Acta Diurna®

registrul vieții românești®

Ziua internaţională a poeziei

Ziua internaţională a poeziei

Chisinau, orasul meu

Ziua Internaţională a Poeziei este marcată anual la 21 martie, conform unei decizii a UNESCO, emisă în 1999.

„Poezia este copilul care rămâne în sufletul adolescentului, al omului matur și al bîtrânilor, peste durere, dezamăgire și suferință”.

Tudor Arghezi

Oraşul meu cu umeri albi de piatră

Gheorghe Vodă

Oraşul meu cu umeri albi de piatră,

În ploi de soare zi de zi scăldat,

Cu ani cinci sute aşezaţi la vatră

Trecutul glorios şi zbuciumat.

Mai tânăr şi frumos ca nici odată

Având în schele-un falnic viitor,

Tu te înalţi cu fruntea luminată

Oraşul meu, al tău, al tuturor.

Te înălţăm cu braţul şi cu gândul

Din zorii zilei pân’la ceas târziu

Şi zboară larg de-asupra noastră cântul —

Drapelul tinereţii pururi viu.

Îmi place să mă plimb prin el agale,

Se întâlnesc la fiecare pas

Prieteni vechi din anii mei de şcoală

Prieteni, noi, ce mi-i făcură azi.

Să-i însoţesc…

Vezi articol original 208 cuvinte mai mult

Anunțuri

06 Martie 2018, 12:54 // Mai multe Asociații Obștești unioniste [din R. Moldova]vor organiza la 25 martie curent, în Piața Marii Adunări Naționale un miting cu genericul „La sfat cu cetățeanul, la sfat cu suveranul”, unde se va semna Declarația de Unire, în contextul faptului că tot mai multe localități s-au expus pozitiv asupra acestui lucru.

Chișinău, din nou în frunte ! Dă tonul la cântec în Marșul Unirii !

Toți românii trebuie să citească acest mesaj!!!

http://www.realitatea.md/union istii-invita-la-marea-adunare- generala–unde-va-fi-semnata-d eclaratia-
de-unire–au-fost-invitati-tot i-deputatii-din-parlament–vid eo-_73106.html

Unioniștii cheamă cetățenii la Marea Adunare Generală, unde va fi semnată Declarația de Unire.
Au fost invitați toți deputații din Parlament

Toți românii trebuie să citească acest mesaj!!!

06 Martie 2018, 12:54 //
Mai multe Asociații Obștești unioniste vor organiza la 25 martie curent, în Piața Marii Adunări Naționale
un miting cu genericul „La sfat cu cetățeanul, la sfat cu suveranul”, unde se va semna Declarația de Unire,
în contextul faptului că tot mai multe localități s-au expus pozitiv asupra acestui lucru. Anunțul a fost făcut
astăzi în cadrul unei conferințe de presă prezentată de către organizatorii evenimentului.
Ținând cont de faptul că evenimentul este de o anvergură națională, organizatorii au invitat toții cei 101
de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, pentru a participa la acest miting destinat semnării
Declarației de Unire.
Totodată, în cadrul Marii Adunări, unioniștii vor cere  celor două Parlamente de la Chișinău și București
să semneze la 27 martie curent, Declarația de Unire în Legislative, și să recunoască Actul de întregire a
Basarabiei cu România din 27 martie 1918.
Marea Adunare Națională va începe cu un marș, care va porni din toate orașele României, finisându-se
în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. La eveniment se va semna trei documente:
– Declarația Marii Adunări Naționale de reintregire a țării prin recunoașterea Actului de Unire a Basarabiei
cu România,în vigoare în prezent
– O cerere adresată celor două Parlamente ale României și Republicii Moldova, prin care să convoace o
ședință comună unde vor semna această declarație
– O hotărâre prin care, Marea Adunare Generală, va împuternici o delegație, compusă din primari, consilieri
locali, care au votat declarația de reîntregire a țării și reprezentanți ai societății civile, care la 26 martie să se
prezinte la Parlamentul Moldovei și la Ambasada României, pentru a le înmâna aceste documente semnate și
să participe la ședința comună a Parlamentel din 27 martie.
Realitatea.md amintește că până în prezent 97 de localități din Republica Moldova au semnat declarația de
unire simbolică, adică circa un milion două sute de mii de cetățeni.

Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin (Bistrița Năsăud), cela ce în Lavra Pecersca pe Sf. Dimitrie al Rostovului l-a cunoscut, apoi la Neamțu a viețuit, Ierarh al Romanului a fost înălțat, și iarăși la Pecerska întorcîndu-se, acolo cu pace la cele veșnice a trecut (în 1724). Canonizat de BOR în 2007, la Duminica Mironosițelor Femei, cu zi de prăznuire la 14 aprilie.

,

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Viața, troparul și acatistul (14 aprilie)

1 Votes

Troparul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, glasul al 4-lea:

Stea mult-luminoasă, răsărită în ținutul Gledinului, ai strălucit ca un semn dumnezeiesc în pământul Moldovei, luminând inimile credincioșilor. Stâlp neclintit al rugăciunii curate, podoabă aleasă a ierarhilor români și ctitor al Schitului Pocrov din lavra Neamțului, Sfinte Ierarhe Pahomie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.


sfantul_ierarh_pahomie_de_la_gledin_episcopul_romanului_2.jpgSfântul Pahomie s-a născut în satul Gledin din ținutul Bistriței Năsăudului, în jurul anului 1660, primind la botez numele Petru.

Părinții săi, preotul Eftimie și prezbitera Ana s-au îngrijit să-i dea o educație aleasă. Pomelnicul schitului Pocrov arată că „încă din tinerețile lui, era iubitor de Hristos, doritor de viață pustnicească, având o fierbinte dragoste către Dumnezeu. Drept aceea, ascultând de porunca cea sfântă a Mântuirotului, cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze Mie, a lăsat casă, părinți, frați, rude și prieteni, și l-a urmat pe Hristos în viața smerită călugărească, intrând ca frate la Mănăstirea Neamț”.A fost hirotonit preot și ales mare eclesiarh, iar în anul 1702 obștea mănăstirii Neamț l-a ales drept îndrumător. Ca egumen la Neamț, nu a stat decât până în primăvara anului 1704. Între 1704-1706 a fost într-un pelerinaj laLavra Pecerska, prilej cu care s-a întâlnit cu Sfântul Dimitrie Mitropolitul Rostovului. Întors în Moldova și retras în loc de liniște în apropierea mănăstirii Neamț după ce a refuzat să-și reia egumenia, la 18 decembrie 1706 a fost ales episcop al Romanului. A fost hirotonit arhiereu în 18 ianuarie 1707 și a păstorit până la 10 aprilie 1714, când s-a retras din scaun. În 1717 a plecat din nou la Kiev, petrecând în rugăciune și osteneli cărturărești până la sfârșitul vieții. A murit la Lavra Pecerska în anul 1724. Canonizarea Sf. Pahomie a fost aprobată de Sfântul Sinod al BOR în ședința din 14 – 15 noiembrie 2006, când a fost stabilită ca dată de sărbătorire a lui ziua de 14 aprilie. În ziua de 14 aprilie 2007, Duminica a II-a după Paști, în biserica parohială „Sfânta Treime” din localitatea Gledin, comuna Monor, județul Bistrița – Năsăud, a avut loc proclamarea canonizării.

Personalitatea culturală și duhovnicească a sfântului Pahomie are trăsături bine conturate. Format la mănăstirea Neamţ, familiar cu mediul cultural – duhovnicesc din Rusia, bun cunoscător al realităţilor din ţările române, episcopul Pahomie al Romanului a fost un mare iubitor de carte, în folosul obştesc. A legat cu blesteme grele pe toţi aceia care vor îndrăzni să înstrăineze cărţile pe care le dăruise mănăstirii Neamţ şi schitului Pocrov, ctitoria sa. A fost preocupat să formeze ucenici care să-i continue activitatea şi a influenţat prin concepţia şi lucrarea sa şi alte centre de cultură din Moldova. Activitatea lui Pahomie a fost cunoscută şi în Transilvania, mai ales în ţinutul natal.

Sfântului Pahomie i-a plăcut să scrie şi să citească şi a căutat să cultive această dragoste şi în sufletul ucenicilor săi. Mărturie despre aceasta dau cărţile primite sau cumpărate de el, faţă de care a arătat o grijă deosebită.

sfantul-pahomie-de-la-gledinA fost preocupat în primul rând să înzestreze ctitoria sa de la Pocrov, dar şi alte biserici, cu toate cărţile necesare cultului, într-o vreme în care raritatea şi scumpetea lor le făceau bunuri de nepreţuit.

L-au interesat cărţile de folos sufletesc pe care le-a citit cu atenţie, recomandându-le şi altora. Pe Cheia înţelesului, apărută în 1678 la Bucureşti, cumpărată la 25 martie 1713 şi dăruită anul următor schitului Pocrov, Pahomie îndeamnă „să hie la cetit părinţilor (ce) ce s-or afla trăitori(i) acolo de folos sufletelor” şi pentru a le uşura munca şi a le spori atenţia a alcătuit un cuprins al lucrării. A adunat în ostenelile sale o bogată bibliotecă pe care a dăruit-o mănăstirii Neamţ şi schitului Pocrov. O listă pe care a făcut-o în perioada episcopatului la Roman „Izvod de cărţi câte am să se ştie (7219 – 1711) martie” cuprinde 52 de titluri. La acestea se adaugă şi lucrările cumpărate după această dată. „Izvod de zestre Pocrovul (1711 – 1802)” aminteşte de 42 de cărţi.

După cum arată însemnările de pe ele, cărţile au fost mai întâi studiate atent de Pahomie şi apoi lăsate moştenire ucenicilor, cu indicarea folosului pe care îl vor avea de pe urma citirii lor. Pe Cheia înţelesului, în 1714, printr-o reflexie privitoare la cultura neamului românesc invita pe cel în mâinile căruia va poposi cartea să stăruie asupra studiului ei: „Dumnezeu ce a zis să lumineze lumina adică pe întuneric, Acela au descoperit aceste sfinte scripturi neamului nostru acela ce şede(a) întru întunerecul neştiinţei şi în umbra legii şi a nepriceperii, iar acum au strălucit soarele dreptăţii credinţa cea bună … dau laudă lui Dumnezeu, dau numelui Domnului nostru Iisus Hristos tot neamul nostru românesc … să-l laude pe Domnul Iisus Hristos”. Lectura cărţilor este pentru Pahomie muncă pentru luminarea prin cultură, dar şi exerciţiu spiritual: „Ceteşte cuvintele cu minte deşteaptă şi cu candela şi vei pricepe tainele lui Dumnezeu toate. Las(ă)te de toate relele” nota el pe aceeaşi Cheia înţelesului.

Activitatea cărturărească şi duhovnicească a lui Pahomie a trecut dincolo de episcopia Romanului, a schitului Pocrov şi a mănăstirii Neamţ, punându-şi amprenta asupra mediului monahal şi cultural din Moldova, într-un secol în care relaţiile dintre mănăstirile româneşti erau foarte strânse, circulaţia călugărilor de la o mănăstire la alta fiind destul de intensă.pahomie_de_la_gledin

doar ortodox candle light_church00

Acatistul Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin (14 aprilie)

pahomie_de_la_gledinCondacul 1

Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, floarea cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit uneltirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Icosul 1

Din pruncie ți-ai împodobit viața cu virtuțile creștinești; căci minunații tăi părinți din Gledinul Bistriței ți-au sădit în suflet credința cea de viață dătătoare și iubirea de Hristos, care te-au ajutat să-ți aduci tinerețea ta prinos de bună mireasmă lui Dumnezeu. Pentru aceasta, vrednicule de laudă Pahomie, îți aducem cântare:
Bucură-te, odraslă minunată a plaiurilor transilvane;
Bucură-te, că te-ai născut din părinți binecredincioși;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai primit la botez numele Sfântului Apostol Petru;
Bucură-te, că din tinerețile tale te-ai aplecat spre nevoință;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credință;
Bucură-te, că sufletul ți-ai hrănit cu învățăturile lui Hristos;
Bucură-te, că niciodată nu te-ai depărtat de dragostea Lui;
Bucură-te, că te-ai adăpat din izvoarele Duhului Sfânt;
Bucură-te, că de plăcerile lumești nu ți-ai lipit sufletul;
Bucură-te, că viață plăcută lui Dumnezeu ai râvnit-o;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai arătat apărător al dreptei credințe;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 2-lea

Ascultând cuvântul Mântuitorului, care zice: „Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, îndată ai părăsit locurile natale ale Gledinului și ai plecat în lavra Neamțului, unde ți-ai închinat viața slujirii lui Dumnezeu, potrivit rânduielilor părintești, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Dacă ai intrat în obștea fraților și părinților din lavra Neamțului, ai căutat, ca un doritor de cele dumnezeiești, să urmezi pravila Bisericii și să te înduhovnicești din viața călugărilor îmbunătățiți, dând slavă lui Dumnezeu pentru că ți-a îndreptat pașii spre tot lucrul cel bun. Pentru aceasta, minunându-ne de râvna ta, Părinte, cu bucurie îți cântăm:
Bucură-te, vistierie în care se adună roadele Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai luat crucea și I-ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, tânăr înțelept lucrător al virtuților;
Bucură-te, suflet plin de mireasma Duhului;
Bucură-te, iconom al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, floare a Gledinului răsădită în pământul Moldovei;
Bucură-te, purtătorul suferințelor celor din Ardeal;
Bucură-te, râvnitor pentru casa Domnului;
Bucură-te, smerit ascultător față de mai-marii mănăstirii;
Bucură-te, împlinitor al sfaturilor părinților îmbunătățiți;
Bucură-te, că prin ascultare desăvârșită ai dobândit smerita cugetare;
Bucură-te, lucrător iscusit în via Domnului;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 3-lea

Văzând starețul Ioan al Neamțului râvna ta pentru cele duhovnicești, te-a împodobit cu schima călugăriei, pe care ai primit-o ca din mâna lui Hristos, iar după această chemare îngerească, mânat de dorirea bunătăților celor veșnice, te-ai angajat mai cu râvnă la lucrarea faptelor bune, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Întărit fiind de puterea Duhului Sfânt dăruit la primirea chipului celui îngeresc în Lavra Neamțului, cu osârdie ai împlinit, Sfinte Părinte, poruncile Evangheliei și ai urmat calea sfinților cuvioși, încât numele tău s-a făcut cunoscut între toți frații și părinții mănăstirilor nemțene, pentru care îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, părinte bun, plin de mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, suflet luminat de razele dumnezeirii;
Bucură-te, floare aleasă, udată de roua Duhului Sfânt;
Bucură-te, trandafir cu petalele în lumina necreată;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu virtuțile ca și cu o haină;
Bucură-te, că postul și rugăciunea ți-au încununat viața;
Bucură-te, păstrător și împlinitor al rânduielilor călugărești;
Bucură-te, pildă bună monahilor nevoitori;
Bucură-te, că te-ai deprins cu rugăciunea inimii;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul tău;
Bucură-te, bucuria călugărilor și lauda ortodocșilor ardeleni;
Bucură-te, împlinitor al voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 4-lea

Rugându-te neîncetat la icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Mănăstirea Neamț, ai dobândit de la Preadulcele ei Fiu, Hristos, putere și har, prin care ai îndepărtat din viața ta ispitele și uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, cântând neîncetat cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Văzând înțelepciunea și dreapta socoteală pe care ți-a dat-o Dumnezeu, mitropolitul Moldovei te-a chemat la treapta sfântă a preoției, după care ai fost numit și egumen al Mănăstirii Neamț, vrednicule de laudă Părinte Pahomie, iubitorule de Hristos; pentru aceasta, primește de la noi cântarea:
Bucură-te, vrednice slujitor al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt din Biserica lui Hristos;
Bucură-te, egumen înțelept și candelă aprinsă în lavra Neamțului;
Bucură-te, luminător al monahilor și pildă începătorilor;
Bucură-te, luptător neînfricat împotriva nedreptăților;
Bucură-te, că zbuciumul veacului tău nu te-a tulburat;
Bucură-te, că jugul lui Hristos cu cinste l-ai purtat;
Bucură-te, duhovnic iscusit pentru mulți nevoitori;
Bucură-te, povățuitor al voievozilor neamului tău;
Bucură-te, reazem al celor osteniți și ajutător al săracilor;
Bucură-te, bun chivernisitor al treburilor mănăstirești;
Bucură-te, iubitorule de înțelepciune și liniște duhovnicească;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 5-lea

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munților, așa și sufletul tău dorea să se adape din izvoarele nesecate ale liniștii sihăstrești, Părinte Pahomie; pentru aceasta ai părăsit de bunăvoie ostenelile conducerii Mănăstirii Neamț și, cu binecuvântare, te-ai depărtat în singurătatea munților pentru a petrece împreună cu îngerii și a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul a 5-lea

Purtător fiind de harul Duhului Sfânt și având pururea în ființa ta conștiința prezenței lui Dumnezeu, nu te-ai înfricoșat nicicum de ispitele și primejdiile pustiei, ci te-ai ridicat ca un stâlp de foc arzând, pentru dragostea lui Hristos, prin rugăciune și cugetare la cele cerești. Pentru aceasta, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că ființa ți-a fost pătrunsă de dragostea Sfintei Treimi;
Bucură-te, pustnic desăvârșit și alăută a Duhului;
Bucură-te, cel ce ai înflorit pustia ca și crinul;
Bucură-te, neadormit rugător plin de putere dumnezeiască;
Bucură-te, minte trează și plină de smerita cugetare;
Bucură-te, ochi lăuntric descoperitor al tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce harul l-ai dobândit prin rugăciune neîncetată;
Bucură-te, cel ce toată viața ți-a fost ca o Sfântă Liturghie;
Bucură-te, cel ce ai împlinit voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, că întru tine s-a împlinit chipul lui Hristos;
Bucură-te, că Muntele Chiriacul pe care ai sihăstrit Tabor s-a arătat;
Bucură-te, că Maica Domnului ți-a fost ocrotitoare;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 6-lea

Nici asprimea iernii, nici viforul ispitelor, nici lipsurile pustiei nu te-au despărțit, minunate Părinte, de dragostea lui Hristos, Cel ce te-a iubit. Nevoințele tale au întărit în credință și răbdare pe ucenicii tăi, împreună nevoitori, Sofronie, Macarie și Lazăr, cu care Îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

După o vreme, ai dorit să părăsești ținuturile nemțene, pentru a te împărtăși din experiența duhovnicească a părinților aflați în Lavra Pecerska din Kiev. Acolo l-ai cunoscut pe Sfântul Dimitrie al Rostovului, pe care l-ai avut povățuitor și împreună lucrător în cele duhovnicești. Minunându-se de râvna ta pentru dobândirea sfințeniei vieții, îți aducem această pioasă cântare:
Bucură-te, cel ce ai ascultat de glasul conștiinței tale iluminate de Hristos;
Bucură-te, următor al părinților pustiei și iubitor de sfinți;
Bucură-te, că ai cinstit, după cuviință, sfintele moaște ale Lavrei Pecerska;
Bucură-te, pelerin în țara Ucrainei dreptmăritoare;
Bucură-te, albină care aduni miere duhovnicească din florile pustiei;
Bucură-te, ucenic următor al Sfântului Dimitrie al Rostovului;
Bucură-te, cel ce ți-ai împodobit cunoștințele din scrierile Sfinților Părinți;
Bucură-te, cunoscător și împlinitor al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, cel ce ai îndurat necazuri și primejdii;
Bucură-te, că nu i-ai uitat niciodată pe fiii neamului tău;
Bucură-te, că viața ta aleasă a fost pildă monahilor ucraineni;
Bucură-te, că pribegia ca pe o jertfă sfântă ai închinat-o lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 7-lea

Împodobit cu noi învățături și daruri alese, ai revenit, Părinte Pahomie, din părțile Kievului în Munții Neamțului, pentru a continua lucrarea de îndumnezeire a vieții tale. Dar Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, prin oamenii Săi, te-a chemat la înalta slujire a arhieriei. Drept aceea, în vremuri de restriște, ai primit spre păstorire Episcopia Romanului, pe care ai chivernisit-o cu dreaptă socoteală și aleasă vrednicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ca arhipăstor preaales al Bisericii lui Hristos și lucrător al rugăciunii, i-ai cercetat, Părinte Pahomie, pe păstoriții tăi asupriți de grijile vieții și de năvălirile străinilor. Cu toții s-au folosit de smerenia, răbdarea, povețele și ajutorul tău, Sfinte Părinte, sporindu-și nădejdea în mila lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cei care, prin rugăciunile tale, s-au învrednicit de darurile lui Hristos te-au lăudat cântând unele ca acestea:
Bucură-te, destoinic ocârmuitor al Episcopiei Romanului;
Bucură-te, ctitor al multor biserici și schituri;
Bucură-te, înzestrător al mănăstirilor sărace;
Bucură-te, ajutător al preoților asupriți;
Bucură-te, sprijinitor al văduvelor și orfanilor;
Bucură-te, că nu i-ai uitat pe cei din ținutul Gledinului;
Bucură-te, păstrător al sfintelor tradiții apostolice;
Bucură-te, apărător și mărturisitor al dreptei credințe;
Bucură-te, păstor cărturar al poporului binecredincios;
Bucură-te, ierarh iubitor de țară și de neam;
Bucură-te, pildă de îndelungă răbdare și prieten al celor obidiți;
Bucură-te, luminat povățuitor al mântuirii;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 8-lea

Plinind toate cele de trebuință episcopiei încredințate spre păstorire și mistuit de dorul pustniciei, din lucrarea Duhului Sfânt, te-ai retras din scaunul vlădicesc al Romanului în liniștea codrilor muntelui Chiriacul, unde, împreună cu ucenicii tăi ai zidit, spre lauda Maicii Domnului, Schitul Pocrov, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

După mulți ani de trudă misionară și nevoință sihăstrească, încărcat de fapte bune, cu voia lui Dumnezeu, te-ai înstrăinat iară și de țara natală în Lavra Pecerska, de unde Hristos, Ierarhe Pahomie, te-a mutat de la cele vremelnice la cele nepieritoare, dându-ți cununa cea neveștejită a slavei Sale. Pentru aceasta, cu smerenie îți cântăm:
Bucură-te, suflet încărcat de virtuți, primit de Hristos în ceruri;
Bucură-te, cel ce ai lăsat Bisericii tale moștenire sfântă;
Bucură-te, fiu al Gledinului, ierarh al Romanului și cetățean al cerului;
Bucură-te, lauda cea de cinste a Bisericii strămoșești;
Bucură-te, cel pururea pomenit în tot ținutul Ardealului;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul tău;
Bucură-te, reazem al Ortodoxiei și candelă aprinsă în ținutul Bistriței;
Bucură-te, ierarhe preastrălucit primit în ceata ierarhilor teologi;
Bucură-te, părinte iubitor de fii duhovnicești și împlinitori ai virtuților;
Bucură-te, slujitor la altarul Preasfintei Treimi;
Bucură-te, purtător al rugăciunilor noastre înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că lupta cea bună până la sfârșit ai luptat;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 9-lea

În Împărăția cerurilor intrând, Sfinte Ierarhe Pahomie, te îndulcești de răsplata veșnicelor bunătăți ale Stăpânului tuturor, Hristos Dumnezeu, Cel ce te-a întărit în nevoințele pustnicești; iar acolo, Mărite mărturisitorule și mult nevoitorule, nu încetezi a-I mulțumi, lăudând, împreună cu îngerii, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, zicând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Deși îngropat în pământ străin, Sfinte Pahomie, sufletul tău preamărit de Hristos veghează pururea asupra neamului românesc și se roagă pentru sufletele noastre. Pentru aceasta, cei ce cinstim cu dragoste sfântă pomenirea să cerem să ne izbăvească din nevoi și din bântuielile vrăjmașilor, ca să-i cântăm întru bucuria inimii:
Bucură-te, Sfinte Ierarhe, rugătorule fierbinte pentru neamul românesc;
Bucură-te, tatăl orfanilor și sprijinitorul oropsiților;
Bucură-te, apărătorul credinței celei adevărate;
Bucură-te, că întreg Ardealul te cinstește după cuviință;
Bucură-te, că cinul monahal te are ca model;
Bucură-te, povățuitorul pustnicilor și nevoitorilor;
Bucură-te, icoana ierarhilor și a preoților cucernici;
Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu;
Bucură-te, călăuza pelerinilor și lumina orbilor;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, sfeșnic de lumină aprins din lumina lui Hristos;
Bucură-te, izvorul care adapă pe cei însetați de Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 10-lea

Om al lui Dumnezeu și credincioasă slugă, făclie duhovnicească și stâlp al credinței, râu nesecat al rugăciunii și cămară preacurată a Împăratului ceresc, potirul din care se revarsă peste noi roadele dragostei lui Hristos, Sfinte Ierarhe Pahomie, ajută-ne să biruim greutățile vieții, ca să-I putem cânta lui Hristos, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Ca pe un zid tare împotriva ispitelor te avem pe tine, Sfinte Ierarhe Pahomie; roagă-te Mântuitorului Hristos pentru neamul românesc în care se preamărește numele lui Dumnezeu, în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ca întru bucuria inimii să-ți cântăm:
Bucură-te, că numele tău este pomenit de toți urmașii tăi;
Bucură-te, luminător al Ortodoxiei și apărător al adevărului;
Bucură-te, că în Schitul Pocrov se păstrează pravila rânduită de tine;
Bucură-te, cel ce întreții focul cel sfânt în cămările cerești;
Bucură-te, văzătorul tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce vezi pururi fața blândului Iisus;
Bucură-te, că sub acoperământul Maicii Preacurate petreci în ceruri;
Bucură-te, împreună cu sfinții îngeri vorbitorule;
Bucură-te, cel ce ai desțelenit pământul Moldovei;
Bucură-te, cu marele Pahomie împreună locuitor în ceruri;
Bucură-te, încununarea tuturor sfinților români;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 11-lea

Mult-îndurate Doamne și Preamilostive, Dumnezeule, nu trece cu vederea suferințele și suspinele românilor ortodocși din pământul Ardealului, ci le ajută și-i miluiește după marea Ta iubire de oameni, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Pahomie, alesul Tău, care Îți cântă, împreună cu cetele îngerești: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Tu ai fost păstorul cel bun, Sfinte Ierarhe Pahomie, trimis de Dumnezeu în vremuri de grea încercare pentru poporul cel binecredincios, pe care l-ai păstorit cu multă vrednicie, întru puterea Duhului Sfânt. Pentru aceasta, minunate Părinte, în semn de mulțumire și recunoștință pentru toate învățăturile și rânduielile tale lăsate nouă moștenire, îți cântăm:
Bucură-te, întâistătător între ierarhii Bisericii noastre;
Bucură-te, sfinte între sfinții neamului românesc;
Bucură-te, cel ce n-ai ascuns lumina credinței sub obroc;
Bucură-te, stea răsărită în pământul Gledinului;
Bucură-te, turn al Ortodoxiei și stâlp al Bisericii;
Bucură-te, înțelept păstor ce ai semănat sămânța cea bună în țarina Ortodoxiei;
Bucură-te, mărgăritar de mult preț așezat în șiragul ierarhilor;
Bucură-te, cel ce stai în ceata mărturisitorilor, mărind pe Dumnezeu;
Bucură-te, prieten al lui Hristos și frate al nostru;
Bucură-te, dătător de bunătăți cerești credincioșilor;
Bucură-te, nădejdea sihaștrilor și bucuria monahilor;
Bucură-te, biruitorul nedreptăților și pacea celor obidiți;
Bucură-te, sprijinitorul bătrânilor și miluirea săracilor;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 12-lea

Lumină din lumina lui Hristos aprinde în sufletul nostru, Sfinte Ierarhe Pahomie, ca să putem merge pe calea adevărului și să biruim în lupta împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Întinde-ne nouă mână de ajutor și risipește tulburările dintre noi, ca să nu pierim în iureșul ispitelor, ci, bucurându-ne, să-I cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Ca pe o comoară de mult preț te are pe tine Biserica noastră dreptmăritoare, Sfinte Ierarhe Pahomie; căci viața ta curată și neprihănită a fost pildă vie pustnicilor, monahilor, preoților și credincioșilor, iar numele tău s-a făcut cunoscut în toată lumea ortodoxă. De aceea, aducându-ți mulțumire pentru binefacerile pe care ni le trimiți din ceruri de la Preamilostivul Dumnezeu, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei ce cinstesc cu evlavie pomenirea ta;
Bucură-te, grabnic folositor celor ce aleargă la tine cu credință;
Bucură-te, potirul binecuvântării și mijlocitorul harului;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate și alinarea suferințelor;
Bucură-te, luminarea pruncilor și înțelepciunea tinerilor;
Bucură-te, risipitor al furtunilor și aducător de roadă pământului;
Bucură-te, dătătorule de bucurie pentru cei întristați;
Bucură-te, purtătorul suferințelor fraților ardeleni;
Bucură-te, suflet încărcat de darurile Sfântului Duh;
Bucură-te, cădelniță care porți focul dumnezeirii;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, sprijinul nostru în ziua Judecății lui Hristos;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Ierarhe Pahomie, podoaba sihaștrilor, omul rugăciunii, păstorul cel bun al turmei celei cuvântătoare, mărturisitorul adevărului și lauda Ortodoxiei, cel ce ai primit de la Hristos cununa bunătăților celor veșnice, primește și de la noi, nevrednicii și păcătoșii, această smerită cântare și fii mijlocitor către Îndurătorul Dumnezeu ca să ne izbăvească de focul cel veșnic, iertându-ne păcatele, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăși Icosul 1: Din pruncie ți-ai împodobit viața…, Condacul 1: Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești…

Icosul 1

Din pruncie ți-ai împodobit viața cu virtuțile creștinești; căci minunații tăi părinți din Gledinul Bistriței ți-au sădit în suflet credința cea de viață dătătoare și iubirea de Hristos, care te-au ajutat să-ți aduci tinerețea ta prinos de bună mireasmă lui Dumnezeu. Pentru aceasta, vrednicule de laudă Pahomie, îți aducem cântare:
Bucură-te, odraslă minunată a plaiurilor transilvane;
Bucură-te, că te-ai născut din părinți binecredincioși;
Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai primit la botez numele Sfântului Apostol Petru;
Bucură-te, că din tinerețile tale te-ai aplecat spre nevoință;
Bucură-te, cel ce ai crescut în dreapta credință;
Bucură-te, că sufletul ți-ai hrănit cu învățăturile lui Hristos;
Bucură-te, că niciodată nu te-ai depărtat de dragostea Lui;
Bucură-te, că te-ai adăpat din izvoarele Duhului Sfânt;
Bucură-te, că de plăcerile lumești nu ți-ai lipit sufletul;
Bucură-te, că viață plăcută lui Dumnezeu ai râvnit-o;
Bucură-te, că din tinerețe te-ai arătat apărător al dreptei credințe;
Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul 1

Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, floarea cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit uneltirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin

O, Sfinte Ierarhe Pahomie, care cu darul lui Dumnezeu din tinerețile tale ai ales calea cea sfântă a desăvârșirii, iar Preabunul și Milostivul Dumnezeu a binevoit să te cinstească pe pământ și în cer, plecând genunchii noștri, te rugăm: auzi-ne și pe noi, nevrednicii și păcătoșii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia și smerenia către tine, ca să te rogi Preaînduratului Dumnezeu, ca și nouă să ne ajute cu mila și cu îndurările Sale și, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin sfintele tale rugăciuni, să dobândim iertare pentru păcatele, fărădelegile și neputințele noastre, ca să-ți mulțumim după vrednicie și să ne închinăm cu inimă curată Celui ce te-a preamărit în ceruri, Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Și se face otpustul.

doar ortodox candle light_church00

Potrivit cunoscutei actrițe Nicole Kidman, celebrul regizor american Stanley Kubrick a afirmat că lumea este guvernată de pedofili. Ea a mai afirmat că în timpul filmărilor la „Eyes Wide Shut”, în urma cărora regizorul a și decedat [se pare, suspect, la doar 6 zile de la vizionarea filmului], solitarul Kubrick [1928-1999]i-a explicat „cum funcționează lumea la vîrf și cine o conduce în realitate, din umbră.” Ca urmare a afirmațiilor ei publice, Hollywood-ul i-a anulat deja în acest an actriței 2 contracte. – ActaDiurna, cf. beforeitsnews.com (doar în engleză).

Potrivit cunoscutei actrițe Nicole Kidman, celebrul regizor american Stanley Kubrick a afirmat că lumea este guvernată de pedofili. Ea a mai afirmat că în timpul filmărilor la „Eyes Wide Shut”, în urma cărora regizorul a și decedat [se pare, suspect, la doar 6 zile de la vizionarea filmului], solitarul Kubrick [1928-1999]i-a explicat „cum funcționează lumea la vîrf și cine o conduce în realitate, din umbră.” Ca urmare a afirmațiilor ei publice, Hollywood-ul i-a anulat deja în acest an actriței 2 contracte.  – ActaDiurna, cf. beforeitsnews.com (doar în engleză).

vhttp://beforeitsnews.com/economy/2018/02/nicole-kidman-stanley-kubrick-said-pedophiles-run-the-world-2935983.html

Stanley Kubrick claimed that “the world is run by pedophiles”, according to Nicole Kidman, who says the reclusive director taught her “how the world works and who is really in control behind the scenes” while filming Eyes Wide Shut.

“Stanley told me the world is run by pedophiles,” Nicole Kidman said while promoting HBO’s Big Little Lies, in Los Angeles. “He studied secret societies his whole life, he was fascinated by them, and he said the elite, the top secret societies, they are full of men with a certain predilection. They are tied together, sort of bonded, by pedophilia.

“They all know each other’s dark secrets. There is no way out for any of them. It’s a lifetime bond. Even if one of them wanted to go straight, repent, so to speak, he can’t. His peers will bring him down. They are in it until death, driving the world to ruin. That’s kind of how Stanley explained it but it was all very complex. I’m probably not doing it justice.”

The 1999 film, starring Kidman and her then husband Tom Cruise, was Stanley Kubrick’s last outing as director before his death the same year. Many people believe Kubrick gave away too many secrets in the film about secret societies and the global elite, and it may have cost him his life.

Asked if Kubrick’s knowledge of secret societies and their darkest secrets had anything to do with his death, Kidman raised an eyebrow and said “That’s not a question I can answer here.”

“Though maybe I could. None of you in the media would be allowed to print it, would you? The men who own your companies wouldn’t allow it to get out,” Kidman said.

A brave speaker of truth, Nicole Kidman had contracts cancelled by two Hollywood studios earlier this year after she dared go against the current Hollywood agenda by saying “we need to support whoever is the president”.

By daring to speak about the possible reasons for Stanley Kubrick’s death she is now running the risk of further attacks.

While she was not willing to comment on the cause of Kubrick’s death, Kidman was willing to say that the reclusive director was not expecting death to come so soon.

“Stanley’s next film was going to be about psychopathic pedophiles. He said he was going deeper down the rabbit hole.”

“He always had four of five projects ready to go. He was a meticulous researcher. He believed the most powerful films always have a hard grounding in truth.”

Read More @ TopBuzz.com

 

1812-2012: 200 de ani de la anexarea Moldovei de Est de către ruşi – de Sorin Ul[l]ea (n. 1925 – d. 2012).

https://melidoniumm.wordpress.com/2013/03/09/sorin-ullea-3-mai-1925-11-martie-2012-o-personalitate-surprinzatoare-in-memoriam

Sorin Ullea

1812-2012: 200 de ani de la anexarea Moldovei de Est de către ruşi 

Graniţele Moldovei (IV)

Moldova furată trebuie neapărat readusă la patria mamă, evident, cu mari şi perseverente eforturi. Şi atenţie! nu numai aşa-zisa “Republică Moldova”, ci întreaga Moldovă furată din care “Republica” e numai o parte ! Dar iată întrebarea: cine să conducă şi să coordoneze aceste eforturi? Evident, omul cu cea mai înaltă funcţie în stat:  preşedintele României. Dar care dintre ei? Căci din 1990, de când ne considerăm ceea ce nu mai suntem de mult, o democraţie, şi până azi s-au perindat la cârma ţării trei preşedinţi. Deci care dintre ei ? iarăşi evident: cel care şi-a arătat marea dorinţă de a readuce Moldova furată. Şi cine e acela ? Să vedem.

Poate fostul preşedinte Ion Iliescu ? În nici un caz. Ion Iliescu a fost şi a rămas până astăzi un bolşevic integral. Nu-i cunoaştem studiile liceale dar ştim cu toţii că studiile universitare le-a urmat în Moscova lui Stalin, de unde s-a întors în ţară încă mai filorus decât plecase. (M-am referit mai sus la eventualele  sale  studii  liceale  pentru  motivul  că fostul său stăpân, Nicolae Ceauşescu, nu fusese în adolescenţă licean ci calfă de cizmar la bunul meu prieten, şi bun român, domnul Traian. Şi de la domnul  Traian ştiu că “Nicu” nu se ţinea de treabă ci de  comunism şi că, fugărit de poliţie, se cobora de la etaje  pe  burlane,  neajungând  cizmar  ca  prietenul meu ci – mai târziu în viaţă – general!  după  ce fusese  şi el la Moscova unde nu ştiu ce făcuse.)  Cât despre  preşedintele  Iliescu  ţin  bine  minte  că,  împreună  cu preşedintele “Republicii Moldova” Snegur, a  împiedicat  în  1990  revenirea  Moldovei  de  dincolo la Moldova de  dincoace, revenire pe care o cereau   românii  moldoveni  care,  veniţi în  1989  din  sate şi oraşe la Chişinău formaseră, într-un entuziasm  uluitor, o gigantică manifestaţie: 500.000 (cinci sute de mii) !! (Am văzut şi auzit acea manifestaţie  pe  o  casetă  video  în  toamna  lui  1989).  Dacă  n-ar  fi existat   Iliescu   cele  două  jumătăţi  ale  Moldovei  s-ar fi unit pentru că presiunea spre unire era uriaşă. Iliescu  însă,  total  antiromân  şi  filosovietic,  n-a  făcut   altceva  decât  să  urmeze  „idealul”  tatălui său,  Alexandru  Iliescu:  alipirea  Basarabiei  la  U.R.S.S.!  Dar  cine  era  Alexandru  Iliescu?  Nimeni  altul  decât  fiul  bolşevicului  rus   Vasili  Ivanovici,  care,   pentru  a  scăpa  de  urmărirea  Ohranei  ţariste,  s-a   refugiat  în  România  prin  anii  1895.  Membru  al Kominternului,  Alexandru  Iliescu  a  aderat  la  Rezoluţia Congresului V al P.C.d.R. (Partidul Comunist   din   România)   ţinut   în   1931   la  Gorkovo  lângă  Moscova  în  care  se spune  că „burghezia şi moşierimea din România, înfăptuind propriile planuri imperialiste…au cucerit Basarabia, Transilvania,  Bucovina  şi  Banatul…”.   Rezoluţia  nu făcea  altceva  decât  să   reia  teza   Planului   Kolarov  pentru  dezmembrarea  României  elaborat de  Komintern  care  caracteriza  România  ca  un  stat de  tip  imperialist  alcătuit  din anexiuni teritoriale !![1]   Cu  aşa  înaintaşi,  nu  e  de  mirare  că  Ion  Iliescu  a  desfiinţat  cu  brutalitate  marea manifestaţie anticomunistă din Piaţa Universităţii la care am participat în toate cele 52 de zile şi am vorbit „golanilor” –  cum ne-a caracterizat Ion Iliescu –  de două ori din balcon alături de acel mare şi biet român, azi  complet  uitatMarian  Munteanu.  Cu figura-i de Christ a fost sufletul Pieţii Universităţii şi tocmai de aceea a fost bătut sălbatic şi slăbit mental. Căci Iliescu a pus pe noi armata în acel faimos 13 Iunie, după  care  a  adus  minerii plini de securişti, pe care i-am  urmărit  cu  toate  crimele  lor  până  în  ultima seară.  Acest  preşedinte  de  onoare  al   PSD  este  cel mai mare criminal din istoria bolşevică a României  şi  din   întreaga  ei  istorie.

 

Revin şi întreb: dacă nu Iliescu, poate urmaşul său Emil Constantinescu ? Nici acest mediocru muntean pe care nu numai că nu l-a interesat niciodată Moldova pierdută dar şi-a folosit funcţia pentru a legaliza stăpânirea ucrainienilor asupra  Insulei Şerpilor. Această insulă a fost furată  României  şi  ataşată  URSS-ului  după  1944   prin  simplu  act  de  forţă.   Formalitatea   juridică   a   venit   mult   mai târziu în 1997. Iată ce declara Dumitru Ceauşu,  ambasador  pe  atunci  la  Kiev,  într-un  lung  interviu  acordat  lui  Petre  Mihai  Băcanu  şi  publicat  în  România Liberă  la  21  Aprilie  2004:  “Domnul Severin   (ministru   de   externe   în   acei ani – S.U.)   la indicaţiile  Preşedintelui  Constantinescu,  s-a implicat  personal  în  negocierile  asupra Tratatului  cu  Ucraina”  şi  “a  semnat  o  scrisoare  cu  omologul  său  ucrainian  Udovenko în care, la punctul 3, recunoaşte că Insula Şerpilor ‘aparţine Ucrainei’.”!!

E vorba, aşadar, de acelaşi  Adrian Severin care ne îndemna într-o emisiune la radio, pe noi românii, să nu stârnim “suspiciunile ucrainienilor”!, iar într-un interviu din 2006 afirma că  România şi Bulgaria „ar trebui să încerce să înţeleagă şi să respecte  interesele  ruse  în  regiune  (subl. ns.)    şi să îşi adapteze propriile interese într-o manieră care să coexiste cu cele ruseşti”[2]. Dar, îl vedem şi la televizor   vorbind   cu   ură   despre   Traian   Băsescu  şi  acuzând-o  pe  Monica  Macovei  de  trădare  pentru că vorbeşte deschis la Bruxelles despre corupţia  generalizată  din  România.  E  de  înţeles,  căci  e nepotul  Anei  Pauker.  Iată  şi  excelenta caracterizare a Sabinei Fati: „Tipologia Severin reprezintă  politicianul  oportunist,  care  ar   fi  făcut aceeaşi carieră strălucită şi pe vremea comunismului, care ştie să sară dintr-un partid în altul … care devine furios  când  trebuie să se bată bărbăteşte  cu  fapte,  nu  cu vorbe,  şi  care  este gata să lovească pe la spate pentru a-şi scoate adversarul din joc”[3]. Dar dacă Severin e nepotul Anei Pauker, Constantinescu  al cărui  nepot  mai  e?  căci  îl  vedem  la  televizor atacându-l  pe  Traian  Băsescu  mereu  şi  mereu  şi numai pe el,  cu exact aceeaşi ură pe care nu şi-o poate stăpâni. Sunt cumva cei doi pradă unei maladii  psihice?  Nu.  Nu au asemenea scuză.  Sunt amândoi  trădători  de  ţară  ca  de  altminteri  atâţia  şi  atâţia  alţii.   Mai mult:  Constantinescu e şi notoriu imoral: la  câteva  luni  înainte  de  expirarea  mandatului  a  anunţat public  că  se  va  retrage  din  politică,  iar  în  2008  a  intrat  din  nou  în  politică,  şi  încă  din  plin:  şef de  partid  şi  vrând  să  alcătuiască  un  aşa-zis  pol de  dreapta,  lucru  irealizabil  de  care  nu  a  avut luciditatea  să-şi  dea  seama  că-l  face  de  râs.

Rămâne deci numai al treilea preşedinte: Traian Băsescu. Ecce homo! Căci într-adevăr, Băsescu e primul preşedinte care a avut milă de Moldova de peste Prut şi a declarat public şi-n repetate rânduri că marea sa dorinţă e să lupte pentru a o  aduce  la patria  mamă!  Mai mult,  Băsescu  are exact  ce  n-au  avut  şi  n-au  cei  doi  înaintaşi  şi  de fapt nici un  om politic din ţara asta: darul şi harul de  a  conduce  o ţară  pentru că,  pe  de  o  parte  e  om  cu  vastă  imaginaţie  şi  minte  plină  de  idei  în contrast  total  cu  lipsa  de  idei  şi  stereotipismul  plicticos  al  înaintaşilor  săi  şi  totodată  şi  talentul  de  a  se exprima  într-o   vorbire  clară,  nerepezită,   fără ezitări şi reluări, ci curgătoare şi pe înţelesul tuturor, mai adăugându-se, spre norocul său, şi expresia extrem de mobilă. Nu e snob, nu e distant ci, dimpotrivă,  apropiat  şi  prietenos  cu  oricine,  cum nu e nimeni altul dintre toţi oamenii politici. Toate acestea împreună explică marele său succes în publicul  românesc,  ce  se  adună  în  jurul  său  din România şi până în Spania. Căci i-a fost dat lui Băsescu să fie un personaj unic. Singur  s-a declarat  de  la început  “preşedinte  jucător”.  Dar  format,  din pasiune, în disciplina cea mai aspră cu putinţă, căci în aviaţie  moartea  vine  în  trei  secunde,  pe  când                          pe un vas petrolier de mare tonaj, la o catastrofă, moartea  vine  celor  “salvaţi”,  lent,  în  ore  întregi  de înot disperat. Pe Băsescu l-a atras magnetic pericolul, primejdia maximă, drept care nu se sfătuia cu nimeni ci, aşa cum  spune, numai cu Dumnezeu, între steagul ţării şi Divinitate aflându-se singur. Toţi mediocrii din această ţară care au ajuns politicieni, oameni  de  afaceri  şi  comentatori  de  stânga  au făcut mare haz de “preşedintele jiucător” cum pronunţă  apăsat  mitocăneşte  preşedintele  infimului partid conservator, Dan Voiculescu. Dar n-au ştiut toţi acei mediocri că în istoria Europei a mai fost în fruntea unei ţări un “mare jucător”, bine cunoscut oamenilor  de  adevărată  cultură,  adică  exact  ce  nu mai  există  astăzi,  distrusă  fiind  cultura  în  mod  premeditat  de  bolşevici  care  au  văzut  în  cultură  un  duşman  şi-n  popor  o  masă  de  proşti  buni  de păcălit în interesul lor. Iată ce spune un mare istoric: “…apariţiile şi evoluţiile sale publice prin ţară care-i plăceau enorm, nu erau gesturi plicticoase şi formale,  ci  opere  de  artă  ale  unui  mare  jucător  a  cărui  inimă  era  în  piesa  jucată,  în  amestecul  sufletesc între o Prinţesă şi poporul care-o iubea”. Prinţesa nu era alta decât ultra celebra regină Elisabeta I a  Angliei,  unică  în  istoria  acestei ţări  („…her  public  appearences  and  progresses through  the  country,  which  she  thoroughly  enjoyed,  were  no dull  and  formal  functions,  but  works  of  art  by  a  great  player  whose  heart  was  in  the  piece,  interchanges  of  soul  between  a  Princess  and  her  loving  people” [4].

Unul dintre cei care-l cunoaşte cel mai bine şi mai de aproape pe preşedintele Traian Băsescu e  Adriana Săftoiu, care i-a fost colaboratoare când era ministrul transporturilor şi apoi purtătoarea sa de cuvânt: în total şapte ani. Eu am urmărit aproape toate apariţiile televizate ale preşedintelui. I-am studiat cu maximă atenţie şi felul cum arată şi felul cum vorbeşte şi am ajuns la aceeaşi concluzie cu Adriana Săftoiu, concluzie pe care şi-a declarat-o ea însăşi la televiziune: “Băsescu e cel mai mare om politic din România”.  De  aceiaşi  opinie  sunt  şi  eu  dar  văd că nu mai este ea. Căci din hotărât pro Băsescu a devenit  peste  noapte  hotărât  anti  Băsescu,  cum  a şi  declarat  la  Antena  3  la  27  februarie  2008:  “Nu susţin  o  Românie  în  care  un  om  are  imaginea Mesiei”.  Infatuată  persoană  e  această  A.  Săftoiu  cu  a  sa comparaţie  absurdă.  Ieşită  dintr-un  cap  incult. Nu-şi dă seama ce spune: Băsescu  are imaginea  lui  Mesia??  Ce caută Divinitatea în politică ? Autoarea a crezut că e subtilă cu asemenea “identificare”.  Mare comédie !  Înţelegem  cu  toţii  că  A. Săftoiu  nu-l  mai  vrea  pe  Băsescu  în  fruntea unei  republici  prezidenţiale  şi  exact  asta  trebuia  să spună. Felul în care gândeşte şi scrie dovedeşte însă şi lipsă de caracter şi lipsă de orizont politic şi lipsă  de  talent  literar,  aşa  cum  sunt  cu  precădere  toţi  servitorii  lui  Vociulescu  de  la  Antena  3.  Plătiţi  “gras”  de  stăpânul  Antenei  3,  ca  să-l  atace  mereu  şi  pururi pe  preşedintele  Băsescu,  Radu  Tudor  a  ajuns  până  la  monumentala  imbecilitate că Sorin Ovidiu Vântu este de 100.000 de ori!! mai inteligent  decât  Traian  Băsescu.  Şi  astfel  crede  că  s-a  pus  bine, ca  un  lingău,  şi  cu  escrocul  Vântu.  Să  se  alăture  lor  şi  Adriana  Săftoiu,  căci  acolo  e locul ei. Dar ca una care l-a cunoscut atât de bine pe Băsescu  avea  obligaţia  să  arate  pe  cine-l  vede  în  locul lui. Căci e uşor să spui “nu-l  vreau  pe cutare” dar  trebuie să spui “îl vreau pe cutare” după ce ai afirmat  că  “Băsescu  e  cel  mai  mare  om  politic din  România”.  A. Săftoiu  şi-a  băgat  singură  capul în  laţ  şi-n  laţ  va rămâne  cu  cele  două  afirmaţi  ce  se  anulează  reciproc.  Toţi  atacatorii  lui  Băsescu,  inclusiv  cei  de  la  televiziune  sau  din   presa   scrisă  nu  sunt  spirite  constructive  ci  distructive;  total inculţi, ascultând cu devotament „indicaţiile”  patronilor  lor,  nu  se  gândesc  la  ridicolul  în  care  se  află,  ci  la  bani  şi  iar  bani  şi  mereu  bani,  iar  de  ţară  nu  le  pasă.

E adevărat  că  şi  Băsescu  greşeşte  şi  încă grav  uneori,  cum  e  cazul  cu  cele  două  fete  ale sale  şi mai ales  cu  cea   mică,  Elena,  care,  după ce a fost mai multă vreme cu fiul unui mare pesedist (Hrebenciuc) – unde este crezul ei politic? – ne va reprezenta  acum  în  Parlamentul  European  din partea PDL-ului, fără să aibă urmă de merite pentru asemenea   post!   Lipsită   de   cultură   elementară:  cu „succesuri”  şi  „scaun  electric”  pentru  un  infirm; cu ideea de a susţine în P.E. legalizarea drogurilor  slabe – fără  a  se  gândi  la  urmarea dezastruoasă  a drogurilor asupra tineretului din ţara sa – şi renunţarea după numai câteva zile la această idee; ca  fiică  a  primului  om  din  ţară,  apărând  pe pagina  de  titlu  a  ziarului  Libertatea  (18  Iunie 2009)  cu  comentariul:  „Elena  Băsescu,  Hrebe  jr. te-a înlocuit cu o brunetă sexy!” şi „Până  şi Joe a uitat-o pe fiica preşedintelui şi şi-a tras o iubită blondă”, totul alături de o tânără goală, doar cu chiloţi şi sandale cu tocuri înalte despre care se spune: „Un ţigan o vrea de nevastă pe Gina Pistol”. Îi recomand Elenei Băsescu să citească cărţile marelui patriot Nicolae Baciu, şi cu precădere Agonia României[5], scrise în exil, după ce a trecut prin închisorile comuniste, poate va înţelege ce înseamnă să fii patriot.  Preşedintele nu şi-a dat seama că va scădea dramatic în sondaje din cauza Elenei? Cum şi cui lasă ţara?  Cât  eşti  preşedinte primează  familia  sau  ţara?

Am auzit şi ştim cu toţii că preşedintele Băsescu a vorbit omologilor săi occidentali şi despre tragedia Moldovei, precum şi despre tragedia României în întregimea ei. Dar trebuie să afirm că vorbele nu ajung. E necesar un document scris negru pe alb adresat public şefilor supremi ai acelor mari  ţări  occidentale  care  sunt  urmaşii  direcţi   ai lui  Hitler,  Churchill şi Roosevelt.  Căci dacă Hitler a dat pe mâna lui Stalin Moldova dintre Prut şi Nistru prin faimosul Pact Ribbentrop-Molotov din August 1939, Churchill  şi  Roosevelt  –  mari  patrioţi  pentru  ţările lor  – s-au  purtat criminal  nu  numai  cu  Moldova furată, aşa cum am afirmat la începutul acestei  cărţi,  dar  au  dat  întreaga Românie  pe  mâna  lui  Stalin.  E deci ferma obligaţie morală a conducătorilor supremi ai Germaniei, Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii să ceară preşedintelui Rusiei de azi să restituie Moldova furată României pentru ca în Uniunea Europeană să nu se afle o Românie grav  ciuntită  şi  teritorial  şi  uman – căci în întreaga Moldovă furată trăiesc circa 4 (patru) milioane de români. Dacă Băsescu va reuşi cu documentul său făcut  public  Occidentului,  nu  va  fi  decât  reparaţia unei grozave nedreptăţi. Dacă nu va reuşi, nimeni nu-l va putea învinovăţi că n-a făcut tot ce e omeneşte posibil, iar asupra celor trei mari ţări occidentale va cădea public blamul că te faci a nu vedea că ai provocat  tragedia  unui  popor.

E  drept  că  prin  suprema  funcţie  pe  care  o are în stat Băsescu poate trimite de unul singur supremilor săi trei omologi occidentali documentul său. Dar ar fi obligator ca şi Parlamentul României să   susţină   prompt   şi   public   gestul   preşedintelui  şi să ceară în mod oficial înapoierea tuturor pământurilor  româneşti  pe  care  le  deţine Rusia  (ca  să ne exprimăm “diplomatic”). Indiferent de rezultat, strict moral vorbind, Parlamentului României   îi   revine   această   supremă   obligaţie pe   care,   dacă  ar  fi  îndeplinit-o  ar  fi  avut răsunet  şi-n  ţară  şi-n  străinătate,  şi  şi-ar  fi dovedit  cu cinste  raţiunea  de  a  exista  ca instituţie  fundamentală  a ţării. Parlamentul nu este însă o adunare ci o  adunătură  compusă  majoritar  din  membri  de derivaţie bolşevică fără instinct românesc ci  în  fondul  lor  sufletesc  rămaşi  filoruşi.  Cum  să  atace  ei  fostul  şi  actualul  URSS  fără  de  care nişte  neisprăviţi  aroganţi  şi  inculţi  ca  dânşii  ar  fi  rămas  fie  bieţi  funcţionari,  fie  ţărani  codaşi  şi nu   “parlamentari”   cu   pretenţii   de   a   conduce ţara  şi  de  a  aproba  sau  dezaproba  hotărârile preşedintelui  ţării.  Au  devenit  celebri  membrii celor  două  camere  cu  setea  lor  de  lefuri  uriaşe, de  maşini  de  lux  şi  de  mari  privilegii.  Dar  nici unul   dintre   aceşti   membri   nu   şi-a   ridicat vreodată  glasul  împotriva  furtului  comis  de  Rusia – şi  apoi  şi  de  Ucraina – a  jumătăţii  de  est şi  a  extremităţii  de  nord  a  Moldovei,  precum  şi  a  Insulei  Şerpilor.  Cu  asemenea  specimene  de oameni preşedintele Băsescu  n-are  cum  aştepta  aprobarea  documentului pe care i-l sugerez aici.  Cât de aserviţi Moscovei au fost şi mai sunt unii din  aceşti parlamentari cărora filorusismul  le-a  intrat  definitiv  în  sânge  chiar  şi celor mai tineri dintre ei cum se vede, de pildă, din felul  în  care  vorbea  în  2001  Cristian  Diaconescu, azi vicepreşedinte al PSD-ului şi ministru de externe al României, dar atunci secretar de stat în MAE: “Avdeev  a venit din concediu  şi  ne-a chemat rapid la Moscova, Ne-am dus – cum  Dumnezeu  să  nu  ne  ducem”?![6]  Deci clar:  raportul  între  stăpân  şi  slugă!  Monstruos  şi  de  neconceput  în  România  dintre  cele  două  războaie.  Iată  un  exemplu:  chiar  la  două  zile după  ce  trupele  germane  şi  române  trecuseră  hotarele  Uniunii  Sovietice  fără  declaraţie  de război (!)  ambasadorul  român  la Moscova, Grigore  Gafencu,  fost  ministru  de  externe,  raporta  la  Bucureşti:  “Marţi,  24  Iunie,  la  ora  2  după masă, am primit un telefon de la Kremlin că dl Molotov doreşte  să  mă  vadă.”[7]  Şi  într-adevăr,  la  ora  4 după amiază Gafencu a fost introdus în Kremlin şi mai  departe  până  în  camera  de lucru  a  lui Molotov conform unui protocol impecabil. Iar la rându-i  Molotov  a  păstrat  şi  el  aceeaşi  atitudine de  impecabilă  politeţă  în  conversaţia  sa  cu Gafencu. Dar Gafencu era Gafencu, cu strălucit prestigiu  european,  iar  Molotov  nu  era  Avdeev.


[1] VLADIMIR ALEXEIon Iliescu – Biografia secretă. Candidatul manciurian,  Ed. Elit Comentator, 2000, p-41-42.

[2]  CRISTIAN CÂMPEANULista ruşinii socialiste, în România Liberă, 2 Iulie, 2009, p. 2.

[3]  SABINA  FATI, Ce alegem….

[4]  GEORGE MACAULAY  TREVELYAN, A Shortened History of England, Penguin Books, 1985,  p. 235, republicată de 20 de ori din 1959 până în 1985.

[5] NICOLAE BACIU, Agonia României. 1944-1948. Dosarele secrete acuză, Cluj, 1990, 390 p.

[6]  România şi-a cerut oficial restituirea tezaurului…, în România Liberă,  Luni, 26 Noiembrie 2001.

[7] GRIGORE GAFENCU, Misiune la Moscova. 1940-1941. Culegere  de  documente, Bucureşti,  Univers enciclopedic,  1995, p. 229.

va urma                                                                                                                                        p.44

Acest articol a fost publicat în Basarabia, Bucovina, Sorin Ullea și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Sorin Ullea

  1. Dumitru zice:

    Țara noastră a avut personalitati Mari, din pacate avem şi multi tradători veniţi din răsărit pe care noi i-am crezut, fiindcă îi credem pe toţi neghiobii. Acum avem o nevoe mare de un Președinte al Romaniei, de un mare patriot. Am în vedere după alegirile din anul acesta. Văd că se înghesue cu mare poftă de conducere. Cred că toată suflarea românească, cu inimă Română trebuie sa dea mina. De altfel suntem pierduţi cât cei din Moldova cât şi cei din Bucovina.
    Cu stimă din Cernăuţi
    Dunitru Fagurel.
    ,

Scrisoarea virală a unui cetățean român către șefa DNA, Laura Kovesi, pe care JiURNALIȘTII de la meganews.ro îl pun (pe cetățeanul român, adică) între ghilimele. Întrebarea noastră este: de ce or fi pus acești jiurnaliști (sic sic sic și iară sic) de la meganews cuvîntul cetățean între ghilimele? oare vor fi vrînd să zică că de fapt acel cetățean român de fapt nu e cetățean? sau poate e prea articulat și civilizat spre a putea fi un….simplu cetățean? român? Redăm scrisoarea (circulată de meganews.ro) în întregime.

https://magnanews.ro/2018/02/16/scrisoarea-unui-roman-adresata-lui-kovesi-ati-castigat-un-milion-binemeritat-de-aliati

După coferinţa de presă maraton, ţinută de Kovesi [la]DNA [exact acum o săptămînă, adică în seara zilei de miercuri, 14 febr 18], un cetăţean român îi adresează şefei DNA o scrisoare, devenită virală pe Internet.

Kovesi

„Am avut ocazia să ascult un funcționar public care a stat față în față cu o armată de jurnaliști și nu a clipit dar a oferit, în același timp, răspunsuri inteligibile.

Dacă vă mirați de mirarea noastră, vă rog să mă credeți că și noi ne mirăm. Pur și simplu nu mai suntem obișnuiți ca un funcționar public să coboare în agora și să nu se facă de rușine”, îi scrie „un cetăţean” lui Kovesi [de ce or fi pus jiurnaliștii de la meganews cuvîntul cetățean între ghilimele? oare vor să zică că de fapt acel cetățean român de fapt nu e cetățean?  sau e prea articuluat și civilizat spre a putea fi un….simplu cetățean? român?].

Redăm mai jos integral textul:

„Distinsă doamnă procuror-șef al DNA,

În primul rând, vă mulțumesc că nu ați citit de pe foaie. Nu râdeți. Ploaia recentă de agramați catapultați în funcții de înaltă demnitate publică ne-a făcut, pe mulți dintre cei care nu avem nevoie de algocalmine după ce utilizăm limba română, să ne punem serioase întrebări dacă mai avem ce căuta pe aceste meleaguri.

Ați fost aseară antiteza ministrului ”altă-ntrebare” și a succesorului său, veritabilul Hypnos. Am avut ocazia să ascult un funcționar public care a stat față în față cu o armată de jurnaliști și nu a clipit dar a oferit, în același timp, răspunsuri inteligibile.

Dacă vă mirați de mirarea noastră, vă rog să mă credeți că și noi ne mirăm. Pur și simplu nu mai suntem obișnuiți ca un funcționar public să coboare în agora și să nu se facă de rușine. Fără să vă propuneți asta, profesionalismul cu care ați răspuns a fost ca o hârtie de turnesol pentru unii dintre ”jurnaliștii” care au venit la microfon și care și-au bătut joc de profesia lor cu întrebări de rară stupiditate și vădită rea-voință.

Atacul coordonat al inculpaților coroborat cu liniștea venită dinspre DNA a ridicat multora niște semne de întrebare. Nu spun că le-ați clarificat pe toate, dar ați dispersat norii. Sunt sigur că instituția e perfectibilă. De cealaltă parte însă, brigada de veroși care visează noapte de noapte să desființeze Codul Penal are infinit mai multe explicații de dat.

Sub atenta lor oblăduire Parlamentul a ajuns o glumă, Guvernul ceva ce se schimbă semestrial și administrația publică o catastrofă. I-a apucat totuși brusc și subit iubirea de democrație și liberalism și dorința de reformă.

Tot ei sunt cei care au mutat lupta anticorupție din arena juridică în cea politică din motive evidente. N-am strigat niciodată ”DNA, să vină să vă ia!” și nici nu o voi face vreodată pentru că e împotriva principiilor liberale din care sunt construit.

„Părinții mei au trăit zeci de ani în teamă și în sărăcie mulțumită Partidului”

Îmi este clar însă că se dă un asalt asupra separației puterilor în statul român, iar cetățenii responsabili nu pot asista pasiv la așa ceva. România a mai fost condusă de la Partid cu rezultate bine-cunoscute. Părinții mei au trăit zeci de ani în teamă și în sărăcie mulțumită Partidului. Eu unul nu îmi doresc ca țara mea să mai treacă prin așa ceva.

Aseară ați descălecat și v-ați apărat munca, instituția și colegii ca un adevărat lider. Chiar dacă aș putea găsi lucruri pe care să vi le reproșez, ele pălesc în fața celor care vă vor plecată. Aseară ați câștigat un aliat. De fapt, ce vorbesc, ați câștigat un milion binemeritat de aliați. Știți cum se spune, primul milion e cel mai greu.

Cu apreciere,
Un cetățean

Ruinurile Olteniei, sau ale unui stil de viață românesc din trecut, documentat în fotografii pline de un tragism mut: Grafician din Craiova, pasionat de clădiri vechi, a luat la pas Oltenia pentru a le fotografia — Identitatea Românească

Ruinurile Olteniei, sau ale unui stil de viață românesc din trecut, documentat în fotografii pline de un tragism mut: Grafician din Craiova, pasionat de clădiri vechi, a luat la pas Oltenia pentru a le fotografia — Identitatea Românească

Dragoş Andreescu, grafician din Craiova, ia la pas toată Oltenia în căutarea de clădiri istorice: conace, case boiereşti, pe care le fotografiază şi le documentează trecutul. Mânat de pasiune, el colorează fotografii vechi, aducându-le în actualitate. Dragoş Andreescu a povestit, corespondentului MEDIAFAX, că pasiunea sa pentru istorie, pentru monumente şi clădiri vechi, vine din familie,…

via Grafician din Craiova, pasionat de clădiri vechi, a luat la pas Oltenia pentru a le fotografia — Identitatea Românească

Tema: Independent Publisher de Raam Dev.
%d blogeri au apreciat asta: