMÂNILOR SĂ SE LUPTE ÎMPOTRIVA UNIRII CU CATOLICII!

Va semnalez o minune cutremuratoare petrecuta acum nu multi ani in Grecia. Unei romance evlavioase de acolo i se arata in vis de trei ori Sf. Cosma, Protosul Sfântului Munte Athos, cel ce in timpul imparatului bizantin Mihail VII si al Patriarhului Constantinopolului Ioan Vekkos (ambii unionisti), pentru ca nu era de acord cu unirea pe care o pusesera ei la cale cu Romano-Catolicismul in urma Sinodului de la Lyon din 1274  si ii cere sa-i faca icoana si sa-i duca o parte din moaste in Romania pentru a-i face cunoscuta si viata si invatatura ortodoxa intrucat, spune el, in Romania trebuie sa ne opunem unirii cu romano-catolicismul. Minunea este consemnata in cartea „Minuni contemporane” care va fi lansata, cu ajutorul lui Dumnezeu, miercurea aceasta (astazi, 09 nov 2011), ora 18, la Libraria Sophia. Mi se pare cuntemurator faptul ca sfintii au ajuns sa ceara romanilor de peste granite sa se intoarca in Romania si sa se lupte cu mentalitatea uniata, filo-catolica, existenta la noi si sa faca cunoscuta lupta martirica dusa de Sf. Parinti contra acestui duh filo-catolic! Minunea aratarii inteleg ca a avut loc in preajma Adunarii Generale a Conferintei Bisericilor Europene de la Lyon din 2009, tot Lyonul unde se apostaziase in 1274 si din cauza caruia moare sfantul! Sa nu uitam ca, in 1993, BOR a semnat Acordul eretic de la Balamand prin care catolicismul este recunoscut ca Biserica sora, cu taine, preotie si har lucratoare, acord ne condamnat inca oficial de BOR.
Sa ne luptam, deci, din interiorul Bisericii, asa cum a facut Sf. Cosma si asa cum ne cere (am citit intr-o sursa ca a refuzat comuniunea cu Patriarhul Ioan Vekkos, care se unise cu Papa,  iar asta a dus la martirizarea sa!)! Faptul ca sfantul s-a aratat inseamna ca exista o problema, dar ca ea, cu ajutorul lui Dumnezeu si prin lupta credinciosilor si clericilor bine-credinciosi, poate fi vindecata, evitata! Sfantul nu spune sa parasim Biserica, ci se ne luptam! Sa fim si noi parte a minunii sale si a iconomiei divine randuite prin el! Tot in aceasta minune Sfantul spune ca nu va veni chiar acum sfarsitul (desigur, aceasta este la latitudinea iconomiei nestiute a lui Dumnezeu, iar acest chiar „acum” se refera, evident, la anii imediat urmatori!) si prevesteste si situatia in care a ajuns Grecia chiar in aceste zile (nu vor mai exista bani pentru salarii)! Atentie, femeia nu stia nici de existenta sfantului, nici viata lui, si ignora la inceput aratarile in vis. De abia dupa a treia aratare, in care Sfantul ii povesteste si viata si ii da toate aceste detalii, ea merge la duhovnic, iar acesta la duhovnicul sau din Sf. Munte si toti confirma datele si minunea, ajutandu-o sa faca cele poruncite ei de Sfant. A carui porunca o ducem si noi, cu nevrednicie, spre indeplinire si va rugam si pe voi sa dati mai departe mailul si minunea sfantului si sa o publicati pe site-urile dumnevoastra sau sa le postati la commenturi pentru ca lumea sa cunoasca Adevarul. Moastele frumos mirositare ale Sfantului Cosma Protosul se gasesc la intrarea in biserica Protaton (vis-a-vis de sediul Sfintei Chinotite, cea care a scris si protestele din 1993 [http://ortodox0.tripod.com/id3.html] si din 1999 [http://ortodox0.tripod.com/id1.html] la adresa Acordului de la Balamand si a declaratiilor SS Bartholomeu) din capitala Sf. Munte, Kareia, gasite in 1981. Acolo arde in permanenta o candela. Vedeti mai jos:
Sfântul Cosma, Protosul Athosului
D. V.: – Spuneţi câteva cuvinte despre Sfântul Cosma Protosul…
Mihai M.: ‑ Sfântul Cosma a venit ca o mân­gâ­ie­re pentru noi, ca creştini. Dar a venit într‑un moment is­toric. Acum doi ani, când a fost la Lyon întâlnirea or­to­docşilor cu catolicii, a fost întrunirea de la Lyon şi, îna­inte de a se face întrunirea asta, sfântul i‑a apărut în vis Lilianei.
Maria-Liliana M.: ‑ Primul vis n‑a fost cine ştie ce. A apărut în vis şi cerea să‑i facă o icoană. Aşa, mai dur, a apărut. Ne‑a spus atunci ceva, că ne aşteaptă cli­pe grele şi că trebuie să‑i fac o icoană. Spunea „Eu sunt Sfântul Cos­ma Protosul” – asta în primul vis. Şi am zis: „Doam­ne, ce sfânt e acesta?” Chiar m‑am trezit şi mi‑am făcut cru­ce, am crezut că visul e de la cel rău. Şi n‑a durat mult, chiar în aceeaşi săptămână, dacă nu mă înşel, şi sfântul mi-a apărut ia­răşi în vis. Noi ne‑am spovedit, atunci, mi se pare. Şi am fost şi pe la Mănăstirea Sfântului Nicodim, dacă nu mă înşel, în pe­ri­oa­da aia.
Mihai M.: ‑ Da, am fost la Sfântul Nico­dim. Este o mă­năstire de călugări care aparţine de Sfântul Munte, la Igumeniţa. Sunt peste douăzeci de călugări acolo.
Maria-Liliana M.: ‑ Da…
Mihai M.: ‑ În vis, Sfântul Cosma i‑a spus: „Să îmi faci icoana!” Noi nici la al doilea vis nu am luat în seamă cuvintele sfântului. Că mi‑a spus dimineaţa visul. Şi sfântul i s‑a arătat în vis a treia oară. A visat că mergeam către o mă­năs­tire cu o maşină, în care eram eu şi cu fiică‑mea şi cu Liliana. Vin două maici îmbrăcate în alb, deschid portiera la maşină: „Voi staţi aici!”, îmi spun mie şi fiică‑mii, „iar tu, Maria, mergi cu noi!” O duc către o poartă mare, fantastic de ma­re, cu ostaşi în stil roman, cum era în perioada Dom­nului, când a trăit pe pământ, nişte ostaşi în stil ro­man, puternici, se deschide o poartă mare şi, când intră cu ea, fe­­meile astea două o iau… te‑au lăsat acolo, te‑a luat altcineva?
Maria-Liliana M.: ‑ Nu. Eram îmbrăcată într‑o că­ma­şă albă. Şi am mers acolo, în mănăstire. Dar erau os­taşii ăştia. Şi erau nişte cântece îngereşti, nu poţi să ex­plici ce‑am auzit eu acolo. Am intrat în mănăstire, şi părinţii ăia din părţi erau îmbrăcaţi în veşminte…
Mihai M.: ‑ Şi‑n mijloc era o ceată de mucenici, îm­bră­caţi în negru…
Maria-Liliana M.: ‑ Şi aveau crucea la gât. Şi a venit Sfântul Cosma şi mi‑a spus: „Maria, să faci as­cul­tare: să faci icoana mea şi să mă duci în România! Să mă faci cunoscut!” Că a zis că o să fie nişte clipe, să se u­nească ceva, nu ştiu, n‑am înţeles eu bine cum e cu unirea asta cu catolicii. Şi nu‑i bună! Nu‑i bună! Şi mi‑a spus sfântul cum a fost chinuit de catolici, cum şi‑a dat sufletul pen­tru Ortodoxie, cum l‑au omorât!
D. V.: – V‑a povestit viaţa lui?
Maria-Liliana M.: ‑ Da, aşa, un pic…
Mihai M.: ‑ „Că şi eu am luptat pentru Ortodoxie, şi m‑au spânzurat pentru Ortodoxie! Să mă duci în ţara ta!”, i-a spus.
Maria-Liliana M.: ‑ Şi eu i‑am spus: „Eu sunt străină aici! De ce nu mergeţi la altă femeie, la o grecoaică? Eu sunt străină!” Şi a zis: „Nu, Maria, nu eşti străină! Toţi suntem fraţi în Hristos. Nu eşti străină! Să faci as­cul­tare, cum îţi spun eu!” Şi am zis: „Nici nu vă cu­nosc… Unde să mă duc eu?” Şi a zis: „Du‑te, că am să‑ţi scot oamenii potriviţi, şi pentru sfintele moaşte, şi pentru icoană, şi pentru slujbă, şi pentru tot! Pentru tot ce‑o să fie, am să‑ţi scot eu oamenii potriviţi în cale!” Şi aşa a fost. Ne‑a scos oamenii potriviţi în cale. A doua zi, gata, a început. A venit un părinte în ca­să la noi, care a dormit la noi. I‑am spus visele, am spus: „Părinte, o să spuneţi că sunt nebună, dar eu de câ­teva zile tot visez un sfânt, nu ştiu ce‑i cu asta!” Şi a zis: „Ce sfânt? Cum?” Şi i‑am povestit eu că a zis că e Sfân­tul Cosma Protosul. Părintele mi-a spus că el n‑a auzit ni­cio­dată de sfântul ăsta.
Mihai M.: ‑ Am întrebat şi alţi duhovnici, alţi părinţi, am vorbit, şi au zis: „Nu cred că poate fi de la cel rău, din moment ce s‑a înfăţişat… nu poate fi de la diavol visul”.
Maria-Liliana M.: ‑ L‑am pus pe gânduri un pic, a ră­­mas el în suspans, aşa, cam curios, părintele acela. Dar a mers la duhov­nicul lui înMuntele Athos, a discutat cu dân­sul – el avea o bisericuţă de pictat, ceva, un paraclis mi­cuţ.
D. V.: – Părintele?
Maria-Liliana M.: ‑ Da, părintele, e pictor. Şi zice: „Doam­na Maria, am fost la duhovnicul meu şi a spus să las tot şi să ascult ce mi‑a spus doamna aceea, că există sfântul ăsta, şi hai să căutăm!” Şi a început şi el cu lucrarea lui de acolo, şi noi pe partea astalaltă.
Mihai M.: ‑ A găsit lemnul pentru icoană imediat, cum ne trebuia. Că ne‑a întrebat: „Cât de mare vreţi s‑o facem?” I-am zis: „Dacă o facem, să facem o icoană de un metru”. Şi a găsit un lemn, exact de 95 de centimetri, pe interior scobit, cum este. A găsit şi s‑a apucat de lucru.
Maria-Liliana M.: ‑ După aia, m‑a întrebat cum arată. I‑am spus eu, i‑am explicat cum l‑am văzut, în vis, cum aşa, şi a făcut icoana asta. Dar sfântul a spus să fim aproape de Domnul, că o să avem încercări foar­te grele. Cred că începând cu criza asta, cum a fost, şi în­colo…
Mihai M.: ‑ A fost înainte de criză, nu apăruse criza atunci.
Maria-Liliana M.: ‑ A zis sfântul că o să avem încercări şi să fim aproape de Domnul. Dar a zis că n‑o să fie acum sfârşitul lu­mii; că eu îl întrebam, în vis, dacă o să fie sfârşitul lu­mii. Şi a spus că n‑o să fie acum, dar o să fie chinuri foarte mari. O să ajungem cum spunea şi Sfântul Paisie, că spu­nea că o să ajungem la cipuri, că o să ajungem să se strân­gă banii… A zis că o să se strângă ba­nii, că o să muncim şi n‑o să fim plătiţi.
D. V.: – V‑a zis că o să se renunţe la bani?Sau în ce sens v-a zis că o să se strângă banii?
Maria-Liliana M.: ‑ Adică, n‑o să mai fim plătiţi. Nu ştiu la ce s‑a referit.
D. V.: – Ştiţi ce poate însemna că se strâng banii? Mai-marii lumii vor acuma să se renunţe la bani, să nu mai fie bani, ci doar „bani” electronici. Să nu mai plăteşti cu bani, cum plăteşti la piaţă, ci să plăteşti tot cu cipul, cu cardul cu cip.
Maria-Liliana M.: ‑ Da, a zis că „n‑o să vă mai plă­teas­că cu bani”. Ce pot să înţeleg eu din asta? Şi cu un card, cu ceva, o să se întâmple ceva.
D. V.: ‑ Cu un card?
Maria-Liliana M.: ‑ Da. Şi a mai spus să facem cunoscut faptul că nu trebuie să ne unim cu catolicii.
Mihai M.: ‑ Da, de unirea cu catolicii, de asta a ţinut cont şi atunci, dimineaţa, …
Maria-Liliana M.: ‑ Mai spunea sfântul ceva de Vekkos, ţi‑am spus eu ţie atunci.
D. V.: ‑ Patriarhul Ioan Vekkos e patriarhul care a vrut unirea cu catolicii în secolul al XIII‑lea. Da­torită lui au venit catolicii în Muntele Athos şi l‑au omorât pe Sfântul Cosma.
Maria-Liliana M.: ‑ Da, şi Sfântul Cosma a fost împotriva patriarhului Vekkos.
D. V.: – Despre patriarhul Vekkos vă aduceţi aminte ce v‑a zis sfântul?
Maria-Liliana M.: ‑ I‑am spus eu atunci lui Mihai.
Mihai M.: ‑ Am aflat şi eu, pe urmă, cum a fost cu patriarhul Vekkos. Asta este cel mai important din ce i‑a zis Sfântul Cosma: „Să mă duci şi să mă faci cunoscut, ca să opuneţi rezis­tenţă în România!” Să îl fa­cem cunoscut în România, ca să opunem rezistenţă în lup­ta cu catolicii. Nu trebuie să admitem în credinţă lu­­crurile care vin din altă parte, de la catolici… Tre­bu­ie rezistenţă… Ştie Dumnezeu că nu putem decât până a­colo, dar să avem rezistenţă. Şi să nu admitem cu­vin­te­le greşite, indiferent de la cine vin, de la ce scaune. „Nu, domnule, eu spun adevărul chiar dacă îmi iei rasa de pe mi­ne… O spun, şi ţi‑o spun în plen, ca să ştii că şi tu tre­buie să fii ruşinat, aşa cum şi tu ruşinezi cu cu­vin­te­le tale, care nu‑s din canoanele Sfinţilor Părinţi. Şi eu nu te ling cu nimic, dimpotrivă”. Câte a păţit şi Sfântul Nec­tarie, care ne‑a ajutat atât de mult. S‑a mâhnit, a ştiut că e pe nedrept dus din Cairo, din Alexandria, şi i‑a întrebat pe toţi: „De ce sunt prigonit?”, dar toţi au ple­cat capul. Deşi lumea îl iubea… Dar Domnul a fă­cut din el un sfânt care ne dă posibilitatea să Îl slăvim pe Dumnezeu. Ca o dovadă că nici noi nu îi uităm pe stră­moşii noştri care au fost martiri, pentru adevărul pe care astăzi îl avem pe limba noastră…
D. V.: – Ce altceva a mai spus Sfântul Cosma Protosul?
Mihai M.: ‑ El i‑a spus că trebuie să opunem re­zis­ten­ţă în România. Fiindcă atunci catolicii pentru cre­din­ţă l‑au omorât! Da, l‑au omorât. Dar să ne ducem, să opunem rezistenţă de acolo, că „au să vină vremuri grele. N‑o să vă plătească, o să fie vai şi amar de voi…”
Maria-Liliana M.: ‑ Pe noi, creştinii, au să ne lupte foar­te mult!
Mihai M.: ‑ Da, pe creştini. Şi trebuie să opunem re­zis­tenţă.
D. V.: – Dar v‑a spus şi că o să fie unire cu ca­to­li­cii, sau v‑a spus doar să vă opuneţi?
Mihai M.: ‑ N‑a spus că o să fie, ci a spus să ne o­pu­nem. Atât a spus. A spus să ne opunem, să opunem re­zis­tenţă în România.
Maria-Liliana M.: ‑ În al patrulea vis, când mi s‑a în­fă­ţişat, a spus că a fost mulţumit de ce i-am făcut acolo, de ce i‑am dus, cum am făcut…
Mihai M.: ‑ Că noi am făcut icoana, pe urmă am fă­cut iconostasul. Ne‑a trimis şi am găsit sfinte moaşte, şi la Sfântul Munte, şi la mănăstire, aici; în două locuri am găsit. Am făcut multe iconiţe şi am dat aşa… Îl facem şi noi cunoscut. Părintele a pus materiale cu sfântul pe site-ul parohiei Hreaţca, acolo, ca să fie cunoscut şi pe in­ter­net. Dar trebuie să opunem şi practic rezistenţă. Şi a­cu­ma a apărut iar, după atâta timp, i-a apărut în vis şi i‑a spus…
Maria-Liliana M.: ‑ Da, cu părintele de acolo, să găsesc un copilaş să‑l botez în România, cu numele lui, să‑i dau numele lui.
Mihai M.: ‑ Şi ţi‑a spus…
Maria-Liliana M.: ‑ Da, că‑i mulţumit de ce‑am făcut a­colo. Adică, tot ce mi‑a spus el, eu am făcut. M‑a ajutat Dum­nezeu.
Mihai M.: ‑ Aşa, deci e mulţumit de ce‑am făcut a­co­lo, lângă Fălticeni, cu moaş­tele, cu ce‑am mai putut şi noi să facem, aşa, dar să mai botezăm un copil, să împlinim adică lucrarea noas­tră – e mulţumit de ce‑am făcut acolo, dar să îm­pli­nim lucrarea noastră.
Maria-Liliana M.: ‑ Acum, din muntele Athos tre­bu­ie să mai luăm paraclisul lui sau un acatist, ca să‑l aibă părintele acolo, să‑l facă. L‑a pus în biserică la loc de cinste: lângă icoana Sfântului Nicolae a pus-o pe cea cu Sfântul Cosma.
Mihai M.: ‑ Şi‑l pomeneşte ca ocrotitor, acolo, al bi­se­ricii… Cum e Sfântul Nicolae, hramul bisericii.
Maria-Liliana M.: ‑ Noi avem slujba tradusă, pe care a fă­cut‑o părintele Atanasie. Slujba toată…
Mihai M.: ‑ Sfântul cere să fie cunoscut.
Maria-Liliana M.: ‑ Acuma nu ştiu dacă noi, cu trea­ba asta, n‑o să facem rău la persoanele astea care vor să se unească cu catolicii…
Mihai M.: ‑ Nu ne interesează asta. Noi facem ceea ce ne spune sfântul şi nu ne interesează cu ce logică se vrea unirea sau cine vrea… eu înţeleg, ca om, că tre­buie să‑l ajutăm pe fratele nostru, să dăm un ajutor, să cedăm în faţa lui, dar până acolo unde ajunge să lo­veas­că în dogmă, în ceea ce au lăsat cele şapte sinoade şi nimic altceva! Înţeleg! În aşezare, în mişcare, sun­tem largi la inimă să‑l îmbrăţişăm pe fratele nostru, dar a­colo unde cele şapte sinoade ne‑au lăsat, prin Duhul Sfânt, canoanele după care trebuie să ne conducem, nu poa­te interveni nici cel mai mare om de pe pământ. Aşa că nu noi trebuie să facem mutarea asta. Îi îm­bră­ţi­şăm, le cerem să vină lângă noi, luptăm pentru adevăr, dar cei cărora nu le place adevărul trebuie să cedeze. Dacă eu sunt în ne­a­devăr, sigur că o să cedez, acolo unde am greşelile me­le, dacă le văd. Dar, atâta timp cât sunt cu cele şapte Sinoade Ecumenice, cred că, cât de cât, mă străduiesc să fiu cât mai aproape de Domnul, cu ceea ce am învăţat, cu ceea ce ştiu…
D. V.: – Trebuie ca oamenii să caute cu jert­fel­ni­cie adevărul…
Maria-Liliana M.: – Eu cred că şi cato­licii, şi toţi, dacă ar cere adevărul de la Dumnezeu, fiecăruia per­so­nal i se va descoperi. Cum şi astăzi vin mulţi catolici la Sfântul Munte şi se botează şi intră în mare şi‑i bo­tea­ză… Şi în Tinos vin turci care se botează zilnic. Vin a­colo turci…
D. V.: – În insula Tinos, la icoana Maicii Domnului, nu?
Mihai M.: ‑ Da. Acolo vin. Dumnezeu ne aşteaptă pe fie­care, personal. Să venim către Dom­nul şi de acolo, dacă Dumnezeu va orândui, va fi; dacă nu, avem o mie de ani când s‑au rupt… Dacă face pogorământ episcopul cutare: „Hai să ne unim cu ăştia”, nu poate fi bine. Intrăm în contradicţie cu cele şapte Sinoade, atunci. Nu putem să facem asta. Po­go­ră­mânt… acuma nu se poate vorbi de aşa ceva. Catolicii tre­bu­ie să cedeze, să vadă adevărul. Dacă ei recunosc că Sfânta noastră Împărtăşanie este adevăr, este taină, şi dacă ne recunosc taina noastră, de ce nu ne recunosc şi pe noi ca şi creştini? Ne recunoaşteţi taina şi pe noi, ca fiind creştini adevăraţi, nu ne recunoaşteţi? De ce‑mi recunoşti taina, atunci? Cum a fost, că ne recunosc Tai­nele? Şi pe noi, ca şi creştini, nu… Ce vreţi? Din mo­ment ce ne recunoaşteţi Taina, recunoaşteţi‑ne ca şi creş­tini, şi veniţi către noi, că asta este Biserica mamă, care vine de la Sfinţii Apostoli. Voi aţi plecat şi v‑aţi fă­râmiţat într‑atâtea grupări, în perioada de la 1050 în­coace. Oare noi trebuie să venim la voi? Într‑adevăr, sunteţi fraţii noştri, vă îmbrăţişăm, dar ru­ga­ţi‑vă la Dumnezeu să vedeţi adevărul, fraţilor! Şi veniţi şi voi la adevăr! Încet‑încet, eu văd că mulţi ca­to­lici vin la Ortodoxie, nu ortodocşii se duc la catolici. Mulţi musulmani vin la Ortodoxie şi se botează în Grecia, cum văd eu, şi nu ortodocşii se duc să se facă mu­sul­mani! Există o curgere către creştinism şi nu in­vers!
 

SFANTUL MUCENIC COSMA, PROTOSUL ATHOSULUI, luptatorul pana la moarte impotriva “lupilor latinocugetatori”

5-12-2008

img_3259.JPG

Pe latinocugetători, pe lupii cei cu chip de oi, care căutau să sfâşie turma ce ţinea dreapta slăvire, i-ai gonit, de trei ori fericite Cosma, prin prea înţeleptele tale cuvinte şi prin mucenicia ta. Căci aurul cel ascuns în inima ta l-ai lămurit în cuptorul spânzurătorii şi ca pe o sfântă comoară l-ai predat părinţilor din Athos ce cugetau ortodox. Pentru aceasta, privind acum din cer spre adunările monahilor, te rogi Domnului cu stăruinţă ca toţi să ţinem Predaniile şi să nu pierdem stindardul dreptei noastre credinţe“.

(Din slujba Sf. Mc. Cosma, Protosul Athosului, pomenit la 18 nov. şi 5 dec.)

***

https://i0.wp.com/autori.citatepedia.ro/foto/gheorghios_kapsanis.jpg

Din Cuvântul rostit de către Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghios Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriu, în prea sfânta Biserică a Protatului din Sfântul Munte, în Duminica Ortodoxiei (1981), la porunca Sfintei Kinotite, cu prilejul aflării sfintelor moaşte a nou-arătatului Sfinţit Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte, care a fost spânzurat de latinocugetători pentru că s-a opus falsei uniri cu Roma catolică, unire semnată la Lyon în 1274*:

img_3258.JPG

Cel ce seamănă zâzaniile în ogorul Bisericii a ridicat noi războaie împotriva adevărului. De data aceasta prin catolicii papistaşi.

Iarăşi persoana Domnului Iisus Hristos şi îndumnezeirea oamenilor sunt atacate. Este atacată chiar şi învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime. Nu este vorba despre o diferenţă de datini sau despre o interpretare occidentală juridică a Evangheliei. Este vorba despre răstălmăcirea Evangheliei, de Filioque şi eclesiologia papocentrică (învăţătura despre biserică având ca centru persoana papei), care falsifică taina Sfintei Treimi şi eclesiologia treimică cu consecinţa ca Hristos să fie îndepărtat din centrul Bisericii, Sfântul Duh subestimat, harul  să se propovăduiască a fi creat, mântuirea să fie limitată la o justificare juridică, iar strădania morală a omului să fie scoasă în afara perspectivei îndumnezeirii.

Acestea au fost înţelese de către de Dumnezeu purtătorii noştri Părinţi: Sfântul Fotie, Sfântul aghiorit Grigorie Palama, Dumnezeiescul Marcu Evghenicul al Efesului şi ceilalţi, care s-au împotrivit cu vitejie pretenţiilor şi rătăcirilor papale.

Iarăşi se ridică un mare război împotriva ortodocşilor şi a Ortodoxiei. Mulţi cedează, devin latino-cugetători. Cei care stăruie să rămână ortodocşi trebuie să se lupte cu latinii şi cu latino-cugetătorii. Latinocugetătorilor au aparţinut împăraţi, patriarhi, arhierei, conducători politici cu autoritate şi putere lumească. Credincioşii ortodocşi se împotrivesc pretutindeni şi aici în Sfântul Munte. Vine, desigur, timpul în care latinocugetătorii îi silesc pe părinţii aghioriţi să se închine papei. Majoritatea preferă însă moartea, care este viaţă şi nu viaţa, care este moarte. Se săvârşesc muceniceşte mulţi aghioriţi în Sfintele Mănăstiri Iviron, Vatopedi, Zografu, dar şi aici în Kareea, după Sfântul Nicodim „aflăm şi cuvioşi mucenici, pe protosul Sfântului Munte şi pe cei ce locuiau în jur la chilii; pentru că au mustrat pe latinocugetători, adică pe împăratul Mihail şi pe patriarhul Vekkos, protosul a fost spânzurat, iar celorlalţi li s-a tăiat capul“.

Aici se săvârşeşte muceniceşte Mărturisitorul Protos al Sfântului Munte, Sfinţitul Mucenic Cosma, ale cărui cinstite, înmiresmate, de har izvorâtoare şi muceniceşti moaşte s-au descoperit prin grija Respectabilei Sfinte Kinotite, în nartika prea sfintei ei biserici.

A primit moarte mucenicească fericitul din dragoste faţă de Hristos. Martiriul este tot ce are omul mai înalt a-I oferi lui Dumnezeu.

Fericite şi cinstite Protos al Sfântului Munte, Sfinţite Mucenice al lui Hristos Cosma, întâiul (protos) ai fost şi în sfânta ascultare de Protos al Sfintei Kinotite, întâiul (protos) şi în mucenicia şi mărturisirea lui Hristos.

Întâiul în scaunul Protatului, întâiul şi în spânzurătoare, în moarte şi în mormânt.

Trupul tău cel mult nevoitor şi mucenicesc ca pe o comoară de mult preţ l-a ascuns şi l-a păzit acest sfânt pământ.

Acum, cu dumnezeiasca suflare, ca o stea de dimineaţă răsari iarăşi în acest munte cu nume sfânt şi în Biserica lui Dumnezeu de pretutindeni ca să luminezi şi să povăţuieşti sufletele noastre la neclintita mărturisire a Dumnezeului – Om Hristos.

Pecetluiască-se astăzi gurile celor care au vrut să pună la îndoială mărturisirea aghioriţilor şi mucenicescul lor sfârşit primit din partea latinocugetătorilor.

Mulţumită jertfei tale, Biserica Ortododoxă şi Sfântul Munte pot să zică omului contemporan: „Vino şi vezi!” pe adevăratul Hristos, Capul şi Trupul Lui. Glasul tău ca un glas de ape multe se aude astăzi.

Din mormântul tău, un izvor tainic izvorăşte, ale cărui valuri veselesc Cetatea lui Dumnezeu, Sfânta Biserică Ortodoxă Universală, a toată lumea.

Binecuvântată fie nevoinţa ta!

Binecuvântată fie mărturisirea ta!

Binecuvântată fie moartea ta mucenicească!

Binecuvântată fie însămânţarea ta în pământul aghiorit timp de 700 de ani!

Binecuvântată fie şi arătarea ta în vremurile noastre grele pentru lume şi Biserică!

Sfântul Munte în persoana ta şi în persoanele celorlalţi sfinţi aghioriţi cuvioşi şi mărturisitori care au mustrat pe latinocugetători nu s-a compromis, nici se compromite.

Spânzurarea ta ne obligă şi pe noi să reînnoim astăzi mărturisirea ta şi a celorlalţi cuvioşi mucenici, fiind succesori ai voştri şi continuatori ai Predaniei voastre.

Mărturisim, aşadar, precum au scris aghioriţii către împăratul latinocugetător Mihail al VIII-lea Paleologul, la sfârşitul veacului al XIII-lea:  „Toată turma lui Hristos şi Dumnezeului nostru este un singur trup condus de un singur Cap care este Hristos Iisus“.

Mărturisim şi că latinii (romano-catolicii), nelăsând „neschimbate” şi „neprihănite” cele mai de seamă ale Credinţei, „se taie de la trupul lui  Hristos cel pretutindeni la fel de frumos şi cu bun chip“.

Aşadar Unica, Sfânta, Universala şi Apostolica Biserică a Simbolului de Credinţă este, după noi, Ortodoxia, pentru că doar ea păstrează neschimbată credinţa Apostolilor…

Latinocugetătorii căutau şi în timpul Sfântului Cosma o unire după principiul iconomiei (pogorământ, concesie) cu latinii (catolicii) căzuţi de la credinţa ortodoxă. Dar Sfântul Cosma şi cuvioşii mucenici împreună cu el nevoitori nu au acceptat această poziţie, deoarece ştiau că astfel ar trăda credinţa. Credeau neclintit că doar Ortodoxia constituie adevărata Biserică a lui Hristos, adevăratul trup al lui Hristos şi că nu se poate face o unire între adevăr şi minciună. Desigur că astăzi Roma şi-a schimbat tactica. Nu mai foloseşte sabia, ci diplomaţia…

Ne doare din pricina dezbinării. Ne rugăm pentru unirea tuturor în Hristos. Dorim unirea. Unire nu „ambalată” după cum se exprimă Sfântul Ghenadie Scholarios, ci autentică şi adevărată în Unica Credinţă a Bisericii.

Descoperirea sfintelor moaşte ale Sfântului Cosma are loc într-o epocă în care nu lipsesc nici constrângerile latinilor (romano-catolicilor) pentru unire, fără un acord dogmatic deplin, nici graba unora dintre noi pentru unirea pregătită de latini…

Ortodoxia nu este un sistem de valori pe care îl determină omul. Este moartea tuturor valorilor, ca să poată omul să trăiască, nu „valorile”, ci plinătatea vieţii care izvorăşte din comuniunea personală în libertate a omului cu Dumnezeu…

Ortodoxia nu înseamnă negare. Nu respinge. Angajează şi transfigurează lumea…

Nu ne sperie atacul prin surprindere împotriva Bisericii. Cârmaciul Corabiei Bisericii este întotdeauna Domnul Iisus Hristos. Să se înăsprească iarna! Corabia nu se va scufunda! Se mântuieşte pe sine şi mântuieşte pe mulţi!

Această credinţă am primit-o de la dreptslăvitorii noştri părinţi şi strămoşi, de la învăţătorii şi părinţii noştri duhovniceşti, de la Sfântul Cosma, pe care astăzi îl cinstim în mod deosebit.

Această credinţă o mărturisim cu umilinţă şi astăzi împreună cu Sfinţii noştri Părinţi:

…Aceasta este Credinţa Apostolilor, aceasta este Credinţa Părinţilor, aceasta este Credinţa ortodocşilor, această Credinţă a întărit lumea!”

img_3251.JPG

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie22.htm:

“In 1274, la Lyon, imparatul Mihail al VIII-lea Paleologul ordona semnarea unui act de uniune intre Biserica Ortodoxa si Biserica Catolica romana, nu din dragoste pentru adevar, ci numai pentru a-si asigura protectia politica a Papalitatii in actiunea lui de reconstituire a imperiului bizantin la sfirsitul ocupatiei latine. Poporul iubitor de Dumnezeu, gata sa ramina credincios pina la singe Sfintei Credinte Ortodoxe, nu  a acceptat aceasta falsa unire si se dadu de partea Patriarhului Arsenie, care fu inlaturat pentru ca il infruntase pe imparat. Acesta, cu ajutorul lui Ioan al XI-lea Becul, barbat invatat si viclean pe care il ridicase la demnitatea Patriarhala, incerca sa impuna cu forta aceasta uniune. Din acel moment inchisorile se umplura de Preoti, de Calugari, de laici, de oameni simpli precum si de nobili, care preferau cu totii mai degraba tortura si surghiunul decit tradarea. Latinofronii (astfel erau numiti partizanii Uniunii) isi indreptara actiunea in special impotriva Calugarilor, care din toate timpurile fusesera aparatorii mult veghetori ai Sfintei Credinte Ortodoxe.

Ei venira cu osti puternice pe Sfintul Munte Athos, pentru a-i constringe pe Calugari sa accepte Uniunea. In acea vreme, era un batrin ascet pe linga Manastirea Zografu care isi facuse pravila din citirea de mai multe ori pe zi a Acatistului Maicii Domnului. In acea zi, in timp ce oamenii imparatului se apropiau de Zografu, el auzi glasul Maicii Domnului raspunzind binecuvintarilor pe care i le adresa ca de obicei. Ea ii vesti ca dusmanii lui Hristos se apropiau si ii ceru sa mearga sa anunte aceasta la manastire, pentru ca cei care erau inca slabi sa poata sa fuga iar cei care ajunsesera la maturitate duhovniceasca sa poata sa se pregateasca de Mucenicie.La auzul acestei vesti, majoritatea Calugarilor au fugit in munte, dar douazeci si sase dintre ei s-au refugiat in turnul manastirii, primind de la Dumnezeu incredintarea ca venise vremea pentru ei sa primeasca coroana Muceniciei. Lingusirile si falsele argumente ale Latinilor si ale aliatilor lor greci pentru a-i convinge sa treaca de partea uniunii celei fatarnice ramasera fara succes, Sfintii raminind tari in marturisirea lui Hristos ca singur cap al Bisericii. Si murira aducindu-I slava in turnul caruia soldatii ii dadusera foc”. (in acest context s-a produs, din mana “fratilor” catolici, si mucenicia Sfantului Mucenic Cosma, protosul Sfantului Munte in acea vreme, sfantul praznuit astazi).

icoana11.jpg

Legaturi:

mormantul-cuv-mc-cosma.jpg

Mormântul Cuviosului Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte în paraclisul din pridvorul bisericii Protaton – Careia (Sfântul Munte Athos)

Interviul Președintelui Siriei Bashar al-Assad din 31 oct 2019 către televiziunea națională din Siria: SUA e stat agresor, practică o politică a dezinformării și minciunii fabricate in studiourile Hollywood. Mentalitatea Hollywoodului și a politicii americane se reflectă reciproc. – Transcript (doar în engleză) preluat de la siturile The Sirius Report (thesiriusreport.com) și The Gadfly (https://thegadfly.vhx.tv/).

 

President al-Assad’s interview given to al-Sourya and al-Ikhbarya TVs

Damascus, SANA-President Bashar al-Assad stressed that the scenario broadcast by the US about the killing operation of Abu Bakr al-Baghdadi, leader of Daesh organization, is part of the US tricks and we should not believe  what they say unless they give the evidence.

The President added in an interview given to Al-Sourea and al-Ikhbariya TVs on Thursday, that the Russian-Turkish agreement on northern Syria is temporary one, and it reigns in Turkish aspirations to achieve more damage through occupying more Syrian territories and cut the road in front of the US.

President Al-Assad affirmed that the entrance of the Syrian Arab Army into regions of northern Syria is an expression of the entrance of the Syrian State with all services it offers, adding that the army has reached the majority of the regions, but not completely.

The President underlined that Syria hasn’t offered any concessions regarding the formation of the committee of discussing the constitution.

Following is the full text of the interview:

Journalist: Hello and welcome to this special interview with the President of the Syrian Arab Republic, His Excellency Dr Bashar al-Assad.  Thank you for receiving us Mr President.  Your last interview with Syrian media was several years ago and therefore we have a lot of questions.  We will begin with political questions and then move into internal issues.

President Assad: You are welcome, and as always let us speak with full openness.

Journalist: Mr President, thank you very much for receiving us.  Since the political issues are pressing at the moment we will start with politics, Mr President. The United States announced a few days ago that the leader of the terrorist organization ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, was killed. And it thanked Russia, Syria, Iraq, the Turks and the Kurds for helping kill Abu Bakr al-Baghdadi. Trump thanked Syria, but we have not heard any comment from Damascus. What is your take on Trump thanking Syria? Did Syria really take part in this operation?

President Assad:  Absolutely not, we heard about this only through the media. Maybe, the reason behind including a number of countries as participants in this operation is to give it credibility so these countries will feel not embarrassed, but have the desire to be that they are part of a “great” operation, as the Americans have tried to portray it. And in this way, they are credited with fighting terrorism.  We do not need such credit.  We are the ones fighting terrorism.  We have no relations and have had no contact with any American institutions.

More importantly, we do not really know whether the operation did actually take place or not.  No aircraft were detected on radar screens.  Why were the remains of Baghdadi not shown?  This is the same scenario that was followed with Bin Laden.  If there are going to use different pretexts in order not to show the remains, let us recall how President Saddam Husain was captured and how the whole operation was shown from A to Z; they showed pictures and video clips after they captured him.  The same happened when they killed his sons several months later; they showed the bodies.  So, why did they hide everything about the Bin Laden operation and now also the Baghdadi operation?  This is part of the tricks played by the Americans.  That is why we should not believe everything they say unless they come up with evidence.  American politicians are actually guilty until proven innocent, not the other way around.

Journalist: Mr President, if Baghdadi has actually been killed, does it mean the end of his organization, or is it as usual that there will be new leaders and new organizations which are being prepared for the moment when the cards of their predecessors have been burned out?

President Assad:  First, Baghdadi represents ISIS, and ISIS represents a type of doctrine, which is the extremist Wahhabi doctrine.  This type of thought is more than two centuries old.  As long as this thought is alive and has not receded, this means that the death of Baghdadi, or even the death of ISIS as a whole, will have no effect on this extremist thought.

Regarding Baghdadi as an individual, it is well-known that he was in American prisons in Iraq, and that they let him out in order to play this role.  So, he is someone who could be replaced at any moment.  Was he really killed? Was he killed but through a different method, in a very ordinary way?  Was he kidnapped?  Was he hidden?  Or was he removed and given a facelift?  God only knows.  American politics are no different from Hollywood; it relies on the imagination.  Not even science fiction, just mere imagination.  So, you can take American politics and see it in Hollywood or else you can bring Hollywood and see it through American politics.  I believe the whole thing regarding this operation is a trick.  Baghdadi will be recreated under a different name, a different individual, or ISIS in its entirety might be reproduced as needed under a different name but with the same thought and the same purpose.  The director of the whole scenario is the same, the Americans.

Journalist: Questions have been raised about the Russian-Turkish agreement, particularly the item related to maintaining the status quo in the region which was subject to the Turkish aggression, Tal Abyadh and Ras al-Ain with a depth of thirty-two kilometers.  What some people understood from this was that it legitimized the Turkish occupation, particularly that the agreement did not include any Syrian role within these areas which were discussed in the agreement.  What is your response to that?

President Assad:  First, the Russian principles have been clear throughout this war and even before the Russian base that started supporting the Syrian army in 2015.  These principles are based on international law, Syrian sovereignty and Syria’s territorial integrity.  This has not changed, neither before, nor after, nor with changing circumstances.  However, Russian policy deals with the realities on the ground.  These realities on the ground have achieved two things; the withdrawal of armed groups from the north to the south in coordination with the Syrian Army, and as such the advance of the Syrian Army to the north, to the area not occupied by the Turks. These two elements are positive, but they do not cancel out the negative aspects of the Turkish presence until they are driven out one way or another.  This agreement is a temporary one, not permanent.  If we take for example the de-escalation areas at a certain period of time, some people believed that they were permanent and that they will give terrorists the right to remain in their areas indefinitely.  The fact was that it was an opportunity to protect civilians, and also to talk to the terrorists with the objective of driving them out later.  So, we have to distinguish between ultimate or strategic goals on the one hand, and tactical approaches on the other.

In the short term, it is a good agreement – and let me explain why; the Turkish incursion, not only reflects Turkey’s territorial greed but also expresses American desire.  The Russian relationship with Turkey is positive because it reigns in Turkish aspirations. On the other hand, it outmaneuvers the American game in the north.  Let me explain this. The recent German proposal which was immediately supported by NATO – and the Germans would not make this except on behalf of the Americans, NATO is the same thing as America.  The proposal talked about restoring security to this region under international auspices. This means that the area would be outside the control of the Syrian state and thus making separation a reality on the ground.  Through this agreement, the Russians reigned in the Turks, outmaneuvered the Americans and aborted the call for internationalization which was proposed by the Germans.  That is why this agreement is a positive step.  It does not achieve everything, in the sense that it will not pressure the Turks to leave immediately. However, it limits the damage and paves the way for the liberation of this region in the future, or the immediate future, as we hope.

Intervention: God willing

Journalist:  Since you described the agreement as temporary, but Turkey, as we have known it, does not abide by agreements.  Consequently, the question is what if Turkey continued to occupy the areas which it has controlled as a result of its recent aggression?  You said repeatedly that the Syrian state will use every possible means to defend itself.  But practically, did not the Russian-Turkish agreement prevent the ability to try and use such means?

President Assad:  Let us take another example, which is Idlib.  There is an agreement through the Astana Process that the Turks will leave.  The Turks did not abide by this agreement, but we are liberating Idlib.  There was a delay for a year; the political process, the political dialogue, and various attempts were given an opportunity to drive the terrorists out.  All possibilities were exhausted.  In the end, we liberated areas gradually through military operations.  The same will apply in the northern region after exhausting all political options.

We must remember that Erdogan aimed, from the beginning of the war, to create a problem between the Syrian people and the Turkish people, to make it an enemy, which will happen through a military clash. At the beginning of the war, the Turkish Army supported the Syrian Army and cooperated with us to the greatest possible extent, until Erdogan’s coup against the Army.  Therefore, we must continue in this direction, and ensure that Turkey does not become an enemy state.  Erdogan and his group are enemies, because he leads these policies, but until now most of the political forces in Turkey are against Erdogan’s policies.  So, we must ensure not to turn Turkey into an enemy, and here comes the role of friends – the Russian role and the Iranian role.

Journalist: Picking up on this idea, Mr President, the actions taken by the Turks recently, and by Erdogan, in particular, like Turkishization, building universities, imposing the use of certain languages. These are actions taken by someone who is not thinking of leaving – just a follow up on your idea, since you said that they will leave sooner or later.  What about these actions?

President Assad:  If he was thinking of getting out, he would have left Idlib.  You might say that there is no Turkish army, in the technical sense in Idlib.  But we are in one arena, the whole Syrian arena is one – a single theatre of operations.  From the furthest point in the south to the furthest point in the north Turkey is the American proxy in this war, and everywhere we have fought we have been fighting this proxy.  So, when he does not leave after we exhaust every possible means, there won’t be any other choice but war, this is self-evident.  I am saying that in the near future we must give room to the political process in its various forms.  If it does not yield results then this is an enemy and you go to war against it; there is no other choice.

Journalist: Nevertheless, some people said that the American withdrawal from northern Syria, after which came the Turkish aggression, and then the Russian-Turkish agreement.  All of that came within an American-Russian-Turkish agreement.  What do you say to that?

President Assad:  This was meant to show that Russia accepted the Turkish incursion, or that Russia wanted to turn a blind eye in the fact that. In fact, it is not true. For over a year, the Russians were concerned about the seriousness of such a proposition.  We all knew that the Turkish proposition was serious, but it was shackled by American orders or desires.  Some people might criticize the Russians for this outcome, due to their position at the United Nations.  As I said a short while ago, the Russians deal with realities on the ground, consequently, they try to ensure that all political conditions are in place in order to pave the way for their departure from Syria and limit the damage by the Turks or reign in the Turkish recalcitrance aimed at inflicting more damage and occupying more land.  But the Russians were certainly not part of this agreement – Russian agreements are always public.  The Russian-Turkish agreement was announced immediately, with all its items; the agreement between us and the Kurds, with Russian mediation and support was also made public right from the very beginning.  There is no hidden agenda in Russian policies, which gives us assurances.

Journalist: But the American-Turkish meetings are not announced. You said repeatedly that Erdogan’s objective, or creating the buffer zone, was Erdogan’s main objective from day one of the war on Syria. President Obama refused to accept this buffer zone, while today we are seeing certain actions on the ground. Does this mean that Obama was better than Trump?

President Assad:  We should not bet on any American President.  First, when Erdogan says that he decided to make an incursion or that they told the Americans, he is trying to project Turkey as a super power or to pretend that he makes his own decisions; all these are theatrics shared between him and the Americans.  In the beginning, nobody was allowed to interfere, because the Americans and the West believed that demonstrations will spread out and decide the outcome. The demonstrations did not spread as they wanted, so they shifted towards using weapons. When weapons did not decide the outcome, they moved towards the terrorist extremist organizations with their crazy ideology in order to decide the outcome militarily.  They were not able to.  Here came the role of ISIS in the summer of 2014 in order to disperse the efforts of the Syrian Arab Army, which it was able to do, at which point came the Russian intervention.  When all bets on the field failed, it was necessary for Turkey to interfere and turn the tables; this is their role.

As for Trump, you might ask me a question and I give you an answer that might sound strange.  I say that he is the best American President, not because his policies are good, but because he is the most transparent president.  All American presidents perpetrate all kinds of political atrocities and all crimes and yet still win the Nobel Prize and project themselves as defenders of human rights and noble and unique American values, or Western values in general.  The reality is that they are a group of criminals who represent the interests of American lobbies, i.e. the large oil and arms companies, and others.  Trump talks transparently, saying that what we want is oil. This is the reality of American policy, at least since WWII.  We want to get rid of such and such a person or we want to offer a service in return for money.  This is the reality of American policy. What more do we need than a transparent opponent?  That is why the difference is in form only, while the reality is the same.

Journalist: The leader of the dissolved Syrian Democratic Forces, Mazloum Abdi, made statements to the media in which he said that Trump promised them that before withdrawal he will contact the Russians to find a solution to the Kurdish question by making an agreement with the Russians and the Syrian state to give the Kurds an opportunity to defend themselves. Was there really such an agreement, and what is the fate of non-border regions in the Syrian Jazeera, the regions which were under the control of the armed militias called SDF? Have these regions been handed over to the Syrian state, and if so in what way? Is it only in the military sense; or ultimately has the return of the Syrian institutions to these regions taken place?

President Assad: Do you mean an American-Kurdish agreement?

Journalist: The Americans promised the Kurds to find a solution to their cause by influencing the Russians to reach an understanding with the Syrian state to give them an opportunity to defend themselves.

President Assad:  Regardless of whether contact has been made or not, as I said before what ever the Americans say has no credibility, whether they say that to an enemy or a friend, the result is the same – it is unreliable.  That is why we do not waste our time on things like this.  The only Russian agreement with the Kurds was what we talked about in terms of a Russian role in reaching an agreement with Kurdish groups – we should not say with the Kurds, because this is inaccurate and we cannot talk about one segment – the groups which call themselves SDF with the Syrian Army to be deployed.  Of course, the Syrian Army cannot be deployed only to carry out purely security or military acts. The deployment of the Syrian Army is an expression of the presence of the Syrian state, which means the presence of all the services which should be provided by the state.  This agreement was concluded, and we reached most regions but not completely.  There are still obstacles.  We intervene because we have direct and old relations – before the Turkish incursion – with these groups.  Sometimes they respond, in other places they don’t. But certainly, the Syrian Arab Army will reach these areas simultaneously with full public services, which means the return of full state authority.  I want to reiterate, that this should take place gradually.  Second, the situation will not return as before.  There are facts on the ground which need to be addressed, and this will take time. There are new facts related to people on the ground which took place when the state was absent. There are armed groups; we do not expect them to hand over their weapons immediately.  Our policy should be gradual and rational, and should take the facts into account.  But the ultimate goal is to return to the situation as it used to be previously which is the full control of the state.

Journalist: After everything that happened: they targeted the Syrian state, Syrian citizens, the Syrian Arab Army. Throughout the war years, they played a bad role and were American proxies, after all this, are we as Syrians able to live with the Kurds once again?

President Assad: To be accurate, this issue is raised repeatedly, and sometimes in private gatherings.  And I know that part of your role is to repeat what you hear, regardless of personal conviction.  What happened during this war is a distortion of concepts; to say that this group has a certain characteristic, negative or positive, is neither objective nor rational.  It is also unpatriotic.  Among the Kurds there were people who were American agents or proxies.  This is true, but among the Arabs there were similar cases in the Jazeera area and in other areas in Syria.  This applies to most segments of Syrian society.  The mistake which was made was that this action was made by a group of Kurds who made themselves representatives, not only of the Kurds, but of the Arabs and others segments of society in al-Jazeera region.  The Americans, through their support with weapons and money – of course the money is not American, it comes from some gulf Arab states – helped establish the authority of these groups over all segments of the society, leading us to believe that those in the area were all Kurds.  So, we are actually dealing with the various Kurdish parties.  As for the Kurds themselves, most of them had good relations with the Syrian state, and they were always in contact with us and proposed genuine patriotic ideas. In some of the areas we entered, the reaction of the Kurds was no less positive, or less joyful and happy than the reaction of other people there. So, this evaluation is not accurate. Yes, very simply, we can live once again with each other. If the answer were no, it means that Syria will never be stable again.

Journalist: But what is the problem with the Kurds, even before the war? Where does the problem with them lie?

President Assad: Although we stood with these groups for decades, and we could have paid the price in 1998 through a military clash with Turkey because of them, we stood with them based on the cultural rights of these groups or of this segment of Syrian society. What do they accuse the Syrian state of?  They accuse it of being Chauvinistic, and sometimes they accuse the Ba’th Party of being a Chauvinistic party although the census conducted in 1962 was not under the Ba’th Party, because it was not in power at the time.  They accuse us of depriving this group of their cultural rights.  Let us presume that what they say is correct.  Can I, as an individual, be open and close-minded at the same time?  I cannot.  Can the state be open or tolerant and intolerant and close-minded at the same time?  It cannot.  If we take an example of the latest group which joined the Syrian fabric, the Armenians. The Armenians have been a patriotic group par excellence.  This was proven without a shadow of doubt during the war.  At the same time, this group has its own societies, its own churches and more sensitively, it has its own schools.  And if you attend any Armenian celebration, a wedding, or any other event – and I used to attend such events because I used to have friends among them previously – they sing their traditional songs but afterwards they sing national, politically-inclined songs.  Is there any form of freedom that exceeds this?  The Syrian Armenians are the least, among other Armenians of the world, dissolved in society.  They have integrated, but not dissolved into Syrian society.  They have maintained all their characteristics.  Why should we be open here and unopen with others?  The reason is that there are separatist propositions.  There are maps showing a Syrian Kurdistan as part of a larger Kurdistan.  Now, it is our right to defend our territorial integrity and to be wary of separatist propositions.  But we do not have a problem with Syrian diversity.  On the contrary, Syrian diversity is rich and beautiful which translates into strength.  We do not have an adverse view of this; but richness and diversity are one thing and separating and fragmenting the country is something else, something contrary. That is the problem.

Journalist: Just to pick up on this idea, Mr President, living with each other. In your answer, you said that we must ultimately live with each other. The problem here is not only with the Kurdish component. There were groups of the population who lived in different areas outside the control of the Syrian state for years. What about those? What is the state’s plan to reintegrate them under the idea of living together, particularly the children among them, because with children we are talking about Syria’s future generation? What is the plan for these people?

President Assad:  Actually, the problem is primarily with children and then with young people in the second instance.  There are several issues, one of which is that this generation does not know the meaning of the state and the rule of law.  They have not lived under the state, they have lived under armed groups.  But the worst and most dangerous impact is on the children, who in some areas have not learned the Arabic language, and others who have learned wrong concepts – extremist concepts or concepts against the state or the homeland and other concepts which were proposed from outside Syria and taught to them in formal school curricula.  This was the subject of discussion during the past few weeks, particularly during the past few days, because the deployment of the Syrian Army in large areas in the northern regions highlighted this problem on a large scale.  Currently ministries, particularly the Ministry of Education and also the Ministries of Defence and the Interior are studying this issue.  I believe there will be a statement and a solution proposed shortly, albeit general in the first phase which will be followed by administrative measures in order to assimilate these people within the system of the Syrian state.  For instance, who will enroll in the Syrian Army, who will enroll in the police, who will enroll in schools?  Somebody who is twelve years old: how will they integrate into the Syrian school system if they know nothing of the curriculum?  The same applies to those who are in primary schools. I believe the solution is to assimilate all within the national system, but there should be special measures in order to reintegrate them into this system, and I believe in the next few days we will have a final picture of this.

Journalist: returning to politics, and to the United States, in particular, President Donald Trump announced his intention to keep a limited number of his troops in Syria while redeploying some of them on the Jordanian borders and on the borders of the Israeli enemy, while some of them will protect the oil fields. What is your position in this regard, and how will the Syrian state respond to this illegitimate presence?

President Assad: Regardless of these statements, the reality is that the Americans are occupiers, whether they are in the east, the north or the south, the result is the same.  Once again, we should not be concerned with his statements, but rather deal with the reality.  When we are finished with the areas according to our military priorities and we reach an area in which the Americans are present, I am not going to indulge in heroics and say that we will send the army to face the Americans.  We are talking about a super power.  Do we have the capabilities to do that?  I believe that this is clear for us as Syrians.  Do we choose resistance?  If there is resistance, the fate of the Americans will be similar to their fate in Iraq.  But the concept of resistance needs a popular state of mind that is the opposite of being agents and proxies, a patriotic popular state which carries out acts of resistance.  The natural role of the state in this case is to provide all the necessary conditions and necessary support to any popular resistance against the occupier. If we put to one side the colonial and commercial American mentality which promotes the colonization of certain areas for money, oil and other resources, we must not forget that the main agents which brought the Americans, the Turks and others to this region are Syrians acting as agents of foreigners – Syrian traitors.  Dealing with all the other cases is just dealing with the symptoms, while we should be addressing the causes.  We should be dealing with those Syrians and try to reformulate the patriotic state of the Syrian society – to restore patriotism, restore the unity of opinion and ensure that there are no Syrian traitors.  To ensure that all Syrians are patriots, and that treason is no longer a matter of opinion, a mere difference over a political issue.  We should all be united against occupation.  When we reach this state, I assure you that the Americans will leave on their own accord because they will have no opportunity to remain in Syria; although America is a superpower, it will not be able to remain in Syria.  This is something we saw in Lebanon at a certain point and in Iraq at a later stage.  I think this is the right solution.

Journalist: Last week, you made a tour of the front lines in Idlib with which you surprised the Syrians and the world. Addressing the soldiers of the Syrian Arab Army, you said that the battle is in the east, but Idlib is an advanced outpost of the enemy in the west which aims at dispersing the forces of the Syrian Army. Some saw the visit as the go-ahead sign, or the zero hour for the coming battle of Idlib. Is it so?

President Assad: No, there was no link between my visit and the zero hour.  First, I conduct tours every so often to the areas which are considered hot spots and dangerous, because these heroes are carrying out the most difficult of tasks, and it is natural for me to think of visiting them.  This has been common practice for me; the visit to Idlib in particular was because the world perhaps believed that the whole Syria question is summed up in what is happening in the north, and the issue has now become a Turkish Army incursion into Syrian territory, and forgetting that all those fighting in Idlib are actually part of the Turkish Army, even though they are called al-Qaeda, Ahrar al-Sham and other names. I assure you that those fighters are closer to Erdogan’s heart than the Turkish Army itself.  We should not forget this, because politically and in relation to Turkey in particular, the main battle is Idlib because it is linked to the battle in the north-eastern region or the Jazeera region.  This is the reason – I wanted to stress that what is happening in the Jazeera region, despite its importance and despite the wide area of operations does not distract us from the significance of Idlib in the overall battle.

Journalist: You say, Mr President, that there is no link between your visit to Idlib and the zero hour but is there a link between your visit to Idlib and the meeting which took place on the same day between Turkey and Russia?

President Assad:  Actually, when I was there, I had forgotten completely that a summit was being held on the same day.  I did not remember that.  I knew that a summit would be taking place and that it would be on Tuesday but…

Journalist: But your statements gave the impression that it was a preemptive rejection or something against the meeting.

President Assad:  That is true.

Journalist: Or against this meeting.

President Assad: Some articles and comments even said that there was a feeling of anger against the summit, and that the summit was against us.  The fact is that I was not angry, and my statements against Erdogan are continuous.  I said that he was a thief, and from the first days he started stealing everything related to Syria. So, he is a thief.  I was not calling him names; I was describing him.  This is an adjective and this description is true.  What do you call somebody who steals factories, crops and finally land?  A benefactor?  He is a thief, there is no other name.  Previously in my speech before the People’s Assembly, I said that he is a political thug.  He exercises this political thuggery on the largest scale.  He lies to everyone, blackmails everyone. He is a hypocrite and publicly so.  We are not inventing an epithet; he declares himself through his true attributes. So, I only described him

As to the agreement, as I said a while ago, we believe that Russian involvement anywhere is in our interest, because our principles are the same and our battle is one.  So, Russian involvement will certainly have positive results and we started to see a part of that.  Contrary to what you said, we were happy with this summit, and we are happy with the Russian-Turkish relationship in general, contrary to what some people believe, that the Russians are appeasing the Turks.  It does not matter whether the Russians are appeasing the Turks or not or whether they are playing a tactical game with them.  What is important is the strategy.  That is why I can say that there is no link at all between my statements and the summit.

Journalist:  Remaining with Idlib, but from a different perspective, the UN Special Envoy for Syria, Geir Pedersen, and in an interview with a newspaper about the situation in Idlib, described it as complicated, and I’ll mention the points he made: he called for a solution which guarantees the security of civilians.  He also talked about the presence of terrorist organizations and the importance of avoiding an all-out military campaign which, in his opinion, will, far from solving the problem, have a serious humanitarian consequence.  What do you think of what he said, and will the operation be postponed or stopped because of international pressure or based on Pedersen’s remarks?

President Assad:  If Pedersen has the means or the capacity to solve the problem without an all-out military operation, it will be good.  Why does he not solve the problem? If he has a clear plan, we have no objection.  It is very simple. He can visit Turkey and tell the Turks to convince the terrorists, or ask Turkey to separate the civilians from the militants.  Let the civilians stay in one area and the militants in another.  It would be even easier if he could identify who is a militant and who is not.  Fighting terrorism is not achieved by theorizing, making rhetorical statements or by preaching.  As for postponing, had we waited for an international decision – and by international decision I mean American, British, French and those who stand with them – we would not have liberated any region in Syria since the first days of the war.  These pressures have no impact. Sometimes we factor in certain political circumstances; as I said, we give political action an opportunity so that there is no pretext, but when all these opportunities are exhausted, military action becomes necessary in order to save civilians, because I cannot save civilians when they are under the control of the militants.  Western logic is an intentionally and maliciously up-side-down logic.  It says that the military operation should be stopped in order to protect civilians, whilst for them the presence of civilians under the authority of terrorists constitutes a form of protection for the civilians.  The opposite is actually true.  The military intervention aims at protecting the civilians, by leaving civilians under the authority of terrorists you extend a service to terrorists and take part in killing civilians.

Journalist: You are not waiting for an international decision but are you waiting for a Russian one? Can the Russians delay the beginning of the military operation? We saw earlier that military operations were stopped in Idlib, to the extent that some people said that the Russians put pressure every time to stop the operations as a result of special understandings with the Turks.  Is that true?

President Assad:  “Pressure” is not the right word.  We, the Russians and the Iranians are involved in the same military battle and the same political battle.  We are always in talks with each other to determine the circumstances which allow for an operation to go ahead.  On several occasions, we agreed on a specific timing for a certain operation, which was later postponed because of military or political developments.  This dialogue is normal.  There are issues we see on the internal arena, and there are issues seen by Iran on the regional arena and there are those issues seen by the Russians on the international arena.  We have an integrated approach based on dialogue.  In the past month, I have held five meetings with Russian and Iranian officials, so less than a week apart.  Between each two meetings there were military and political developments such that what had been agreed in the first meeting was then changed or modified in the second, third and fourth meetings and the last of which was yesterday.  The fast pace of developments makes it necessary sometimes to postpone operations.  On the other hand, we have contacts with civilians in those areas.  We really try hard to make it possible for civilians to move from those areas into our areas in order to save lives; moreover, if a political solution was possible, and sometimes we succeeded in finding such a solution, it would save the lives of Syrian soldiers, which is a priority that we should not ignore.  So, there are many elements, which are difficult to go into now, which affect this decision and postpone it; it is not a matter of pressure. The Russians are as enthusiastic about fighting terrorism as we are, otherwise why would they send their fighter jets?  The timing depends on dialogue.

Journalist: But President Putin announced the end of major military operations in Syria.  Would Russia be with us in Idlib? Would it take part in the military operation?

President Assad:  Russia was with us in liberating Khan Skeikhoon and its environs; announcing an end to military operations does not mean an end to fighting terrorism.  Indeed, the major battles have almost finished, because most areas either surrender voluntarily or are subject to limited operations.  The Khan Sheikhoon operation might look on the map as a major battle, but there was in fact a collapse on the part of the militants. So, maybe this is what was meant by the end of the major operations.  Their statements that Idlib should return under the control of the Syrian state and their determination to strike at terrorism have not changed.

Journalist: Remaining in Idlib and on the same point, because there is a lot being said about this. Concerning the terrorists in Idlib, and they are the same terrorists Pedersen talked about, how are they going to be handled? Are they going to be deported?  There have been cases like this before: terrorists being deported from different regions in Syria to Idlib.  Now, terrorists are in Idlib. Would the Turks accept the terrorists to be deported to Turkey, or how are they going to be dealt with?

President Assad:  If Turkey does not accept that, it is Turkey’s problem and it does not concern us.  We are going to deal with them in the same way we have in the past. Some might ask: in the past there were areas to which terrorists were permitted to retreat to, but now there is no other place to which terrorists might be sent from Idlib.  So, where should they go?  If they do not go to Turkey, they have two options: either return to the Syrian state and resolve their issues or face war.  There is no other choice, neither for us nor for them. These are the two only options.

Journalist: Some media outlets have circulated leaks about meetings with the Turks.  Is that true, on what level, and what was the outcome of those meetings, if they had taken place?

President Assad: All those meetings were held between security officers but at different levels.  Few meetings, probably two or three, were held in Kasab inside the Syrian borders or close to the joint borders, and one or more meetings were held in Russia.  I do not recall the number exactly, because they took place in the space of the past two years.  But there have been no real results.  At least we had expected to reach a solution concerning the withdrawal agreed upon in Astana for fifteen kilometers west and north in the de-escalation zone in Idlib.  It did not happen.

Journalist: So, you confirm that there have been meetings with the Turkish side, but that was before the agreement…

President Assad: Of course, there were tripartite meetings with Russian mediation and Russian presence.  We insisted on the Russian presence because we do not trust the Turks, so that there are witnesses.

Journalist: not bilateral meetings?

President Assad: No, trilateral meetings.

Journalist: Trilateral, with the Russians present? Was that before the last Russian-Turkish meeting?

President Assad: Of course.

Journalist: Are you prepared today to sit with the Turks after the aggression and after the agreement?

President Assad:  If you are asking me how would I feel if I, personally, had to shake hands with a person from the Erdogan group, or someone of similar leanings or who represents his ideology – I would not be honoured by such a meeting and I would feel disgusted.  But we have to put our personal feelings aside when there is a national interest at stake.  If a meeting would achieve results, I would say that everything done in the national interest should be done.  This is the responsibility of the state.  I do not expect a meeting to produce any results unless circumstances change for the Turks.  And because the Erdogan-type Turks are opportunists and belong to an opportunist organization and an opportunist ideology, they will produce results according to changing circumstances, when they are under pressure, depending on their internal or external circumstances or maybe their failure in Syria. Then, they might produce results.

Journalist: The sensitive question in this regard is: the Turks are occupiers, so if I am willing, or if I have the chance, or if I believe that I might meet the Turks, the Turks are occupiers, exactly like Israelis, so it would be possible to meet the Israelis. This is a sensitive issue, but it is being raised.

President Assad: It was actually raised when we started these meetings: how can we meet occupiers in Afrin or other areas, even if there are not occupiers, they support terrorism; they are enemies in the national sense.  The difference between them and Israel is that we do not recognize the legitimacy of its existence as a state. We don’t recognize the existence of the Israeli people. There is no Israeli people except the one that existed for several centuries BC, now they are a diaspora who came and occupied land and evicted its people.  While the Turkish people exist, and they are a neighbouring people, and we have a common history, regardless of whether this history is good or bad or in between; that is irrelevant.  Turkey exists as a state and it is a neighbouring state.  The Alexandretta issue is different from the situation in which a people without land replace a land and a people; the comparison is not valid.  Even when we negotiated with Israel in the 1990s, we did not recognize it.  We negotiated in order to achieve peace.  If this was achieved and the rights were returned, we would recognize it; as I said, the comparison is invalid.  Turkey will continue to exist and the Turks should remain a brotherly people.  Erdogan was betting at the beginning to mobilize the Turkish people behind him in order to create hostility with the Syrian people, and consequently be given a free hand.  We have to be careful not to look at things in the same way.  I stress again that some people, not the political forces, but within the Turkish Army and security institutions are against Erdogan.  This was the reason behind our drive to meet them.

Furthermore, and this was the subject of discussion with our Russian and Iranian friends – who said that yes, we are defending you, but in the end, you are the owners of the cause.  This is true, the land is ours, and the cause is ours and so we have a duty to carry out by meeting them directly, even if we do not expect results.  Maybe there will come a day when we can achieve results, particularly with changing circumstances inside Turkey, in the world and within Syria.

Journalist: Concerning Israel, some people describe it as the absent present in the events in Syria, the greatest beneficiary of what happened in Syria. Indeed, it is more comfortable now than in any other time before in comparison with weakening Syria, Hizbollah and Iran, as analysts say.

President Assad:  It is the always-present.  It has never been absent.  It might be absent in terms of language, because we fight its proxies, agents, flunkies or tools, in different ways, some military some political.  They are all tools serving Israel directly or through the Americans.  Since the battle on the ground is with these forces, it is normal that the terminology describes these forces and not Israel.  Israel is in fact a main partner in what is happening, and as an enemy state, that is expected.  Will it stand by and watch?  No. it will be proactive, and more effective in order to strike at Syria, the Syrian people, the Syrian homeland and everything related to Syria.

Journalist: Benefiting practically from what happened?

President Assad:  This is self-evident.  Even if we do not discuss it, it is one of our national givens in Syria.

Journalist: After all the aggressions carried out by the Israeli enemy on Syria, we have never seen an Arab position, and the Arab League has never moved. When the Turkish aggression started, the Arab League met at the level of Foreign Ministers. The first impressions were good, and the final communique was described as positive. In return, we have not heard a statement from the Syrian state.

President Assad:  Do you recall when Syria’s membership in the Arab League was frozen?  Did we issue a statement? We did not.  So, if we did not issue a statement as a result of Syria’s departure from the Arab League, why would we issue one when they started discussing Syria’s return to the Arab League? I think the implications of my answer are clear for all those who want to understand.  I do not think that your viewers believe that raising this issue merits more than the few sentences I have just said.

Journalist:  True. If we move to pure politics concerning the constitutional committee.  What is your explanation of the criticism made by the other side to this committee, although it has been one of their demands for years?

President Assad:  Very simply, they believed that we would reject the formation of this committee, and maybe they were shocked that we were able to form it, because they used to raise obstacles and blame the Syrian government.  We dealt with these obstacles in a specific diplomatic manner, not making concession on fundamental issues, but on some issues which we consider related to form.  They were shocked in the end, and that is why they launched a severe attack on it.  That is what happened, in brief.

Journalist: The Syrian state made no concessions under Russian or Iranian pressure?

President Assad:  No. Had we made real concessions, they would not have attacked it.  They would have praised the formation of the committee.  Their attack shows that we have not made any concessions and no concessions can be made.  The constitutional committee and the outcomes it might produce later would be used as a launching pad to attack and strike at the structure of the Syrian state.  This is what the West has been planning for years, and we know this. That is why it was not an option to concede on fundamentals and particular stances related to Syria’s interest.  There were other details which were insignificant, like the fact that they camouflaged themselves under the umbrella of the so-called moderate opposition.  In many instances, they proposed names affiliated to al-Nusra Front, which we rejected because of this affiliation.

Journalist: Terrorists?

President Assad: They are terrorists.  In the end we agreed to a number of those, which might have come as a surprise.  We determined that the result would be the same regardless: the same background, the same affiliation, the same master.

Journalist: True

President Assad:  And decision maker, and so the signal for the decision would be from the same source.  So, what difference does it make?

Journalist: Puppets, no more.

President Assad:  Exactly.  We agreed.  This is only an example.  There are many other details, but this is what surprised them.  We have not made any concession on fundamental issues.

Journalist:  Pedersen talked about meetings of the constitutional committee in Geneva saying that it would open the door to reaching a comprehensive solution to the Syrian crisis, and in his view, that solution includes holding parliamentary and presidential elections under the supervision of the United Nations and in accordance with Security Council Resolution 2254.  He also talked about ensuring the participation of Syrian expatriates. Would you accept international supervision on parliamentary and presidential elections?  And is this issue within the preview of this committee?  And who has the right to vote, practically?

President Assad: For him to say that this committee prepares the ground for a comprehensive solution, this is not true.  It provides part of the solution, maybe.  But by saying this he ignores the presence of the terrorists.  A constitutional committee while the terrorists are still there will solve the problem – how? This is impossible; it is rejected.  The solution starts by striking at terrorism in Syria.  It starts by stopping external interference in Syria.  Any Syrian-Syrian dialogue complements, contributes and plays a certain role, but it does not replace the first and second elements. I am saying this in order not to leave part of the statement as if we have agreed to it.

If he believes that Resolution 2254 gives the authority to any party, international or otherwise, to supervise the elections, this means that they are returning to the era of the mandate.  I would like to recall that the first part of the resolution refers to Syria’s sovereignty, which is expressed by the Syrian state alone and no one else.  The elections that will be held will be under the supervision of the Syrian state from A to Z.  If we want to invite any other party – an international body, certain states, organizations, societies, individuals or personalities, it will still be under the supervision of the Syrian state and under the sovereignty of the Syrian state.  The constitutional committee has nothing to do with the elections it is only tasked with the constitution.  If they believe that they will return to the days of the mandate, then that would only be in their dreams.

Journalist: Again, on Pedersen’s statements, he said that the mere acceptance to form the constitutional committee is an implied acceptance of the other side and constitutes a joined commitment before the Syrian people to try and agree, under the auspices of the United Nations, on the constitutional arrangements for Syria. Some people objected to this implied acceptance of the other side by the committee, since it does not represent the Syrian people and is not elected by the Syrian people. What is your response to that?

President Assad:  All your questions are valid, at least from a legal perspective.  First, let us identify the first party and the second; some people believe the first party is the Syrian state or the Syrian government.  No, this is not the case, the first party represents the viewpoint of the Syrian government, however the Syrian government is not part of these negotiations nor of these discussions.

Journalist: The first party is supported by the Syrian government.

President Assad:  Exactly.  The government supports this party because we believe that we share the same viewpoint.  They are people who belong to the same political climate of the Syrian government.  This does not imply that the government is part of the negotiations.  Legally, we are not a part of the constitutional committee and this does not imply the government’s recognition of any party; this issue is should be clear.  So, he is referring to a side which represents the viewpoint of the Syrian government.  Here we have to question: what does he mean by “implied acceptance,” what is it we are accepting?

The first party initially accepted to be part of Sochi and to sit down with the second party in Sochi; it later accepted to set up a constitutional committee and discuss ideas regarding the constitution.  Accepting to sit down with them, does not imply that we accept their nature.  The first party exists in Syria, lives in Syria, belongs to all segments of the Syrian people; similarly, there is a state which has the same viewpoint, is elected by the Syrian people and enjoys the support of the majority of people.  The second party is appointed by whom?  It is appointed by Turkey.  Why was the formation of the constitutional committee delayed? For a whole year, we have been negotiating with Turkey via the state-guarantors, Russia and Iran.  The second party was not appointed by any Syrian side; a few represent the terrorists and the majority represent the states which imposed them; it is exclusively Turkey, and of course those standing in the background, the Americans and others.  And there is the other party, which, as I said, represents the terrorists. So, what is it I am accepting?  I accept the terrorist to be a patriot, or I accept those appointed by others, or I accept agents to be patriots. Let us speak frankly.  Why should we lie and speak diplomatically?  The reality is that there is a patriotic party dealing with a party which is an agent and a terrorist, its as simple as that. But in order to be diplomatic and to not anger everyone, I will call it a Syrian-Syrian dialogue, but only in terms of an identity card, passport and nationality.  But as for belonging, that is a different discussion, to which we all know the answer too aside from the diplomatic discourse.

Journalist: Pedersen considered that the launch of the work of the committee is actually a return to Geneva. Have we returned to Geneva after four years? And what about Sochi and Astana?

President Assad:  No, we have returned to Geneva only geographically, whereas politically, we are part of Sochi, and everything that is happening has its frame of reference as Sochi and is a continuation of it.  There is no Geneva, it is not part of this process.  The fact that the UN is represented and participates in Sochi gives it an international dimension, which is necessary; but it does not mean that Geneva undercuts Sochi.  There is no Geneva.

Journalist: Could Pedersen’s statements, all the statements we have reviewed here, aim at preempting the work of the committee, or are they completely outside the context of its work? And concerning the constitution, in particular, is what is happening a complete change of the constitution, a discussion on the constitution, or the amendment of some provisions of the constitution?

President Assad:  There will be an attempt to direct the work of the committee in a certain direction.  This is for sure, and we are fully aware of this and won’t allow it.  That is why everything announced outside the committee has no value; it is absolute zero, as simple as that.  Therefore, we should not waste our time on such statements or give it any importance. What is the second point?

Journalist:  About the nature of the committee’s work: is it discussing the provisions of the constitution, amending some provisions or a complete change of the constitution?

President Assad:  This constitutes a large part of the discussion on setting up the constitutional committee: shall we amend the constitution or have a new constitution?  Our position was that when we amend a provision of the constitution and put it to a referendum, it becomes a new constitution.  So, there is no real difference between amending the constitution or having a new one, because there is nothing to define the new constitution, a completely new constitution.  This is all theoretical and has no real meaning.  What concerns us is that everything produced by the meetings of this committee and is in line with national interest – even if it is a new constitution from A to Z, we shall approve.  And if there is an amendment of a single provision in the constitution, which is against national interest, we would oppose it.  So, in order not to waste our time in such sophistry, we should focus on the implications.  We are fully aware of the game they are going to play. They aim to weaken the state and transform it into a state which cannot be controlled from within and, consequently is controlled from the outside.  The game is clear, as is happening in neighboring countries which we don’t need to mention.  This is not going to happen; but they will try and we will not accept.  This is the summary of months of future dialogue, and maybe longer, I don’t know. Of course, I mean future dialogue.

Journalist:  We discussed at length the constitutional committee and all the statements made about it. I will move to talking about the internal situation in Syria, since we are talking about attempts to influence, what matters is the internal situation.  During the war years, the Syrian’s suffered from high prices, lack of production, shortage of job opportunities, many consequences of terrorism, the sanctions, and the difficult military situation over large parts of the Syrian territory.  The natural outcome was a deterioration in the living conditions of Syrian families.  But now, conditions on the ground militarily have improved, most of the land has returned to the control of the Syrian state.  What about the living conditions? Are there signs of an improvement of this situation, or will the situation remain as it is until all Syrian territory is liberated?

President Assad:  If the cause was only due to the situation on the ground, terrorism, etc., then yes, it is better to wait.  But this does not make sense.  As you know, some people tend to blame everything on the security situation and whilst there is no doubt that it has a great impact, but it is not absolute.  This answers the last part of the question.  Do we wait?  No, because if we were to wait, even if the situation on the ground changed, living conditions would not improve.  Living conditions will not improve unless we move, very simply, as a state and as a society on all levels.  Liberating some areas might have an impact on the economic situation if these areas were employed and integrated into the development and economic cycle in Syria.

Journalist:  Areas in which there are resources in particular.

President Assad:  There might be resources, or it might be a tourist area.  Currently there is no tourism, so this area will not have an impact on the economic situation, but an agricultural area like the northern regions, this is essential; today we import some of the things which we used to export and because they are imported in a round-about way in order to circumvent the sanctions, we are paying more for them.  If we take Aleppo for instance, it is the heart of Syrian industry, and with Damascus they are the centre of the Syrian economy.  So, areas are different but if we liberate areas without taking the necessary measures to invigorate the economy, things will not improve.  So, as a state, we need to accelerate the rebuilding of infrastructure – like restoring electricity and other utilities, and the role of state institutions, in order to facilitate the return of the productivity cycle.  Here I am not referring to major industries and large projects.  Even before the war, we had the view that large projects are important but they are not the solution.  For a country like Syria, the strength of its economy lies in small and medium-sized enterprises. This will help invigorate the economy.  The problem is that some people wait; they say that let us wait to see what happens.  If we are to wait, then we should not expect to see the signs that you referred to.  Are there signs? Yes, of course, there are improvements, there are industries which have emerged, workshops that have returned to work.  The number of people who have returned to the country is higher than the development of the economy, and consequently some might say these improvements are intangible, this is correct.  The challenge now is to integrate these people into the economic cycle.  The answer to the question: (can we do it?) of course, we can.  We should not say that circumstances prevent us, no; we have some laziness, we have some dependencies and sometimes we do not have the vision of how to move.  And by we, I mean all of us as a society, as a state and as citizens.  The state is responsible to provide the necessary conditions and the infrastructure, but it cannot open all the shops, workshops, and industries.

Journalist:  If we can, why do we not see a real response by the government to your continued directives to the ministers to deal transparently with the citizens.  Why is this indifference and improvisation in the work of government institutions and the absence of any planning or a preemptive alternative, as some people say, some people who hold the government responsible directly for squandering the blood of the martyrs and the wounded and the sacrifices of the Syrians.

President Assad:  First, if we want to address government institutions, and in order to be objective, I cannot talk about them collectively; there are those ministries that are working, while there is laziness and inefficiency in others.  Within ministries, there are institutions which are functioning properly and others which are not fulfilling their duties.  So, if we want to talk objectively, we need to identify specific sectors in order to distinguish between them; any generalities do not properly reflect reality.  In our own private discussions, we can talk in general terms – the state is not functioning, the government is not functioning etc., but I am an official and I cannot but speak in a scientific, objective and tangible manner.  In reality, there are cases of negligence and there is the opposite.  If I look at the positive aspects, if all the institutions are not working, where are we getting salaries from?  How do students go to school?  There are martyrs in the education and electricity sectors.  Electricity plants were targeted and then problems solved and solutions found.  Despite the difficulties due to the sanctions, we are able to provide basic commodities like oil, wheat and others.  So, there is work being done.  Of course, you will tell me that it is only normal for talk about pain.  This is natural and I do not expect people to refer to the positives.  It is human nature to talk about pain. When I am healthy, I do not talk about being in good health every day, but when I’m sick, I will talk about my illness; again, this is only natural.   But in order to evaluate properly the situation we should consider all angles.  As to the negatives, the challenge lies in distinguishing between causes related to the crisis and the war and causes related to our dereliction? When people criticize the state, they speak as if there is no war.   Similarly, when an official speaks, they often blame everything on the war; the challenge is how to separate the two.  This is what we are doing now. When we had the gasoline and diesel crisis, the problem was indeed caused by the sanctions and our ability to provide these resources.  The problem is that the state itself is under sanction, so it cannot import.  It imports using other channels, which I won’t divulge, to source these resources.  Most of the time we succeed, but other times we do not; these latter cases are beyond our control.  As for electricity, the plants and infrastructure are continuously targeted, do we hold the officials responsible for the terrorist rockets?  We need to be objective about certain issues, for example we were able to reclaim some gas wells, which improved the electricity situation, but the needs of the returnees and the workshops which have reopened are much larger than the electricity we were able to restore.  We need to see all these issues.  So, we are able to produce, but we go back to the same question: how do we distinguish between dereliction and valid causes.  This is what we should be considering, but we are not discussing the situation from this perspective.  At the level of the state, we are trying to reach these results, and we have been able to reach them in relation to dereliction.  Officials who do not fulfill their duties should be removed; dereliction should not be given an opportunity to continue.  There is also the issue of corruption.  Dereliction of duty is one thing and corruption is something else. The outcome may be the same sometimes, but here I am referring to an official who is not corrupt but is either unable to carry out their duty or does not have a clear vision.  When it becomes apparent that they do not have either of these qualities, then they should leave immediately.

Journalist:  On this subject of having a clear vision, if we talk about the rate of exchange for the dollar, it is logical that during the war the exchange rate increases if not as a result of the war itself, as a result of the embargo and the economic sanctions on our country, but recently rises are incomprehensible and affect the details of the daily life.  What is your explanation of this incomprehensible rise?

President Assad:  As I said some issues are self-evident, first, sanctions have an impact on state revenues in dollars or hard currency in general.  This affects the exchange rate, which in turn affects prices.  State revenues have also receded as a result of fewer exports and the lack of tourism; no tourists will visit a country during a war.  Countries that we depend on for exports are contributing to the sanctions in one way or another.  Nonetheless, we have managed to identify unofficial channels for exports, which has contributed to the inflow some hard currency. There is also the speculation game, some of which happens inside Syria and some of which happens outside; additionally, there is speculation on social media, which we get dragged into.

The most dangerous of these factors is the psychological.  When we hear that the Syrian pound has dropped, we rush to buy dollars.  We believe in this way that we have saved money by turning our pounds into dollars, but as a consequence, the exchange rate drops in a severe and accelerated manner and consequently prices rise significantly; what citizens have saved by converting pounds to dollars they have lost due to higher prices.  There are many aspects to this issue. Now, can the state intervene?  Yes it can, but with limited revenues and tremendous demand – due to higher prices of basic commodities like wheat, oil, fuel and others, there is a trade off between exhausting dollars on speculation or spending on basic needs.  If dollars are exhausted, this will mean we will have no wheat and oil; this is our reality.  Our revenues are not what they used to be and as such our priorities have been on focused on arms and ammunition and squeezing what we can in order to provide the necessary weapons.

Journalist:  Are there no measures that the state can take to control the rate of the exchange?

President Assad:  Of course, there are.  If you compare our situation with other countries in our region, when the dollar exchange rate is affected, you find that it increases multiple times in a matter of days.  So, it is a miracle that the exchange rate, which was in the upper forties or fifties before the war, is still around six hundred nine years on.  This does not make sense; the pound was expected to collapse at the end of 2012. Had it not been for particular methods, which unfortunately I cannot divulge due to their covert nature, the pound would have collapsed.  Let me give you an example: one factor which people are not aware of, is that the liberation of an area does not necessarily serve the Syrian Pound, because by liberating an area, we are removing its access to dollars which were paid to the terrorists to cover their needs and expenses.  This is one of the tools we benefited from. I mean that things are not absolute, and we cannot say that terrorists were serving us in this regard.  Not every positive step has a positive impact.  That is why I am saying that the issue is complicated.  Some experts say that there is a process of drying the region up of dollars and the whole region is paying the price of the dollar.  But notice the difference between us and neighbouring countries.  The Turkish Lira, for instance, lost about two percent of its value in the last few days; yesterday I believe, due to a decision taken by the American Congress.  Countries are totally subject to these fluctuations.  Despite our circumstances, we do not succumb entirely – we suffer, we defend, we fight all the whilst having a war waged against us.  Whereas these other countries do not have a war waged against them, yet they can barely support their currency, and moreover, the currency is supported by external financial and political measures.  So, there are challenges but once again the solution is not difficult.  The solution is not the dollar game, but an economic game.  If we go back to your first question and start to look at the economic cycle as being the foundation, not speculation.  If we are able to get the economic cycle moving, then we can create more tools for the monetary authorities and for society to improve the economic conditions and reduce dependency on the dollar.  Small or medium-sized industries help us reduce our dependency on importing materials and hence reduce the pressure on the Syrian Pound.  We have many tools which we can use, but the speculation game is not the solution. This is what I believe.

Journalist: So, I understand from what your excellency said that these policies or measures might take a longer time to produce results, but they are more effective and successful.

President Assad: What I want to say in answer to all economic questions is that the solution is there. There are those who say that when I present all these factors, it is because we do not have a solution.  No, solutions do exist and are not impossible and what we have done proves that they are not impossible; but this does not mean that we have done our best.  This is the starting point and this requires an economic dialogue, I am presenting the larger headlines that we are capable of achieving.  Actually, the dollar, the economy and the living conditions are all part of one cycle.  They are not separate parts.  The solution lies in accelerating state services and facilities to push projects forward and this is what we are doing; we are waiting for a response, because there is a lot of pressure on foreign investors not to invest in Syria.

Journalist: And the solution also lies in fighting corruption. There is a lot of talk about that now. There is talk about a wide-ranging campaign which included a number of business men and officials who are suspected of corruption. Is that true, Mr President? Is this campaign part of the measures taken to combat corruption, and would it include other individuals?

President Assad:  That is true, but it is not a campaign, because the word “campaign” gives the impression that we have just started, because a campaign has a beginning and an end, and is temporary.  This is not true, for either we used to accept corruption and suddenly we don’t accept it any longer, or we did not acknowledge it.  No, it is visible, and the beginning is now over three years old. Why?  Because at the start of the war the internal situation was not a priority at all.  We used to think of providing our basic needs, just to live, but there was process of tearing up the state and the homeland by terrorists and, on a larger scale, by the corrupt.  That was the problem. The country cannot stand it and the state cannot stand it.

Journalist: We just wanted to stay alive.

President Assad:  In the first years.  Afterwards when the tearing up increased, we returned to fighting corruption which we had started before, but the circumstances were different before the war, and priorities were different.  Now fighting corruption was given priority because of the economic conditions we are living and because this reservoir, which is the state, is punctured in many places, so any revenues going into it were syphoned out and so we were not able to benefit from them.  Where did we start? We started with the military establishment. No state starts accountability at the heart of the military establishment during a war; this institution is sacred.  However, because it is sacred especially during the war, and because it stands for discipline, this establishment doe not allow itself to be, at the same time, be a symbol of corruption.  So, accountability started in the military establishment and many high-ranking officers were put in jail with other officers at different levels.  Those who were proven innocent were released and there are those who are still being tried up till now and after many years; so, there was no favouritism.  The question was raised: is it possible while the military establishment is involved in a war.  We said that the military establishment is fighting terrorism and fighting corruption. It fights everything, and because it is the military establishment it should be at the forefront in everything.  The same process was also followed in the Ministry of the Interior, the Ministry of Telecommunications. Many institutions were involved.  But, the issue was raised because there are aspects of society, personalities and institutions which are the subject of people’s attentions, in the spotlight of society, the issue was given prominence, while in actual fact, there is nothing new.  As to accountability, it is an ongoing process.  In answer to your question, yes, it is ongoing.

Journalist:  Are we going to see other individuals brought to account?

President Assad:  As long as there is corruption, fighting it we will continue. That’s for sure. In these circumstances and in other circumstance.  This is part of developing the state. We cannot talk about developing the state in terms of administration and other aspects without fighting corruption. This is self-evident.

Journalist: there are those who floated the idea that the state needed money, or that our allies asked the state to pay for debts, so the state appropriated money from merchants, in a vengeful way, to the extent that some people described it as Ritz Carlton Syria.  How do you comment on this?

President Assad:  They always describe Syria as a regime.  They do not say a state. Their objective by saying so is to make us appear as a gang, a junta, etc.  Whereas the state has basic principles, a constitution, regulations, clear controls.  We are a state, not a sheikhdom as is the case in some countries.  The state has a constitution and a law.  The first thing in the constitution, or one of its most important provisions, is the protection of private property.  We cannot tell somebody, under any title, we take this property.  There are many appropriations of properties belonging to terrorists, which have been appropriated temporarily, but they have not become state property, because there is no court decision, although these individuals are terrorists, there is still a need for a court decision. It doesn’t mean that this property goes automatically to the state. It needs a court decision.  In this framework, the state cannot say, under any title, “you are corrupt, so give me your money.”  This is at odds with the basic principles of the state.

Journalist: These are measures taken on legal grounds.

President Assad:  Of course.  There are many cases which people confuse.  There was a meeting between a group of business men and state officials in order to support the Syrian Pound when it started to drop quickly because of the state of fear and anxiety. Otherwise, there was no economic cause for the collapse of the Syrian pound.  They were asked to help state institutions, particularly the Central Bank, and they did it.  This does not mean that they made donations to the state, they contributed hard currencies and took Syrian Pounds in return. Nobody offers the state anything for free.

Journalist: Just moving the economy.

President Assad:  Yes, in a certain way and according to a certain agreed plan. They did it and it gave quick results. There is also corruption fighting which you asked about a short while ago.  There are officials and individuals in the private sector, because corruption is done in partnership.  In the private sector, all those who squandered state money were asked to return it because the objective is to get the money without necessarily being vindictive, before we prosecute and go to the courts for years. There are documents. Are you prepared to return state money? Many of them expressed a willingness to do so. So, there are aspects to the issue.

Journalist: But why was the issue promoted, or people understood sometimes the reasons you mentioned to mean that prosecution or accountability targeted business men only, but we have not heard about officials. We heard only about merchants or business men.

President Assad:  And that is why I said that accountability started in the army, the Ministry of Interior, the Ministry of Transport and other institutions and it is still ongoing, all of this targeted officials in the firs place.  And all those in prison are state officials at different levels.  You cannot prosecute one party when they have another partner. There is always a partnership, but sometimes the name of official is not mentioned because people are not interested or the name of the person from the private sector is not mentioned because people don’t know this individual. The question is that of media marketing, and we have never relied, and will never rely, on media marketing or propaganda to say that we are fighting corruption.  We are more interested in actually fighting corruption rather than making a big fuss abut it.

Journalist:  That is why there is talk of a law on disclosure of financial assets of all those working in the public sector.

President Assad:  Discussions started a few months ago, and there was a workshop last week under the auspices of the Ministry of Administrative Development.  It is an important law. In fact, this is not new. It was raised a year before the war but at that time it was not formulated as a law. It was rather in the form of a decision for any individual employed by the state to disclose their financial assets so that this declaration becomes a frame of reference for the assets he gains during his employment.  Many people were asking why state officials were not being asked about their assets and how they were acquired.  To do so, would require a legal framework and that is what we are doing at the moment.  The essence in fighting corruption lies in the laws. By disclosing financial assets means this law which will constitute an important reference for any person employed by the state; after one year or twenty years you can ask them how they acquired their assets.

Journalist: What are the measures that will be taken in this regard?

President Assad:

The law for the disclosure of financial assets is part of it, prosecuting corrupt individuals for certain wrongdoings is another.  However, if you go back to the discussion about corruption, particularly on social media, people talk about everything except the source of corruption.  In our case, the source lies in the laws and the related executive decrees and measures etc.  The legal structure of corruption is the problem, most of the cases referred to the courts are found to be an implementation of the law, which is very vague and has many loopholes.  As long as this is the case, even if you are fully-convinced that they are corrupt, they are legally innocent, because they have ‘implemented the law.’  Our laws give far reaching authorities, and allow for many exemptions.  This is why in my previous meeting with government, after the reshuffle, I talked about setting up a committee to amend the laws and in particular cancelling exceptions.  Exceptions are not necessarily in the form of allowing for officials to issue them but also in the form that they may implement in various manner at their own discretion.  I might implement it in good faith and create discrepancies between people, and I might implement it in bad faith and receive money and consequently become corrupt in the financial sense of the word.  That is why we started by focusing on the exceptions given to the President of the Republic.  By allowing for exceptions, if I wanted to implement the law fairly, I cannot because I will give you the opportunity to implement the provision in a certain way while somebody else is deprived of this possibility, because I did not encounter him or he did not have access to me.  As I said we started by canceling the exceptions of the President of the Republic.  Furthermore, any exceptions that are required in particular areas, for example the Customs Law; in these instances, there should be clear boundaries and controls over these exceptions. They should not be left to the discretion of any official regardless of their seniority.  So, we used to have so many exceptions without any controls, including in employment and other areas.  Again, our laws are full of loopholes which need to be fixed by passing new laws.  This has already begun, particularly with local administration laws because the violations we see everywhere are partly legal.  This is what we need to do. We are focusing on the anti-corruption law because what we are doing now in terms of fighting corruption is merely addresses the symptoms but does not solve the problem.

Journalist: So, it is about fighting the corrupt environment and not the corrupt individuals.

President Assad: Exactly.

Journalist: And here I ask about our role in the media, finally, and thank you for your patience with us, Mr President, and for answering all these questions.

Mr President: Not at all, you are welcome.

Journalist:  As the media, within the framework of fighting the corrupt environment, do we have a role and how do you see it?

President Assad:  You have a crucial role in two areas.  By the way, my last meeting with the government was dedicated solely to the role of the media.  First because I know that the media will have many enemies from within the state, especially when it addresses the question of corruption.  This is for many reasons, not only because of interests but also because it is our nature and our culture that we do not like criticism.  Even when it is general, we turn it into something personalized, and reactions start to appear, which create a great number of problems – either through fighting the media in principle or fighting the information which you need in order to do your job in this case.

So, the meeting was dedicated to advancing the state media; first because it constitutes the most important tool in fighting corruption.  Corruption is wide-ranging and includes many sectors, the relationship between people and the state, the relationship of different sectors within the state is not only a daily relationship, it is manifested on an hourly basis.  Consequently, we cannot, using any mechanism, follow up on all these cases. Here comes the role of the media, since the media are supposed to be in all corners of society.  So, it constitutes a major auxiliary instrument to expose cases of corruption.  The more important point which I touched on earlier when I referred to the laws, is the environment which needs radical reform.  The media should lead the dialogue around this reform.  The state has brought in legal experts to study the flaws, but legal experts do not necessarily have the vision.

Lawyers can formulate the laws, which is only part of the process.  The other part is the vision.  Who has this vision?  The officials alone – no.  There are details that officials, in their experience and position do not see.  And every individual in society, by virtue of their presence in a certain domain cannot see the whole solution, they can see part of the solution.  The media can bring us together to discuss this solution. From another perspective, we are seeing the chaos of discussion on social media.  Here is the role of the national media to shift this discussion from superficiality, personalization, gloating, revenge and manipulation from the outside, even unknowingly.  The media can create a real methodology for a serious dialogue, a mature dialogue, a national and consequently productive dialogue.  In fact, there are great hopes pinned on you, although you are still at the beginning through the programmes which you have started recently.  The opportunity to upgrade this dialogue, to fight corruption, address the laws, and the corrupt – the horizons for you are broad and open for you to play an important role. I personally pin great hopes on you and support the official media in this regard.

Journalist:  Thank you for your support, Mr President, which is practically empowering but also entrusts us with a great responsibility.

President Assad:  Thank you. I am happy to have this dialogue with two important and major national media institutions.  No doubt people have high hopes on the role of officials and the state in the future of Syria, whether in fighting corruption, fighting terrorism or the many other issues which you have tried to pass through the views of the Syrian citizens;  In turn we pin our hopes on you in the media to be – as you have been – part of the battle against terrorism, against corruption and against any flaw which might take the country backward instead of moving it forward.

You are welcome.

Journalist: Thank you, Mr President.

Ladies and gentlemen, this brings to an end this interview. Thank you very much.